Sunteți pe pagina 1din 17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT,,MOTANUL ÎNCĂLȚAT,,GALAȚI

,,COPĂCELUL ÎNMUGURIT,,
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

Educatoare : Dragu Bianca Veronica


An școlar 2021-2022
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 23.03.2022
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „MOTANUL ÎNCĂLȚAT ”GALAŢI
EDUCATOARE: Dragu Bianca Veronica
NIVELUL I : Grupa Mică “B” Fluturașii
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMA PROIECTULUI: ,,PRIMĂVARĂ BINE AI VENIT!”
TEMA ZILEI: „Copăcelul salvator”
TIPUL ACTIVITĂŢII:transmitere şi consolidare de cunoştinţe,priceperi şi deprinderi
FORME DE REALIZARE: activitate integrată
JALA1+ADE(DȘ.Cunoasterea Mediului+ DEC.Activitate Artistico-Plastică)+ JALA II
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual
DURATA: 90 min
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
SCOPUL ACTIVITĂTII:
 Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 Formarea reprezentării despre pom.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂŢARE

ADP: ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


Întâlnirea de dimineaţă: “De vorbă cu Zâna Primăvară”( salutul, prezența, calendarul naturii);
Împărtăşirea cu ceilalṭi: Discuție „De vorbă cu Zâna Primăvară ”;
Tranziţii: - „Iarnă să te duci cu bine! (joc cu text și cânt);
-„Haide sub umbrelă”
-„Umflăm baloane,,

JALA I : JOCURI SI ACTIVITĂTI ALESE

Bibliotecă: „Primăvara în natură” – citire de imagini


Joc de rol: „De-a grădinarii”
ADE: ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
 DOMENIUL ȘTIINȚĂ-Cunoașterea Mediului : ,, Copăcelul”-observare

 DOMENIUL ESTETIC CREATIV-Activitate Artistico-Plastică: ,, -Hai la noi în poeniță!”- pictură


JALA II: JOCURI SI ACTIVITĂTI ALESE ll
joc de mişcare -“ Fiecare floare la grădina ei !”

joc liniștitor -“Gingașa floare, la cine ajungi oare?”


ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
DȘ-DOMENIUL ȘTIINȚĂ-Cunoașterea mediului
TEMA ACTIVITĂȚII: ,, Copăcelul”-observare
Tema activităţii: ,, Copăcelul înmugurit”

Mijloc de realizare: povestea educatoarei

Tipul activităţii: transmitereși consolidare de cunoștințe,priceperi și deprinderi

Dimensiuni ale dezvoltării:

3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare


Comportamente vizate:
3.1. Sesizează detalii sau diferențe între obiecte, ființe, fenomene de care sunt interesați, atunci când le examinează
3.2. Observă și înțeleg că ființele vii au nevoie de apă și hrană pentru a crește și a se dezvolta

Obiective operaționale:
O1-să denumească părțile componente ale copacului,
O2-să relateze de ce are copacul nevoie să crească mare și frumos,
O3-să precizeze unde crește copacul,
O4-să numească biluțele verzi crescute pe ramură(muguri),
O5-să specifice roadele copacului,ce ne oferă el și la ce ne folosește.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: :observația,expunerea, explicaţia, conversaţia;
 Mijloace de învăţământ: laptop,planşe, copac viu ,stimulente.
 Forme de organizare: frontal, individual.

DOMENIUL ESTETIC CREATIV-Activitate Artistico-Plastică

Tema activităţii: ,,Hai la noi în poeniṭă”

Mijloc de realizare: pictură

Tipul activităţii: consolidare de priceperi şi deprinderi

Dimensiuni ale dezvoltării:


2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ,
3 Activare și manifestare a potențialului creativ

Comportamente vizate:
2.1. Verbalizează experiențe senzoriale gustative, olfactive sau vizuale,
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse,
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative,
Obiective operaționale:

O1-să identifice materialele pentru activitate respectiv, penson,acuarele,paletă de culori,folie alimentară;


O2-să utilizeze corect acuarelele și pensula ;
O3-să picteze cu pensula mugurii din copăcei păstrând acuratețea lucrării,
O4-să manifeste interes pentru activitate;
O7-sa creeze frumosul din natură prin pictură.
O4-să respecte poziția corectă a corpului pentru o bună coordonare oculo-motorie;
O5-sa participe activ la activitatea desfășurată,
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: jocul, explicatia, demonstraţia, exercitiul, surpriza ,aprecierea verbală.
Mijloace de învăţământ:acuarele,pensoane,paletă de culori,folie alimentară,stimulente.

Forme de organizare: pe grupe, individual.


ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES
ȘTIINȚĂ: “Copăcelul din grădină” – puzzle(alăturare și lipire)
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să denumească materialele primite ,
O2- să reconstituie imaginile formând întregul,
O3- să descrie elementele componente din puzzle,
O4- să aplice prin lipire bucăţile de puzzle pe planşa suport.

ARTĂ: “ Pomul înmugurit”- pictură


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să execute mișcări pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii;

O2-să identifice materialele puse la dispoziție pentru activitate respectiv, penson,acuarele,paletă de culori,folie alimentară;
O3- să denumească mugurii din copăcei pe care îi va picta;
O4-să respecte poziția corectă a corpului pentru o bună coordonare oculo-motorie;
O5-sa participe activ la activitatea desfasurata
O6- să verbalizeze .
CONSTRUCȚII: ” Gardul din grădină”-construcție cu spatule din lemn
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să execute mișcări de incălzire a mușchilor fini ai mainii
O2- să redea modelul de construcție conform realității,
O3- să introducă în polistiren bețișorul pe marginea grădinii ;
O4- să verbalizeze în realizarea gardului din grădină;
O5- să prezinte colegilor descriind produsul finit.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: : observatia, conversaţia, explicatia, demonstraţia, instructajul verbal, aprecierea verbala.
Mijloace de învăţământ: folie pictată model, acuarele, betisoare de pictat , șervetele, panou de expunere a lucrărilor puzzle-
uri,plansa suport ,stimulente (medalii de aur).

Forme de organizare: frontal,în grupuri mici,individual

BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum pentru educatie timpurie, Ministerul Educatiei Nationale, 2019


 Orientari metodice privind aplicarea curriculumului pentru invatamantul prescolar, Editura Delta Cart Educational, Editia a II-
a 2016
 Metode interactive de grup - ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Editura Arves, 2006
 Repere metodice-Utile pentru invatamantul prescolar, vol III, Editura Delta Cart Educational, Pitesti, 2016

SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu sosirea în grupă a postașului care aduce copiilor un cufăr ce conține o scrisoare de la ”Zâna
Primăvară”cu următorul text:
Dragi copii,
Eu, Zâna Primăvara vă scriu, pentru a vă ruga să îndepliniți sarcinile scrise pe petalele unei flori pentru a o
elibera pe Zâna Grădinilor din Castelul Anotimpurilor, unde este închisă de Vrăjitoarea cea Rea.
Dacă voi reușiți să rezolvați sarcinile, primiți niște jetoane(piese de puzzle surpriză) cu ajutorul cărora veți
forma un obiect, care va ajuta să deschideți Castelul Anotimpurilor. La final o să deschideți cadoul surpriză pe care l-am
trimis pentru voi!
Cu drag,
Zâna Primăvara
După ce copii au fost de acord să o ajutăm pe Zâna Grădinilor, educatoarea îi anunță că ar dori să rezolve sarcinile , iar
dacă vor cu adevărat să o ajute, ei trebuie să fie foarte atenți pentru a rezolva sarcinile și vor răspunde corect, doar așa vor reuși să o
elibereze pe Zâna Grădinilor.
Se citește prima sarcină primită, unde ne este sugerată tema întâlnirii de dimineața.
În cadrul întâlnirii de dimineață cu tema „ Bună dimineaţa, copii isteți și drăg! Roata vremii se-nvârteşte/ Fiecare se
gândeşte/ Şi va spune fiecare cu glas tare / Ce floare si-ar dori să fie …?
„Eu aș dori să fiu....”( împărtășirea cu ceilalți). Copiii spun propoziţia şi continuă cu răspunsul pentru completare.
Se va face: salutul, prezenţa copiilor, vom completa calendarul naturii.
Salutul
Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative.Voi transmite un salut, însoţit de un compliment:,,Bună dimineaţa,
fluturași isteţi şi frumoși! Sunt tare îcântată că suntem din nou astăzi împreună!’’. Copiii vor răspunde salutului adresat de
educatoare:,,Bună dimineaţa, doamna educatoaree!’’.Aceştia se salută politicos unul pe altul, de la stânga la dreapta, uitându-se
şi zâmbind unul la celălalt, folosind formula de salut ,,Bună dimineaţa Maria ,mă bucur că eşti aici!’’rostind numele colegului pe
care îl salută.
Acesta pornește de la educatoare si este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul de lângă el.
Se vor face câteva exerciții de înviorare:
Bună dimineața, cer frumos! ( ridicăm mâinile);
Bună dimineața, soare luminos! ( facem cu brațele un cerc imaginar);
Bună dimineața, micule vânt care alergi pe pământ! ( cu brațele ridicate ne aplecăm în stânga dreapta );
Bună dimineața, păsări mari ( întindem brațele și imităm zborul) și păsări mici !( cu brațele întinse ne lăsăm pe genunchi) ;
Bună dimineața, flori frumoase ( poziția ghemuit) și gâze foarte mici! ( punem mâinile ca și ochelari)
Prezenţa se va realiza cu ajutorul copiilor.
Calendarul naturii se va realiza prin adresarea de întrebări: În ce anotimp suntem? Cum este vremea afara?; Cum ne-am îmbrăcat
noi?
Se va discuta pe baza temei de la întâlnirea de dimineață, fiecare copil își amintește despre florile de primăvară.
RUTINA: Mă pregătesc pentru activității.
Împărtăşirea cu ceilalţi se realizează printr-o conversaţie în care ne spune cum se simte fiecare .
Noutatea zilei : Se va realiza cu ajutorul decorului în care ”Poștașul” ne surprinde cu prezenţa lui dar şi cu un cufăr în care se află o
scrisoare de la Zâna Primăvară.Sunt rugați să îndeplinească sarcinile scrise pe petalele unei flori pentru a o elibera pe Zâna
Grădinilor din Castelul Anotimpurilor, unde este închisă de Vrăjitoarea cea Rea.
Dacă or să reușească să rezolve sarcinile, vor primi niște jetoane(piese de puzzle surpriză) cu ajutorul cărora vor
forma un obiect, care va ajuta să deschidă Castelul Anotimpurilor. La final o să deschidă cadoul surpriză pe care l-a trimis Zâna
Primăvara pentru ei.

DEMERSUL DIDACTIC

Nr. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE


Crt. ETAPELE
ACTIVITĂŢII
Activitatea educatoarei Activitatea Metode si Forme de Materiale EVALUARE
copiilor procedee organizare didactice
1. Moment Se amenajează spațiul educativ. Frontal Observarea
organizatoric Se pregătește materialul didactic. Intra in sala de Conversatia comportament
Asigur conditii optime necesare grupa Centrul ului copiilor
desfasurarii activitatii.Pregatesc materiale Copiii tematic
fiecare centru in parte.Asigur un climat raspund
educational favorabil. politicos la
Copiii intra ordonat in sala de grupa . salutul Calendarul
Introducerea în activitate: educatoarei si naturii
-Bună dimineața copii și bine ati venit!- se salută în
Înâlnirea de dimineață lanț folosind
-Salutul formulele
-Prezenta copiilor indicate de
-Completarea Calendarului naturii despre educatoare
care stabilim împreună aspectele anotimpului
de primăvară)

2. Captarea Se va realiza cu venirea neașteptată a -ascultă cu Conversatia Frontal Observarea


atenţiei poștasului care ne aduce un cufăr misterios. atenție Expunerea Personajul continua si
Voi citi scrisoarea primită în cufăr de la - își exprimă Explicatia surpriza sistematica
postaș, în care Zâna Primăvara ne roagă să dorința de a ”Poștașul”
îndeplinim sarcinile scrise pe petalele unei afla ce scrie Cufărul
flori pentru a o salva pe Zâna Grădinilor din în scrisoarea Scrisoarea
Castelul Anotimpurilor, unde este închisă de primită de la
Vrăjitoarea cea Rea. Se deschide a doua Zâna
petala a florii, în care vom găsi sarcinile Primăvara.
pentru activitățile ce se vor desfășura pe
centre.

3 Reactualizarea Fiecare copil spune va spune ce se înâmplă


cunoștințelor cu natura afară (că este mai cald,că
înmuguresc copăceii), totodată amintindu-ne
şi de principalele caracteristici ale
primăverii.
Anunţarea Voi anunța copiii că vor petrece o zi -asculta cu Conversatia Frontal Observarea
4. temei şi a specială în care vor lucra pentru salvarea atentie cele Explicatia comportament
obiectivelor Zânei Grădinilor din Castelul Anotimpurilor, spuse de ului copiilor
unde este închisă de Vrăjitoarea cea Rea . educatoare
Precizarea obiectivelor pe scurt,in termeni -retin tema
accesibili copiilor. activitatii

5. Prezentarea “-Ce flori avem pe masa?”(flori galbene, -asculta cu Coversatia Planse Aprecieri
conținutului și rosii si mov) atentie Povestirea ilustrative pozitive asupr
dirijarea “-Ele se numesc lalele! Vom face un concurs povestea Expunerea Siluete modului de
învăṭării (copilul grijuliu): voi va trebui sa aveti grija educatoarei Explicatia participare
de -observa cu
floricele, sa nu le rupeti, iar la sfarsit, atentie
floricelele cele mai frumoase le vom darui succesiunea
mamelor .” logica a
“-Vom afla acum mai multe despre lalele“ imaginilor
„-Am stat de vorba cu o lalea din gradina si ilustrative
mi-a spus ca ea traieste alaturi de ghiocel ,
zambile, toporasi,, lacramioare, narcise si ca
ei sunt vestitorii primaverii!“
„-Voi ati vazut undeva lalele?“(in piata, in
gradina)
„-Lalelele traiesc (cresc) in gradini sau in -asculta cu
ghivece, in gradinile oamenilor ingrijite de atentie
acestia.“
Se vor prezenta imagini cu lalele in mediul -vizualizeaza
lor de viata. planşa
Copiii vor fi solicitati sa enumere partile -vizualizeaza
componente ale plantei. In acelasi timp ele planşa+siluete
vor fi indicate pe planse.
“-Din ce este formata laleaua ?(radacina,
bulb, tulpina,floare)
Se va prezenta o floare in ghiveci.
“-Priviti planta ! Daca tragem de ea, ce se
intampla?”(o smulgem)
“-Ce observati la floarea smulsa?”(are
radacina bulb, tulpina, frunza, floare) -raspund la
Se va prezenta o plansa acoperita pe care se intrebari
vor studia pe rand partile componente, ele se
vor descoperi pe rand.

RADACINA:
“-Ia priviti ! cum e radacina lalelei?”(ovala )
“-Cu ce seamana?”(o ceapa mica )
“-Ce culoare are?”(alb-galbui)
“-La ce serveste radacina?”(fixeaza planta sa
nu cada si suge apa din pamant)
Se va explica copiilor ca laleaua are tulpina
zvelta, dreapta , de culoare verde si tubulara
Se va descoperi pe plansa tulpina si se va
analiza.
“-Luati florile in mana si observati tulpina.”
“-Ce culoare are tulpina?”( verzuie)
“-Cum este ea ?”(tare )
“-Incercati sa indoiti putin tulpina (aveti grija
sa nu o rupeti)! Ce observati?”(se poate
indoii)
“-Ce observati pe tulpina ? “(frunze)
“-Cum sunt aceste frunze?”(lungi si ascutite)
“-Cu ce seamana?” (cu o lopatica)
“-Ce rol au pentru planta?”(pregatesc hrana
lalelei de acea se mai numesc si bucataria
florii)

SINTEZA PARȚIALĂ:
Se va face printr-un exercitiu joc: pe tabla
vor desenate doua imagini, iar copii vor
trebui sa gaseasca imaginea corecta :
-bulbul asezat in pamant, iar tulpina si
frunzele deasupra ;
-tulpina asezata in pamant iar bulbul si
frunzele deasupra;
FLOAREA:
“-Dupa ce creste tulpina ce se intampla?”
(infloreste floarea )
Se va descoperii complet floarea.
SINTEZA PARTIALA:
Se va realiza printr-un alt joc “spune mai
departe!”. Se va incepe o propozitie iar
copilul numit o va termina:
“Floarea laleleii are … petale.”
“Ele pot avea culoartea …”
“In mijlocul florii se gaseste ….”
“Floarea este ….”

MODUL DE INGRIJIRE:
“-Daca avem in gradina lalele, ce trebuie sa
facem ca ele sa creasca si sa infloreasca?” (sa
le udam, sa sapam pamantul, sa nu le rupem,
sa nu calcam pe ele)
“-Dar daca primiti un buchetel de branduse ce
facem cu ele?” (le punem in apa sa nu se
ofileasca)
SINTEZA FINALA:
Se vor prezenta copiilor flori naturale din
care vor trebui sa aleaga laleaua. (frezi,
ghiocei, garoafe, zambile, narcise)
5. Obtinerea Se vor intui materialele didactice de la fiecare -se aseaza la Expunerea -planse Prezentarea
performanṭelo centru de activitate. centrul de -pe suport ,jetoa materialelor
r Copiii îşi vor alege central preferat. Se va interes si trec Explicatia grupuri ne din centre
urmări finalizarea cerinţelor de la centrul apoi la lucru mici
ales. Conversatia

Se prezintă tema zilei ”Copăcelul slavator”. Exercitiul


Înainte de a începe să lucreze, voi executa cu
copiii câteva exerciții de încălzire a
Descoperirea Realizarea
muschilor mici ai mâinii –
-aseaza in lucrarilor
“Închidem – deschidem pumnii”, ordine
cronologica
“Boboc - floare”, -plastilina
Demonstratia
- pe din aluat
“Miscam degetele”,
grupuri
“Cantam la pian”, “Ploua”. mici
-modeleaza
Pentru desfășurarea activității în mod cât plastilina cu
mai plăcut copiii vor lucra pe fond muzical. atentie sporita
astfel incat sa Aprecierea
Le voi spune copiilor că pot începe sa
poata rezulta verbala
lucreze, iar daca au nevoie ii voi ajuta. În
acest timp eu voi trece pe voi supraveghea, produsul finit
îndrumându-i pe cei care întâmpină dificultăți Aprecieri
cu explicații suplimentare. verbale

Se vor anunţa modul de desfăşurare


al activităţii la fiecare centru de interes.

La Ştiinţă : “Copăcelul din grădină” –


puzzle(alăturare și lipire) copiii vor realiza un
puzzle în care vor denumi elementele
- pe -piese de
componente ce vor forma întregul.Fiecare -rezolva cu
Aprecierea grupuri puzzle
piesă din puzzle v-a avea o biluță de patafix interes sarcina
verbala mici -plansa
pe spate care va ajuta piesele să se prindă de primita suport
planșa suport.

La Construcții ” Gardul din grădină”-


construcție cu spatule din lemn
Copiii vor avea de realizat gardul grădinii
folosind astfel spatule din material
lemnos.Fiecare spatulă va fi introdusă una
lângă cealaltă prin apăsare în spațiul delimitat
și marcat de educatoare.Vor îmfrumuseța
grădina astfel îcât să arate mult mai frumos și
de asemeni să o putem salva pe Zăna
Grădinilor închisă în Castelul Anotimpurilor.

La Artă “ Pomul înmugurit”- pictură


Copiii vor picta muguri în copăcei pe folie
alimentară folosind acuarele și pensulă.Le
prezint un model făcut de mine în prealabil
după care să se ghideze.In timp ce lucrează
copiii îi voi încuraja pe fiecare să lucreze cât
mai curat și frumos pentru a o putea salva pe
Zâna Grădinilor închisă de Vrăjitoarea ce Rea
în Castelul Anotimpurilor.

6. Asigurarea Se va realiza prin intrebari prin care


retenṭiei şi a verific ce au retinut din povestirea expusa:
tranferului „-Cum s-a numit povestea noastra?” -„Turtita
-Cine a facut turtita? fermecata” Expunerea Frontal Aprecieri
-Cum a scapat de iepuras? -Turtita Explicatia verbale
-Dar de lup? -Bunica Conversatia
-Dar de urs? -a cantat Aprecierea
-Cum a pacalit-o vulpea? -a pacalit-o verbala
-Vulpea chiar era surda? -nu era surda
-Ce am invatat noi din aceasta poveste? era hoata
-Copii,cum face lupul? -Noi am
-Dar usul? invatat din
Copiii sunt invitati sa raspunda corect dupa aceasta
imagini. poveste ca nu
trebuie sa
plecam
niciodata de
langa parintii
nostri singuri
deoarece
poate sa ni se
intample ceva
rau.
-lupul face Frontal
„Uuu”
-ursul face
„Mor,mor,mor

7. Evaluarea Voi aseza lucrarile realizate de copii la -participa la Conversatia Autoevaluarea
activităṭii Centre in spatiul de expunere si prin metoda aprecierea Apreciere Aprecieri
„Turul galeriei”initiez discutii despre lucrarilor verbala verbale
activitatile zilei.Lucrarile vor fi evaluate si proprii si ale
autoevaluate si de catre copii. colegilor

8. Încheierea Copiii vor primi aprecieri verbale generale -asculta Frontal stimulente
activităṭii si individuale pentru activitatea desfasurata la aprecierile Explicatia
fiecare centru de activitate.Vor primi cate o facute de
inimioara zambitoare drept recompensa. educatoare
Activitatea se finalizeaza cu ALA II :
“ Iepuras muta-ti locul”-Joc de orientare -participa la
Jocurile si
„Zboara ,zboara ”- joc diostractiv activitatile
alese

S-ar putea să vă placă și