Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Grădiniţa:
Institutor:
Grupa: Mică
Domeniul experienţial: Domeniul estetic şi creativ (DEC)
Tema de studiu: Când / cum şi de ce se întâmplă?
Tema săptămânii: Toamna – aspecte
Tema activităţii: Frunze de toamnă
Categoria de activitate: Activitate practică
Mijloc de realizare: Lipire

Scop:
S1 – formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor lucrări;
S2 – stimularea creativităţii prin arte plastice.
Obiective operaţionale:
O1 – să analizeze şi să descrie frunzele cu părţile componente;
O2 – să observe culorile frunzelor;
O3 – să precizeze culorile frunzelor corect;
O4 – să folosească hârtie creponată în culori adecvate pentru realizarea corectă a lucrărilor;
O5 – să folosească corect uneltele de lucru;
O6 – să păstreze curăţenia la locul de lucru;
O7 – să respecte conturul frunzei, lipind bucăţelele de hârtie in interiorul conturului;
O8 – să participe cu interes la activitate.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, munca
independentă, discuţia colectivă
Mijloace didactice: imagini ilustrând anotimpul toamna, zâna Toamna, materiale naturale:
frunze uscate şi colorate de toamnă, fişă de lucru (frunza de toamnă), lipici, hârtie creponată
de diverse culori, şerveţele umede.
Bibliografie:
- Metodica predării activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii
MOMENTELE CONŢINUTUL STRATEGII
EVALUARE
ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Moment Se amenajează grupa cu
organizatoric materiale din natură necesare bunei
desfăşurării activităţii.
2. Reactualizarea Copiii participă activitate, Observaţia Se urmăreşte
cunoştinţelor urmând o discuţie despre aspectele Conversaţia corectitudinea
anterior dobândite caracteristice toamnei: temperatură, Discuţia colectivă răspunsurilor.
evenimente din natură, reacţia
animalelor, a plantelor la scăderea
temperaturii.
3. Captarea atenţiei Copiii ascultă o poveste care Povestirea Urmăresc cu
scoate în evidenţă paleta largă de Conversaţia atenţie
culori în care se îmbracă natura. explicaţiile date
În grupă sunt expuse imaginile
care ilustrează conţinutul imagini din
natură în anotimpul toamna.
4. Anunţarea temei Se poartă o discuţie cu copiii Conversaţia Urmăresc cu
şi a obiectivelor referitoare la culorile costumului, la atenţie
podoabele Toamnei şi la conţinutul explicaţiile date
coşului adus de ea, anunţându-se
astfel tema activităţii.
5. Prezentarea Se prezintă copiilor sarcinile Conversaţia Urmăresc cu
optimă a specifice activităţii. Explicaţia atenţie
conţinutului Copiii intuiesc materialele explicaţiile date
necesare pentru realizarea activităţii,
ascultă cerinţele educatoarei şi
sarcinile ce trebuie îndeplinite;
fiecare copil se aşează şi observă
materialele.
6. Obţinerea Copiii, folosindu-se de lipici Demonstraţia Se urmăreşte
performanţelor solid şi de hârtie creponată, rezolvă Explicaţia executarea
fişa de lucru individuală, urmând Munca individuală corectă a
indicaţiile educatoarei şi nedepăşind sarcinilor de lucru
conturul frunzei.
7. Evaluarea Zâna Toamnă apreciază Conversaţia Se analizează şi
performanţelor activitatea desfăşurată de copii şi le Discuţia colectivă se apreciază
dă drept recompensă ecusoane în activitatea
culorile toamnei. copiilor
Lucrările vor face obiectul unei
expoziţii dedicate Zânei Toamna
8. Încheierea Aşezaţi în semicerc, copiii cântă
activităţii cântece despre toamnă şi recită
poezii pentru a-i mulţumi Zânei
Toamnă pentru darurile primite.

S-ar putea să vă placă și