Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lectie

Data: 12. 10. 2010


Clasa: I E
Scoala: Generala Budila, Brasov
Invatator: Cimpoi Bianca
Aria curriculara: Matematica si stiinte
Disciplina: Matematica
Unitatea de invatare: Numerele naturale si operatii cu acestea
Subiectul: Numarul si cifra 1
Tipul lectiei: Predare - invatare
Obiective de referinta:
1.1. să înteleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări;
1.2. să scrie, să citească, să compare şi să ordoneze numerele naturale de la 0 la 10
2.3 să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau
numere mai mici ca 10, pe baza unor criterii date;
2.4. să continue modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere,
mai mici decât 10;
4.1. să manifeste o atitudine pozitivă şi disponibilitate faţă de utilizarea numerelor;
4.2. să conştientizeze utilitatea matematicii în viaţa cotidiană;
Obiective operationale:
O1 – să converseze pe baza imaginilor din manual;
O2 – să identifice mulţimile cu un element;
O3 – să recunoască cifra 1;
O4 – să realizeze corespondenţa între numărul şi cifra 1;
O5 – să enunţe elementele grafice ale cifrei 1 de tipar şi de mână;
O6 – să execute corect cifra 1 de mână.

Strategia didactica : mixta

Resurse procedurale

a. Metode şi procedee:
* explicaţia, conversaţia, , munca independentă , problematizarea; exercitiul ; jocul didactic
* învăţarea prin descoperire ,aprecierea verbală
b. Forme de organizare: frontal, individual

Resurse materiale:
Planse ilustrative, fise de lucru, caiete de matematica, manual, jucarie de plus , palarie.

Modalitati de evaluare: continua


Locul de desfasurare: sala de clasa
Durata: 45 min.

Bibliografie:

M.E.C.T.-« Programa şcolară, clasele I şi a II-a », Bucureşti, 2004 ;


D.D. Paraiala, Viorica Paraiala, C. G. Paraiala, « Matematica clasa I » , Ed. Euristica 2009
Esalonarea Activitatea Strategia didactica
in timp a
situatiior Cadrului didactic Elevilor Resurse Evaluare Obs.
de
Forma de
invatare
organizare

Moment Asigurarea climatului Pregatirea suporturilor Instructajul.


organizatori educational. Pregatirea necesare disciplinei.
c materialului didactic. Frontal.

Verificarea Urmăresc şi fac aprecieri legate Prezintă caietele de Conversatia. Scrisa


temei de de calitatea temei pentru acasă. teme .Ascultă observaţiile
acasă şi a globale făcute de Activitate Individual
pregătirii învăţătoare. frontala a
elevilor
Pe tablă sunt desenate diferite Doi voluntari vin şi Caietele de tema. Formativa
elemente. Cer elevilor sa formeaza pe tabla
grupeze elementele dupa multimile conform
diferite criterii(multimea cerintelor.
ciupercutelor,multimea florilor,
multimea obiectelor
albastre,multimea
creioanelor,multimea caietelor)

Solicit stabilirea numarului de Orala


elemente in fiecare multime
Individual
formata.
a
( ex: - Cate elemente are
Formativa
multimea ciupercilor? )

Cer elevilor sa formeze pe


bancilor lor, cu ajutorul
jetoanelor din cosulete, multimi
cu trei elemente, cu patru, apoi
cu un singur element.

-Am gasit intr-o carticica, o Asculta cu atentie. Conversatia Orala Anexa 1


scurta povestioara pe care m-
am gandit sa v-o citesc.Se Jocul didactic Individual
poarta o scurta conversatie a
Activitate
despre povestea relatata.