Sunteți pe pagina 1din 5

Potrivit calendarului de adoptare a monedei unice europene,tara noastra va trece la euro in intervalul

2012-2014.Insa,pentru a adopta moneda unica europeana,un stat trebuie sa intruneasca o serie de


criterii economice,pentru a nu se destabiliza economia europeana si pentru a nu afecta paritatea euro
cu alte monede internationale.Aceste conditii sunt specificate in Tratatul privind infiintarea Uniunii
Europene ( Tratatul de la Maastricht,intrat in vigoare la 1 noiembrie 1993).

Tratatul de la Maastricht a conceput adoptarea monedei europene ca pe o cale fara intoarcere,intrucat


nu prevede nici posibilitatea ca un stat membru a Uniunii Europene si Monetare sa se retraga si nici pe
aceea ca o tara care a adoptat moneda unica sa fie exclusa din uniune.S-a hotarat ca aderarea tarilor
membre ale Uniunii Europene la Uniunea Monetara Europeana sa se faca gradual,pe masura ce sunt
indeplinite o serie de criterii de convergenta nominala,scopul acestor conditii fiind acela de a asigura
stabilizarea economica pe termen lung si un nivel suficient de inal de convergenta a economiilor de
circulatie a monedei unice,premise ale unei bune functionari ale uniunii monetare.

In ceea ce priveste aderarea Romaniei la UEM,Banca Nationala a Romaniei considera ca trebuie parcurse
doua etape:

1.O etapa ce se desfasoara din 2007 pana in 2010 si in care trebuie sa fie atinse urmatoarele trei
obiective:consolidarea inflatiei scazute;formarea pietei interne de capitaluri pe termen lung si
convergenta ratelor de dobanda;stabilitatea relativa a cursului leului pe piata(in conditii de
convertibilitate deplina) in jurul nivelului de echilibru pe termen lung;

2.O etapa necesara indeplinirii criteriilor de convergenta nominala si realizarii unor progrese
semnificative in procesul de convergenta reala,marcata de : aderarea la mecanismul ERM 2,in anul 2012
si trecerea la euro in anul 2014,dupa o perioada de participare la mecanismul ERM 2 redusa,pe cat
posibil,la durata minima obligatorie de 2 ani.

In ceea ce priveste convergenta reala,nu sunt impuse niciun fel de reguli si nu se fac referiri in niciun
document generator de efecte juridice al Bancii Centrale Europene(BCE) sau al Comisiei Europene,insa
aceasta trebuie privita cu cel putin la fel de multa atentie ca si criteriile de convergenta nominala,astfel
incat economia tarii noastre sa poate tina pasul,in momentul trecerii la moneda unica,cu ritmul
economiilor dezvoltate europene.Tratatul de la Maastricht mentioneaza indirect faptul ca este necesara
coeziunea economica si sociala pentru a elimina disparitatile dintre tari si regiuni.

Insa,criteriile ce vizeaza convergenta nominala sunt obligatorii si explicite sin doua motive : pe de o
parte,pentru a putea participa la o uniune monetara este esentiala,in primul rand,armonizarea politicilor
monetare ale tarilor membre,la care se adauga respectarea desciplinei bugetare;pe de alta
parte,convergenta poate fi realizata intr-un interval de timp mult mai scurt decat e necesar pentru
convergenta reala,care este un proces de lunga durata,mai ales pentru fostele tari cu economie
planificata.Totusi,o foarte mare importanta prezinta faptul ca criteriile de convergenta nominala trebuie
indeplinite intr-o maniera sustenabila,care sa permita respectarea lor pe termen mediu si lung si nu
atingerea unui anumit nivel la un moment dat.
Privind in perspectiva,procesul de convergenta reala si nominala a economiei Romaniei se va realiza intr-
un ritm care depinde,in mare masura,de coerenta generala a politicilor economice implementate de
autoritati,motiv pentru care,este indicat ca liniile directoare ale programelor economice sa fie
respectate cu strictete,dincolo de orizontul scurt al unui ciclu electoral.

Guvernatorul Mugur Isarescu este de parere ca Romania,care a aderat la Uniunea Europeana in ianuarie
2007,ar putea indeplini criteriile de la Maastricht mai devreme decat s-a estimat initial,dar doreste a se
evita adoptarea monedei euro inaintea realizarii unui “minim necesar” de convergenta reala.Desi
adoptarea monedei unice pare o decizie simpla,este in fapt una complicata,prin ea urmarindu-se
atingerea unui echilibru intre “a fi ambitiosi si a fi realisti”,si prevenirea unei evolutii atingerea unei
evolutii similare celei din Ungaria,unde banca centrala a fost nevoita sa amana de doua ori termenul
fixat pentru trecerea la euro.

Etapa de dupa accedarea Romaniei la Uniunea Europeana

Adoptarea de catre Romaniei a monedei euro la momentul propus (2014) prin Programul de
convergenta,pe care tara noastra l-a inaintat Comisiei Europene la inceputul anului 2007,depinde de
indeplinirea concomitenta a criteriilor de convergenta nominala si a criteriilor de convergenta
juridica.Dintre criteriile de convergenta nominala,Romania continua sa indeplineasca criteriul privind
sustenabilitatea pozitiei fiscale ( care se refera la ponderea deficitului fiscal si a datoriei publice in PIB),in
timp ce evaluarea criteriului referitor la stabilitatea cursului de schimb nu poate fi realizata cu
acuratete,atat timp cat leul nu participa la Mecanismul Cursului de Schimb 2(ERM 2).Criteriile de
convergenta nominala necesare a fi indeplinite sunt analizate in continuare:

1.Criteriul stabilitatii preturilor – se refera la faptul ca un stat membru trebuie sa aiba o stabilitate
durabila a preturilor si o rata medie a inflatiei,in decursul unei perioade de un an inainte examinarii,care
sa nu depaseasca cu mai mult de 1,5% rata inflatiei acelor state membre( cel mult trei ) care prezinta
cele mai bune rezultate in materia stabilitatii preturilor.

In Romania,incepand din anul 2000,dezinflatia a fost continua,rata medie a inflatiei ajungand de la


45,7% la 6,56% in 2006.In 2007,rata medie anuala a inflatiei masurata prin indicele preturilor de consum
(IPC) s-a situat la nivelul de 4,84%;conform indecelui armonizat al preturilor de consum (IAPC),utilizat de
Comisia Europeana si de Banca Centrala Europeana,rata inflatiei a fost de 4,9% ,in conditiile in care
nivelul de referinta a fost de 2,8%.Daca in primul semestru al anului 2007 s-a inregistrat un trend
descendent al inflatiei,in semestrul al doilea are loc o inversare a trendului.Aceasta se poate explica prin
deficitul de produse agroalimentare inregistrat pe plan mondial,atingerea unor recorduri ale pretului
petrolului,dar si prin criza de pe piata creditelor ipotecare din SUA,care a modificat perceptia
investitorilor asupra riscurilor,conducand la iesiri de pe pietele de capital

2.Criteriul de convergenta a dobanzilor – se refera la faptul ca un stat membru trebuie sa aiba o


dobanda medie nominala pe termen lung care sa nu depaseasca cu mai mult de 2% media ratelor
dobanzii pe termen lung la cele state membre (cel mult trei) care prezinta cele mai bune rezultate in
materia stabilitatii preturilor.
In Romania,nivelul mediu al ratelor dobanzilor la obligatiunile de stat pe termen lung s-a situat,in
2007,la 7,1% pe an,cu putin peste valoarea de referinta de 6,5%.Totusi,avand in vedere nivelul redus al
lichiditatii pe piata obligatiunilor de stat pe termen lung din Romania,este greu de formulat o concluzie
cu privire la stadiul indeplinirii acestui criteriu,motiv pentru care se preconizeaza ca ,in anul 2008,piata
obligatiunilor va oferi randamente anuale asemanatoare cu cele din anul 2007,respectiv de 7,1%.

3.Criteriul stabilitatii cursului de schimb – se refera la faptul ca,in cadrul unui stat membru,cursul de
schimb al monedei nationale fata de euro trebuie sa se incadreze in intervalul de fluctuatie al ERM 2 (+/-
15%),fara tensiuni majore pentru o perioada de doi ani inaintea momentului examinarii.

Deocamdata,moneda nationala a Romaniei nu participa la Mecanismul Cursului de Schimb 2 (ERM2)


,anticipandu-se ca intrarea nu va avea loc mai devreme de anul 2012.Ca atare,nu a fost inca definita o
paritate centrala in raport cu care sa poata fi apreciata incadrarea fluctuatiilor cursului de schimb intr-o
banda de +/- 15%.

Conform Raportului de convergenta publicat in mai 2008 de Banca Centrala Europeana,in care se
analizeaza pentru prima data evolutia economiei romanesti,fluctuatiile cursului RON/EUR s-au incadrat
intre 10,8% ( apreciere ) si 9,6% ( depreciere) ,valoarea de referinta utilizata fiind media lunii aprilie
2006.S-a considerat ca leul a fost tranzactionat in conditiile unui regim flexibil de curs de schimb(Banca
Centrala Europeana,Raport de convergenta,mai 2008,p.52).

4.Criteriul situatiei finantelor publice – se refera la respectarea disciplinei bugetare,astfel incat sa fie
evitate deficitele publice excesive.Se examineaza daca disciplina bugetara a fost respecata,pe baza
urmatoarelor criterii:

a) daca raportul intre deficitul public planificat sau cel efectiv si PIB,exprimat in preturile
pietei,depaseste valoarea de referinta de 3%,mai putin in cazul in care :acest raport nu a fost diminuat in
mod substantial si constant atingand un nivel apropiat de valoarea de referinta,sau depasirea valorii de
referinta nu a fost decat exceptionala si temporara,iar raportul ramane apropiat de valoarea de
referinta;

Criteriul deficitului bugetar este respectat de Romania inca din anul 2001.Cu toate acestea,in anul
2007,deficitul bugetar masurat conform standardelor europene (SEC 1995) a cunoscut o crestere pana la
2,5% din PIB,fata de 2,2% din PIB in 2006.Totusi,conform Programului de convergenta,guvernul isi
propune o scadere a deficitului structural (rezultat prin eliminarea influentei factorilor ciclici).

b) daca raportul intre datoria publica si PIB,exprimat in preturile pietei,depaseste valoarea de referinta
de 60%,mai putin atunci cand raportul scade suficient pentru a considera ca se apropie de valoarea de
referinta intr-un ritm satisfacator.

In ceea ce priveste ponderea datoriei publice in PIB,nivelul de 13% inregistrat in 2007 se situeaza
confortabil sub valoarea de referinta de 60% din PIB,stabilita prin criteriile de la Maastricht.Chiar daca o
proportie insemnata din datoria publica totala este denomonata in valuta(circa 65,5% in anul
2007),nivelul general scazut ii diminueaza senzitivitatea la riscul valutar( Banca Nationala a
Romaniei,Raport anual 2007,p.15).

In vederea intrarii in cea de-a doua etapa (in ERM 2),se are in vedere si indeplinirea unor criterii de
convergenta reala,care,desi nu sunt mentionate expres in Tratatul de la Maastricht,au un continut
predictiv ridicat privind succesul acestui demers.Indeplinirea criteriilor de convergenta reala asigura un
grad inalt de coeziune a economiilor tarilor membre ale unei uniuni monetare.Principalele criterii avute
in vedere sunt : nivelul real al PIB/locuitor,structura sectoriala si gradul de deschidere a
economiei,respectiv comertului cu UE in total comert exterior.

Etapa participarii Romaniei la ERM 2

Criteriile de aderare la zona euro sunt considerate ca reprezentand o constrangere suplimentara pentru
conduita de politica monetara a noilor state membre UE,deoarece este imperios necesar ca indeplinirea
criteriilor de la Maastricht sa se realizeze fara a se pune in pericol convergenta reala.Din acest motiv
consider o provocare pentru Romania cerinta de a participa la ERM 2 pe o perioada de cel putin
doi.Aceasta afirmatie este sustinuta si de faptul ca,din punct de vedere al fundamentelor economice
scoase in evidenta de teoria zonelor monetare optime,este in interesul tuturor tarilor care adera la UE
sa intre in zona euro cat mai rapid posibil,deoarece sunt prea mici,prea deschise si prea vulnerabile
atacurilor speculative asupra monedelor nationale.

Tinand seama de riscurile implicate,intrarea in ERM 2 trebuie pregatita minutios,participarea la acest


mecanism fiind obligatorie.Se are,astfel,in vedere o perioada de ajustare dintre momentul aderarii la UE
(2007) si cel al inceperii participarii la ERM 2 (2012),perioada considerata necesara unei implementari
fezabile a monedei unice.Sunt astfel vizate : consolidarea pietei financiareinterne pe termen
lung;stabilitatea relativa a cursului de schimb;finalizarea celei mai mari parti a reformelor structurale si
flexibilitatea in continuare a pietei fortei de munca;atingerea unor rate sustenabile ale inflatiei
compatibile cu criteriul specific de la Maastricht;sincronizarea in continuare a ciclului de afaceri al
economiei nationale cu cel al zonei euro si mentinerea progresului inregistrat in convergenta
reala.Totodata,la data indeplinirii criteriilor nomonale trebuie sa existe si un substantial progres in ceea
ce priveste convergenta reala.

Etapa adoptarii monedei euro

Dupa ce,atat Comisia Europeana,cat si BCE vor confirma indeplinirea criteriilor de convergenta de catre
Romania,Consiliul Ue va adopta o decizie potrivit careia Romania se poate alatura zonei euro(la 1
ianuarie 2014),moment din care se abroga derogarea cu privire la statutul Romaniei in calitate de tara
membra a UE.La propunerea Comisiei Europene si dupa consultarea BCE,Consiliul UE va adopta un curs
de schimb fix si irevocabil dintre LEU si EURO.Odata cu trecerea la euro,Banca Nationala a Romaniei va
face parte din Eurosistem,transferand acestuia responsabilitatea adoptarii monetare.

In concluzie,pe baza previziunilor actuale,se poate afirma ca,totusi,cu mari eforturi din partea
autoritatilor romane de mentinere a unei politici bugetare stranse si de continuare a refomei,luand in
calcul turbulentele de pe pietele internationale,Romania ar putea adopta moneda euro de la 1 ianuarie
2014.

S-ar putea să vă placă și