Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA : 07.06.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚA
GRUPA : MARE
EDUCATOR: EVELINE ASAN
DOMENIUL DE ACTIVITATE : DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITATE PRACTICĂ
TEMA ACTIVITĂȚII: SEMNUL DE CARTE
MIJLOC DE REALIZARE: ŞNURUIRE
TIPUL DE ACTIVITATE: CONSOLIDARE DE PRICEPERI ȘI DEPRINDERI
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
 Să şnuruiască pe contur , introducând firul de jos în sus ;
 Să decoreze original și creativ „semnul de carte” cu diferite semne grafice sau alte materiale puse la dispoziție ;
 Să păstreze poziția corectă a corpului față de suportul de lucru, pentru o bună coordonare oculo-motorie ;
 Să găsească utilitate obiectelor realizate ;
 Să –şi exprime opinia faţă de lucrarea propie şi faţă de lucrările celorlalţi, motivându-şi părerile

STRATEGII DIDACTICE :
a. Metode şi procedee didactice :
conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea
b . Mijloace de învăţământ :
cărţi de poveşti, cartoane colorate, şnur, creioane, abțibilduri
c. Forme de organizare şi participare :
frontală, individuală,
d. Tipuri de învăţare :

1
receptiv- reproductivă,
operaţională,

SISTEME DE EVALUARE
a. Forme de evaluare- curentă
b. Metode de evaluare- observare curentă, examinare prin probe practice

DURATA ACTIVITĂŢII: 30-35 minute

 În acest proiect activitatea se desfășoară pe două planuri, cu același conținut științific, aceleași strategii de învățare
însă cu activitate diferențiată pentru un copil din grupă, David A., care prezintă o deficiență de coordonare motrică,
diagnosticată ca fiind Dispraxie. Această afecțiune nu este severă, ci moderată, însă David A. necesită sprijin în
activitățile practice.

SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul didactic Conţinutul ştiinţific Strategii ACTIVITATEA COPILULUI CU


Didactice/ Evaluare C.E.S

1.Momentul organizatoric Pentru buna desfăşurare a activităţii voi asigura


condiţiile necesare: aerisirea sălii de grupă, aranjarea
mobilierului, pregătirea materialului necesar.
Copiii vor intra în sala de grupă şi se vor aşeza pe
scăunele.
Fiecare copil va primi pe măsuţe o carte de poveşti. Le David A. va descide cartea chiar la
2.Captarea şi păstrarea voi cere să deschidă cartea la o anumită pagină, să o prima pagină și îi va fi apreciat
atenţiei privească bine , iar apoi să închidă cartea. Eu voi face efortul.

2
acelaşi lucru cu cartea mea. Voi cere copiilor să Problematizarea/
deschidă repede cartea la o anumită pagină, pentru a Observarea curentă
identifica un element anume. În cartea mea se va afla
un semn de carte la ultima pagină vizualizată, astfel
voi găsi foarte repede pagina.
Voi evidenţia copiilor acest lucru.
3.Anunţarea temei şi a Astăzi vom face un „semn de carte”
obiectivelor pentru a-l putea folosi şi voi la cărţile de poveşti. Cu Conversaţia
ajutorul lui vom putea găsi mult mai ușor pagina la
care am rămas pentru a putea relua povestea.Așadar,
vă propun astăzi să şnuruim şi apoi să decorăm
împreună semnul de carte.
4.Intuirea materialelor Copiii vor prezenta materialul didactic de pe măsuţe: David A. va ridica din coșul de pe
coşuleţe cu bucăţi de carton de formă dreptunghiulară, Conversaţia masă cartoanele colorate, pentru a
perforate pe margini şi bucăți de șnur de diferite denumi culorile lor, aceasta fiind o
culori. bună modalitate de exersare a
motricității.
5.Prezentarea optimă a Voi demonstra şi explica modul de lucru corect; Demonstraţia şi
conţinutului introducerea corectă a şnurului în fiecare orificiu de explicaţia/
jos în sus. Observarea curentă
Un copil va repeta modul de lucru.

Verbalizarea
6.Exerciţii pregătitoare Se vor executa exerciţii pentru încălzirea muşchilor Exerciţiul
mici ai mâinii.
- Copiii vor începe să şnuruiască semnul de carte.
- Voi supraveghea modul în care copiii realizează David A. va primi din coșulețul de
tema propusă. Exerciţiul pe masă un carton dreptunghiular
- Voi ajuta pe cei care întâmpină greutăţi şi le voi da care va avea mai puține perforații
7. Dirijarea învăţării indicaţii suplimentare. decât ale colegilor. Va fi ajutat cu
- Voi propune copiilor care doresc să decoreze precădere pentru îndeplinirea
semnul de carte obţinut cu diferite semne grafice la Conversaţia/ sarcinii de lucru; alături de el la

3
alegere, sau cu alte materiale puse la dispozoție, Examinarea prin masă voi așeza o fetiță cu abilități
folosind alte tehnici învățate anterior. proba practică practice foarte dezvoltate, căreia îi
face plăcere să-l ajute.

8.Asigurarea feed-back- - Voi numi un copil care va alege cele mai reuşite
ului lucrări, care au respectat tema și pe care le vom Conversaţia/
analiza împreună cu ceilalţi copii, cerându-le să-şi Evaluarea curentă
motiveze părerile.
- Voi face aprecieri globale şi individuale asupra
modului în care copiii au participat la activitate.
9.Fixarea cunoştinţelor Se va repeta tema activităţii. Conversaţia David A. va avea ca sarcină să
Se va găsi o utilitate semnelor de carte realizate, aducă toate lucrările colegilor
acestea fiind expuse la Centrul tematic sau la Explicaţia pentru a fi expuse la panou.
Bibliotecă.
10.Încheierea activităţii Copiii sunt încurajați să strângă materialele rămase și
să lase ordine la mesele de lucru.
Voi face aprecieri asupra modului de comportare și
participare a copiilor pe parcursul întregii activități.

BIBLIOGRAFIE
 Elena Rafailă, Educarea creativitățiila vârsta preșcolară, Ed. Aramis, București 2002;
 Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani) MEN, 2019
 Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar, nivel II, 5-7 ani;
 Aplicațiile noului curriculum pentru învățământul preșcolar;

4
ANALIZA SWOT

Puncte tari (S) Puncte slabe (W)


- David participă la activitate la fel ca și colegii lui - Colegii pot resimți interesul mai mare acordat
- Băiatul exersează mișcări de bază ale mâinilor performanțelor lui David
- Activitatea are un element de noutate- șnuruirea, dar și două - Activitatea va dura mai mult, tocmai pentru a-i da lui
elemente déjà cunoscute- decorare cu semen grafice și lipire de David posibilitatea de a termina lucrarea, fără a simți
abțibilduri avansul luat de colegi
Oportunități (O) Amenințări (T)
- Copiii înțeleg că, deși diferit, David are aceleași - Lipsa interesului pentru activitate
preocupări ca și ei - Refuzul de a fi ajutat în ciuda bună-voinței colegei
- Copiii învață să aibă răbdare, să aprecieze munca tuturor - Responsabilitatea prea mare plasată pe umerii colegei de
- David acceptă să fie ajutat fără a se simți mai prejos masă
- Bucria lucrului dus la bun sfârșit, atât din partea lui David, - Nefinalizarea lucrării în timp
cât și a colegei care l-a ajutat în mod direct