Sunteți pe pagina 1din 3

Data: 9.11.

2021
Unitatea de înv.: Grădiniţa nr.210
Prof. înv.preşc: Irimia Cristina
Grupa: Mare „Isteţii”
Tema anuală de studiu: „Când, cum şi de ce se intamplă?”
Tema proiectului: „Bogăţiile toamnei”
Tema săptămânii: „Toamna în lumea florilor”
Domeniul experienţial: DEC- Activitate artistico-plastică
Tema activităţii: Crizantema
Tipul de activitate: formarea priceperilor şi deprinderilor
Mijloc de realizare: pictură cu furculiţa şi pensula
Scopul activităţii:
Formarea priceperilor şi deprinderilor de a aplica într-un spaţiu dat culoare cu ajutorul unei
furculiţe.

Obiective operaţionale:
O1: să denumească materialele primite pe măsuţă şi să le utilizeze corespunzător;
O2: să aplice culoare cu ajutorul furculiţei în spaţiile date;
O3: să utilizeze culori potrivite pentru redarea crizantemei;

Strategii didactice:
 metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia,
descrierea;
 mijloace de învăţământ: furculişe de unică folosinţă, acuarele, șervețele, cartoane cu o
crizantemă printată, panou pentru realizarea expoziției;
 forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
 forme şi metode de evaluare: aprecierea verbală, chestionarea orală;

Resurse:
 oficiale: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţă;
 pedagogice: Prof. Dr. Elena Joiţa, 1994, Didactica aplicată ;
 temporale: 25 minute.

1
Strategii didactice
Etapele activităţii Conţinutul activităţii Evaluare
Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ
Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea
1.Moment
optimă a activităţii. Conversaţia
organizatoric
Pe o măsuță este aşezată o vază cu flori de toamnă. Aprecieri individuale şi
2.Captarea atenţiei Copiii recunosc florile de toamnă prezente și culorile Conversaţia Vaza cu flori colective
specifice lor.
Se anunţă tema activităţii artistico-plastice:
- Astăzi, la activitatea artistico-plastică, vom picta
3.Anunţarea temei şi
crizanteme. Pentru a realiza acestă lucrare veţi lucra cu Explicaţia
a obiectivelor
ajutorul unei furculiţe.

4.Dirijarea învăţării Voi prezenta planşa model (ANEXA1) şi o voi analiza Explicaţia Fişa de lucru Observarea
împreună cu copiii. Demonstraţia Acuarele comportamentului
-Trebuie să lucraţi curat şi ordonat, la sfârşitul Pensula nonverbal
activităţii vom realiza o expoziţie cu cele mai reuşite Furculite de unică
lucrări. folosinţă
Exercitiul
Descrierea
Se intuieşte materialul pe care copiii l-au primit pe
Demonstrarea tehnicii mese: foi cartonate cu o crizantemă printată, acuarele,
de lucru furculiţe, șervețele.
-Voi aţi mai pictat şi altă dată folosind furculiţa?

Se explică şi demonstrează tehnica de lucru:


Pictăm crizantema!
- Cu mâna strângă ţinem foaia, iar cu mana dreaptă
ţinem fruculiţa. Înmuiem uşor furculiţa în culoare, după
care o aplicăm într-un spaţiu delimitat, folosind
2
culoarea corespunzătoare. În acest fel se va proceda
până când va fi pictată toată suprafața florii.
Pentu tulpină şi frunze folosim pensula. Înmuiem
pensula mai întâi în apă apoi în culoare după care vom
picta întai tulpina, pe urmă frunzele.

Exerciţii pentru Se realizează exerciţii pentru încălzirea mâinilor.


încălzirea mâinilor Mişcăm degetele/ scuturăm mâinuţele/ batem tare
palmele/ pumnişorii îi rotim după care îi ciocnim.
Am/n-am(închidem şi deschidem pumnişorii)

Realizarea lucrărilor Se supraveghează de către educatoare modul de lucru Exerciţiul


de către copii al copiilor şi îndrumă copiii care au dificultăţi în Observaţia
realizarea lucrării. Explicaţia
Se asigură un fond musical adecvat pe parcursul acestei
etape

Se evaluează lucrările artistico-plastice realizate de Conversaţia Stimulente Aprecieri verbale


către copii. Descrierea
5.Încheierea
activităţii Se fac aprecieri de către educatoare asupra modului de Chestionarea orală
lucru, modul în care s-au comportat copiii. Se expun la
panou lucrările copiilor.
Educatoarea împarte stimulente (crizanteme).
C

S-ar putea să vă placă și