Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

EDUCATOARE :
DATA: 30.05.2022
UNITATEA:
GRUPA : Grupa mică
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:,, CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Copilărie, joc și bucurie”
TEMA ZILEI : ,,HORA PRIETENIEI “
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
- Întâlnirea de dimineaţă
,,Bună dimineaţa copii veseli !”
- Tranziţie
,,Dacă vesel se trăieşte “
2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE ( ALA I )
- ŞTIINŢĂ : ,, Uneşte punctele “ ( Fişă de lucru )
- JOC DE MASĂ : ,, Din jumătate întreg “ ( Vara)
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE ( ADE)
- DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE ( DOS) – LIPIRE
,, HORA PRIETENIEI “ – lipire,decorare
4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE ( ALA II)
- Joc liniştitor : ,, Un gând de prietenie”
SCOP :
Consolidarea deprinderilor şi abilităţilor estetice în vederea executării unor
lucrări cu materiale cunoscute de copii
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE :
- Ştiinţă : - să finalizeze fişa propusă
- Joc de masa : -să reconstituie imagini din piese
DOS :
- Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema
propusă;
- să mânuiască cu atenţie materialul de lucru;
- să se orienteze corect în spaţiul de lucru;
SRATEGII DIDACTICE:
Mietode şi procedee
-explicatia, observatia, conversatia, exercitiul, demonstraţia,
surpriza,aprecierea verbala, turul galeriei
 Mijloace didactice:
-jetoane cu imagini vara ,creioane, carioca, creioane colorate,lipici
panou , fişe individuale, siluete cu copi ,lucrările realizate de copii.
Forme de organizare: frontal, individual , pe grupe .
Locul de desfăşurare: sala de grupă.
DURATA : o zi

BIBLIOGRAFIE:
 „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii” ,
Ed. V&Integral, Bucureşti, 2005.
 “Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?” ,
Coordonator Laurenţia Culcea, Ed. Diana, Bucureşti, 2008
 “Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul
preşcolar” ,
Mitu Florica, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2000
 „Curriculum pentru învăţământ preşcolar (3 – 6 / 7 ani )”, M.E.C.T. –
2008
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă în care copiii au


posibilitatea de a-şi împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună
dispoziţie. Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a se putea stabili un contact
vizual între toţi membri grupei.
Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei cu o
formulă specifică: Dimineaţa a sosit, /Toţi copiii au venit,/ În semicerc să ne-
adunăm/ Cu toţi să nesalutăm/ Bună dimineaţa pici,/ Şi mai mici, şi mai voinici,
/Azi începe o nouă zi,/ Bună dimineaţa COPII VESELI !
“ Bună dimineaţa, eu sunt Miss Ana și aș vrea să primesc de la Iepuraș o carte”
Prezenţa: După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?
Se realizează prin numărarea fetelor de către un băiat, a băieţilor de către o
fată şi de către un copil a tuturor copiilor prezenţi şi consemnarea în catalog a
copiilor care lipsesc.
Calendarul naturii: Vremea să o studiem
În calendar să o notăm
De e soare sau e ploaie
Şi putem merge la plimbare
Este completat în urma unei discuţii scurte privind observaţiile făcute de copii
în drum spre grădiniţă, referitor la vreme.
Împărtăşirea cu ceilalţi: Ascultăm copilul care
Astăzi vrea să ne povestească
Şi să ne uimească
Constituie momentul în care se va lansa tema discuţiei de către povestitorul
zilei care va relata o întâmplare din viaţa sa, apoi discuţia va continua printr-un
schimb de impresii, aducându-se în prim plan experienţe proprii, păreri despre
o întâmplare.
Noutatea zilei se realizează prin prezentarea de către educatoare a unei
surprize găsite la sosirea în grădiniţă prin care se anunţă tema zilei: “Noi în
săptămâna aceasta am vorbit despre Universul Copilăriei” şi astăzi vă voi spune
despre“Prietenie”.
Tranziţie se realizează prin cântecul :
„Dacă vesel se trăieşte”
Activitate pe centre
ALA 1: Știință, vor rezolva cerințele fișei.
Joc de masă, vor reconstitui din părţi întregul.
Tranziţie: "Unul după altul în rând ne așezăm
Unul după altul spre baie plecăm."
Rutine copiii se pregătesc pentru a servi gustarea (spălarea mâinilor,
autoservirea). După servirea mesei, copiii se aşează pe scăunele. Ziua continuă
cu DOS: „HORA PRIETENIEI” – lipire, decorare” ( Anexa 1 ).
Tranziţie:se realizează prin câtecul ,, Alunelul”
ALA2: Joc liniştitor: „ Un gând de prietenie”.
DEMERS DIDACTIC
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC METODE ŞI MIJLOACE
PROCEDEE DIDACTICE
Moment Crearea condiţilor necesare bunei Evaluare
organizatoric desfăşurări a activităţii: frontală
(Întâlnirea de -aerisirea sălii;
dimineaţă) -aşezarea scăunelelor;
-pregătirea materialului.
Copiii se vor aşeza în semicerc în Conversaţia
zona unde are loc Întâlnirea de Calendarul
dimineaţă: naturii
-salutul;
-prezenţa;
-calendarul naturii;
-împărtăşirea cu ceilalţi.
Se va purta o scurtă discuţie cu
privire la surpriza pe care a găsit-o
doamna educatoare în grădiniţă
astăzi de dimineaţă. Le voi prezenta
o scrisoare și le voi spune că vom
realiza un tablou cu copiii de
diferite etni, care sunt prieteni si
dansează o horă împreună
Captarea Introducerea în activitate o realizez Conversaţia Stimularea
atenţiei prin o scurtă convorbire cu copiii Expunerea interesului
despre 1 iunie.O scurta recapitulare pentru
despre ce am discutat toata cunoaştere
saptamana.
Se prezinta planse.
Astăzi copii, la activitatea practică,
vom face un tablou cu Hora
prieteniei
- se intuieşte tabloul model şi se
explică modul de realizare
- se intuiesc apoi, materialele
primite în coşuleţ şi se
demonstrează tehnica de lucru:
colorarea desenului si lipirea în
conturul dat pe fişă.

Tranziție:
„Daca vesel se trăieşte- cântec
Prin deplasarea la centrele de
interes se descoperă sarcinile de
lucru la fiecare centru.
Reactualizarea Copiii se îndreaptă către centrele de Conversaţia Evaluare
cunoştinţelor interes. După intuirea materialelor orală,
se formează grupele de lucru: fişă; creioane individuală şi
Știință: să unescă punctele pentru Explicaţia globală
a forma băiatul sau fetiţa.
Joc de masă: să realizeze puzzle-ul
reprezentând vara prin
reconstituirea imaginii.
După finalizarea sarcinilor copii
vor trece pe la fiecare centru. Exerciţiul
Tranziție: se vor pregăti să
meargă spre baie cântând: "Unul
după altul în rând ne așezăm Turul galeriei
Unul după altul spre baie plecăm."

Anunţarea Educatoarea anunţă copiii că vor Explicaţia Observarea


temei şi a realiza o lucrae ( tablou) cu ,, Hora comportamen
obiectivelor prieteniei”” tului copiilor
Le explic copiilor că este vorba
despre diferiti copii de alte etni.

.
Dirijarea Se va realiza lucrarea la activitatea Explicaţia Observarea
învăţării Conversaţia comportamen
DOS:”Hora prieteniei”” - Munca Planşă tului copiilor
activitate practică -lipire independentă model
Se prezintă planşa model şi se
analizează elementele componente.
Copiii intuiesc materialele Fişă
pregătite pentru fiecare : hîrtie Lipici
colorată, lipici, diferite materiale Hârtie
decupate( copii iarbă, fluturi, flori) colorată
Se explică etapele realizării lucrării.
Se va demonstra modul de lucru ,
oferindu-se informaţii şi precizări
suplimentare referitoare la
asamblarea acestui tablou şi la
tehnica de lucru .
Se fac exerciţii pentru încălzirea
muşchilor mici ai mâinii :
,,Închid pumnii şi-i desfac,
Mâinilor le fac pe plac,
Unu-doi, unu-doi
Face-ţi toţi la fel ca noi!
Bat din palme uşor,
Bat din palme mai cu zor,
Unu-doi, unu-doi
Face-ţi toţi la fel ca noi!”

Li se va ura copiilor: “Spor la


lucru!”
Pe parcursul activităţii , copiii sunt
îndrumaţi în realizarea sarcinilor de
lucru , păstrarea poziţiei corecte a
corpului , păstrarea acurateţii
lucrării.
Obţinerea Le voi adresa copiilor câteva Conversaţia Orală
performanţelor întrebări despre lucrarea ( tabloul) Problematiza
relizată rea
1. Cum se numeşte tema noastră de
astăzi?
2. Ce am discutat noi astazi despre
prietenie?
3. Ce au făcut copiii?
Asigurarea Anunţ încheierea activităţii, Turul galeriei Aprecieri
retenţiei şi a încetarea efortului colectiv pentru verbale,
feed-back-ului realizarea temei şi cer copiilor să-şi Conversaţia individuale,
exprime opiniile personale despre colective
lucrarile realizate.

Vom realiza o miniexpoziţie,iar


prin metoda Turul Galeriei se va
face aprecierea lucrărilor.
Tranziție: se câtă cântecul, Conversaţia Aprecieri
Încheierea formţnd o horă: "Alunelul" Text cântec verbale,
activităţii ALA 2 : joc liniştitor: „Un gând individuale,
de prietenie” Explicaţia colective
Se oferă copiilor stimulente. Demonstraţia Buline în
Jocul formă de
floare Stimulente

S-ar putea să vă placă și