Sunteți pe pagina 1din 7

EVALUARE FINALĂ

GRUPA MARE

DATA DOMENIUL DE TEMA ITEMI COMPORTAMENTE PUNCTAJ TOTAL


ACTIVITATE ACTIVITĂȚII/
FORMA DE
REALIZARE
DȘ- CUNOAȘTEREA Ce știm despre? a) Cunoaște elemente ale - Să-și îmbogățească exp.
MEDIULUI (legume, lumii înconjurătoare senzorială
fructe,plante, b) Comunică impresii, - Să recunoască și să
animale) idei, pe baza obs. efectuate denumescă elemente din
mediul înconjurător
DOS-OM ȘI Voi pleca la a) Cunoaște și respectă - Să aprecieze în situații
SOCIETATE școală! - normele necesare concrete unele comportamente
CONVORBIRE integrării în viața socială și atitudini în raport cu norme
precum și reguli de prestabilite și cunoscute
securitate personală - Să cunoască și să respecte
b) Pregătește ghiozdanul normele necesare integrării în
cu ajutorul săgeților viața socială precum și reguli
punând în el doar de securitate personală
obiectele necesare
școlarului
c) Taie obiectele care nu
se potrivesc
d) Colorează obiectele
școlarului
e) desenează rechizitele
școlarului
DLC- EDUCAREA Cuvinte și a) Formulează propoziții - Să participe la activitățile de
LIMBAJULUI propoziții – JOC corecte din punct de grup, inclusiv la activitățile de
DIDACTIC vedere gramatical joc atât în calitate de vorbitor
b) Recunoaște locul cât și în calitate de auditor
cuvântului în propoziție - Să-și îmbogățească
c) Desparte corect vocabularul activ și pasiv pe
cuvintele în silabe baza experienței personale și/
d) Distinge sunetele ce sau a relațiilor cu ceilalți și
compun cuvinte și lle simultan
pronunță corect - Să utilizeze un limbaj oral
e) Utilizează corect timpul corect din punct de vedere
verbelor gramatical
DPM- EDUCAȚIE Ștafeta – a) Execută corect exerciții - Să execute exerciții de
FIZICĂ Deprinderi însușite de încălzire a diferitelor dezvoltare fizică generală cu
segmente ale corpului numărătoarea timpilor și cu
b) Acționează corect la repere spațial
comenzile educatoarei - Să respecte pozițiile corecte
c) Merge obișnuit în pentru comenzile: Drepți; Pe
cadență, pe vârfuri loc repaus; La stânga; La
Aleargă efectuând corect dreapta
mișcările - Să execute exerciții de mers
și alergare păstrând o poziție
corectă
DȘ- ACTIVITATE Cine știe să a) Scrie în cerculețe cifrele - Să numere crescător și
MATEMATICĂ numere mai bine? - corespunzătoare descrescător în limitele 1-10
JOC DIDACTIC numărului de degete - Să realizeze corespondența
(evaluare nr. 1-10) indicat dinte număr și cantitate
b) Desenază tot atâtea - Să scrie cifrele în limitele 1-
cercuri câte îți arată cifra 10
c) Scrie în pătrate - Să identifice vecinii unui
numerele care lipsesc din număr
șirul numerelor crescător - Să completeze șirul
și descrescător în limitele numerelor în limitele 1-10
1-10 crescător și descrescător
d) Scrie vecinii numerelor - Să compună/ descompună
e) Compune corect munerele de la 1 la 10
numerela țâțe
f) Descompune corect
numerele date
DEC- EDUCAȚIE Repetarea a) Respiră corect în timpul - Să facă asocieri între
MUZICALĂ cîntecelor și a executării cântecului conținutul cântecelor și modul
jocurilor muzicale b) Cântă respectând de interpretare al acestora
învățate întocmai linia melodică - Să reproducă exact sunete
înalte și joase
DEC- ACTIVITATE Modelaj -temă la a) Dă ce formă dorești - Să modeleze plastilina
ARTISTICO- alegere plastilinii folosind tehnicile învățate
PLASTICĂ
DȘ- ACTIVITATE Numeralul ordinal a) Încercuiește cifra care - Să numere corect în șir
MATEMATICĂ A câta….lipsește? corespunde fluturelui care crescător și descrescător în
lipsește limitele1-10
b) Colorează prima si a -Să recunoască locul fiecărui
cincea floare număr în șirul numeric
c) Taie cu o linie floarea -Să utilizeze corect
care se află între a șaptea numeralele cardinale și
și a noua floare ordinale
d) Spune în ce mulțime -Să raporteze numărul la
sunt mai multe elemente? cantitate și invers
Dar mai puține? -Să rezolve corect sarcinile
din fișa de lucru
- să aibă un limbaj matematic
adecvat

DLC- EDUCAREA Fisă de lucru a) Desenază tot atâtea -Să formuleze propoziții
LIMBAJULUI dreptunghiuri câte cuvine corecte simple sau dezvoltate
are propoziția - Să despartă în silabe corect
b) Trasează tot atâtea linii cuvintele
câte silabe are cuvântul -Să identifice sunetele cu care
încep cuvintele

DOS- ACTIVITATE Jucărie pentru a) Decupează corect după -Să selecteze în mod adecvat
PRACTICĂ prietenul meu- contur formele primate ustensilele în funcție de
CONFECȚIE b) Asamblează și lipește activitatea concretă
corect după model -Să decupeze și să lipească
diferite forme pe o suprafață
dată
-Să ducă la bun sfârșit
lucrarea începută
ÎN CURÂND VOI FI ȘCOLAR!

DȘ- Ce știm despre a) Denumește anotimpul -Să denumească cele patru


COUNOAȘTEREA cele 4 din imagine anotimpuri
MEDIULUI anotimpuri?- JOC b) Descrie anotimpul din -Să descrie fiecare anotimp cu
DIDACTIC imagine caracteristicile și fenomenele
e) Enumeră caracteristicile specifice
fiecărui anotimp -Să facă diferanța între legume
d) Așează legumele în și fructe
lădiță și fructele în coș
DOS- OM ȘI Amintiri din a) Care este colegul tau -Să descrie colegul preferat
SOCIETATE grăginiță- preferat? -Să argumenteze de ce este
CONVORBIRE b) De ce l-ai ales pe el? preferatul său
c) Care sunt cele mai -Să povestească cele mai
frumoase amintiri la frumoase amintiri
grădiniță? -Să descrie învățătoarea pe
d) Cum ai vrea să fie care ar dori să o aibă
învățătoarea ta?
DLC- EDUCAREA Cel mai bun a) Recită o poezie -Să recite o poezie cunoscută
LIMBAJULUI recitator- cunoscută -Să recite în lanț cu intonație o
CONCURS b) Recită mai departe poezie dată
c) Recunoaște poezia după -Să recunoască și să reproducă
titlu și recită o strofă la cel puțin o strofă din poezie
alegere
DPM- EDUCAȚIE Cel mai bun a) Este aprpsă utilizeze -Să fie capabil să execute
FIZICĂ sportiv – deprinderile motrice mișcări motrice de bază: mers,
PARCURS însușite în diferite sărituri, rostogoliri, cățărări;
APLICATIV contexte -Să manifeste în timpul
b) Manifestă în timpul activității atitudini de
activității atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
cooperare, spirit de echipă, competiție, fairplay
de competiție, fairplay -Să execute deprinderile
motrice aplicative: târâre,
tracțiune, împingere, transport
de greutăți
DȘ-ACTIVITATE Ce piesă lipsește?- a)Sortează figurile -Să formeze grupe cu figuri
MATEMATICĂ VERIF.FIG.GEO geometrice: cerc, pătrat, geometrice în funcție de
METRICE triunghi,dreptunghi diferite criterii
b)Spune ce figura -Să arate ce piesă lipsește
geometrică lipsește -Să arate unde sunt mai
c) Spune unde sunt mai multe/mai puține obiecte
multe/mai puține figuri -Să numere elementele dintr-o
geometrice grupă și să așeze cifra corectă
d) Numără și potrivește
DEC-EDUCAȚIE Să ne amintim- a) Respiră corect în timpul - Să facă asocieri între
MUZICALĂ Repetarea executării cântecului conținutul cântecelor și modul
cântecelor învățate b) Cântă respectând de interpretare al acestora
întocmai linia melodică - Să reproducă exact sunete
înalte și joase
DEC- ACTIVITATE Desen – temă la a) Desenează orice dorești -Să realizeze un desen la
ARTISTICO- alegere (concurs) alegere
PLASTICĂ -Să respecte criteriile de
realizare a lucrării
-Să realizeze lucrarea cât mai
original
DLC-EDUCAREA Salata de povești- a)interpretează rolul -Să reproducă expresiv rolul
LIMBAJULUI DRAMATIZARE stabilit reproducând avut în dramatizare
replicile,gesturile, -Să asocieze textului diferite
expresivitatea și mișcările mișcări sugerate de conținutul
de scenă ale personajului acestuia pentru a exprima stări
din poveste sufletești și situații
b)povestește conținutul -Să răspundă oral la întrebări
poveștii, respectând din conținutul poveștii pe baza
succesiunea logică a cunoștințelor anterior însușite
secvențelor, replicile
personajelor

DȘ-ACTIVITATE Numerația 1-10 a) numără de la 1-10, - gasește soluții diverse pentru


MATEMATICĂ recapitulare recunoaște grupele cu 1-10 situații problematice reale sau
obiecte și cifrele imaginare
corespunzătoare - șă-și îmbogățească
b) efectuează operații de experiența senzorială, ca bază
adunare și scădere cu 1-2 a cunoștințelor matematice
unități
c) compune și rezolvă
probleme simple cu
adunare și scădere în
limitele 1-10
DOS-ACTIVITATE Ce pot face din...? a) compune în mod -Să confecționeze un
PRACTICĂ original și personal spațiul obiect (temă la alegere)
plastic, utilizând
materialele de pe masa din materialele(refolosibi-
le) puse la dispoziție