Sunteți pe pagina 1din 8

Data: 30.03.

2022

Grădiniţa

Nivelul :II Grupa mare

Prof. înv. Preșc.: O

Tema anuală: Când,cum şi de ce se întamplă?

Tema proiectului: “ Paleta de culori a primăverii ”

Tema zilei : Surprizele primăverii”

Activităţi de învătare: DLC/DOS

Tipul activităţii: verificare şi consolidare

Forma de realizare: Activitate integrată

Activităti pe domenii experienţiale(A.D.E)


DLC: DLC- Educarea limbajului: „ Ce știm despre Primăvară”

DOS:”Tablou de primavara”- aplicaţie

Activităţi pe centre de interes


A.L.A I:

Biblioteca: “Primavara” –fişă de lucru

Artă:”Tabloul primaverii”- aplicatie

Joc de masa: Puzzle -Primavara

A.L.A II:
“Pentru tine primavara” –recitare poezii si interpretare de cantece dedicate primaverii

“Fluturii vin la flori”- joc de miscare

Tranziţii:
“Mana mea e ca o floare”- joc

I.Activităţi pe domenii experienţiale:

Domeniul limba si comunicare:


SUBIECTUL: „ Ce știm despre Primăvară”

MIJLOC DE REALIZARE-joc didactic

Obiective de referinţă:

- formarea capacităţii de diferenţiere perceptiv-fonetică şi analitico-sintetică a propoziţiilor,


cuvintelor, silabelor şi sunetelor în vederea pregătirii pentru însuşirea citirii şi scrierii;

Obiective operaţionale:

O1- Să formuleze propoziţii cu ajutorul imaginilor

O2- să separe propoziţia în cuvinte, precizand numarul lor

O3 – să despartă cuvintele în silabe;

O4- -să identifice numărul de silabe dintr-un cuvânt;

O5- să recunoască sunetul iniţial, final sau din interiorul cuvântului pronunţat oral ;

Domeniul om şi societate-activitate practică


SUBIECTUL: “Tablou de primavară”

MIJLOC DE REALIZARE: aplicaţie

Obiective de referinta:

-Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice

- Să realizeze lucrarea practică,folosind diferite tehnici de lucru specific activităţilor


practice(îmbinare,lipire)

Obiective operationale:

O6- Să denumească materialele necesare realizării lucrării

O7 -Să aşeze elementele componente ale anotimpului de primăvară, dupa creativitatea proprie
O8- Să lipească elementele specifice anotimpului de primăvară, realizând tabloul.

II.Activităţi pe centre de interes:


Biblioteca: “Primăvara”- sarcini de lucru

O9 – sa denumeasca imaginile din fisa


O10 – sa desparta cuvintele in silabe, reprezintandu-le grafic;
O11– sa formuleze propozitii pornind de la imaginile date

Artă ( la acest centru se desfăşoară activitatea D.O.S):

-Să denumească materialele de lucru


-Să aşeze elementele componente ale anotimpului de primăvară, dupa creativitatea
proprie
-Să lipească elementele,realizând tabloul primăverii
- Sa reprezinte grafic cuvantul care denumeste un element din tablou.

Joc de masa:-puzzle

O12 – să reconstituie imaginea formând din bucăţi întregul


O13- Să citeasca imaginea printr-o propozitie ,reprezentand-o grafic (propozitie,
cuvinte).

III .Activităţi liber-alese(A.L.A II)


Subiectul: - Pentru tine, primavara!-recitare poezii si interpretare cantece de primavara

- “Fluturii vin la flori”- joc de miscare

Strategia didactică:
Metode şi procedee:

-observaţia,conversaţia,explicaţia,exerciţiul,jocul, instructajul verbal ,lotus de grup , turul


galeriei.

Resurse materiale: jetoane cu imagini specifice anotimpului de primavară,tablă magnetică,plicul


de la zana primavară, rame de tablouri,elemente specifice anotimpului de primavară, lipici, fise
de lucru, carioca, puzzle.

Forme de organizare: frontal,individual,pe grupe

Bibliografie:
Revista învăţământului preşcolar3-4/2009
Revista învăţământului preşcolar1-2/2010

Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani

Repere utile pentru învăţământul preşcolar vol I /2011

SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu Întalnirea de dimineaţă.

Educatoarea recită urmatoarele versuri:

“Dimineaţa a venit

Toţi copiii au sosit

În cerc să ne adunăm

Cu toţi să ne salutăm.

Salutul- porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii prin tehnica comunicării
rotative.Prezenţa se realizează într-o manieră interactivă ,copiii fiind solicitaţi să-şi aşeze
fotografia la Calendarul naturii .După această etapă copiii vor completa Calendarul naturii cu
ajutorul educatoarei. Împărtăşirea cu ceilalţi se va realiza sub forma unui exerciţiu de
imginaţie”Dacă aş fi o floare ,aş avea nevoie de….”se discută despre condiţiile de care au nevoie
florile pentru a creşte ( soare,apă,să fie admirate).

Activitatea de grup se realizează prin intermediul cantecului”Au venit randunelele”

Noutăţile zilei: După încheierea acestuia ,copiii se aşază pe scăunele,iar educatoarea le arată un
plic trimis de Zâna Primăvară precum şi motivul pentru care a fost trimisă acesta copiilor.(se
poartă o scurtă conversaţie pe această temă). Se anunţă titlul jocului didactic şi apoi se explică, în
termeni accesibili copiilor, obiectivele propuse pentru realizare.
Copiii ascultă cu atenţie şi interes explicaţiile educatoarei. Activitatea va respecta etapele unui
joc didactic.

Rutine:

“Îmi aştept rândul”-deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când solicită un anumit
lucru;

- Servirea gustării

Tranziţia către centrele de interes se face prin intermediul jocului muzical ” Zboara,
zboară”.La finalul jocului sunt prezentate sarcinile fiecărui centru.
La sectorul Bibliotecă vor avea de rezolvat o fişă de lucru.

La sectorul Artă vor avea de lipit elemente specifice anotimpului de primăvară, realizînd astfel
“Tabloul Primăverii”

La sectorul Joc de masă vor avea de îmbinat piesele de puzzle pentru a reda imaginea florilor
specifice anotimpului de primavară.

Fiecare copil va trece pe la toate sectoarele,lucrul acesta văzându-se după cele trei bulinute din
piept.Educatoarea supraveghează şi antrenează copiii la fiecare sector ,oferind explicatii
suplimentare acolo unde este nevoie.

Voi trece la desfasurarea activitatea recreativa unde copiii vor participa la Balul primăverii si
vor juca jocul “Fluturii vin la flori”.

Evaluarea-vizitarea expozitiei cu lucrările copiilor, se realizeaza prin metoda turul galeriei.

Astăzi aţi reuşit să o faceţi fericită pe Zâna Primăvară,rezolvând fişa de la Bibliotecă ,lipind
elementele specific primăverii în tablou,îmbinând piesele de puzzle, realizând astfel întregul .

SECVENTE CONTINUTUL STIINTIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTICE
Metode si Mijloace Forme
procedee de invata de
mant organi
zare
1.Momentul Crearea condiţiilor optime necesare
organizatoric stabilirii climatului afectiv-educativ
al activităţii, pregătirea materialului
didactic necesar
2. Captarea Se va face printr-o ghicitoare: Apreciere
atenţiei ,,Zăpada s-a topit Scrisoarea verbală
Ghiocei au răsărit, Conversa-ţia cu Frontal asupra
Pomii au înmugurit, sarcinile comportame
Cine, cine a sosit?” de la Zâna ntului
Li se va prezenta copiilor scrisoarea Primăvară copiilor
trimisă de Zâna Primăvara, precum
şi motivul pentru care a fost trimisă
aceasta copiilor.(se poartă o scurtă
conversaţie pe această temă)

3.Anunţarea Voi întreba copiii dacă ei iubesc Explicaţia Frontal Capacitatea


temei şi a primăvara și dacă sunt de acord să o conversaţia de a rezolva
obiectivelor ajute. sarcinile de
Voi anunța că vom juca jocul lucru
„Prietenii Primăverii ” și că vom
încerca, ca, prin rezolvarea sarcinilor
să îl salvăm pe Fluturaș.
Copiii vor fi împărțiți în două
echipe: echipa albinuțelor și echipa
fluturașilor și vor avea în piept
ecusoane. Ei vor avea de trecut prin
mai multe probe, la sfârșitul
fiecăreia dintre ele, primind câte o
bulină colorată, pentru a- i face o
haină nouă fluturașului. Întrebările și
sarcinile vor fi adresate pe rând,
fiecărei echipe, copilul care nu știe
răspunsul putând fi ajutat de
coechipieri.

3. Dirijarea Pe un panou, se vor afla steluțe pe


învăţării care sunt scrise întrebările: Ce? Demonstrația
Cine? Când? Unde? De ce?, iar în
mijloc, pe o stea se află chipul
primăverii.
Se va descoperi sarcina de pe spatele Pe grupe
fiecărei stele:
Ce?
- Ce păsări se întorc primăvara?
- Ce legume cresc în grădina de
legume primăvara? Conversația
- Ce flori cresc primăvara?
- Ce insecte se trezesc la viață
primăvara?
Cine?
- Cine primăvara vine, de pe
meleaguri străine, are coada
furculiță, și- și clădește- o odăiță,
sub o streașină de casă, nimeni să nu
o vază? (Rândunica) Pe grupe
- Cine-n mușuroi trăiește, și- i mai
mică decât noi, toată ziua ea
muncește, și de greu nu se ferește?
(Furnica)
- Cine- aduce iar în țară, mândre
păsări călătoare, îmbracă grădina- n
floare și –ncălzește vremea- afară?
(Primăvara)
- Cine are haina albă, iese primul din Problematiza
zăpadă, și vestește-n toată țara, că rea
sosește primăvara? ( Ghiocelul)
Unde?
- Unde își depune cucul ouăle? ( în
cuibul altor păsări); Corectare
- Unde locuiesc albinele? ( în stup);
Când? Problematiza
- Când se trezește toată natura la rea
viață;
- Când iese din ou buburuza are
culoarea? ( galbenă);
De ce?
- De ce este folositoare
ciocănitoarea? ( pentru că mănâncă apreciere
insectele dăunătoare); verbală
- De ce au nevoie florile ca să
crească?
4.Obţinerea Se realizează în cadrul sectorului Explicaţia Fise de Pe grupe Proba
performanţei Biblioteca, printr- o fisa de munca lucru, practică:
şi asigurarea independenta .Ocazie cu care se carioci,
conexiunii prezintă materialele şi sarcinile de Rezolvarea
inverse lucru din cadrul centrelor de fişei de lucru
activitate descoperite.
La sectorul Artă ,voi integra
Exerciţiul lipici,elem
activitatea DOS, copiii identificand
materialele primite,le vor asambla şi ente realizarea
le vor lipi realizând Tabloul de specific tabloului
primăvară. primaverii, Individu- “Primavara”
ramă al
Dupa finalizarea lucrarii , copiii vor
alege un element ,il vor denumi si tablou
vor reprezenta grafic , cuvantul si Demon-
silabele acestuia. straţia
Le voi explica modul de lucru.
Voi cere copiilor să exerseze câteva
exerciţii de încălzire a muşchilor
mici ai mâinii.
Supraveghez modul în care copiii Imbinarea
realizează lucrările şi intervin ori de pieselor intr-
câte ori este necesar. Piese de un întreg
La sectorul Joc de masă copiii vor puzzle,
trebui sa îmbine piesele de puzzle carton
realizând întregul.La final, vor citi colorat,
imaginea refacuta printr-o propozitie creioane
si o vor reprezenta grafic.

5.Încheierea Se va realiza prin jocul de


activităţii miscare”Fluturii vin la flori” şi prin Jocul Frontal Aprecierea
recitare de poezii si intonarea de Aprecierea Pe grupe verbală
cantece dedicate primaverii.În verbală
încheiere vor primi aprecieri verbale
şi individuale aupra modului de
participare la activitate.

S-ar putea să vă placă și