Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea scolara: Școala Primară Voivodeni

Data :19.11.2018
Clasa: a II-a
Invatator : Mateiu Aurica
Disciplina: Muzica si miscare
Unitatea tematica: Familia, leagănul copilariei
Subiectul lecţiei : Limba românească de Gheorghe Sion (repetare)
Alunelul, alunelu hai la joc - joc de mișcare
Activitate integrata: Muzica si miscare + AVAP
Tipul lecţiei :consolidare și formare de priceperi și deprinderi
Scopul activității: Dezvoltarea deprinderii de cântare vocală în colectiv.

Obiective operationale:
 Să execute corect exerciţiile de încălzire şi omogenizare a vocii păstrând ritmul , durata , înălţimea sunetelor;
 Să interpreteze corect,expresiv și omogen cântecul, respectând tonul și intonația;
 Să reproducă cântecul păstrând linia melodică
 Să execute mișcări adecvate în cadrul cântecului Alunelul, alunelu hai la joc, respectând melodia și ritmul acesteia;

Strategii didactice:
Metode si procedee: conversația,observația, exercițiul, explicația, demonstrația, Turul galeriei
Material didactic: plansa cu harta României; fisa cutextul cântecului, fisă de lucru;
Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual
Locul de desfășurare: sala de clasă
Resurse umane: 20 elevi
Resurse temporale: 45 minute
Bibliografie:
*Programa pentru disciplina Muzică și mișcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr.3418/19.03.2013;
*Programa pentru disciplina Matematică și explorarea mediului,aprobată prin ordinul ministrului Nr.3418/19.03.2013;
*Programa pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice,aprobată prin ordinul ministrului Nr.3418/19.03.2013;
*Programa pentru disciplina comunicare în limba română,aprobată prin ordinul ministrului Nr.3418/19.03.2013.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

STRATEGIA DIDACTICĂ
SECVENŢELE CONŢINUT Forme de Metode şi Materiale şi
EVALUARE
LECŢIEI INSTRUCTIV- EDUCATIV organizare procedee mijloace
didactice
1.Momentul Asigurarea climatului necesar desfasurarii lectiei si pregatirea de
organizatoric catre elevi a celor necesare lectiei.

2. Exerciții de Invit elevii să-și pregătească vocea pentru cânt: Exercițiul


cultură vocală muzical
I. Exerciții de respirație:
- Să suflăm puful de păpădie, fulgul
- Să umflăm balonul
- Stingeți toate lumânările de pe tort Frontal
- Ce frumos miroase floarea! Colectiv

Elevii execută exercițiile de respirație: Explicația


... inspiraţie puternică şi expiraţie forţată, prin scoaterea a tot Demonstrația
aerul din plămâni Frontal Exercițiul
... – mimarea gestului de a duce la nas o floare, inspiraţie lungă, Colectiv muzical
profundă, apoi expirarea aerului
Intonează împreună cu învăţătorul

II.Exerciţii de cultură vocală:


Intonez model sunete de înălţimi diferite, după care la comanda
mea vor intona şi elevii

a a a a a a a a a a a a a a …….. Frontal Explicația


Colectiv Demonstrația
ma ma
ma ma ma ma maaaaaaa

ta ta
ta ta ta ta taaaaaaaaa

Ma...me...mi...mo...mu
Rai...re ...ri.... ro....ru

3. Captarea Se realizeaza printr-o plansă cu harta României, unde se vor pune Evaluare orala
atentiei întrebări limba care o vorbesc românii. Frontal Conversaţia Plansă cu
harta
Explicatia României. Observarea
comportamentului
elevilor
Se anunta tema lectiei „Limba românească de Gheorghe Sion Frontal Conversatia
4.Anunţarea şi obiectivele in termeni accesibili.
temei şi a Explicatia
obiectivelor

Exersăm intonând sunetele scoase de anumite animale. Frontal Exerciţiul Fișă cu


5.Dirijarea colectiv textul Observarea
învăţării Se audiază cântecul: Limba românească Explicaţia cântecului sistematica a
- audierea cântecului cu ajutorul calculatorului comportamentului
- analizarea sumară a cântecului (număr de strofe, conținut de Conversaţia
idei..) Evaluare orala
- învățarea propriu - zisă a cântecului pe unități ritmico-melodice; Demonstraţia
1 cântarea model a primei strofe; Calculator
2. repetarea primei strofe de două ori de către elevi;
3. cântarea individuală de către doi-trei elevi;
4. cântarea model a celei de-a doua strofe;
5. repetarea celei de-a doua strofe de două ori de către toţi elevii; Conversatia
6. cântarea strofei individual de către doi elevi;
7. cântarea primelor două strofe de către toţi elevii; Analiza produselor
8. cântarea model a celei de-a treia strofe; Colectiv Explicatia activitatii
9. repetarea celei de-a treia strofe de două ori de către toţi elevii, Demonstratia
10. cântarea strofei individual de către doi elevi; Frontal Evaluarea orala
11. cântarea integrală a cântecului de către toţi elevii de două-trei
ori.
Propun reluarea cântecului în procedee variate de interpretare: Activitate in Exercitiul
- în lanț, pe grupe de copii; perechi
- mai tare mai încet;
- alternativ.
6. Obţinerea Activitate de Exerciţiul
performanţei  Reluarea cântării cu nuanţele potrivite. grup Fișă de Observarea
 Alunelul, alunelu hai la joc - joc de mișcare Activitate Explicaţia colorat sistematica a
 Desene cu harta României si tricolorul individuală comportamen-
Conversaţia tului
Evaluare orala
Joc de
mișcare

7. Asigurarea Câţiva copii vor face aprecieri atât asupra muncii efectuate de Frontal Conversaţia -Aprecieri verbale
retenţiei şi către ei cât şi de către ceilalţi colegi. Evaluare orala
transferului Spunându-şi propria părere şi punând întrebări colegilor , cum şi Explicatia
de ce au realizat lucrările în acel mod, se va urmări realizarea
unei metode active de învaţare: “Turul galeriei” Turul galeriei

8.Încheierea - Se fac aprecieri individuale şi generale privind corectitudinea


activității frontală Conversatia Aprecieri verbale
răspunsurilor, intonarea cântecelor şi gradul de participare din
timpul lectiei.
Limba românească
de Gheorghe Sion
Mult e dulce şi frumoasă
Limba ce-o vorbim,
Altă limbă-armonioasă
Ca ea nu găsim.

Saltă inima-n plăcere


Când o ascultăm,
Şi pe buze-aduce miere
Când o cuvântăm.

Românaşul o iubeşte
Ca sufletul său,
Vorbiţi, scrieţi româneşte,
Pentru Dumnezeu.

Fraţi ce-n dulcea Românie


Naşteţi şi muriţi
Şi-n lumina ei cea vie
Dulce vietuiţi!
Alunelu
Alunelu, alunelu, hai la joc
Sa ne fie, sa ne fie cu noroc
Alunelu, alunelu, hai la joc
Sa ne fie, sa ne fie cu noroc

Cine-n hora o sa joace


Mare, mare se va face
Cine n-o juca defel
Sa ramana mititel

Alunelu, alunelu, hai la joc


Sa ne fie, sa ne fie cu noroc
Alunelu, alunelu, hai la joc
Sa ne fie, sa ne fie cu noroc

Cine-n hora o sa joace


Mare, mare se va face
Cine n-o juca defel
Sa ramana mititel…