Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT ASUPRA REZULTATELOR OBTINUTE LA EVALUAREA SUMATIVA

SEMESTRUL II - GRUPA MARE B


AN SCOLAR 2018-2019

Evaluarea semestriala reprezinta o componenta esentiala a procesului instructiv educativ din


grădinita , fara de care cadrele didactice nu ar putea constata nivelul psihomotric al fiecarui copil în
parte si ale grupei în ansamblu. Pe langa functiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare,
un rol important al evaluarii semestriale este stabilirea demersului didactic din perioada urmatoare.
Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost
aplicate atat în activitatile de grup, individuale si frontale.
Probele de evaluare au fost aplicate pe parcursul a doua saptamani – in perioada 03. – 14.
06. 2019, unui numar de 16 copii iar comportamentele urmarite au fost stabilite pe domenii de
dezvoltare.

1. Domeniul limbă şi comunicare

Obiective urmarite:

- sa formuleze propozitii formate din doua si trei cuvinte;


- sa reprezinte grafic propozitiile, silabele, sunetele;
- sa desparta cuvintele in silabe, sa precizeze numarul acestora si sa sesizeze sunetul cu care
incepe cuvantul;
- sa povesteasca dupa un sir de ilustratii si dupa un inceput dat;
- sa se exprime corect din punct de vedere gramatical.
În urma evaluării semestriale am constatat ca majoritatea prescolarilor reprezinta grafic corect
propozitiile, silabele sunetele.
Majoritatea prescolarilor se exprima corect din punct de vedere gramatical, povestesc cu
usurinta dupa ilustratii, dupa un inceput dat.
Toti copiii isi scriu corect numele si pot scrie singuri sau prin imitare cuvinte monosilabice si
bisilabice cu litere mari de tipar.

Masuri recuperatorii:
- jocuri didactice şi exerciţii specifice insusirii citirii si scrierii corecte;
- tratarea diferentiata si individualizata

2. Domeniul ştiinţe

Obiective urmarite:
- sa identifice caracteristicile si transfomarile din natura specifice fiecarui anotimp;
- sa ordoneze in sir crescator si descrescator numerele;
- sa calculeze cu 1-2 unitati in concentrul 1-10;
- sa formuleze corect probleme dupa ilustratii;
- sa recunoasca si sa denumeasca figurile geometrice si atributele acestora.
Majoritatea copiilor denumesc anotimpurile si caracteristicile specifice fiecarui anotimp,
ordoneaza in sir crescator si descrescator numerele, calculeaza corect adunari si scaderi cu 1-2
unitati in concentrul 1-10, compun corect probleme dupa ilustratii, recunosc toate figurile
geometrice si denumesc atributele acestora.

Masuri recuperatorii:
- activitati si jocuri individuale cu cei ce nu au reusit sa-si insuseasca semnificatia semnelor
si sa calculeze corect;
- organizarea unor activitati si jocuri specifice de cunoastere a mediului atat in clasa cat si
in aer liber, pentru a purta conversatii cu ceilali, pentru o mai buna cunoastere si o relationare mai
eficienta.

3.Domeniul om şi societate

Obiective urmarite:
- sa cunoasca si sa respecte normele de comportare in timpul jocului;
- sa stabileasca din proprie initiativa relatii pozitive cu prescolarii apropiati ca varsta;
- sa raspunda la ghicitorile reprezentate in imagini;
- sa foloseasca corect materialele primite;
- sa indoaie, sa decupeze pe contur, sa ansambleze si sa lipeasca materialele intr-o succesiune
logica.
Majoritatea copiilor cunosc, aplica in joc si in activitatile integrate regulile si normele specifice
grupului. Multi isi exprima opinia cu privire la consecintele pozitive sau negative ale unor
comportamente incorecte ale unor colegi din grupa.
Toti copiii decupeaza, ansambleaza, lipesc indoaie elementele intr-o succesiune data.
Masuri recuperatorii:
În cadrul activitătilor se va apela cat mai mult la povestirile ce transmit un astfel de mesaj si studii
de caz.
Stimularea si incurajarea copiilor in realizarea unor lucrari originale.

4.Domeniul estetic creativ

Obiective urmarite:
- sa traseze linii, puncte si pete de culoare pentru a reda o tema plastica;
- sa combine culorile in proportii diferite obtinand nuante;
- sa foloseasca diferite tehnici modeland obiecte din mediul inconjurator;
- sa recunoasca cantecul ascultand un fragment melodic;
- sa intoneze cantece si sa execute miscari sugerate de textul cantecului in ritmul melodiei.
Majoritatea copiilor coloreaza relativ corect, aplicand tehnici ale artei plastice, modeleaza cu
placere realizand diferite forme.
Canta cu placere, indragesc ritmul muzical si executa relativ corect miscari sugerate de
textul cantecului.
Masuri recuperatorii:
- activitati si metode interactive, vizand verbalizarea actiunilor efectuate si aprecierea
lucrarilor.
- antrenarea copiilor in intonarea unor cantece si jocuri muzicale in colectiv, in grupuri mici
si individual.

5. Domeniul psiho - motric

Obiective urmarite:
- sa execute diferite forme de mers si alergare pastrand pozitia initiala;
- sa execute la comanda miscari adecvate unor segmente ale corpului;
- sa alerge spre un reper dat;
- sa sara pe piciorul stang apoi pe cel drept;
- sa execute in perechi la indicatia data figuri specifice dansului ritmic si folcloric.
Majoritatea copiilor au insusite deprinderile motrice de baza, le utilizeaza relativ corect in
diferite contexte si respecta regulile jocurilor in care sunt implicati.
Masuri recuperatorii:
- jocuri cu reguli;
- activităti ce vizeaza formarea deprinderilor motrice de baza si respectarea comenzilor;
- dansuri folclorice si ritmice.
Constatarile prezentate evidentiaza nivelul de cunostinte, priceperi, deprinderi şi abilitati
insusite de copii la sfarsitul semestrului II din anul scolar 2018-2019.
Rezultatele evaluarii sumative mi-au asigurat datele necesare pentru intocmirea
documentelor specifice evaluarii sumative si completarea observatiilor in cadrul fisei psiho-
pedagogice necesara profesorilor din inatamantul primar ce preiau clasa pregatitoare.

Prof. Înv. Preșc., Director,


Stan Ștefana Teodoru Otilia