Sunteți pe pagina 1din 3

Jocuri didactice

DLC

 Joc didactic: "Cu ce începe?" (grupa mare)


Scop: deprinderea copiilor cu analiza fonetică, antrenându-i într-o formă simplă, să
desprindă din cuvinte primul sunet cu care acestea încep: pronunţarea corectă a sunetului
separat şi în cuvânt; exprimarea în propoziţii construite corect; dezvoltarea capacităţii de
analiză, a atenţiei şi a spiritului critic.
Sarcina didactică: recunoaşterea obiectului şi denumirea lui, separarea primului sunet
(vocala) şi pronunţarea lui corectă, (în cadrul acstui joc se vor alege cuvinte care încep
numai cu vocale şi care formează la începutul cuvântului silabă separată).
Reguli: copiii privesc cu atenţie jetonul prezentat de educatoare, denumesc
obiectul şi la întrebarea educatoarei: "Cu ce începe acest cuvânt?". copiii vor răspunde
pronunţând sunetul respectiv; toţi copiii care au acelaşi jeton la fel cu al educatoarei îl
arată şi pronunţă cuvântul în întregime, apoi sunetul iniţial.
Elemente de joc: întrecere, aplauze, ghicire, căutare.
Material: jetoane mari pentru educatoare şi mici pentru copii. Obiectele care vor fi ilustrate:
avion, apă, alune, arici, elefant, elev, echipă, inele, ie, iţari, oiţe, ochelari, ouă, uşă ş.a.
Desfăşurarea jocului- variante
A) Educatoarea (apoi un copil care este conducătorul jocului) arată pe
rând câte un jeton, copiii îl privesc cu atenţie şi denumesc obiectul respectiv, se întreabă: "Cu
ce începe acesi cuvânt?", in răspunsul lor copiii trebuie să precizeze sunetul cu care
începe cuvântul respectiv; toţi copiii care au jetoane identice cu modelul educatoarei le
prezintă grupei şi formulează verbal răspunsul.
B) Se amestecă toate jetoanele educatoarei pe masă. Se cere mai multor
copii să aleagă jetoanele pe cais sunt obiecte a căror denumire începe cu a sau i, se repetă de
mai multe ori.
C) Se cere copiilor să găsească ei cuvinte care încep cu vocalele exersate
anterior (pentru a-i orienta pe copii se poate cere să se gândească la: nume de copii,
denumiri de animale, obiecte'de îmbrăcăminte, mijloace de transport, meserii ş.a)
LA APROZAR-

Scop: consolidarea deprinderii de a construi grupe de obiecte după formă;consolidarea


deprinderii de a compara grupe de obiecte şi de a sesiza unelerelaţii cantitative; dezvoltatarea
rapidităţii şi a promtitudinii în gândire.

Obiective operaţionale: - să constituie mulţimi după unul sau mai multe criterii date; - să
compare mulţimile din punct de vedere cantitativ, utilizând limbajul matematic corespunzător
(„mai multe”, „mai puţine”, „tot atâtea”) şi sesizând constanţa cantităţii indiferent de locul
mulţimii; - să rezolve itemii propuşi în fişa de lucru individuală.

Sarcina didactică: Gruparea obiectelor după formă, realizarea corespondenţei între elementele
a duoă mulţimi şi sesizarea diferentei dintre acestea.

Regulile jocului: Prin vocea educatoarei, Zâna Toamnei va indica sarcinile jocului ce vor fi
scpecificate pe jetoane în formă de frunze ruginii.Cele două grupe de copii răspund pe rând,
fiecare răspuns corect fiind recompensat cu o crizantemă. Colegii dintr-o echipă se vor sprijini
între ei pentru a rezolva sarcinile. Elemente de joc: prezenţa Zânei Toamnei, închiderea şi
deschiderea ochilor, coroniţe surpriză de la Zâna Toamnă. Material didactic: prezenţa Zânei
Toamnei, frunze pe care sunt scrise sarcinile, jetoane cu fructe şi legume de toamnă, coşul
Toamnei plin cu fructe şi legume, fişe individuale de lucru.

Desfăşurarea jocului: Copiii vor fi împărţiţi în două echipe. Ei vor lua pe rând o frunză din
copacul toamnei şi vor rezolva sarcina cerută: 1. Copiii vor grupa fructele şi legumele din
aprozar după formă. 5 2. Echipele vor primi câte două grupe de obiecte. Aşează în perechi
obiectele celor două grupe pentru a aprecia raportul cantitativ dintre acestea. 3. Pe panou se
aşează o grupă de obiecte. Fiecare copil din cele două echipe aşează pe masă o grupă care să
aibă cu un obiect mai mult sau mai puţin decât în grupa dată. Coechipierii au voie să se ajute
între ei. Pentru fiecare sarcină rezolvată corect, echipa va primi din parte Zânei Toamnei o
crizantemă. Cine va avea cele mai multe va câştiga jocul.

Variantă: Educatoarea are cartonaşe pe care sunt desenate legume sau fructe de toamnă în
număr variabil. Va cere copiilor să aşeze în coşul toamnei „mai multe” , „mai puţine”, sau „tot
atâtea” legume sau fructe din aprozar.
DOS
Jocul didactic: ,,SPUNE CUM TE CHEAMĂ’’
Scopul:
- obişnuirea copiilor să comunice corect şi clar numele şi prenumele fără reţinere
faţă de educatoare şi faţă de ceilalţi copii din grupă în vederea stabilirii unui
prim contact între ei;
- formarea deprinderii de a formula un răspuns scurt şi de a asculta un alt copil
în timp ce vorbeşte;
- obişnuirea copiilor cu aşezarea în cerc.
Sarcina didactică: - elaborarea corectă a răspunsului la întrebarea educatoarei comunicând
numele şi prenumele (sau ambele).
Regulile jocului: îşi spune numele numai copilul care a primit de la educatoare un fluturaş;
copiii ascultă cum se numeşte copilul cu fluturaş, repetă în cor numele copilului.
Material didactic: un fluturaş
Desfăşurarea jocului :
Copiii vor forma un cerc pe covor sau pe scăunele. Educatoarea va intra în mijlocul
cercului şi va da ,, fluturaşul’’ pe rând copiilor mai îndrăzneţi sau celor care au frecventat
grădiniţa în anul precedent. La început nu va insista să se spună numele şi prenumele în
întregime. Va oferi ,, fluturaşul’’ adresând întrebarea: ,,Spune cum te cheamă’’. Va completa
în măsura posibilităţilor răspunsurile copiilor. În timp ce copilul aduce jucăria înapoi
educatoarea se adresează celorlalţi stimulându-i să se repete împreună numele copilului. Se
poate folosi în acest caz întrebarea: ,,Spune-ţi cine aduce fluturaşul’’ sau ,,Spuneţi la cine este
jucăria’’.
Jocul poate fi repetat de mai multe ori până când educatoarea se convinge că toţi copiii
îşi comunică numele şi prenumele corect.