Sunteți pe pagina 1din 14

Grădinița cu Program Normal Nr.

1 anexa Program Prelungit


Com. Valu lui Traian jud. Constanța
Str. Calea Dobrogei nr.104

Proiect didactic

,, Miracolele Apei - Pestii”

Inspecția curentă 1 pentru obținerea gradului didactic II

Metodist: Insp. Prof. Nicolae Irinela


Director: prof. Stănei Elena
Cadru didactic inspectat: prof. Tofan Aurica
Data: 25.03.2016

Data: 25.03.2016

1
Nivelul : II – Grupa mare ,,Piticii”
Educatoare: Tofan Aurica
Tema anuală: Cum este, a fost si va fi aici pe pamant?
Tema proiectului: ,,Miracolele apei ”
Tema săptămânală: ,,Pestii”
Forma de realizare: activitate integrată ALA+ADE (DS, DOS)+ADP
Forma de integrare: activitate integrată pe o zi
Domenii experiențiale: DȘ- Activitate matematica, DOS- Activitate practică
Tipul activității: verificarea si sistematizarea deprinderilor si a cunostintelor
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri

Scopul:
Informativ:
 Însuşirea cunoştinţelor despre animale marine si mediul lor de viata;
Formativ:
 Consolidarea capacitatii de a efecta operatii simple de adunare cu 1-2 unitati in
limitele 1-9;
Educativ:
 Educarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și
stimularea curiozității pentru investigarea acestuia;
 Educarea unei exprimări corecte, coerente în structuri gramaticale simple;

I. Activități de dezvoltare personală (ADP):


Întâlnirea de dimineață: ,, Mesajul din sticla plutitoare!”

2
Salutul
Prezența
Noutatea zilei
Calendarul naturii,
Împărtășirea cu ceilalți
Mesajul zilei
Activitatea de grup
Rutine: sosirea copiilor, servirea mesei, exersarea unor deprinderi igienico-sanitare

Tranziție:,,Pescarul amator”- joc de mișcare

II. Activități liber alese (ALA)


Arta : ,, Rezolva corect” -lipire
Biblioteca: ,,Solzi de peste”- grafisme

Tranziție: ,,Ce petrecere frumoasa”- joc de mișcare

III. Activități pe domenii experiențiale (ADE)


DȘ- Activitate matematica joc didactic ,,Prin ocean noi inotam, pestisori sa adunam”
DOS- Activitate practică ,,Acvarii pentru pesti”- confectionare

IV. Activități liber alese 2 (ALA 2)


,, De-a pescarii” – joc de mișcare

3
Scenariul zilei

Activitatea zilei începe cu ,, Întâlnirea de dimineață”.


Copiii sunt așezați în semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toți membrii
grupei. Educatoarea, pentru a construi un model de comportament, zâmbește, îi privește,
transmite căldură și încurajare prin toate formele de comunicare verbală și nonverbală.
E o zi frumoasă de primăvară. Sala de grupă e pregătită să-și aștepte ,, Piticii”. Aceștia nu
sunt altcineva decât copiii grupei care s-au îmbrăcat frumos și au venit la grădiniță curioși să
vadă ce surprize le mai oferă și această zi, dar poate și emoționați știind că vor avea și musafiri.
Când toți copiii su sosit, cu zâmbetul pe buze, cu privirea curioasă vor intra în sala de
grupă și vor canta ,,Ieprasii s-au trezit! ”, așezându-se în semicerc.
La activitățile liber alese se prezintă centrele de activitate deschise (marcate cu câte un
pestisor roz/albastru), și oferta de materiale. Copiii sunt recompensati la finalul întâlnirii de
dimineață cu un pestisor roz/albastru, în funcție de care se vor împărți la sectoare după
tranziția ,,Pescarul amator”.
La centrul Bibliotecă vor scrie dupa model grafisme solzii de peste, iar la Artă vor lipi in
acvariu atatia pestisori cat indica cifra din acvariu.
Tranziția către activitățile pe domenii experiențiale se realizeză prin cântecul ,,Ce
petrecere frumoasa” (se cânta in holul grădiniței). Se va începe activitatea integrată unde copiii
vor descoperii roata pestisorilor, apoi vor realiza cate un acvariu pentru pestisori.
Activitatea zilei se încheie cu aprecieri verbale și acordarea recompenselor.

4
Activități de dezvoltare personală

Întâlnirea de dimineață

Tema anuală: Cm este, a fost si va fi aici pe pamant?


Tema proiectului: ,,Miracolele apei ”
Tema săptămânală: ,,Pestii”
Mijloc de realizare: ADP- Întâlnirea de dimineață
Scopul: Participarea și implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării
interrelaționării, împărtășirii cu ceilalti și formării comportamentului empatic la preșcolari;
Obiective operationale:
Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
Să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (mimică, gesturi, privire);
Să sesizeze prezența sau absența unui coleg;
Să observe cu atenție vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia,
marcându-le prin simbolul adecvat;
Să schimbe impresii, opinii, păreri transmițând cu sinceritate experientele, părerile despre
un anumit eveniment;
Să intoneze cântecele propuse pe parcursul activității;
Să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziție, empatie;
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația;
Elemente de joc: mișcarea, surpriza, aplauze;
Resurse materiale: Catalogul zilei, Calendarul naturii, ,,Cutia cu surprize”, ecusoane,;
Durata: 15-20min
Bibliografie:
Curriculum pentru învățământ preșcolar, M.E.C.I. 2008
Cioflica Smaranda Maria, coord., ,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineață”, Ed.
Tehno-Art, Pertoșani, 2010
Maria Mătăsaru, coord., ,, Proiectarea didactică în învățământul preșcolar”, ediția a IV-a,
Ed. Romived Publishers, Bacău, 2008.

5
Întâlnirea de dimineață

Scenariu

I. Salutul:
E o zi frumoasă de primăvară. Sala de grupă e pregătită să-și aștepte ,, Piticii”. Aceștia nu
sunt altcineva decât copiii grupei care s-au îmbrăcat frumos și au venit la grădiniță curioși să
vadă ce surprize le mai oferă și această zi, dar poate și emoționați știind că vor avea și musafiri.
Când toți copiii su sosit, cu zâmbetul pe buze, cu privirea curioasă vor intra în sala de
grupă și vor recita poezia ,,Ieprasii s-au trezit! ”, așezându-se în semicerc.

II. Noutatea zilei


Educatoarea va îndrepta atenția spre musafirii din sala de grupă care au venit la ei să îi
vadă cât sunt de cuminți și cât de multe lucruri știu ei despre anotimpul primăvara.

III. Prezența
Se realizează prezența copiilor cu ajutorul catalogului, se precizează numărul fetițelor și
al băiețeilor prezenți, apoi totalul copiilor prezenți, un copil verifică corectitudinea prezenței la
panou.

IV. Împărtășirea cu ceilalți


Un copil povestește cum si-a petrecut sfârșitul zilei precedente, iar ceilalți vor asculta cu
atenție, apoi dacă vor dori, vor adresa întrebări și vor comenta pe scurt.

V. Calendarul naturii
Se realizează cu ajutorul cercetașilor de serviciu care au datoria de a merge la fereastră
pentru a observa cum este vremea afară. Este precizat anotimpul primăvara si se stabilește cum

6
este vremea afară. Apoi vin și completează calndarul cu jetoanele potrivite. Copiii denumesc
ziua săptămânii, data, luna și anul, iar educatoarea indică jetonul pe care este scrisă denumirea
acestora.

VI. Mesajul zilei


,,Au venit pescarii!”

VII. Activitatea de grup


Se realizeaza prin prezentarea ,,Cutie cu surprize” fiecare copil merge si alege un ecuson,
astfel realizand-se impartirea pe sectoare.

VIII. Tranziții
,,Pescarul amator”- joc de mișcare.

Activități liber alese ( I )

7
Tipul activitatii: reactalizarea și consolidarea cunostintelor si deprinderile
Forma de organizare: frontal, individual
Durata: 30 min

Artă

,,Lipeste corect” - colaj


Obiective:
Cognitive:să asocieze cantitatea la cifre; sa lipeasca pestisorii in acvarii.
Psiho-motorii: să respecte poziția corectă a corpului fată de suportul de lucru pentru o
bună coordonare oculo-motorie;
Metode si procedee: conversatia, explicația,
Mijloace si materiale didactice: fisa de lucru, jetoane pestisori, lipici;

Bibliotecă

,,Solzi de peste” - grafisme


Obiective:
Cognitive:
- Să traseze linii curbe conform modelului;
- Să respecte modelul dat;
Psiho-motorii: să utilizeze corect materialele și ustensilele puse la dispoziție;

Metode și procedee: conversația, descoperirea,


Mijloace și materiale didactice: fisa de lucru, creioane

Tranziție: voi aprecia global activitatea copiilor de la fiecare centru și voi evidenția
copiii care au avut un aport deosebit.
Copiii ies din sala de grupă interpretând cântecelul ,,Unu după altul/ În rând ne așezăm/
Unu după altul/ Parcă defilăm/ Iar în fruntea noastră/ ….în cap de rând/ După el/ea vin alții/

8
Veseli toți mergând”. Se așeza în hol și cântăm împreună cântecelul ,, Ce petrecere furmoasa”,
executând mișcările sugerate de textul cântecelului.

Rutina: copiii se vor deplasa spre baie.

Bibliografie:
Breben Silvia, Gonea Elena, Ruiu Georgeta, Metode interactive de grup – ghid metodic
pentru îvățământ preșcolar, Ed. Aramis, București, 2002
Rafailă Elena, Educarea creativității la vârsta preșcolară, Ed. Aramis, București.
*** Curriculum pentru învățământ preșcolar, M.E.C.I., București, 2008

Activități pe domenii experiențiale

1. Tema activității: ,,Prin ocean noi inotam, pestisori sa adunam ”


Domenii experiențiale: DȘ- Activitate matematica
Forma de realizare: frontal, individual

9
Scopul activității: consolidarea capacitatii de a efecta operatii simple de adunare cu 1-2
unitati in limitele 1-9; insusirea si folosirea elementelor de limbaj matematic; dezvoltarea
imaginatiei creatoarea, a sensibilitatii si a simtului estetic;
Obiective operaționale:
Cognitive:
Să utilizeze forme verbale ce numesc operatii simple de calcul (adunarea)
Să recunoasca simbolul operatiei efectuate;
Sa efecteze oral si cu sport intitiv operatii simple cu 1-2 unitati, in limitele 1-
9;
Psiho-motorii:
Să intuiască materialele de lucru, numindu-le;
Să respecte poziția corectă a corpului fată de suportul de lucru pentru o bună
coordonare oculo-motorie;

Metode și procedee: observarea, conversația, explicația, demonstrația


Material didactic: Roata pestisorilor, jetoane cu cifre, jetoane cu semnele matematice.
Bibliografie:
Antonovici Stefania, Micu Gabriela, Jocuri interdisciplinare- material auxiliar pentru
educatoare, Ed. Aramis, București
Breben Silvia, Gonea Elena, Ruiu Georgeta, Metode interactive de grup – ghid metodic
pentru îvățământ preșcolar, Ed. Aramis, București, 2002
*** Curriculum pentru învățământ preșcolar, M.E.C.I., București, 2008

Tema activității: ,,Acvarii pentru pestisori ”


Domenii experiențiale: DOS- Om și societate
Forma de realizare: frontal, individual
Scopul activității: dezvoltarea imaginatiei creatoarea, a sensibilitatii si a simtului estetic
Obiective operaționale:
Cognitive:
Să isi insuşeasca cunoştinţe despre animale marine si mediul lor de viata;
Sa realizeze un acvariu cu ajutorl materialelor oferite;

10
Psiho-motorii:
Să intuiască materialele de lucru, numindu-le;
Să respecte poziția corectă a corpului fată de suportul de lucru pentru o bună
coordonare oculo-motorie;

Metode și procedee: observarea, conversația, explicația, demonstrația


Material didactic: bol de sticla, pestisori, pietricele, scoici.
Bibliografie:
Antonovici Stefania, Micu Gabriela, Jocuri interdisciplinare- material auxiliar pentru
educatoare, Ed. Aramis, București
Breben Silvia, Gonea Elena, Ruiu Georgeta, Metode interactive de grup – ghid metodic
pentru îvățământ preșcolar, Ed. Aramis, București, 2002
*** Curriculum pentru învățământ preșcolar, M.E.C.I., București, 2008

Activități liber alese ( II )

,, De-a pescarii”
Tipul de activitate: formare de priceperi și deprindere
Forme de organizare: frontal și pe grupuri
Forma de organizare: joc de mișcare, orientare în spațiu și atenție
Durata: 20 min
Scopul: formarea deprinderii de a utiliza uneltele de pescuit

11
Materialul didactic: minciog de pescuit, pesti, ,,balta”

Desfășurarea jocului: copiii sunt împărțiți în două subgrupe. Câte un copil din fiecare subgrupă
va trebui să pescuiasca din piscina cate un pestisor, apoi sa-l aseze pe panou in dreptul grupei.
Va câștiga subgrupa care termină mai repede.

În finalul activității se vor face aprecieri, iar toți copiii vor fi recompensati.

Strategii didactice
Secvențe Forme
didactice Conținutul științific Metode Mijloace de Evaluare
organiza
re
1.Moment Rutina: pregătirea sălii de grupă pentru
organizatoric activități; distribuirea materialelor la
centrele de interes; așezarea scaunelelor
în semicerc.
2.Captarea Intalnirea de dimineata: ,, Mesaje hazlii Conversația Frontala
atenției din sticla” euristică Calendarul Semicerc
Salutul naturii Individuală
Prezenta Explicația
Noutatea zilei
Calendarul naturii, Surpriza
Împărtășirea cu ceilalți
Mesajul zilei
Activitatea de grup

12
3. Anunțarea Se anunta tema activitatii ,, Miracolul
temei și a Apelor - Pestii”, si sunt prezentate Conversația
obiectivelor activitatile: ,, Sigur voi stiti multe lucruri
despre animalele marine, iar azi ne vom Explicația Semicerc Globală
juca cu pestisorii, le vom arata ce stim
noi, dupa care le vom ,,construi” casute Elementele
(acvarii).” surpriză
Tranzitie :,,Pescarul amator” Individuală

4.Prezentarea La fiecare centru se afla câte un pestisor


conținutului roz/albastru, iar copiii vor merge la
centrul care este indicat de către Conversația fisa de
pestisorul ales din ,,Cutia cu surprize” Globală
lucru,
Se intuiesc materialele și se prezintă
activitatea de la fiecare centru de interes: creioane
La centrul Artă vor lipi pestisori in Explicația Pe centre Individuală
jetoane
functie de cat indica cifra din acvariu.
La centrul Biblioteca vor scrie semne Observația pestisori,
grafice conform modelului.
lipici;
Dpa realizarea sarcinilor se face rotirea
centrelor.
Tranzitie : ,, Ce petrecere frmoasa!”-
cântec

5.Dirijarea DS – Activitate matematica


învățării Se explică tuturor copiilor regulile jocului
didactic: un copil invarte roata Conversația
perstisorilor, iar cand aceasta se opreste
copilul citeste operatia de adunare, da
raspnsul corect, apoi alege de pe masa Roata
jetonul cu raspunsl corect, motivand-ul. Explicația pestilor Globală
Se realizează intuirea materialului, apoi
se explică și se demonstrează modul de Jetoane cu Semicerc
lucru. pesti
Se va evidenția modul de utilizare al Frontala
materialelor. Observația
Se executa jocul de probă.
Spre finalul jocului se introduc elemente
surpriza. Individala
Educatoare desface un plic in care se afla
cateva sarcini prin care se complica jocul
didactic: Jocul
1. Sa numere in limitele 1-10 utilizand
cifre pare/impare;
2. Sa numere crescator/ descrescator 1-

13
10;
Educatoarea urmareste ca jocul sa fie
executat de toti copiii, dirijând prescolarii
cu ajutorul intrebarilor, explicatiilor si
demonstratiei.
Fiecare răspuns corect este răsplatit de
către colegi cu aplauze.

Tranzitie: ,,A fost odata un orasel!”

DOS – Activitate practica


Se realizeaza intuirea materialului Intuirea Acvariu Frontal
necesar in realizarea lucrarii cu ajutorul materialului Pesti
copiilor. Scoici
Educatoarea explica copiilor ce au de Explicatia Nisip Individuala
facut, lasandu-i pe acestia sa-si puna in Pietre
practica creativitatea si cunostintele Bol de
dobandite in aceasta saptamana. sticla
La finalul activitatii se va face turul
galeriei.
6.Reactualiza Se analizează acuratețea și corectitudinea Conversația
rea feed-back- cu care s-a lucrat
ului Se analizează lucrările realizate la Globală
centrele de interes.
ALA 2 Pesti Pe
,, De-a Pescarii” Explicația Balta cu subgrupe
Copiii sunt împărțiți în două echipe, pesti
Echipa Roz si Echipa Albastra. Câte un Minciog Individuală
copil din fiecare echipa va trebui să
pescuiasca din acvariu cate un pestisor, Jocul Pe grupe
apoi sa-l puna in celalalt acvariu, fiind
limitat de timp (10 sec). Va câștiga
echipa care prinde cei mai multi pesti.
7.Încheierea Educatoarea recompenseaza copiii cu Recompen Semicerc Frontal
activitații buline și precizează ca toți au reușit să Conversația se Aprecieri
demonstreze că dețin o mulțime de Aprecierea verbale
cunoștințe despre tema zilei ,, Miracolul
Apei- Pestii”

14

S-ar putea să vă placă și