Sunteți pe pagina 1din 10

Capitolull II

Analiza strategica a SC. ATTOSOFT.SRL


2.1 Situaia economico-financiar
Situaia economico-financiar a firmei este evideniat cel mai bine prin indicatorii urmatori:

indicatori cantitativi(de volum)

de eforturi

capacitatea de producie

capitalul social

capitalul propriu

capitalul permanent

activele fixe

activele ciculante

numarul de salariai

costurile de producie

stocurile de materii prime, produse finite etc.

de efecte

producia fizic

producia marf fabricat (exprimat n preuri de producie)

cifra de afaceri

profitul

indicatori calitativi(de eficien)

productivitatea muncii

salariul mediu

viteza de rotaie a activelor

ratele rentabilitii

rata rentabilitii costurilor- Rc

rata rentabilitii activelor- Ra

rata rentabilitii comerciale(a veniturilor)- Rv

rata rentabilitii economice- Re

rata rentabilitii financiare- Rf

lichiditatea

solvabilitatea

rata trezoreriei

Situaia principalilor indicatori economico-financiari, calculai pe baza datelor din bilan i din contul
de profit i pierderi, este urmtoarea:
Tabel 2.1 Situaia principalilor indicatori economico- financiari

Nr.
Crt

Indicator

2012

2013

2013/

2014

2014

(RON)

2013(%)

Total

2012(

(RON)

%)

1.397.687

1.820.208

130.23 2.394.997

131.58

400

400

100,00 400

100,00

1.397.834

1.844.224

131.93 2.401.875

130.24

1.766

15.307

866,76 9.088

59,37

1.399.600

1.859.531

179.38 2.410.963

129.65

1.036.476

1.567.263

151.21 2.224.313

141.92

23.811

20.960

88.02

22.133

105.6

954

1.060.287

1.589.177

149.88 2.246.446

141.36

339.313
287.884
646.087

270.354
229.638
637.911

79.68
79.77
98.73

164.517
135.756
858.119

60.85
59.12
134.52

223.898

205.343

91.71

432.208

210.48

869.985
869.958

843.254
843.254

96.93
96.93

1.290.327
1.290.327

153.02
153.02

(RON)

Cifra de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

afaceri(mii
lei)
Capital
social
Venituri din
exploatare
Venituri
financiare
Venituri
excepionale
Venituri
totale
Cheltuieli
pentru
exploatare
Cheltuieli
financiare
Cheltuieli
excepionale
Cheltuieli
totale
Profit brut
Profit net
Active fixe
Active
circulante
Total active
Total pasiv

17.

Creante
Capitaluri

141.892

243.595

171.68 372.572

152.95

450.219

679.857

151.01 785.613

115.56

450.219

679.857

151.01 785.613

115.56

32
43
20.
284.928
446.856
21
In analiz vor fi corectai cu indicii de inflaie.

134.37 47
156.83 574.716

109.3
128.61

18.

proprii
Capital

19.

permanent
Nr. salariai
Salariu med.

2.2. Analiza viabilitii economice


Pentru intervalul de timp analizat, situaia economico-financiar a S.C. ATTOSOFT S.R.L. este
favorabil, daca se are n vedere faptul c n fiecare din anii anteriori a fost nregistrat profit
2.2.1. Analiza potenialului intern
Viabilitatea economic a intreprinderii este dependent de volumul, structura i eficiena
utilizrii resurselor materiale, financiare i umane.
A) Analiza potenialului uman
Resursele umane pot fi abordate din dou puncte de vedere.Pe de o parte, ca dimensiune i
structur i, pe de alt parte din punctul de vedere al eficienei utilizrii personalului.
In perioada de timp avut in vedere numrul de personal a nregistrat o evoluie fluctuant,
aceasta datorndu-se variaiei volumului de activitate al firmei.
Structural, numrul mediu de personal a nregistrat urmtoarea situaie :
Tabel 2.2. Analiza potenialului uman
Realizri
Nr.

Categorii de

Crt.

personal

1.

Muncitori direct
productivi

2013

2012
(persoane)

Sem.1

2014

Total

(persoane)

(persoane)

27

37

40

Total muncitori

27

37

40

Personal TESA

Total personal

32

43

47

Pe categorii socio-profesionale i din punct de vedere al pregtirii, situaia nregistrat la S.C.


ATTOSOFT S.R.L.. este :

Tabel 2.3. Analiza potenialului uman pe categorii sociale

Nr

Categorii de

crt

personal

2012

2013 (persoane)
Sem.1

(persoane)
1.

Studii superioare-

2014

Total

(persoane)

25

31

38

18

24

29

-pregtire economic 2

-pregtire juridic

-altele

2.

Studii medii

12

4.

Total (persoane)

32

43

47

total, din care :


- pregtire tehnic

Studiind tabelele de mai sus se observ din punct de vedere structural urmtoarele :
-

n 2012muncitorii reprezentau 84,37% din totalul personalului.

n 2013ponderea muncitorilor in totalul personalului era de 86,04%,

n 2014 muncitorii reprezentau 85.1% din totalul personalului,

Din punct de vedere al pregtirii se observ c :


-

n 2012- personalul cu studii medii reprezenta 21,87% din total

n 2013- aceeai categorie nregistra o pondere de 27,91%

n 2014- angajaii cu pregtire medie reprezentau 19,15%

Din punctul de vedere al eficienei situaia este urmtoarea:


Se calculeaz cu relaia:

C
N

n care:
W= eficiena

A
sal

CA = cifra de afaceri
Nsal = numrul de salariai

2012

1.397.687
32

43.678

W2013 = 1.820.208

= 42.330

43

I
I

W 2013 *100

W 2014

2012

42.330
.
*100 103%
43.678
.

*100

2013

50.957
.
*100 83 %
42.330
.

Sm 2012 = 284.928

Sm 2013= 446.856

Unde Sm= salariu mediu

Sm

S
S

m 2013

*100

m2012

446.856
.
*100 63.8 %
284.928
.
.

I Sm < I w
Sm 2013= 446.856

Sm 2014= 574.716

2014

Sm

Sm2014

Sm

2013

2.394997
.
.
47

*100

574.716
. .
*100 77.75%
446.856
. .

50.957
.

W 2014

2013

*100

2013

1.820.208
.
.
43

42 .330

50.957
.
*100 83 %
42.330
.

I Sm < I w
Deoarece n perioadele analizate ISm < IW (ISm, ISm- indicatori calitativi, de eficien) se poate
spune c activitatea n cadrul societii a avut o evoluie favorabil

O alt modalitate prin care se poate evidenia eficiena utilizrii resurselor umane i, n general,
eficiena firmei o constituie compararea unor indicatori de ordin cantitativ (ICa- indicele cifrei de
afaceri, IFs- indicele fondului de salarii, INs- indicele numrului de salariai).In ceea ce privete aceti
indicatori, situaia este urmtoarea :

Ns 2013 2012

Ca 2014 2013

I
I
I

Ca 2013 2012

43
*100 74%
32
2.394.997
.

1.820.208
.
.
1.820.208
.
.
1.397.687
.
.

Ns 2014 2013

*100 76 ,00%

*100 76 ,79%

47
*100 91,49%
43

B) Analiza potenialului material


Analiza potenialului material implica abordarea celor doua categorii de active fixe i
circulante prin prisma volumului, structurii, dinamicii i eficienei lor.
Eficiena mijloacelor fixe poate fi determinata, n principal, prin indicatorii :
-

cifra de afaceri la 1000 UM mijloace fixe

profitul la 1000 UM mijloace fixe (se are n vedere profitul brut)


Analiza activelor circulante se axeaz n principal pe analiza stocurilor si eficienei utilizrii

acestora cu ajutorul unor indicatori specifici.


In categoria stocurilor de active circulante sunt incluse: stocuri de materii prime, materiale
consumabile, obiecte de inventar, baracamente, stocuri aflate la teri, producie n curs de executie,
semifabricate, produse finite, produse reziduale, marfuri, ambalaje.
Indicatorul principal de eficien a utilizrii activelor circulante l reprezint viteza de rotaie,
exprimat prin :
-

coeficient ( numr de rotaii )- N

durata unei rotaii- D

Tabelul urmtor este edificator n acest sens :


Tabel 2.4. Viteza de rotaie a activelor
Nr. Crt.

Indicatori

Nivel realizat

1.

Numr rotaii

6,24

2013
Sem1
4,46

2.

Durata unei rotaii

57,69

80,72

2012

2014

Total

5.54
64,98

(zile)

Determinarea datelor din tabel se face dup urmtoarele formule :


N

Ca
Ac

N= numrul de rotaii, Ca= cifra de afaceri, Ac=active circulante


D

360
N

D= durata unei rotaii


2.2.2 Analiza cheltuielilor
Un instrument important de msur a eficienei intreprinderii, abordat prin prisma indicatorilor
de eforturi, l reprezint costurile cum se poate vedea n tabele de mai jos:

Tabel 2.5. Indicatori de eforturi: costurile


2013
Nr Categorie

2012

Total

crt de cheltuieli
RON
1.

Cheltuieli

2.

exploatare
Cheltuieli
financiare

2014

(%)

RON

(%)

RON

(%)

1.036.476 97.75% 1.567.263

98,62% 2.224.313 99,01%

23.811

1.32%

2.25%

20.960

22.133

0.99%

3.

Cheltuieli

4.

excepionale
Cheltuieli
totale

1.060.287 100%

954

0,06%

1.589.177

100%

2.246.446 100%

Tabel 2.6. Indicatori de eforturi, cheltuielile.


Nr
crt
1.
2.

Indicatori

2013/2012

2014 /2013

Dinamica cifrei de afaceri


Dinamica cheltuielilor totale

(%)
130,23%
149,88%

(%)
131,58%
141,36%

3.

Dinamica cheltuielilor de

151,21%

141,92%

4.

exploatare
Dinamica profitului brut

79,68%

60,85%

5.

Dinamica profitului net

79,77%

59,12%

Se observ faptul c n cadrul cheltuielilor totale cheltuielile de exploatare au ponderea


cea mai mare.

Analiza rentabilitii se bazeaz pe formula clasic:Rezultate = Venituri-Cheltuieli si, prin


intermediul unor aspecte cantitative i structurale referitoare la rezultatele economice, se ajunge la
analiza ratelor rentabilitii, importani indicatori de eficien economic (indicatori calitativi).

Pr brut
*100
Costuriproductie

Rata rentabilitii costurilor


Aceast rat are urmtoarele valori :
-

2012- 32%

2013- 17%

2014- 7.32%

Rata rentabilitii activelor

Pr brut
*100
Active

Aceast rat a nregistrat urmtoarele valori :


-

2012 - 52,35%

2013 - 25,85%

2014 12.75%

Rata rentabilitii comerciale

Pr brut
*100
Veniturito tale

Aceast rat a nregistrat valorile :


-

2012 24,24%

2013 14.54%

2014 6,82%

Rata rentabilitatii economice

Pr net
*100
Capitalpermanent

Aceasta rata a nregistrat valorile :


-

2012 63,94%

2013 33.78%

2014 17,28%