Sunteți pe pagina 1din 15

Grădiniţa cu P. P. Nr.

15,
”Dumbrava Minunată” Vaslui

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Tema anuală: Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?


Tema proiectului tematic: Animale sălbatice din ţara noastră
Mesajul zilei: Şi animalele au suflet!

Propunător: instit. DORINELA TURBATU BALAN


Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu PP.Nr. 15, ”Dumbrava minunată” Vaslui
Nivelul/ Grupa: 5 – 7 ani/ MARE
Tema anuală de învăţare: Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
Tema proiectului tematic: Animale sălbatice din ţara noastră
Mesajul zilei: Şi animalele au suflet!
Modelul integrării: infuzionat

Elementele componente ale activităţii integrate:

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


Întâlnirea de dimineaţă:
Salutul: / Prezenţa / Calendarul naturii./ Împărtăşirea cu ceilalţi
Rutine: / Noutatea zilei / Mă pregătesc pentru activităţi.
Tranziţie: Jocul cu text şi cânt: „S-a suit copilu-n pom”.

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):


Bibliotecă: - „Citim în atlasul zoologic despre lumea animalelor”
- ”Scrie pe linia punctată numele meu”
Ştiinţă: - „Cangurul”- joc pe calculator
Artă: - „Animalele pădurii”- desen
Joc de masă: - ”Din jumătăţi - întreg”
Tranziţie Joc cu text şi cânt – ”Veveriţa Riţa-Riţa”

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE):


DLC - Mijloc de realizare: Lectura educatoarei – „CĂPRIOARA” de Emil
Gârleanu
DOS - ,,Animale în pădure” (activitate practică)
Tranziţie Jocul cu text şi cânt “Cântecul animalelor”

4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):


Scenetă: “Carnavalul din pădure“.
Vizionarea unui episod de desene animate “Bamby”.
FINALITATEA ZILEI:
- cartea personalizată cu animale sălbatice realizată în cadrul centrelor de interes;
- puzzle-urile formate la DLC (educarea limbajului)
- macheta realizată în cadrul domeniului experienţial DOS (activitate practică).
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
• Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic,
lexical, sintactic;
• Dezvoltarea capacităţii copiilor de a stabili diverse legături între
cunoştinţele dobândite anterior cu cele nou transmise;
• Cultivarea sensibilităţii artistice prin realizarea unei machete în
conformitate cu tema propusă;
• Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE (DLC)


OBIECTIVE OPERATIONALE:
1. să urmărească momentele desfăşurării acţiunilor, concomitent cu imaginile
prezentate;
2. să inţeleagă conţinutul lecturii;
3. să identifice personajele lecturii;
4. să reconstituie câte un puzzle cu imaginile din lectură;
5. să alcătuiască propoziţii pe baza imaginilor descoperite;
6. să reprezinte grafic numărul de cuvinte din propoziţie;
7. să despartă cuvintele în silabe, precizând numărul de silabe din care este
format fiecare cuvânt.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (DOS)

Obiective operaţionale:

1. să selecteze materialele necesare îndeplinirii sarcinilor;


2. să folosească corect tehnicile de lucru învăţate anterior: decupare, îndoire,
lipire, asamblare.
3. să mânuiască corespunzător instrumentele şi materialele de lucru;
4. să asambleze rezultatele muncii de grup într-o machetă.

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca în
grupuri mici, puzzle-ul, „Gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi!”.

b) Resurse materiale: calculator, retroproiector, ecran de proiecţie, 3 planşe care


redau conţinutul lecturii, 20 ecusoane cu imaginile personajelor din pădure, hârtie
A1, şevalet, marker, 3 etichete cu grupele de lucru, carton, polistiren, crengi de
copac, cutie de carton, lipici şi aracet, hârtie creponată, foarfece, puzzle, 3 etichete cu
personajele din lectură.

c) Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual.


Durata: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Curriculum pentru
învăţământul preşcolar (3 – 6/ 7 ani), 2008
2. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga Metode
interactive de grup, Editura Arives, 2002
3. Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica Proiecte tematice orientative, Editura
Tehno-Art, Petroşani, 2003
SCENARIUL ZILEI

Întâlnirea de dimineaţă:
Salutul: „Dimineaţa a sosit,/Toţi copiii au venit/În cerc să ne adunăm,/Cu toţi să ne
salutăm: - Bună dimineaţa!„

Gimnastica de înviorare copiii vor efectua exerciţii pe fond muzical cu caracter


distractiv.

Prezenţa se desfăşoară sub directa supraveghere a educatoarei însă coordonată de


responsabilul din acea zi. Astfel el va aşeza fotografiile celor prezenţi.
Calendarul naturii - responsabilul va stabili prin discuţii libere cu colegii săi:
anotimpul, ziua din săptămâna, luna şi anul aşezând la panou jetoanele
corespunzătoare.
Noutatea zilei: Educatoarea îi informează că la activităţile din această zi vor avea
oaspeţi diferite animale de pluş.
Împărtăşirea cu ceilalţi: Fiecare copil a adus un animal de jucărie care are o
anumită semnificaţie pentru el.
Se descifrează mesajul zilei: „Şi animalele au suflet”.

Rutine: Deprinderea de a asculta când cineva vorbeşte.


Mă pregătesc pentru activităţi: Se anunţă obiectivele zilei.
Copiii intuiesc materialele şi sunt invitaţi la lucru în grup:

“Bibliotecă“:
- se citesc imagini din atlasul zoologic, cărţi şi planşe cu imagini despre animale
sălbatice;
- copiii vor „citi„ şi vor „scrie” numele animalelor sălbatice întâlnite sau
recunoscute în ghicitorile din cărţi sau spuse de ei celorlalţi;
“Artă“:
- copiii îşi vor realiza propria lor carte cu animale sălbatice, colorând după
contur animalul preferat.
„Joc de masă”- din jumătăţi – întreg.
“Ştiinţă“:
- jocul pe calculator „Cangurul”;

Tranziţie: Jocul cu text şi cânt: „S- a suit copilu-n pom”.


Apoi vor fi invitaţi să ia loc pe scăunele pentru activitatea de educare a
limbajului. Captarea atenţiei se va face prin găsirea răspunsului la o ghicitoare spusă
de educatoare:
“Sprintenă şi delicată, Se adapă-nfiorată, Ghici, cine e?”
Se va cere copiilor să privească spre grupul de animale din pluş de la centrul
tematic şi să selecteze doar animalul a cărei descriere e sugerată de ghicitoare. Astfel
copiii vor redescoperi puiul de caprioară, care le va stârni curiozitarea printr-o
prezentare inedită:
“Sunt o căprioară mică,
Recunosc îmi este frică,
Că o să vă întristaţi,
Când povestea o să-mi aflaţi.
Dar, fiind copii isteţi,
Mesajul o să-nţelegeţi.
Un puzzle reconstituiţi
Dacă la mese veniţi
Propoziţii formulaţi,
Cuvintele număraţi,
În silabe despărţiţi,
Şi mulţi Zâmbărici primiţi.
Animale decupaţi,
Lipiţi şi asamblaţi,
Şi-o pădure realizaţi.

Astfel copiii vor fi invitaţi sa vizioneze în format Power-Point, conţinutul


lecturii “Căprioara” de Emil Gârleanu.
Se explică cuvintele şi expresiile noi.
Se extrage mesajul etic al textului – spiritul de sacrificiu al mamei, (lupta pentru
existenţă, duritatea vieţii în mediul natural, etc...)
Se fixează titlul şi autorul lecturii. Se precizează care sunt personajele întâlnite
în lectura prezentată.
Se motivează reacţia fiecărui personaj.
Folosind ca metodă Mâna oarbă se formează 3 grupe de lucru -Grupa iezilor,
Grupa căprioarelor şi Grupa lupilor - care vor avea ca primă sarcină reconstituirea
imaginii de pe masă (puzzle ).
Se prezintă planşele model pentru fiecare grupe în parte.
Se va da startul de începere a lucrului pe grupe şi se precizează durata alocată
acestei sarcini. (1minut)
După expirarea timpului alocat se compară cele două imagini şi se apreciează
verbal şi cu aplauze câştigătorii.

Se trece la rezolvarea sarcinii nr. 2


Fiecare grupă va formula câte o propoziţie inspirată de imaginea din puzzle.
Raportorul va enunţa propoziţia şi o va reprezenta grafic.
Sarcina nr. 3
Se va preciza numărul de cuvinte din propoziţie şi se va reprezenta grafic.
Sarcina nr. 4
Se va despărţi oral în silabe un cuvânt ales de educatoare.
Se fac aprecieri privind înţelegerea conţinutului şi mesajului.
Se va mulţumi copiilor pentru că au înţeles conţinutul şi mesajul lecturii şi sunt
invitaţi să asambleze împreună o machetă cu elementele componente ale mediului de
viaţă al puiului de căprioară: copaci, izvor, “ţanc”, muşchi de copac, etc.
Se cere fiecărei grupe să se aşeze la mesele de lucru în funcţie de etichetele de pe
mesuţe şi de ecusoanele distribuite la prima etapă.

Intuirea materialului didactic


I: imagini cu animale din pădure, foarfece, lipici;
II: carton, crengi de copac, hârtie creponată;
III: scobitori, carton, lipici, beţişoare, paie

Explicarea si demonstrarea modului de lucru


Se explică tehnica de lucru la fiecare grupă în ordinea efectuării operaţiilor.

Încălzirea muşchilor mici ai mâinilor


“Umerii îi vom mişca
spatele vom îndrepta,
sus - jos, sus - jos,
pentru a picta frumos.
Mâna lebădă o fac,
Care dă mereu din cap,
Lebedele-n jur privesc.
Mâinile eu le rotesc.
Palmele nu stau de loc
Ci se pregătesc de joc,
Degetele-mi sunt petale
se deschid ca o floare.”

Executarea temei de către copii


Se va lucra pe ateliere şi pe fondul muzical “Balada pădurii”.
Se fac precizări privind utilizarea materialelor de lucru şi acurateţea lucrărilor.
Copiii vor fi sprijiniţi dacă întâmpină dificultăţi.
Se anunţă încetarea lucrului.

Se va asambla macheta.
Copiii vor fi încurajaţi să aşeze elementele realizate pentru a crea o imagine cât
mai plăcută şi mai sugestivă.
Se evaluează lucrarea colectivă.
Se evidenţaiză efortul colectiv pentru realizarea machetei şi se cere copiilor să-şi
exprime opinii personale faţă de întreaga lucrare.
Se fixează tema zilei, se oferă feed-back pozitiv.
Se vor acorda copiilor stimulente şi, apoi, ei vor părăsi zonele de lucru prin jocul
cu text şi cânt “Animalele la sfat”.

În cadrul Activităţilor liber alese copiii au organizat un carnaval, unde fiecare


copil costumat în animalul preferat va face o scurtă prezentare într-o formă proprie a
costumului şi a caracteristicilor animalului pe care-l reprezintă. Se vor interpreta
cântece specifice temei iar la sfârşit vor dansa cu animalele aduse de acasă.
POFTIŢI LA CARNAVAL
SOMNUL PĂDURII
Iată! Iarna a sosit
Cu hăinuţa ei geroasă,
Iepuraşul s-a pitit
În căsuţa- i călduroasă.

Veveriţa cea roşcată


Toată toamna-a-adunat,
În scorbura ei curată
Alune pentru iernat.

Moş Martin deja visează


S-a retras în dormitor,
În bârlog el hibernează
Pân’ la anul viitor.

Chiar şi vulpea cea vicleană


S-a gândit la iarna grea,
S-a ascuns în vizuină
Cu trei gâşte după ea.

Natura toată-a-adormit
Sub gerul cel rece al iernii.
Pădurea întreagă-a-încremenit
Pân’ la sosirea primăverii!

Neaua a cuprins pământul


Şi pădurea mare
Şi-a împodobit copacii
Ca de sărbatoare.

Vântul nu mai vâjie,


Gerul s-a mai inmuiat,
Toate animalele
Se-ntâlnesc la sfat.
Azi e mare sărbatoare,
Azi e mare bal,
Animalele pădurii
Vin la carnaval.

Nici nu se putea mai bine


Prima-s la serbare
Despre mine s-a dus vestea.
Până-n departare.

Am cel mai frumos costum,


Blană naturală.
Dintre-atâtea animale,
Sunt cea mai de fală!
Spune, dragă iepuraş...Că nu am dreptate.

Iepurasul: Veveriţa:
Sigur, este cum zici tu Dacă vreţi spectacol mare,
Eu mă dau de-o parte Eu sunt acrobată
Câci sunt mic si sperios Salturi fac din zori în noapte
Câci sunt mic si sperios Ştie lumea toata
Tare-s temâtor! Şi când vreţi, cu drag pe toţi,
Am şi eu o calitate: Vă invit la mine
Iute-s de picior! Din cămară să vă dau
Ghinde si alune!
Iepuraşul meu iubit
Cin’te-ntrece la fugit ?
Ochişori: două mărgele,
Mustăcioara la guriţă
Şi un petec la codiţă!

Eu sunt iepuraşul Ţup


Prin pădure- alerg zdup zdup
Sunt un iepuraş de soi
Cel mai mare iepuroi.
Am picioare lungi de tot
Urechi lungi
Mustăţi la bot
Dar sunt toate de prisos
Coada n-am, sunt fioros.
Lupul

Nu te teme iepurică
Azi nimic nu-ti face.
Că e sărbătoare
Şi-o să fie pace.
Chiar şi eu, cât sunt de lup
Jur pe părul meu
Şi-ţi promit că la serbare
Nu-ţi fac nici un rău.

Ariciul

Un arici acu’ ntr-o vară


Îşi scrântise un picior
Şi amu trăgea să moară
Sub o tufă de mohor.

Fraţilor, săriţi vă rog!!


Nu vedeţi că sunt olog?
Dau un dinte, dau o ţeapă
Pentru un pahar de apă!

Uff! Ce sete!
Şi ce soare!
Cum s-ajung în trei picioare,
La o apă curgătoare?

Ştiţi eu am avut o coadă


Lungă, mare şi stufoasă
Şi-o mai aveam şi astăzi
Dacă nu mă lăcomeam
Să prind peşte mult din baltă
Precum vulpea m-a-nvăţat.
Şi-acum am un ciot de coadă
Şi sunt tare supărat.
Cât e vulpea de şireată,
S-a-nşelat şi ea o dată
C-a furat dintr-o grădină
Un cocoş de plastilină.
Hai acum să ne distrăm
Şi să facem glume!
Poate ştiţi vreo ghicitoare,
- Haideţi, cine spune!?!

Ghicitori vă spunem noi!


Voi s-aveţi răbdare,
Să găsiţi răspunsul bun
Pentru fiecare!

Are-o coadă înfoiată


Hoaţă este şi şireată
Dar e vai de coada ei
Când va da peste ea Grivei
(vulpea )

O sportivă cu renume
Umblă-n pomi dupa alune?
(veveriţa)

Din gradina lui Mihai,


De sub tufe de urzici
A ie[it un ghem de scai,
Ca să caute furnici
Ghici ?
(arici)

Urecheat cu haine sure,


Stă pe câmp şi în pădure?
(iepure)

În cojoc `ntors pe dos


Mormăind morocănos,
Umbla singur prin pădure
Dupa miere, dupa mure.
(ursul)
CÂNTECUL ANIMALELOR

Căprioare, iepuraşi, veveriţe


- Aţi crezut?
Sunt prieteni din pădure,
Poate nu i-aţi cunoscut!

Un bursuc şi-un licurici


Ursul lacom e aici.
Şi la bine şi la greu
Sunt prieteni buni mereu!

Toţi prietenii au pornit


Şi-n pădure au găsit
O casă din jucărie
Care e cât o cutie.

Un bursuc şi-un licurici,


Ursul lacom e aici,
Şi la bine şi la greu
Sunt prieteni buni mereu!
Veveriţa Riţa - Riţa

Din pădurea cea vestită colo-n jos in poieniţă


Veveriţa vine, vine, cu alune pentru tine.

Refren: Ţup, Ţup, Ţup din creangă-n creangă


Îşi adună multe alune
Ţup, Ţup, Ţup din creangă-n creangă
Îşi adună alune.

Veveriţa cea isteaţă


A ajuns la ea acasa
Cu alune-n panelas
Să le dea la copilaşi

Refren: Ţup, Ţup, Ţup din creangă-n creangă


Îşi adună multe alune
Ţup, Ţup, Ţup din creangă-n creangă
Îşi adună alune.
Ursuleţul Bombonel
Ursuleţul Bombonel,
L-am primit de ziua mea
Şi cu el în braţe
Toată ziua aş sta.
Refren:
Bombonel,
Bombonel,
Bombonel,
Eu ma joc cu el!

Ursuleţul Bombonel
Este tare rasfăţat!
Seara la culcare
Il iau cu mine în pat
Refren:

Ursuleţul Bombonel
Este tot făcut din pluş
Face mereu tumbe
Că e jucăuş
Refren:

Ursuleţul Bombonel
Este tare mititel
Si mereu mă cheamă
Să mă joc cu el.