Sunteți pe pagina 1din 14

DATA:1. 04.

2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4
CLASA I
ÎNVĂŢĂTOARE: POPESCU ( DINCĂ) MANUELA IONELA
ARIA CURRICULARĂ : Arte
DISCIPLINA : Muzică și mișcare
UNITATEA TEMATICĂ: ”Magia primăverii”

SUBIECTUL: Procedee armonico- polifonice


TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi și deprinderi
SCOPUL: Valorificarea în practica muzicală, vocală și instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate
DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română, Arte vizuale și abilități practice
DURATA : 45 de minute
COMPETENŢE SPECIFICE
Muzică și mișcare
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico-melodice simple şi repetate
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor din repertoriul însuşit
Arte vizuale și abilități practice
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei

Comunicare în limba română


3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi până la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :


La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 Să execute corect elemente de tehnică vocală ( dicție, emisie, respirație)
O2 Să intoneze corect și expresiv melodiile, în nuanțele adecvate conținutului de idei și caracterului acestora
O3 Să descifreze o partitură cu ajutorul clopoțeilor muzicali
O4 Să descifreze un rebus

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE :
 conversaţia
 explicaţia
 demonstrația
 exercițiul
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMANT: Flipchart, video proiector, clopoței muzicali
FORME DE ORGANIZARE - frontal
- pe grupe

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observare sistematică a elevilor, aprecieri verbale.


BIBLIOGRAFIE:
 Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
 https://www.youtube.com/watch?v=8uHr99OwHSE&list=RD8uHr99OwHSE&start_radio=1
 https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/cantec
Strategia didactică
Ob. Secvenţele Demersul didactic
op. lecţiei Forme de Metode Mijloace Evaluare
organizare
a) Exerciţii prevocale
Se propune elevilor să-şi imagineze că se află într-o poieniţă, apoi
Momentul
vor executa câteva exerciţii de respiraţie:
organizatoric Recit versurile:
Frontal Conversația
„ Spatele de scaun rezemăm
5 min
Pieptul înainte îl îndreptăm
Trandafirul roşu cu drag mirosim,
Explicația
Şi rostim:
Ce frumos miroase floarea mea!”

“ Balonul mare acum îl umflăm


Exercițiul
Cu toţii aer în el să suflăm!”
Se urmăreşte realizarea unei respiraţii ample, lungi şi bine dozate;
O1
b) Exerciţii de dicţie
Exerciţii de dicţie şi de respiraţie prin jocul: “Repetă după mine!”
“Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară.
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.”
“Toba bate: bum! bum! bum!
Hai copii cu toţi la drum!”
„Într-un lift, pe covoraş,
Un pui mic de iepuraş
Plânge că n-are curaj
Să se urce la etaj.”
c) Exerciţii de încălzire vocală :
- vocalize cu ajutorul vocalelor a, e, i, o, u;
- vocalize pe sunetele arpegiului gamei Do cu ajutorul silabelor ma,
me, mi, mo, mu;(ta,te,ti,to,tu);
- se explică, se demonstrează, se execută concomitent cu elevii şi se
urmăreşte corectitudinea exerciţiilor..

Se intonează cântecul “Albinuța mea”


Reactualizarea Frontal Exercițiul
- Cântare colectivă
Pe grupe
cunoștințelor
- Cântare pe grupuri de elevi
5 min
O2
Captarea atenției Se prezintă o planşă cu un rebus. Răspunzând corect la întrebările Frontal Conversația Rebus
5 min adresate, elevii vor descoperi titlul cântecului. (Anexa 1)
O4

Anunţarea Se anunță, pe înțelesul copiilor, obiectivele lecției. Explicația


subiectului Astăzi vom învăța un cântecel nou, vom cânta cu instrumentele
lecţiei şi a
muzicale de percuție si cu clopoțeii muzicali,
obiectivelor
1 min

Se descifrează, mai întâi, partitura cu ajutorui clopoțeilor muzicali.


Dirijarea planșă
Se prezintă un clip video pentru noul cântec şi se observă dacă Individual
invăţării descifrarea a fost corectă.( Anexa 2) Aprecieri
verbale
Conversația
15 min Pe flipchart se afișează cântecelul iar elevii vor pune imagini
O3 suggestive, care au rolul și de a- I ajuta pe elevi să memoreze mai flipchart
Expunerea
ușor. Se poartă o discuţie pe baza versurilor. Se explică înţelesul
O2 cuvintelor noi întâlnite în text.( Anexa 3, anexa 4)

Răzoare, gingașă, nectar

Învăţarea cântecului
 se cântă cu elevii prima strofă, apoi ei singuri.
 se cântă refrenul împreună, apoi singuri.
 repetă strofa şi refrenul singuri.
 se procedează la fel şi pentru următoarele strofe.
 se propune cântarea pe grupe, individual.

Cântarea propriu- zisă Explicația


La început, interpretarea cântecului se face într-un tempo mai rar
şi cu intervenţie acolo unde este cazul. Elementele de expresivitate
se vor aplica numai după ce textul literar şi muzical s-a învăţat
corect.

Obtinerea Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe prin numărare de la numărul 1


performantei până la numărul 5. Fiecare grupă (,,Zambilele”, ,,Buburuze”,
10 min
,,Albinuțe”,,Fluturaşii”) va colora un simbol al primăverii
O1
O2 utilizând culorile corespunzătoare. pe grupe exercițiul
Jetoane
Fiecare elev va sări şotronul pentru a-şi aşeza simbolul colorat pe
Tabla
un panou, realizându-se astfel o machetă colectivă ilustrativă pentru
Șotron
textul cântecului.
.

Încheierea Voi face aprecieri cu privire la participarea elevilor la lecţie. Aprecieri


activității frontal verbale
4 min
ANEXA 1
ANEXA 3
Mica floare R.
1. Mica floare s-a trezit, 3. Fluturașul cel voios
Își arată fața Mult nectar servește,
Buburuza i-a șoptit: Mulțumește bucuros
„Bună dimineața!” Și la drum pornește.
R. Mică floare din răzoare, R.
Gingașă făptură, 4. Seara a venit curând,
Dai culoare și savoare Mergem la culcare.
Vieții din natură. Lun-apare murmurând:
2. O albină harnică „Noapte bună, floare!”
Vede mica floare
Ce o știe darnică
Și îmbietoare.
ANEXA 4
ANEXA 5