Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

“Turtiţa”

DATA: 21.05.2018

GRĂDINIŢA: Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Dichiseni

GRUPA: mijlocie

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Ce şi cum vreau să fiu?”

TEMA PROIECTULUI: ,,Toţi copiii sunt buni”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”Toţi copiii sunt harnici”

TEMA ZILEI: ,,Turtiţa”

TIPUL ACTIVITĂŢII: transmitere de cunoştinţe şi deprinderi

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

Rutine: salutul, prezenţa, calendarul naturii; deprinderi de autoservire, de ordine la masa de lucru.
Deprinderi specifice: ,,Singurel mă îngrijesc’’
Întâlnirea de dimineaţă ,,De vorbă cu iepuraşul”

Tranziţii: deplasarea pe centre; secvenţă de mişcare: ,,Cântecul turtiţei”

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA I)

ARTĂ: “Pâinici şi colăcei”-modelaj

Sarcini de lucru:

-să modeleze diferite produse de panificaţie cunoscute de copii;

-să utilizeze diferite mişcări ale mâinilor pentru obţinerea lucrării(rulare, aplatizare);

Strategia didactică

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul


Material didactic: plastilină, planşete;

Forme de organizare: pe grupuri şi individual;

Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor copiilor, aprecieri verbale.

CONSTRUCŢII: ,,Casa din poveste”

Sarcini de lucru:

-să construiască casa din povestea “Turtiţa”;

-să folosească diferite jocuri de construcţie;

-să colaboreze cu colegii pentru realizarea construcţiei.

Mijloc de realizare: manipulare de cuburi mari şi mici

Strategia didactică

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.

Material didactic: jocuri de construcție, jucării.

Forme de organizare: pe grupuri, individual.

Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor copiilor, aprecieri verbale, prin expunerea
produselor finale.

BIBLIOTECĂ: “Personaje din poveste”-colorare

Sarcini de lucru:

-să recunoască personajele din poveste;

-să coloreze personajele identificate, respectând cromatica şi conturul acestora;

-să ordoneze imaginile colorate respectând firul narativ al poveştii.

Strategia didactică

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul

Material didactic: fişe de lucru, creioane colorate;

Forme de organizare: pe grupuri şi individual;

Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor copiilor, aprecieri verbale.


III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

ACTIVITATE INTEGRATĂ : “TURTIŢA NĂZDRĂVANĂ”: ALA+ADE(DLC+DOS2)+ADP

SCOPUL ACTIVITĂŢII

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor


structurilor verbale orale. Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică şi cultivarea respectului faţă de muncă şi faţă de rezultatele acesteia.

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Povestea educatoarei: „Turtiţa”(poveste populară)

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

-Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în
calitate de auditor;

-Să recepteze un text care i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristice expresive şi
estetice ale acestuia.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

-să asculte cu atenţie povestirea educatoarei;

-să numească personajele, indicând trăsăturile acestora desprinse din fapte;

-să desprindă mesajul povestirii cu ajutorul întrebărilor;

-să îşi exprime atitudinea de aprobare/dezaprobare faţă de faptele personajelor, argumentându-şi


părerea.

STRATEGIA DIDACTICĂ

Metode si procedee: conversaţia, povestirea, explicaţia, jocul, problematizarea

Resurse materiale: iepuraş, imagini ilustrând conţinutul poveştii, ecusoane pentru copii, siluete de
animale (personaje din poveste).
Forme de organizare: în grupuri mici, individual, frontal

Forme de evaluare: continuă, prin aprecierea verbală a răspunsurilor copiilor.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

Activitate practică: ,,Turtiţa rumenită”-activitate practic-gospodărească

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

-Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

-Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură sau sintetice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

-Să frământe aluatul şi să folosească făină corespunzător;

-Să realizeze turtiţe din aluat, respectând forma şi dimensiunea cerute.

-Să exprime sentimente de bucurie, satisfacţie, mulţumire în legătură cu activitatea desfăşurată.

STRATEGIA DIDACTICĂ

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca în echipă.

Resurse materiale: cocă, făină, cuptor, şerveţele, farfurii de plastic, foi de hârtie A4 pentru bonete.

Forme de organizare: pe grupuri, individual

Forme de evaluare: continuă, aprecieri verbale, prin utilizarea produselor finale pentru organizarea
expoziţiei.

IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA II):

JOC DE MIŞCARE :”Vulpea şi turtiţele”

FINALITATE: ,,Degustare de turtiţe”

DURATA: o zi
BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, D.P.H., Bucureşti 2009;


 Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, Metode interactive de
grup - ghid metodic - metode si aplicaţii practice pentru învăţământul preşcolar, Editura
ARVES, 2002;
 Grama, Filofteia, Pletea, Mioara, Sesovici, Angela, Aplicaţii ale noului curriculum pentru
învăţământul preşcolar, 3 vol, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009.
 Imagini de pe site-ul
https://www.google.ro/search?
q=turtita&biw=1024&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bwVRVezEOc
WXsAHw94HIAQ&ved=0CCsQsAQ#tbm=isch&tbs=rimg
%3ACQVLPGEgRF02IjiQGkZwF_1kLzjSrlqhI8uCezTyyM9eLXPbp-xJJ-PGIj-
Um9juSM2GZKL3RUmJ9VzcDFr-8iks_

S-ar putea să vă placă și