Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 20. 03. 2018

EDUCATOARE: Prof. VUG ADELA

UNITATEA: GRĂDINIȚA P. P NR. 5 – LUGOJ

GRUPA: MICĂ B

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CÂND,CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”

TEMA PROIECTULUI: “CULORILE PRIMĂVERII!”

TEMA SĂPTĂMÂNII: “ TRIL DE PĂSĂRELE!”


TEMA ZILEI:” RÂNDUNELE LA SFAT!”

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

Întâlnirea de dimineaţă: “Azi în zori când m- am sculat, rândunici stăteau la sfat!”


- Rutine Mâncare pentru păsărele!
- Tranziţie: “Păsărică mută-ţi cuibul!”.
“ Versuri recitative”
“ Noi zburăm din floare- n floare!”
“Cântec – Rândunica a sosit!”

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1) – CENTRE DE INTERES

- Ştiinţă: ”Păsări călătoare “ – sortate de jetoane- “Din jumătăți, întreg!”


- Construcţii : ”Cuiburi pentru păsări.“

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

Activitate integrată: DȘ + DEC : Joc didactic - “Rândunele pe la cuiburi!” / Pictură – “Rândunica”

4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2)

Joc de mişcare – “Să zburăm ca rândunica!”

SCOP: Dezvoltarea operaţiilor gândirii: analiza, sinteza, comparaţia și a capacităţii de a înţelege şi utiliza
numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un vocabular adecvat; dezvoltarea motricității manuale a
muşchilor mici ai mâinilor prin activitatea de pictură.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: ( pentru ALA I, ADE, ALA II în ordine)

- să sorteze jetoane cu păsări călătoare, specificând ce știu despre ele;


- să imbine piesele astfel încât să redea imagini cu păsări călătoare ;
- să combine cuburile puse la dispoziție astfel încât să reproducă un cuib de rândunele;
- să coloreze tot atâtea păsări cât indică cifra;
- să raporteze cantitatea la număr/ numărul la cantitate;
-să încercuiască cifra care indică numărul de obiecte din fiecare mulţime
-să aprecieze corect implicarea lui şi a colegilor în activitate.
-să lucreze cu grijă, aplicând regulile stabilite, pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării;

SARCINA DIDACTICĂ: Realizarea grupelor de păsări după criteriul mărime, culoare, elemente
reprezentative și raportarea cantităţii la număr şi numărului la cantitate - (consolidarea numărului și a cifrei 2).

REGULILE DE JOC: Jocul se desfășoară pe două grupe, fiecare copil urmând să- și aleagă ecusonul preferat,
astfel se vor delimita cele două grupe. Copilul numit de educatoare va alege tot atâtea elementele cât indică
cifra corespunzătoare; câte un copil din fiecare grupă va avea de găsit toţi puii rândunicii... după care vor trebui
să găsească cifra corespunzătoare numărului de pui. Copilul numit va găsi cifra corespunzătoare numărului de
componente care lipsesc din corpul păsării. Răspunsurile corecte se recompensează printr-o bulină roșie, iar
cele greșite vor fi corectate.

ELEMENTE DE JOC: bagheta fermecată, stimulente, ecusoane, aplauze, competiţia, mânuirea materialelor,
formule magice.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode: conversaţia, explicaţia, demonstratia, exerciţiul, problematizarea, jocul, lucrul individual, turul
galeriei.
Mijloace de învăţământ: planşe și jetoane cu păsări călătoare, cuburi de diferite forme, jetoane cu cifre,
stimulente, ecusoane, fişe de lucru, foi de desen, acuarele, pensule, pahar pentru apă , șervețele, bagheta
fermecata, Jocul-Din jumătăți - întreg, casetofon,CD- muzical, tablă magnetică, magneți, panou.
Forme de organizare: frontal, pe echipe, individual .

DURATA: 1 zi.

LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă.

BIBLIOGRAFIE:

-Curriculum pentru invăţâmantul preşcolar, Prezentări şi explicitări, Editura Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2009.
-Toma Georgeta, Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar, Nivel 1, Editura
Delta Cart Educational, Pitesti, 2008.
-Revista invaţământului preşcolar Nr.1-2, Editura Arlequin, 2011.
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă :


Salutul:”Bună dimineața copilași, ”bine ați venit la grădiniță!”.Fiecare copil va primi în piept un ecuson,
care reprezintă rândunele mari și mici, fiecare copil își alege pasărea pe care o dorește. Salutul copiilor porneşte
de la primul copil aflat pe scăunel și se termină la utimul - ”Bună dimineaţa rândunica-Maria !”.
Prezența : După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit ? - se va realiza prezenţa prin numirea copilului absent.
Calendarul naturii –Pentru a completa calendarul se adresează următoarele întrebări :”În ce anotimp ne
aflăm noi astăzi? Ce zi este astăzi? Cum este vremea?, Cum ne îmbrăcăm în anotimpul de primăvară ? etc.”;
Împărtășirea cu ceilalți : Se prezintă copiilor imagini cu păsări călătoare. Aceştia denumesc păsările
prezentând și unele caracteristici despre păsările călătoare.
Activitatea de grup : Se intonează cântecul « Rândunica a sosit ! »
Noutatea zilei : Zâna Primăvara îşi face simţită prezenţa în clasă având la ea 3 plicuri,
Fiecare dintre plicuri cuprinde sarcini pe care copiii vor trebui să le rezolve. Pentru fiecare sarcină rezolvată
corect de către voi, Zâna Primăvarai vă va oferi din buzunarul magic o bulinuţă. Copilul care va strânge cele
mai multe bulinuţe, va câștiga.
Tranziție :Copiii vor juca un joc de mișcare - “Păsărică mută-ţi cuibul!”.
După care copiii urmează să lucreze pe centrele de interes. Se prezintă copiilor sectoarele - La sectorul Știință
vor avea de sortat jetoane cu păsări călătoare, specificând ce știu despre ele, apoi vor reconstitui imaginea
întreagă din jumătăți, a anumitor păsări. La sectorul Construcții vor avea de îmbinat piesele astfel încât să
redea imaginea unui cuib de pasăre călătoare.
 Tranziție : “1, 2, 1, 2, faceți toți la fel ca noi:
De pe scaun ne ridicăm,
Și la masă ne- așezăm”
Cu drag noi ne vom juca
Lucruri noi vom învăța!”
În continuare se va desfășura activitatea pe domenii experiențiale – activitatea integrată DȘ / DEC
joc didactic - “Rândunele pe la cuiburi!”/ pictură – “Rândunica”.
La finalul zilei se realizează jocul de mișcare - “Să zburăm ca rândunica!”- ALA2
DEMERS DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE
Evenimentul Conținutul științific Metode și Mijloace de Evaluare
didactic procedee Învățământ

Sala de grupă va fi aerisită, mobilierul Observarea


aşezat în formă de semicerc în prima parte comportam.
1.Moment a activităţii iar în partea a doua copiii se Conversaţia copiilor,
organizatoric vor aşeza la cele trei grupuri de măsuţe.
Copii vor intra organizat în sala de grupă şi
vor ocupa locurile.

Zâna Primăvara îşi face simţită prezenţa Surpriza


în sala de grupă având la ea 3 plicuri,
2.Captarea Fiecare dintre plicuri cuprinde sarcini pe Zâna
atenţiei care copiii vor trebui să le rezolve. Pentru Observaţia Primavara
fiecare sarcină rezolvată corect de către Plicuri
copil, Zâna Primăvara îi va oferi din
buzunarul magic o bulinuţă.Copilul care va Conversaţia
strânge cele mai multe bulinuţe, va fi
câștigător.

Voi prezenta activităţile pe care le vor Evalauarea


desfăşura pe parcursul acestei zile. Vom Explicația capacitatii de
consolida numărul și cifra 2 printr-un joc receptare a
didactic, care se numește « Rândunele pe Zâna celor spuse
3.Anunțarea la cuiburi », vom realiza o pictură  Primavara de
temei și a «  Rândunica », apoi ne vom juca un joc Plicuri educatoare
obiectivelor de mișcare - “Să zburăm ca rândunica!”-
Copiii atenți și activi la activitate care vor Conversaţia
lucra frumos și îngrijit,vor răspunde corect
la întrebări vor fi recompensați cu buline,
pe care Zâna Primăvara le- a adus pentru
voi.

Ne amintim ce am lucrat pe sectoare de


dimineață:
La sectorul Știință, am sortat imagini cu Explicaţia Imagini cu
4.Reactualizarea păsări călătoare și am găsit jumătatea păsări Aplicarea
cunoștințelor pentru a forma întregul- Din jumătate- călătoare cunoștințele
întreg. Conversația individuale și
La sectorul Construcții, am îmbinat cuburi Jetoane în grup.
și am construit cuiburi pentru păsărele. Cuburi
Acum ne vom juca un joc, care sper să vă
placă.

ADE – Jocul didactic

Explicarea şi demonstrarea Explicația


Copiii se grupează în funcție de
ecusoanele primite la întâlnirea de
dimineață, formând astfel grupa Demonstraţia
rândunelelor mari și grupa rândunelelor Bagheta
mici.Voi merge printre copii și îi voi atinge magica Aplicarea
cu “bagheta magică”, copilul atins de cunoștințele
baghetă trebuie să rezolve o sarcină . Dacă Exerciţiul individuale și
răspunsul este corect, va primi o bulină la în grup.
echipa din care face parte, dacă nu Stimulente
răspunde corect și cealaltă echipă știe
răspunsul , bulina o va primi cel care a dat
răspunsul corect.
Jocului de probă: Întrecerea Imagini cu Evaluarea
Prin bagheta magică este solicitat un copil păsari orală
care să deshidă plicul pentru a rezolva călătoare
prima sarcină. Exercitiul
Exemplu :Un copil a ales un bilețel prin Jetoane
care Zâna Primăvara îl solicită să aleagă de Explicatia
pe măsuţă tot atâtea rândunele cât indică
5. Dirijarea cifra de pe spatele bileţelului realizând Plicuri
Învățării astfel la panou un stol de păsări. Exercitiul
Executarea propriu – zisă
DȘ / DEC Plicul nr. 1
După ce copiii au înţeles regulile jocului se Conversatia
trece la executarea jocului propriu-zis.
Răspunsurile corecte vor fi recompensate
cu aplauze şi buline la panou.
După acelaşi model se va continua jocul
până la epuizarea biletelelor din plic.
Pe tot parcursul jocului sunt antrenaţi toţi
copiii să răspundă. Ei vor fi încurajaţi să Aprecieri
participe la activitate, pentru ca la final verbale
echipa din care fac parte să fie Individuale
recompensată cu cât mai multe buline. și colective
Plicul nr. 2
Din plicul cu numărul 2, un copil din
fiecare grupă va extrage un bilețel pe care Munca în
este scrisă următoarea cerinţă » Găsește Echipă
puii de rândunică și găseşte cifra
corespunzătoare numărului de pui »..
Copilul va merge la măsuţă, va alege toți
puii pe care-i va aşeza în cuib aşezând
astfel în dreptul cuibului jetonul cu cifra
corespunzătoare numărului de pui.
Complicarea jocului
Plicul nr. 3 Bagheta
În plicul nr. 3 sunt prezente bilețele în care magica
zâna Primăvara le spune copiilor să
găsească părţile componente ale rândunicii buline
și să aşeze în dreptul lor cifra Imagini cu Evaluarea
corespunzătoare. păsari orală
călătoare
Tranziţie: “Păsărică mută-ţi cuibul!”. Prin Jetoane
acest joc se trece la partea a doua a Observarea
activității integrate, în care copiii vor picta Plicuri comportam.
o rândunică. copiilor
Munca în
echipă

Jocul

Vom continua cu activitatea plastică


(DEC) în cadrul căreia vom realiza o Explicaţia Planse cu
pictură, în care vom reda imginea unei păsări Observarea
rândunici . călătoare capacității de
concentrare
Intuirea materialelor.Copiii vor intuit Exerciţiul
materialele puse la dispoziție: imagini cu
câini, foi de desen, pensule, acuarele,
șervețele, pahar de apă și binențeles Conversaţia
modelul educatoarei. Imaginea
6.Obţinerea rândunicii
performanţei Explicarea și demonstrațiaVoi explica și foi de desen,
voi demonstra pas cu pas modul de Explicaţia pensule,
realizare a picturii. Vom înmuia pensula în acuarele,
apă, după care vom începe să pictăm cu șervețele,
cea mai deschisă culoare, adică cu alb, în pahar de apă
cazul nostru, terminând cu negru pe care o Demonstratia modelul
educatoarei
aplicăm pe aripile păsării. Pentru o lucrare
curată , să fiți atenți cum folosiți pensula,
să nu puneți prea multă apă și să respectați
liniatura. Probă
practică:
Exerciții pentru încălzirea mușchilor
mici ai mâinilor. Închidem și deschidem Realizarea
pumnii, stoarcem rufele, plouă-plouă, Exercitiul picturii
batem palmele, scuturăm mâinile. îngrijit şi
conform
Realizarea temei de către copii. Voi da
Munca cerinţelor
semnalul de începere a lucrului. În timp ce individuală
copiii lucrează, voi oferi sprijin dacă este
cazul, celor care necesită ajutor . Produsele
Muncii
Activitatea se desfășoară pe un fond
copiilor
muzical adecvat. Spre sfârșitul activității le
voi nota numele și îi voi anunța că trebuie Evaluare
să se pregătească de încheiere. Lucrările Lucrările practic-
vor fi expuse la panou, se va realizează o copiilor aplicativă
scurtă analiză a lucrărilor prin Turul Analiza
galeriei. Se vor face aprecieri din partea Aprecieri
Turul galeriei verbale
copiilor și a cadrului didactic cu privire la
Individuale
respectarea sarcinilor de lucru și la și colective
finalizarea lucrărilor.

ALA II - joc de mișcare –


Explicaţia
,, “Să zburăm ca rândunica!”
7.Asigurarea
Se va anunța tema jocului; se va explica și Demonstratia
feedback-ului Evaluarea
demonstra jocul; se va executa jocul de orală
probă , iar la final va avea loc executarea Jocul
propriu-zisă a acestuia.

Tranziţie - cântecul 
Exercitiul
« Rândunica a sosit ! »

Se vor face aprecieri generale și


individuale asupra comportamentului și a Conversația Buline roșii Aprecieri
8.Încheierea acțiunii la activitate şi copiii vor fi Recompense
activității
recompensați cu buline.

S-ar putea să vă placă și