Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

I. INFORMAŢII DE BAZĂ

Numele si prenumele preşcolarului: A .N.


Data naşterii: 28 martie 2007
Domiciliul: Tg-Jiu, str. Olari, bl. 13, ap. 29
Gradiniţa/Grupa: Grădiniţa P.P. ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu; Grupa mare B
Tata: N. V., 34 ani - lăcătuş mecanic;
Mama: N.A., 30 ani – casnică
Alte date despre familie: nu mai are fraţi; locuieşte împreună cu bunica maternă; familie
receptivă la sugestiile educatoarei.
Alte persoane implicate: părinţii, bunica
Echipa de intervenţie: educatoarea, profesor psiholog
Data elaborării planului: 11 martie 2013
Durata de desfăşurare: 3 săptămâni (până pe 29 martie 2013)

II. STAREA ACTUALĂ A PREŞCOLARULUI

 COMPORTAMENT COGNITIV
- copilul are minime reprezentări despre mediul înconjurator corespunzătoare
vârstei si nu are capacitatea de a observa sistematic;
- nu recunoaşte florile de primăvară;
- nu recunoaşte toate culorile;
- nu cunoaşte părţile componente ale unei plante;
- nu cunoaşte rolul fiecărei părţi a plantei.

 AUTONOMIA PERSONALĂ ŞI SOCIALĂ


Aria de autoservire: carenţe în comportamente motrice
(mânuire obiecte, încercuire imagini) şi în gesturile social – utile de autogospodărire (să-şi ia
singur materialul didactic, să lucreze fără ajutor).

Aria de socializare: este politicos cu personalul grădinitei


foarte apropiat de mama şi educatoare, are uneori crize de nesiguranţă, este sociabil, colaborează
cu colegii de grupă.

Aria comportamentelor psihomotrice: dezvoltare fizică


corespunzatoare vârstei; cunoaşte schema corporalăp; întampină dificultati în orientarea spaţială;
are deprinderi de igienă personală şi colectivă bine formate; nu are coordonare şi stabilitate a
gesturilor şi mişcărilor corespunzătoare activităţii de îEVALUARE INIŢIALĂ
 Instrumente folosite în evaluare: observaţiile spontane şi dirijate
zilnice, fişa psihopedagogică, convorbirea individuală, probe curriculare.

 Psihodiagnostic :
- medical – clinic sănătos
- psihologic – QI 40
- dificultăţi în perceperea componentelor spaţiale şi temporale
- deficit de atenţie
- adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru grupa mare.
 Capacităţi – competenţe – abilităţi – lacune – nevoi:
- Competenţe scăzute în desfăşurarea activităţilor ludice ( nu
respectă reguli, vorbeşte neîntrebat, nu răspunde când este solicitat);
- Toleranţă scăzută la frustrări (plânge, ţipă, se loveşte);
- Are nevoie de feed-back pozitiv după fiecare sarcină realizată; are
nevoie de afecţiune, de integrare.
 Intervenţii, antecedente: nu a beneficiat de programe de intervenţie
personalizată anterior.

III. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE


Domeniul de intervenţie: educational
- Limbaj si comunicare
- Cogntiv
- Psihomotor
Motiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare
prin exersarea şi dezvoltarea capacităţilor de observare şi analiză.
Scopul programului de intervenţie: la sfârşitul programului
preşcolarul trebuie să fie capabil să identifice, să analizeze, să discrimineze cel puţin două plante
cu flori de primăvară, să opereze în alte contexte cu noţiunile învăţate.
Obiective pe termen scurt:
- să recunoască cel puţin două flori de primăvară;
- să recunoască culorile întâlnite la aceste plante (alb, galben,
verde;
Obiective pe termen lung:
- dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţii acesteia;
- recuperarea lacunelor datorate handicapului usor de care suferă;
- exersarea capacitaţii de orientare spaţială şi temporală;
- educarea comportamentului civilizat.
IV. EVALUAREA CRITERIALĂ
- Criterii de evaluare minimală: să recunoască cel puţin două plante, să
recunoască culorile întâlnite la aceste plante.
- Criterii de evaluare maximală: să clasifice florile după culoare, să
cunoască rolul părţilor componente, să se exprime coerent, în propoziţii
scurte.
- Instrumente de evaluare: plante naturale, jetoane, fişe de lucru
individuale.

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Limbă şi comunicare
Obiective Metode şi mijloace de Perioada Criterii de Metode şi
realizare de evaluare instrumente de
timp evaluare

Să se exprime în Exerciţii de exprimere; jocuri 11-29 Formularea de Întărire pozitivă


propoziţii scurte, scurte de imitaţie. martie propoziţii scurte.
coerente. 2013
Să denumească Exercitii de exprimare corectă Exprimă corect Aprecieri
anotimpul, să a denumirii plantelor din denumirea verbale
numească cel puţin imaginea dată şi de anotimpului şi
două caracteristici. identificare a culorilor caracteristicile cu
Să denumeasca regăsite la plantele prezentate; ajutor sau singur.
culorile caracteristice. Jocuri senzoriale; ,,Ce culoare Denumeşte
are floarea?”, ,,Arată culorile galben,
culoarea…” alb (nonculoare),
verde.
Să denumească părţi Exerciţiile de identificare a Exprimă singur Aprecieri,
componente ale părţilor plantelor; exerciţii de sau cu ajutor. recompense
plantei. pronunţie.

Domeniul cognitiv

Să observe plantele din “Jocuri: “Grădina cu flori”, 11-29 Observă, Încurajări


imagini . “Grădina cu zarzavaturi”. martie 2013 recunoaşte şi verbale,
Exerciţii de identificare şi numeşte cu stimulente
Să recunoască plantele recunoaştere a plantelor ajutor câteva
cerute plante
Să recunoască culorile Exerciţii şi jocuri senzoriale: Găseşte şi Aprecieri
regăsite la plantele ,,Ce culoare are?”, ,,Arată numeşte verbale
propuse culoarea..”, Ce culoare se culoarea cerută
potriveşte?” singur sau cu
ajutor
Să cunoască părţile Observare directă, exerciţii Repetă după Apreciere
componente ale unei de analiză, exerciţii de educatoare, pozitivă; fişă
plante completare, jocuri: ,,Cine potriveşte, individuală de
sunt eu?”, ,,Cum mă denumeşte lucru
cheamă?”, ,,Unde se singur sau cu
potriveşte?” ajutor

Domeniul psihomotric

Să recunoască Exercitii de mişcare: sus-jos, 11-29 Corectitudinea şi Observarea


componentele pe, sub, lângă, pe etc. martie rapiditatea comportamentului;
spaţiale Jocuri: ,,Unde sunt?”, Arată 2013 reacţiilor la Chestionarea orală
sus-jos...” comenzi; pentru conştientizarea
-Identificarea şi poziţiilor spaţiale;
precizarea
corectă a Aprecieri stimulative;
poziţiilor întreceri
spaţiale ale
obiectelor
folosite în joc;
-Recunoaşterea
şi denumirea
unor poziţii
spaţiale ale
părţilor
componente ale
plantelor
(rădăcină,
tulpină, frunze,
flori”
Să – şi coordoneze - Exerciţii efectuate pe loc şi Execută corect Aprecieri verbale;
gesturile şi în deplasare cu respectarea motric la încurajări;
mişcările pentru a duratei, tempoului, comenzile: stimulente.
reda grafic sarcina intensităţii. ,,Încercuieşte
cerută. - exerciţii şi jocuri de floarea de sus!”,
mişcare; exerciţii pentru ,,Subliniază
musculatura fină şi grosieră. rădăcina!” etc .

VI CONCLUZII:
Preşcolarul a reuşit să depăşească în mare parte dificultăţile de învăţare pentru tema propusă,
dobândind o experienţă cognitivă superioară celei anterioare ( a reuşit să recunoască şi să
asocieze culorile galben, alb, verde; recunoaşte doar două plante cu flori de primăvară; şi-a
dezvoltat motricitatea fină – încercuieşte, subliniază, cu ajutorul promptului; nu reuşeşte să
verbalizeze singur cele observate; nu a memorat şi nici nu a învăţat logic rolul părţilor
componente ale plantei; acceptă ajutor – un prompt – din partea colegilor sau educatoarei.

V. RECOMANDARI
 Reluarea unor secvenţe din planul propus anterior;
 Stimulare permanentă, activităţi complementare;
 Implicarea familiei în planurilor elaborate ulterior.

Bibliografie: http://www.ecopii.ro/Articole despre copii/Agresivitatea la copii


copii_agresivi.html;
http://www.gradinite.com/site/Articole/Modalitati de a stapani furia copilului tau-educatie.html;
http://www.superbebe.ro/Micul bataus - Transforma agresivitatea in echilibru.html;
http://www.itsybitsy.ro/Articole/Lumea-parintilor/Psihologie/Copil-3-7-ani/De ce este agresiv
copilul meu - articol-.html.