Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 01.06.2007
Grupa: Pregatitoare ,,Mămăruţele’’
Educatoare :SUCALĂ LUCIA IOANA
Tema centrală: Mediul social şi cultural
Subtema : Pretutindeni trăiesc copii
Categoria de activitate : JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
Denumirea activităţii :
Sectoare : 1. ARTĂ—activitate practică
2. Construcţii – din piese lego şi cuburi
3. Joc de masă – cu jetoane
Tema activităţii : 1. “Hora prieteniei”, ,,Steaguri prietene”
2. “Parcul de distracţii”, “Case pentru copiii săraci”
3. “Întregeşte imaginea”
Tipul activităţii : mixtă
Forma de organizare : activitate pe grupuri mici, pe centre de interes
Obiective operaţionale :
1. Artă :
O1. să coloreze hora celor trei copii în culorile specifice steagului ţării pe care o reprezintă;
O2. să decupeze hora copiilor coloraţi;
O3. să lipească mâinile copiilor astfel încât să obţină o horă mai mare;
O4. să lipeasca steagurile celor două ţări pe paiuri de suc;
O5. să dea utilitate produselor obţinute
2. Construcţii :
O5. să denumească aparatele de joacă din parcul de distracţii;
O6. să construiască din piese lego sau cuburi aparate din parcul de distracţii;
O7. să precizeze numele aparatului construit.
O8. să construiască o casă pentru copiii nevoiaşi;

3. Joc de masă:
O9. să întregească din cât mai puţine încercări imaginea unui copil;
O10. să colaboreze cu membri grupului.

Strategii didactice :
Metode şi procedee:
- conversaţia
- expunerea
- explicaţia
- demonstraţia
- exerciţiul
- observaţia
- jocul

Mijloace didactice :
- zar, jocul „Copii ai lumii” ;
- hârtie albă, creioane colorate, carioca, foarfece, lipici, autocolant, paiuri, imprimantă, calculator;
- jocuri lego , cuburi din lemn.

Durata : 60 minute.
ETAPELE STRATEGII
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC EVALUARE
ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Momentul Se asigură condiţiile necesare unei bune - conversaţia;
organizatoric desfăşurări a activităţii : aranjarea mobilierului pe
arii de stimulare şi pregătirea materialelor didactice
corespunzătoare. Copiii abordează întâlnirea de
dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de
energie.
Motto-ul zilnic este :
,,SUNTEM VESELI ŞI CÂNTĂM
NU E GREU SĂ ÎNVĂŢĂM:
DAR NOI VREM SĂ NE JUCĂM
ŞI DIN JOACĂ SĂ-NVĂŢĂM”.
2. Pregătirea Educatoarea recită o poezie – salut : - conversaţia; - observarea
climatului psiho- Dimineaţa a sosit comportamentulo
afectiv al copiilor Toţi copiii au venit r;
În cerc să ne adunăm - aprecierea
Cu toţi să ne salutăm. răspunsurilor
Bună dimineaţa , pici! acordate;
Mă bucur că sunt aici
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa , copii!”
Copiii sunt invitaţi să se aşeze în cerc . Discuţiile
în cerc cuprind :
--prezentarea musafirilor;
--observarea clasei;
--în cerc, pe covoraş facem prezenţa în stilul
grupei: o fetiţă numără câţi băieţi sunt prezenţi , un
băiat numără câte fetiţe sunt prezente.
Se poartă o scurtă discuţie despre tema săptămânii şi
despre semnificaţia zilei de 1 iunie.(câţiva copii din
fiecare grupă să precizeze ce semnifică penrtu ei
această zi).
3. Captarea Introducerea în activitate se va realiza printr-o - expunerea; - observarea
atenţei scurtă expunere : comportamentulu
,,Poştaşul a adus o cutie pe care ne-au trimis-o nişte i verbal şi
copii din altă ţară. În aceasta se află multe lucruri de nonverbal;
care avem nevoie noi azi pentru a ne putea juca
împreaun cu copiii de la secţia maghiară.”
La sfârşitul zilei , copiii vor fi răsplătiţi în funcţie
de ceea ce au realizat din materialele aduse de poştaş.
4.Anunţarea Vom anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi - observarea
temei şi a desfăşurate în fiecare centru de interes , invitând comportamentulu
obiectivelor grupele de copii să le viziteze şi să-şi aleagă tema Observaţia i verbal şi
dorită. Conversaţia nonverbal;
Pentru fiecare centru (sector) vom purta discuţii Explicaţia
referitoare la ceea ce vor realiza cu ajutorul
materialelor puse la dispoziţie şi modul de utilizare
al ustensilelor.
Se reaminteşte copiilor comportamentul dezirabil
în cazul acestor activităţi—vorbim în şoaptă pentru
a nu-i deranja pe alţii;--să lucrăm frumos , să nu
pătăm, să utilizăm cu grijă materialele ;--apreciem
şi protejăm lucrările făcute de colegi ; --fiecare
joc , lucrare ,trebuie terminate; etc.
5.Desfăşurarea Copiii se organizează în centrul dorit , intuiesc şi Explicaţia - aprecierea
activităţilor se familiarizează cu materialele pregătite . Exerciţiul modului de lucru;
La sectorul ARTĂ unii copii vor colora hora Demonstraţia
copiilor (din hârtie), vor da chipuri copiilor cu ajutorul Repetiţia
cariocilor, apoi o vor decupa şi vor lipi mânuţele Jocul
copiilor pentru a obţine o horă mai mare (vor lipi unul
după altul câte un set de 3 copii din fiecare
naţionalitate). Alţii vor lipi pe paiuri de suc steagurile
României şi ale Ungariei. - apreciarea
La sectorul CONSTRUCŢII unii copii vor corectitudinii
argumenta necesitatea copiilor săraci de a avea o casă respectării
şi vor construi case pentru copiii săraci, iar alţi copii cerinţelor;
vor denumi aparatele de joacă din parcul de distracţii şi
le vor construi cu ajutorul pieselor de lego sau a
cuburilor.
La sectorul JOC DE MASĂ vor juca jocul „Copii
ai lumii” unde din cât mai puţine încercări trebuie să
reîntregească imaginea unor copii din diferite ţări (un
copil e constituit din 4 piese care au puncte pe spatele
lor: pălărie - 1, cap - 2, trunchi – 3 şi picioare – 4; –
fiecare copil poartă un costum specific ţării pe care o
reprezintă). Pentru desfăşurarea jocului e necesar un
zar. În cazul în care faţa zarului indică 5 sau 6 puncte
copilul acela stă o tură. Cel care reuşeşte primul să
reîntregească imaginea e câştigător.
Pe tot parcursul activităţii se vor asigura
condiţiile optime, se va urmări modul de
relaţionare, de comunicare între parteneri, dar şi cu
materialele puse în joc.
6.Asigurarea feed- Se cere copiilor să facă aprecieri şi autoaprecieri Conversaţia - aprecierea
back-ului exprimând opinii referitoare la modul cum s-a Explicaţia modului de lucru;
lucrat, cum s-a comunicat , cum au colaborat şi la - impresii asupra
rezultatele pe care le-au obţinut. activităţii;
Vom face aprecieri stimulative referindu-ne la Conversaţia de - aprecieri
7. Încheierea fiecare grup în parte şi vom nominaliza copii care încheiere verbale,
activităţii s-au remarcat. Expunerea stimulative;
Lucrările realizate vor căpăta o utilitate şi lucrărilor - acordarea
anume decorarea sălii de clasă. recompenselor.