Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate didactică online

Data: 18.11.2020
Clasa: I E

Aria curriculară: Consiliere și orientare


Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea tematică: „Muncim, învățăm, ne jucăm”
Titlul lecției: ”Frica”
Tipul lecţiei: Lecție de achiziție de cunoștințe noi
Durata: 40 minute
Forma de realizare: activitate integrată
Disciplina integrată: Comunicare în limba română
COMPETENȚE SPECIFICE
Discipline integrate: Comunicare în limba română
Muzică și mișcare

COMPETENȚE SPECIFICE:
Dezvoltare personală
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață;

Comunicare în limba română


2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple;
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine

Muzică și mișcare

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitive;

Obiective operaționale:
La sfârşitul activităţii didactice, toţi elevii vor fi capabili:

O1 – să povestească o situație de viață în care a experimentat sentimentul de frică;


O2 – să descrie o soluție prin care a depășit o situație cu o anumită încărcătură emoțională;
O3 – să exemplifice cel puțin o temere personală privitoare le situații sau obiecte.

Strategii didactice:

1. Metode şi procedee: conversaţia, explicația, audiția, povestirea;


2. Mijloace de învăţământ (resurse tradiționale și moderne): caiete auxiliare, dispozitive digitale (calculator/laptop/tabletă/telefon), internet,
platforma Adservio, aplicația Zoom, aplicația WordWall, poveste PowerPoint, creioane colorate;
3. Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală;
4. Forme de evaluare a activității: observarea comportamentului, aprecieri verbale;

Bibliografie:
Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală pentru Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin ordinul ministrului Nr.
3418/19.03.2013;
Desfășurarea activității

Strategii didactice
Etapele lecţiei Ob. Conţinutul știinţific Metode şi Forme de Resurse Forme de
Op. Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor procedee organizare materiale evaluare
1. Moment Pregătirea pentru desfăşurarea exercițiul dispozitive
organizatoric activităţii: organizatoric frontal electronice și
2 min. - Accesez platforma Adservio, creez - intră pe platforma Adservio și internet
lecția intitulată ”Frica”și le trimit se conectează la lecția inițiată
invitația elevilor pentru a participa la de către învățătoare, accesând
lecție; Atașeaz linkul pentru accesul la butonul ”Participă” sau se conversația Platforma
lecție și pe grupul de Whatsapp al conectează pe contul clasei și Adservio,
clasei. accesează linkul pentru a se aplicația
- mă asigur că dispozitivele tuturor conecta la lecție. Zoom,
elevilor funcționează (camera,sonorul, - verifică funcționalitatea Whatsapp
microfonul, conexiunea la internet); conexiunii video și audio;
-salut elevii pe măsură ce se
reconectează.
2. Verificarea - inițiez o discuție referitoare la - elevii reactualizează subiectul conversația frontal dispozitive observarea
cunoștintelor subiectul lecției anterioare, curajul; lecției precedente și prezintă electronice și sistematică
dobândite - verific tema elevilor; fiecare desenele realizate și individual internet
anterior 8 min - adresez întrebări în legătură cu tema semnificația acestora caiete aprecieri
copiilor; (situația/momemntul în care au auxiliare verbale
dat dovadă de curaj);
3. Captarea - le voi partaja elevilor cântecul ”Nu - elevii ascultă cântecul; audiția frontal dispozitive observarea
atenției mi-e frică de bau bau” electronice și sistematică
5 min. (https://www.youtube.com/watch? internet
v=2iV5xnMYpbo )
- adresez întrebări pe baza cântecului - oferă răspunsuri la întrebări; conversația
(”Despre ce emoție vorbește
cântecelul?”, ”Vouă vă este frică de
ceva? Oferiți exemplu.”)
3. Anunţarea - pornind de la versurile cântecului, - ascultă informațiile oferite și explicația frontal
temei și a anunț tema și obiectivele lecției pe se pregătesc pentru audierea
obiectivelor înțelesul copiilor și îi invită să se poveștii;
1 min. așeze confortabil pentru că urmează să
le spun o poveste;
4.Dirijarea - partajez fișierul PowerPoint cu - ascultă cu atenție povestea; conversația frontal dispozitive observarea
activității povestea lui Fred, șoricelul fricos. electronice și sistematică
14 min. - voi iniția o discuție pe baza textului: - participă la discuția inițiată povestirea internet
”De ce se teme șoricelul? Cum de învățătoare și împărtășesc PowerPoint
O3 încearcă el să scape de această frică? întâmplări din experiența
Cum reușește să fie curajos?” personală în legătură cu
subiectul zilei.
5.Obținerea - le solicit elevilor să deschidă caietele - vor deschide caietele la conversația frontal caiete observarea
performanței auxiliare la pagina 20. Vom discuta pagina indicată; auxiliare sistematică
6 min. împreună despre imaginile ilustrate in
manual: explicația individual
O1 ”Ai fost speriat când te-a certat - vor participa activ la discuția
cineva?”, ”Cum te-ai simțit atunci inițiată și vor oferi exemple,
când ai fost speriat de către o soluții sau explicații.
O2
persoană?” ”Ai speriat vreodată pe
cineva?”, ”Cum reușești să te liniștești
când ești speriat?”
6. Evaluarea - voi aprecia activitatea elevilor în - acceptă și oferă aprecieri cu conversația frontal aprecieri
activității desfășurarea lecției; privire la lecție; verbale
2 min.
7. Încheierea - le spun elevilor tema pentru ora - notează tema și se salută. explicația frontal caiete aprecieri
activității următoare și le mulțumesc pentru auxiliare verbale
2 min. participarea la oră și activitatea conversația
grozavă de pe parcursul întregii zile.

S-ar putea să vă placă și