Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate

Unitatea de învățământ: Grădinița cu program normal Nr. 1 Dichiseni

Grupa: Mijlocie

Domeniul experiențial: Domeniul Om și societate (DOS2)

Tema de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?

Tema proiectului: Primăvara mea frumoasă

Tema săptămânii: Zumzet de primăvară

Tema activității: Flori de liliac

Tipul de activitate: Formarea de priceperi și deprinderi

Mijloc de realizare: Lipire

Durata: 30 minute

Scopul activității: formarea deprinderilor dactilo-motrice prin perceperea conținutului formelor, obiectelor și cultivarea capacităților de a reda în
diferite modalități aceste forme.
Obiective operaționale:
- să precizeze corect culorile florilor;

- să folosească în mod corect uneltele de lucru;

- să folosească hârtie creponată în culori adecvate temei de lucru;

- să respecte conturul florii, lipind hârtie mototolită în interiorul conturului;

- să păstreze curățenia la locul de lucru;

- să participe cu interes la activitate.

Strategia didactică:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, exercițiul, turul galeriei.

Mijloace de învățământ: planșă (Floare de liliac), lipici, hârtie creponată de diverse culori, foarfecă, creioane colorate.

Forme de organizare: frontal, individual.

Bibliografie:
1. ”Curriculum pentru educația timpuri a copiilor de la 3 la 6/7ani”, 2008.
2. ”Activitatea integrată din grădiniță”, Laurenția Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, Nicoleta Anghel, DPH, 2008.
Scenariul activității
Strategii didactice
Momentele
Conținutul activității Metode și Forme de Evaluare
activității Mijloace didactice
procedee organizare
Momentul Se pregătește sala, se așează mobilierul și
organizatoric materialul didactic pentru activitate.
Captarea atenției Copiilor le este prezentată o vază cu apă în Conversația Vază Frontală Copiii urmăresc
care sunt puse florile de liliac. Zăna Primăvara Flori de liliac cu atenție și
prezentă în clasă (realizată la o activitate interes
anterioară din polistiren, material textil și flori
din hârtie) va primi flori în dar de lacopii, flori
pe care urmează să le realizăm.
Anunțarea temei și Copiii sunt anunțați că vor realiza flori de liliac, Conversația Frontală Copiii manifestă
enunțarea respectând conturul florilor din fișa de lucru și Explicația atenție și interes
obiectivelor pe alegând culorile potrivite. Aceștia trebuie să Expunerea
înțelesul copiilor urmeze pașii de lucru demonstrați de
educatoare și să lucreze în mod ordonat și
îngrijit.

Reactualizarea Copiii participă activ la discuția pentru Conversația Frontală Copiii răspund
cunoștințelor actualizarea caracteristicilor anotimpului Exercițiul corect la
deținute primăvara: întrebările
Care sunt cele patru anotimpuri? adresate
De ce ne place primăvara?
Cum este vremea primăvara?
Cum este în comparație cu iarna?
Ce se întâmplă cu copacii primăvara?
Dar cu florile?
Care sunt florile tale preferate?

Dirijarea învățării

Încălzirea Se fac exerciții de încălzire a mușchilor mici ai Exercițiul Frontală Copiii manifestă
mușchilor mici ai mâinilor prin joc cu text: Demonstrația atenție și interes
mâinii ”Bate palmele ușor,
Bate palmele de zor!
Unu, doi, trei!
Unu, doi, trei!

Eu strâng pumnii și-i desfac


Degetelor fac pe plac.
Unu-doi, unu-doi!
Toți suntem acum vioi!

La pian acum cântăm, Liniște, să ascultăm:


Plic-plac, plic-plac,
Melodiile îmi plac!

Plouă ușor. Să auzim!


Cu vârful degetelor banca lovim.
Plouă mai tare. Ploaia vine,
Lovim cu degetele bine.”

Explicarea și Educatoarea explică pașii care trebuie urmați: Explicația Hârtie creponată Frontală Copiii manifestă
demonstrarea rupem o bucată de hârtie creponată pe care o Demonstrația Lipici solid atenție și interes
modului de lucru mototolim prin mișcări circulare obținând mici Fișă de lucru
ghemotoace. Aplicăm lipici solid pe aceste Creioane colorate
ghemotoace, apoi le plasăm pe fișa de lucru,
în interiorul conturului acesteia. Vom respecta
cromatica atât pentru frunză, cât și pentru
codița acesteia.
Ulterior, vom desena frunzele liliacului cu
creioane colorate.
Obținerea Copiii folosesc materialele puse la dispoziție și Exercițiul Hârtie creponată Frontală Liniște și
performanței și respectă indicațiile date de educatoare. Ei Lipici solid Individuală disciplină pe
asigurarea feed- lipesc cu lipici solid bucăți mototolite de hârtie Fișă de lucru parcursul
back-ului – creponată în conturul florii, alegând culori desfășurării
Executarea temei potrivite (mov, roz, alb). Pe parcursul lucrului, secvenței
de către copii educatoarea îi va supraveghea pe copii și îi va
îndruma asupra tehnicii de lucru și respectării
calității estetice a lucrării. De asemenea, ea îi
va ajuta pe copiii care solicită sprijin sau
adresează întrebări.
Evaluarea Fiecare copil se autoevaluează prezentându-și Explicația Lucrările copiilor Frontală Apreciere corectă
performanței și lucrarea în fața colegilor, lucrare pe care o Turul galeriei Buline roșii și argumentată a
încheierea expune ulterior, astfel încât să se realizeze un propriei lucrări și
activității tur al galeriei. Apoi evaluează și lucrările a celorlalte lucrări
colegilor, acordând buline roșii. Educatoarea
evidențiază lucrările cu cele mai multe buline
roșii.
Se fac aprecieri verbale.

S-ar putea să vă placă și