Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE AUTOEVALUARE

AN ȘCOLAR 2019-2020
Semestru I

Unitatea de invatamant : Gradinita


Nume:
Vechime invatamant:
Specialitate: Educatoare
Incadrarea: Profesor in invatamantul prescolar
Grupa :
In anul scolar 2019-2020, semestrul I mi-am desfasurat activitatea cu prescolarii
in Gradinita nr........................................................................................................................
Atat sala de grupa, cat si intreg spatiul gradinitei au fost favorabile pentru
desfasurarea activitatilor si s-au incadrat in normele de igiena scoalara.
Utilizarea spatiilor de invatamant conform destinatiei
Am utilizat spatiile de invatamant conform necesitatilor. Astfel, am desfasurat
atat activitati in sala de grupa, cat si in curtea gradinitei, pe holul gradinitei, in sala de
mese, etc. De asemenea, am desfasurat o serie de activitati in afara gradinitei, in aer liber
sau in diverse institutii locale.
În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerințele planificării cu
nvoile și cu posibnilitățile copiilor din grupa pe care am condus-o. Ca educatoare caut
mereu să fiu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea și să fiu mereu bine
documentată și pregătită.
1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
 În cadrul clasei se află permanent Curriculum al Învățământului preșcolar după
care m-am ghidat atunci când am realizat proiectarea anuală a activităților
 De asemenea, în portofoliul personal dețin și alte documente ajutătoare necesare
proiectării activităților săptămânale, zilnice
 Planificarea activităților anuale, săptămânale am efectuat-o în termenele stabilite
 Proiectarea am realizat-o în urma susținerii testelor de evaluare inițială pentru a
stabili temele deficitare
 Proiectarea zilnică am realizat-o creativ, în special în funcție de particularitățile de
vârstă dar si a specificului cunoașterii fiecărui preșcolar, testele, întrebările fiind
în conformitate cu nivelul de învățare al fiecăruia
 Am folosit la lecții în special materiale didactice personale, desene, planșe
realizate personal, imaginile fiind sugestive, care ne-au ajutat să învățăm eficient
 Proiectarea activităților am realizat-o ținând cont de Curriculum preșcolar și am
realizat planificarea calendaristică situând copilul în centru procesului de
predare-învățare
 Proiectarea activităților atât celor de la clasă cât și cele de parteneriat și
extrașcolare am realizat-o pe calculator
 În planificarea activităților extrașcolare și parteneriatele am ținut cont de nevoile
copiilor, de activitățile realizate la nivel național
 Am realizat proiectarea întâlnirilor cu părinții precum și procesele verbale ale
acestor întâlniri.
2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE
 Predarea la grupă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra copiilor, prin
urmărirea permanentă a obținerii performanței școlare
 Am căutat să asigur un echilibru între activitățile statice și cele dinamice, atât în
cursul unei zile cât și în timpul unei săptămâni, să acord atenția cuvenită mișcării
în aer liber a copiilor
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate și creativitate în cadrul
activităților artistico-plastice, fiind activitatea lor preferată
 Am realizat lecțiile urmărind să existe o corcodanță între competențele generale-
conținuturile învățării-metode și mijloace didactice, am urmărit să realizez
activități integrate cât mai diverse în care metodel activ-participative să fie incluse
 Am realizat activități comune părinți-copii-educatoare în cadrul cărora părinții au
putut vedea cum se desfășoara ora de curs în grădiniță
 Fiecare lucrare practică/plastică realizată a fost expusă, toate acestea precum și
alte fișe de lucru sunt stocate în portofoliile copiilor
 Am utilizat tehnicile și mijloacele TIC în cadrul activităților, pentru derulatrea
procesului intructiv-educativ
 Am amenajat corespunzator mediul educational pe centre de activitate clar
delimitate si etichetate, am utilizat zilnic jocul in contexte si scopuri variate, cu
continuturi diferite, am utilizat materiale interactive care ajuta copiii sa-si extinda
invatarea (centrul tematic, mesajul zilei, calendarul, afisarea regulilor grupei etc.).
 Am monitorizat constant comportamentul copiilor si am desfasurat actiuni de
combatere si gestionare a situatiilor conflictuale, am utilizat instrumente si tehnici
de informare si colectare de date despre copii, folosind datele obtinute din
observarea copiilor pentru a construi si ajusta planurile saptamanale si zilnice.
Eforturile tuturor copiilor au fost valorizate, implicandu-i in activitati variate si
interesante.
 Am utilizat strategii didactice care au asigurat caracterul aplicativ al invatarii si
formarea competentelor specifice, realizand aplicatii practice pe baza de joc pentru
exersarea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor insusite, abordand modalitati de
finalizare a proiectelor tematice care sa integreze cunostintele si deprinderile
achizitionate, identificand pentru fiecare unitate de invatare achizitiile anterioare
necesare (competente, deprinderi, aptitudini formate).
3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII
 Pentru o evaluare corectă am elaborat instrumente alternative de evaluare
adecvate atât conținutului cât și obictivelor propuse
 Am aplicat probe de evaluare în diferite momente a procesului didactic
 Evaluare inițială am realizat-o la începutul anului școlar sub fora unor teste pentru
a identifica nivelul cunoștințelor, al deprinderilor și abilităților dar și de a
determina ritumul desfășurării activității, în baza căruia sa-mi proiectez
planificarea săptămânală, semestrial, anuală
 Evaluarea formativă am realizat-o permanent prin mai multe moddalități: fișe de
lucru, teste cu imagini, jocuri didactice etc.
 Am folosit modalități diverse de evaluare a progresului copiilor și am acordat
atenție implicării copiilor în procesul evaluării
 Ficare copil are propriul lui portofoliu în care sunt depozitate toate fișele de lucru
 Am promovat în cadrul lecților desfățurate autoevaluarea copiilor cât și evaluarea
colegilor realizând astfel o apreciere obictivă și din perspectiva copilului și nu
numai din partea cadrului didactic
 Autoevaluarea a fost promovată
4. MANAGEMENTUL CLASEI
 Regulile stabilite a fi respectate în clasă, au fost prezentate copiilor prin imagini
sugestive postate pe peretele grupei
 Am creat copiilor condiții pentru a lucra în ritmul propriu ( am formulat sarcini
adecvate, am adaptat formele de învățare în funcție de nevoile copiilor, am dat
posibilitatea de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie
 Am situat copilul în centru procesului de predare-învățare
 Am completat fișele psiho-pedagogice ale copiilor din grupa mea
 Am realizat consilierea permanentă a preșcolarilor, tratându-i diferențiat
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate și creativitate în cadrul
activităților artistico-plastice și practice, fiind activitățile lor preferate
5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII
PROFESIONALE
 Am actualizat portofoliul personal cu proiecte didactice noi, legile necesare,
metodologii folositoare clasei, diplome, curriculum vitae
 Am susținut permanetnt legătura cu colegele pentru orice activitate desfășurată în
școală, cu conducerea unității
 Responsabilitățile mi le-am îndeplinit în termene, asta și datorită comunicării
permanente cu colegele
 Consider ca atitudinea mea morală pe care mi-am format-o ca și cadru didactic în
unitate, este una de respect atât a mea față de colege și personalul auxiliar/de
îngrijire/sanitar, față de părinți, cât și invers.

S-ar putea să vă placă și