Sunteți pe pagina 1din 6

DATA : 24 II 2004

SCOALA NR . 118 Vasile Alecsandri


CLASA : a II a B
ORA : 1000- 1050

PROPUNATOARE:
Luiza Ionescu

PROIECT DIDACTIC

ARIA CURRICULARA : Matematica si stiinte ale naturii


OBIECTUL : Matematica
SUBIECTUL :Inmultirea si impartirea numerelor naturale in concentrul 0-100.
Exercitii si probleme diverse (curriculum extins )
TIPUL LECTIEI :Recapitulare si sistematizare
SCOPUL -dezvoltarea capacitatii de explorare / investigare si rezolvare de probleme ;
-consolidarea si sistematizarea cunostintelor referitoare la inmultirea si
impartirea numerelor naturale
in concentrul 0-100 ;
-dezvoltarea algoritmilor de lucru prin rezolvarea diferitelor tipuri de
exercitii si probleme ;
-dezvoltarea deprinderii de a lucra independent prin rezolvarea fisei de
munca independenta
OBIECTIVE DE REFERINTA
-sa efectueze operatii de inmultire si impartire , folosind tabla inmultirii si a
impartirii ,
fara ca rezultatul sa depaseasca 100 ;
-sa rezolve probleme care presupun cel putin doua operatii invatate ;
-sa exprime oral sau in scris in cuvinte proprii etape ale rezolvarii unor
probleme
-sa extraga informatii din tabele si liste , sa reprezinte datele in tabele
-sa compuna probleme cu numere de la 0 la 100 care sa se rezolve printr-o
singura operatie

OBIECTIVE OPERATIONALE
1

O1- sa efectueze exercitii de inmultire si impartire cu numere naturale mai


mici decat 100 ,utilizand tabla inmultirii si relatia acesteia cu impartirea ;
O2-sa gaseasca factorul necunoscut din cadrul unei relatii de tipul ? x a =
b , ? : a = b , a : ? = b , unde a si b sunt numere naturale mai mici decat
100 , utilizand tabla inmultirii si a impartirii ;
O3 -sa rezolve probleme cu cel putin doua operatii de inmultire si / sau
impartire , cu plan de rezolvare
O4 sa compuna probleme ce se rezolva printr-o intrebare , pornind de la
datele dintr-un tabel
O5 -sa rezolve exercitii de completare a unor tabele de valori si scheme
,descoperind si aplicand regulile acestora ;
ELEMENTELE ACTIVITATII DE PREDARE INVATARE ;
Tipuri de invatare :operationala
Tipuri de interactiune :expozitiva , dialogata , prin activitatea personala a
elevilor .
Tipuri de strategii dodactice : algoritmica , evaluativ stimulativa
MATERIALE DIDACTICE SI MIJLOACE DE INVATAMANT
Material demonstrativ : -fise cu exercitii si probleme
-fise de munca independenta

DESFASURAREA ACTIVITATII
2

Obiecoive
operati
onale

Metode ,
mijloace
procedee

Secventele lectiei
si continuturile
invatarii

Evaluare

O1
O3

Conversatia
Explicatia

Conversatia

Conversatia
Explicatia
O1
Exercitiul
O2
Exercitiul

MOMENT
ORGANIZATORI
C
-Crearea conditiilor materiale
si psihologice necesare
desfasurarii orei de
matematica
2
VERIFICAREA
TEMEI PENTRU
ACASA
-Verificarea cantitativa si
calitativa a exercitiilor si
problemei din tema pentru
acasa
3
ANUNTAREA
TEMEI SI A
OBIECTIVELOR
-Exercitii si probleme diverse
cu inmultirea si impartirea
numerelor naturale in
concentrul 0-100
4
CAPTAREA
ATENTIEI
Anuntarea testului de
evaluare din data de 2 .
03 .2004
5 RECAPITULAREA
SI
SISTEMATIZAREA
CUNOSTINTELOR
b) reactualizarea notiunilor
de : inmultire , impartire ,
factori , produs , aflarea
factorului
necunoscut
,
deimpartit , impartitor , cat ,
aflarea deimpartitului si a
impartitorului , cu..mai
mare , cu. mai mic , de
..ori mai mare , de ori

Strategia
didactica

- verifica tema
Formativa
cantitativ si calitativ
frontala
Invatare prin
individuala
receptare si exersare ,
interactiune dialogata ,
strategie didactica
evaluativ-stimulativa .
-comunica tema si
obiectivele ce trebuie
atinse la sfarsitul orei ,
in termeni clari si
concisi .
-anunta testul de
evaluare si obiectivele
acestuia

-verifica daca elevii


poseda notiunile
matematice de baza
referitoare la operatiile
de inmultire si
impartire ;
-verifica prin
intermediul calcului
oral daca elevii
stapanesc tabla
inmultirii si a

Formativa
Frontala si
Individuala

Formativa
Frontala si

O3

O4

O5

O1

mai mic .
Problematizarea a) calcule orale simple si in
Explicatia
lant cu inmultiri si impartiri ,
cu factori necunoscuti
c) exercitii si probleme
diverse (anexa 1 )
-exercitii cu una , doua sau
trei operatii de inmultire
si/sau impartire ;
-exercitii de aflare a
factorului necunoscut ;
-exercitiide completare a unor
tabele si sheme
-probleme care se rezolva cu
cel putin doua operatii
(reactualizarea etapelor de
rezolvare a problemelor ) ;
-compunerea de probleme pe
baza unor imagini suport

Munca
independenta

O3

conversatia

Conversatia

OBTINEREA
PERFORMANTEI SI
REALIZAREA
FEED-BACK-ULUI
-Completarea fisei de munca
independenta (anexa 2 )
7

ASIGURAREA
RETENTIEI SI A
TRANSFERULUI
-Tema pentru acasa
8
INCHEIEREA
LECTIEI
-Discutii referitoare la modul
de desfasurare al orei ;
-Aprecierea elevilor activi la
lectie .

EXERCITII

SI
4

impartirii ;

Individuala

-indruma elevii in
rezolvarea de exercitii
si probleme ;
-reaminteste modul
de rezolvare al unor
exercitii ;
-reactualizeaza etapele
de rezolvare a
problemelor ;
-indruma elevii in
compunerea de
probleme pe baza unor
imagini suport .
Tipul de
invatare :operatonala ,
prin algoritmi ,
interactiune dirijata
,strategie didactica
algoritmica , evaluativ
stimulativa .
Invatare
Individuala
operationala ,
Predictiva
interactiune
independenta ,
strategie didactica
algoritmica , evaluativ
stimulativa .
-comunica tema
pentru acasa
-face aprecieri
colective si
individuale asupra
activitatii ,
recomandari ;
-noteaza elevii

PROBLEME

Formativa
Frontala
Individuala

1. Calculati :
81 : 9 : 3 =
63 : 7 x 5 =
4x4:8=
80 : 8 x 0 =
2. Aflati numerele necunoscute :
a x 8 = 56
d:4=6
5x6:b =3

49 : 7 x c = 35

3 . Completeaza schema :
2
4
4. Completeaza tabelul :
Deimpartit 32
Impartitor
Cat
8

4
9

6
7

54
9

36
6

21
7
9

50
8
8

5. . La produsul numerelor 2, 3 si 10 adauga catul numerelor 64 si 8 .


6.
Intr-o turma sunt 63 de oi , de 7 ori mai putini miei decat oi si berbeci
de 3 ori mai putini decat miei .
Cate animale sunt in turma ?
7. Bunicul a scos miere din stupi . El a umplut 8 borcane a cate 3 kg fiecare .
Noi am consumat un sfert din aceasta cantitate .
Cate kg de miere au ramas ?
8.. Compuneti o problema care sa se rezolve printr-o operatie de impartire ,
pornind de la imaginile de mai jos :

NUMELE .

FISA DE MUNCA
INDEPENDENTA
1. Calculati :
5x 8 : 10 =
36 : 4 x 5 =
56 : 8 x 4 =
81 : 9 : 3 =
2. Micsoreaza produsul numerelor 9 si 5 cu catul numerelor 35 si 7 .

3. Afla numarul necunoscut :

32 : a = 4

3. Irina ingrijeste 10 iepurasi . Sora ei , Denisa , ingrijeste de 2 ori mai


putini iepurasi .
Cati iepurasi ingrijesc cele doua surori ?

S-ar putea să vă placă și