Sunteți pe pagina 1din 20

GRĂDINIŢA CU PN SÎNMIHAIU ALMAŞULUI

Grupă Combinată
Educatoare Feşteu Iulia
Proiect de activitate

Prof.înv.preşcolar : FEŞTEU IULIA


Grupa : combinată
Data: 01.04.2015
Tema de studiu: CÂND CUM ŞI DE CE SE ÎNTAMPLĂ ?
Tema proiectului: Primăvara
Tema activităţii: „Tablou de primăvară”
Forma de realizare: Activitate integrată (DS, DOS)
Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual
Categorii de activitate: DS (joc didactic),DOS(activitate practică)
Durata : o zi

Programul zilei
Activităţi de dezvoltare personală (ADP):
Întâlnirea de dimineață „ Bună dimineaţa ,flori de primăvară“
Rutine : ,,Suntem mici, dar voinici’’
Tranziţii : Câte unul pe carare , Soarele a răsărit , Prin codrii primăvara ;

Activități liber alese (ALA1) :


Ştiinţă : “Din jumătăţi întreg“ ;
Artă: Pomul înflorit - dactilopictură
Construcții: Grădina primăverii-joc de construcţii

Activități pe domenii experiențiale (ADE):


“Tablou de primăvară “ (DS , DOS )

Activități liber alese (ALA2): „Hora primăverii “– joc de mişcare


SCENARIUL DIDACTIC

După primirea copiilor , activitatea începe cu ”Întâlnirea de dimineață” în cadrul căreia copiii sunt salutați de educatoare:
” Bună dimineața, flori!
Mă bucur că aveți multe culori.
A-nceput o nouă zi...
Bine ați venit, copii! ”,

apoi copiii se salută între ei , unul cu celălalt.Se trece la completarea prezenței:


” După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am întâlnit,
Oare cine n-a venit? ”
Un băiat va număra fetiţele prezente (cu ajutorul educatoarei) şi va spune câte sunt, iar o fetiţă va număra băieţii prezenţi. Un copil se va
duce la panoul cu poze şi va pune pozele copiilor absenți în partea de jos a panoului. Apoi se completează Calendarul naturii:
”Vremea să o studiem
În curte s-o observăm,
De e ploaie sau e soare,
Sau e vreme de plimbare.”

Ca și activitate de grup voi iniţia o discuţie cu privire la anotimpul primăvara , în cadrul căreia copiii vor spune de ce le place
primăvara , caracteristici şi schimbări petrecute în natură. Vom cânta apoi cântecul ”Soarele a răsărit „ , iar copiii vor face mişcările
sugerate de text.
La noutatea zilei le voi prezenta sectoarele deschise de Zâna Primăvara pentru aceasta zi şi îi voi îndruma în funcţie de dorinţa lor
şi de vârstă, pentru a forma grupe echilibrate , la ce sector să se aşeze. După finalizarea activităţilor de la sectoare ,vom părasi sala de
grupă intonând căntecul „Câte unul pe cărare”.
Activităţile pe domenii experienţiale debutează cu o scrisoare lasată de Zâna Primăvara prin care aceasta ne roagă să o ajutăm sa
numere florile , pomi , insectele din grădina primăverii. Vom desfăşura o activitate integrată care implică Domeniul Ştiinţe- joc didactic şi
Domeniul Om şi Societate – o activitate practică . Pe parcursul jocului didactic copiii vor veni în faţă pentru a număra obiectele lăsate de
Zâna , vor realiza un tablou de primăvara şi vor realiza o lucrare colectivă care va reprezenta un tablou pentru Zâna Primăvara.
La activităţile recreative , cu ajutorul ecusoanelor lăsate drept răsplata de Zâna , vom face o hora a florilor , buburuzelor şi
păsărelelor.
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
Momentele întâlnirii de dimineaţă
• Salutul – ” Bună dimineața, flori!
Mă bucur că aveți multe culori.
A-nceput o nouă zi...
Bine ați venit, copii! ”

• Prezenţa – Prezenţa se va realiza cu ajutorul panoului cu fotografiile copiilor. Preșcolarii vor sesiza absenții şi vor muta fotografiile în
coş. Un băiat va număra câte fete sunt prezente la grădiniţă , iar o fetiţă băieţii.
• Calendarul naturii – ”Vremea să o studiem
În curte s-o observăm,
De e ploaie sau e soare,
Sau e vreme de plimbare.”

Se vor purta discuţii cu copiii pentru a stabili anotimpul, fenomene care caracterizează ziua în care suntem.

• Activitatea de grup – După salutul de dimineață, voi iniția o discuție cu copiii referitoare la anotimpul primăvara și trezirea naturii la
viață.;
• Noutatea zilei – Se realizează prin informarea copiilor asupra faptului că Zâna Primăverii se pregăteşte se plece de la noi şi pentru a pleca
bucuroasă aceştia vor avea de îndeplinit câteva sarcini , după care se vor îndrepta spre Sectoare intonând cântecul “Prin codri primăvara”.

• Mesajul zilei – “Ne place primăvara , că noi ne jucăm pe-afară !”

• Tranziţie – Dar să-ncepem lucrul,


Şi s-avem mult spor,
Azi lucrează fiecare
Cu ce are la sector.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE PE CENTRE DE INTERES ALA1


1. ARTĂ
Tema activităţii: Pomul înflorit– dactilopictură

Obiective operaţionale:
-să păstreze poziţia corectă a corpului faţă de suprafaţa de scris ;
-să realizeze o lucrare folosind ca tehnica de lucru dactilopicură;
Materiale: fişa , acuarele.

2. ŞTIINŢĂ
Tema activităţii: Din jumătăţi întreg!

Obiective operaţionale:
- să reconstituie imagini de primăvară cu ajutorul pieselor puzzle;
-să descrie caracteristicile anotimpului primăvara din imaginea realizată.
Materiale: imagini de primăvara sub forma de puzzle .

3. . CONSTRUCŢII
Tema activitatii: “Gardul grădinii cu flori”
- să mânuiască materialele puse la dispozitie;
- să realizeze construcţia respectând tema dată
- să coopereze cu colegii de grup;
Materiale : beţisoare din lemn , polistiren , crenguţe , plastelină
Bibliografie:
*Minsisterul Educației, Cercetării și Tineretului- Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7ani*Coordonator Viorica Preda (2009),
Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Editura Gheorghe Cârțu Alexandru, Craiova
Momentul organizatoric:
Sala de grupă va fi aerisită, materialul didactic pregătit în prealabil.
Întâlnirea de dimineață se va desfășura pe scăunelele așezate în semicerc, de unde vor trece la activitatea din cele trei centre
pregătite.

EVENIMENT CONŢINUT STIINTIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC

Captarea atenţiei Se realizează prin prezentarea Metode şi Mijlocace Forme de


sectoarelor de activitate şi intuirea procedee didactice organizare
materialelor corespunzătoare.

Anuntarea temei si Se trece la fiecare sector pentru a


a obiectivelor intui materialele şi a afla tema ,apoi Explicaţia
se formează grupuri la libera Frontal
alegere. Vor picta, vor construi, vor
recostitui imagini cu anotimpul
primăvara .

Dirijarea învăţării La sectorul ARTĂ copiii vor intui


şi obţinerea materialele . Vor picta cu tehnica Fişe
performanţei dactilopicturii floricele pomului de Conversaţia Imagini
primăvară. Explicaţia de Frontal Evaluare orală şi
La sectorul ŞTIINŢĂ se intuiesc Demonstraţia primăvara practică
materialele pregatite. Copiii vor Pe grupe
reconstitui întregul unor aspect de Beţişoare
primăvară. de lemn
La sectorul CONSTRUCŢII se Crenguţe
vor intuit materialele, după care vor
realiza o machetă care va reprezenta
grădina primăverii.
Se adresează copiilor întrebări
Asigurarea
referitoarela activitățile desfășurate: Conversaţia
retenției și a -Ce am realizat noi astăzi în cadrul
activităților la alegere?
transferului

Încheierea Se fac aprecieri generale şi


activităţii individuale asupra modului de
lucru şi de comportare ale copiilor
pe tot parcursul activitătii . Copiii
vor părăsi sala intonând cântecul
Câte unul pe cărare.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

Forma de realizare: Activitate integrată DS+DOS ( joc didactic+activitate practică );


Tema activităţii: „Tablou de primăvară !”
Tipul activităţi : Verificare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi.
Forma de organizare: frontal, individual , pe grupe ;

Scopul activităţii: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor cu privire la anotimpul primăvara şi a număratului în limitele 1-8.
Obiective operaţionale :
- să numere obiectele de pe machetă , lipindu-le idividual în tabloul primăverii ;
- să raporteze corect cantitatea la număr/numărul la cantitate;
- să ordoneze crescător grupele de obiecte şi să raporteze numărul la cantitate;
- să execute mişcări de încălzire a muşchilor mici ai mâinii;
- să realizeze lucrări estetice:

Strategii didactice :
Metode şi procedee : exerciţiul , jocul didactic, conversaţia , explicatia, expunerea , demonstraţia , problematizarea , brainstorming-ul ,
munca indepedependentă;

Mijloace didactice : macheta –grădina primăverii, material mărunt individiual (soare , pomi , narcise , lalele , flori , albine , frunze ) ,
scrisori– mesaje , tabla magnetică , lipici , hârtie colorată;
Sarcina jocului : numărarea obiectelor, ordonarea în şir crescător, raportarea numărului la cantitatea de obiecte ;

Regulile jocului: Copilul atins de albină va răspunde sarcinii jocului.

Elemente de joc: surpriza,închiderea şi deschiderea ochilor, atingeri cu albina , aplauzeler, ghicirea, mânuirea materialelor.
Bibliografie :

 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.I, 2008


 Matematica în grădiniţă , Alina Alb Lupaş
 Breben Silvia,Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves, 2002
 Revista Învăţământului Preşcolar nr. 3-4/2009
 Integrarea curriculară în grădiniţa, Ghid metodologic , 2013
 Revista Învăţământul preşcolar şi primar , Editura Arleghino , 3-4/ 2014
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTUL
CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA
DIDACTIC

Metode şi Mijloace Forme de


procedee didactice organizare

Captarea atenţiei Se va realiza printr-o scrisoare lăsată de Elementul Aprecierea


Zâna Primăverii , prin care aceasta le cere surpiză Scrisoarea comportamentală.
copiilor să demostreze că ştiu număra , iar
pentru asta aceasta a îmbogăţit macheta Macheta Frontal
realizată de ei , ca astfel să se poate juca cu Conversaţia
ea.

Anunţarea temei Le spun copiilor că vom desfăşura o Explicaţia


şi prezentarea activitate matematică în cadrul căreia ne
conţinuturilor vom juca un joc care se numeşte “Să ne
jucăm cu primăvara!” , joc prin care Zâna Sesizarea atenţiei
Primăvara doreşte să vadă cât de bine ştiti copiilor
voi număra. Va trebuie să numărăm şi să Frontal
lipim pentru a realiza un Tablou de
primăvară. Conversaţia
Pentru a-mi sări în ajutor Zâna a trimis o
albinuţă , care să ma ajute la activitate.
Pe tot parcursul jocului copiii , vor fi
numiţi de albinuţă pentru a răspunde .

Reactualizarea Inainte de a începe activităţile de astazi ,le Conversaţia Frontal


cunoştinţelor voi adresa copiilor câteva întrebări:
În ce anotimp ne aflăm ?
Câte luni are anotimpul primăvara ?
EVENIMENTUL
CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA
DIDACTIC

Şi se realizează jocul de probă prin care le


voi cere să numărăm crescător de la 1 la 3 –
grupa mică , de la 1 la 5 – grupa mijlocie şi
de la 1 la 8 – grupa mare.

Dirijarea
învăţării şi Varianta I
obţinerea Constă în găsirea răspunsurilor la câteva Conversaţia Frontal
performanţei ghicitori:
“Este simplu de făcut
După unu e trecut Explicatia,
Seamănă cu o lebădă,
Sigur știți e cifra......(doi)”

”Câți iezi avea capra din povestea lui Ion Ghicirea


Creangă?” (trei) Aprecierea verbală a
răspunsurilor.

Varianta II
Macheta
Le voi prezenta macheta lăsată de
Zâna primăvara şi vom itui materialele de
pe măsuţe. Toate obiectele care apar pe Jocul
machetă se găsesc şi în farfurioarele
copiilor , iar noi va trebui să descoperim
numărul lor şi să realizăm un tablou cu Conversaţia
materialul mărunt din farfurioare.
Individual
După explicarea sarcinii , vom
executa câteva mişcări de încălzire a
mâinilor : Explicatia

Bate palmele uşor


EVENIMENTUL
CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA
DIDACTIC

Bate palmele de zor ! Exercitiul


Unu, doi , trei
Unu , doi , trei

Eu strâng pumnii şi-I desfac


Degetele fac pe plac
Unu-doi , unu-doi
Toţi suntem acum vioi

La pian acum cântăm,


Linişte să ascultăm:
Plic-plac , plic-plac
Melodiile îmi plac !

Acuma că ne-am încălzit mânuţele haideţi


sa vedem cum va decurge jocul . Câte un
copil va veni pe rând în faţă şi va număra
de pe machetă obiectele (soarele , narcisele
, fluturii , pomii , florile , fruzele , albinele ,
lalelele ) . După care va aşeza pe tabla
magnetica grupa de obiecte şi cifra
corespunzătoare numărului de elemente.
Acelaşi lucru va fi realizat şi individual , Expunerea
după care vor lipi obiectele în Tabloul de
primăvară. Pentru consolidare le voi adresa
înca o data întrebarea :
“Câte lalele aţi găsit în grădina
primăverii?“ , vom număra împreună şi
vom bate din palme .
Vom repeta jocul de 8 ori :

1–
EVENIMENTUL
CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA
DIDACTIC

Material
individual
Recompensarea cu
aplauze a răspunsurilor
2- Exerciţiul corecte.

3–

4- Tabla
Explicaţia magnetică

5–

6– Aprecierea a
comportamentului şi a
răspunsurilor date de
copii.
7–

8– (în pom )
Demonstraţia
 Grupa mică va constitui grupe şi
număra în limitele 1-3;

 Grupa mijlocie va constitui grupe


şi număra în limitele 1-5; Evaluare orală şi
EVENIMENTUL
CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA
DIDACTIC

 Grupa mare va cosntitui grupe şi practică


număra in limitele 1-8 ;

Asigurarea Voi citi o scurtă poveste primită de la Zâna Conversaţia


reatenţiei şi a Primăvara şi vom realiza lucrarea colectivă
transferului la tabla magnetică , urmărind indicaţiile din Scrisoarea Frontal
poveste .
Problematizare

Voi face aprecieri globale și


individuale asupra modului de realizare a
Evaluarea lucrărilor , dar și asupra răspunsurilor Frontal
activităţii
oferite. Recompensez preșcolarii. Recompensarea copiilor .
Copiii vor ieși din sala de grupă
intonând cântecul ”Prin codri primăvara”.
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE ALA 2

TEMA ACTIVITĂŢII: „Hora primăverii”


TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi;
FORMA DE REALIZARE : joc de mişcare , dans ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
- să intoneze corect cântecul, și să asocieze mișcările corespunzătoare;
- să participe activ, în calitate de actor;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: explicaţia , demonstraţia , conversaţia;
Mijloace de învatamânt: ecusoane cu flori , buburuză , păsări;
Elemente de joc: roluri–versuri, aplauze,.
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă.

DURATA: 15-20 min.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;
– Florica Mitu, Ştefania Antonovici –Jocuri didactice integrate pentru învatamânt preşcolar, Editura Humanitas Educaţional
2005.
EVENIMENT CONȚINUT ȘTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
Captarea Copii sunt invitaţi să participe la Ecusoane Frontal
atenţiei horă de primăvară.
,,Pentru că Zâna Primăverii ne-a
făcut nouă atâtea surprize frumoase Conversaţia
să-i arătăm și noi cum ştim cânta şi
dansa”.

Anunţarea La noi în grupă azi a fost mare


temei şi a sărbătoare și acum la final, să facem o Conversaţia;
obiectivelor mică horă”.

Dirijarea Copiii vor intona cântecul (anexa 1 ) şi Aprecieri


învăţării vor forma o hora. Se va urmări dicția Exerciţiul Pe grupe verbale
copiilor, mimica şi ritmul . Demonstraţia

Asigurarea Copiii vor concluziona faptul că Frontal


retenţiei şi a primăvara este anotimpul bucuriei şi Cconversaţ
transferului revenirii la viaţă a naturii. a

Încheierea Se fac aprecieri individuale și colective Conversația Frontal Aprecieri verbale


activităţii cu privire la prestația copiilor în cadrul
programului artistic.
Anexa 1

Copiii vor juca ”Hora primăverii” (pe melodia ”Alunelul, alunelul”):

”Floricică, floricică hai la joc


Să ne fie, să ne fie cu noroc.
Cine-n horă o să joace, mare-mare se va face,
Cine n-o juca defel, să rămână mititel!

Buburuză, buburuză hai la joc


Să ne fie, să ne fie cu noroc.
Cine-n horă o să joace, mare-mare se va face,
Cine n-o juca defel, să rămână mititel!

Păsărele, păsărele hai la joc


Să ne fie, să ne fie cu noroc.
Cine-n horă o să joace, mare-mare se va face,
Cine n-o juca defel, să rămână mititel!”

S-ar putea să vă placă și