Sunteți pe pagina 1din 2

Vasile Angelica Georgiana

PIPP ID
Semestrul I

Tema 2

Metoda “ turul galeriei ”


Ilustrați aplicarea unei metode didactice din suportul de curs detaliind cel puțin elementele
următoare :
Repere
Frunze de toamnă ( Domeniul estetic și creativ – pictură )

Prerechizitele necesare Este nevoie ca preșcolarii să demonstreze :


- Capacitatea de a analiza conform criteriilor stabilite lucrarea proprie cât
și pe cea a colegilor
- Capacitatea transfer al informațiilor
- Interes pe tot parcursul activității

Obiectivele La finalul situației de învățare, preșcolarii vor fi capabili:


– să denumească obiectele pe care le vor utiliza pentru realizarea lucrării;
– să reproducă etapele pe care le vor străbate pentru realizarea lucrării;
– să execute lucrarea ţinând corect pensula în mână;
– să exprime impresiile vizual – artistice cu privire la lucrările colegilor.

Strategia inductivă
Sarcina/ sarcinile de - formarea priceperii şi deprinderii de a reda pete de culoare pe o suprafaţă
dată; dezvoltarea atenţiei şi a îndemânării..
Modalitatea/ Pentru ca această metodă să se poată desfășura cu succes , educatoarea trebuie să
expună lucrările copiilor într-un loc vizibil acestora.
sprijinire a elevilor în Copiii vor analiza pe rând lucrările colegilor și vor alege lucrarea preferată ,
demersurile lor motivând alegerea făcută.
cognitive/ de Mie îmi place lucrarea Anei deoarece a pictat foarte frumos, curat și a folosit
culorile corecte.
(exemplificare Educatoarea poate folosi întrebări ajutătoare dacă este cazul.
- Care este lucrarea ta preferată ?
- De ce îți place atât de mult ?
- Această lucrare respectă criteriile stabilite ?
Educatoarea se poate folosi de abtipilduri, pe care copiii le pot lipi pe lucrările
preferate pentru a fi mai evidente precierile acestora.