Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 04.05.2018
Gradinita:Grădinița cu program prelungit nr.14, Iași
ÎNDRUMĂTOR: prof. Mariana Momanu
MENTOR PRACTICĂ: prof. Înv. Preșcolar Otilia Cărămidaru
PROPUNĂTOR: Ruxandari Ioana (căs. Gavrilă)
GRUPA: Mică
TEMA ANUALĂ: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA SĂPTĂMÂNII: În lumea minunată a insectelor
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DLC-Educarea limbajului
SUBIECTUL: „Fluturașul”, de Dimitrie Bolintineanu
TIPUL ACTIVITĂȚII: predare și însușire de noi cunoștințe
MIJLOC DE REALIZARE: memorizare
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
-Exersarea deprinderii de a memora integral un text liric și de a-l recita expresiv

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:

O1: Să memoreze logic şi conştient poezia, pe baza modelului educatoarei şi a ilustraţiilor;


O2: Să-şi însuşească sensul următoarelor cuvinte: vale, lat, a semăna, sprinten, viorică, rică;
O3 Să recite poezia corect, expresiv, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele;;
O4: să participe cu interes la activitate.

STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, demonstraţia, recitarea model, observarea, explicaţia, exerciţiul de memorare/recitare.
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: coș cu flori și fluturi, planşă, stimulente.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, în grup, individual.
RESURSE: umane – 25 de copii;
temporale – 15 minute;
BIBLIOGRAFIE
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar;
- Angelica, Hobjilă, „Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului”, Institutul European, Iaşi 2008.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

STRATEGII DIDACTICE
Nr ETAPELE Ob. CONŢINUTUL INSTRUCTIV –
Metode şi Mijloace Forme de EVALUARE
crt LECŢIEI Op. EDUCATIV
procedee de organizare
învăţământ
Pregătirea sălii de grupă şi a copiilor pentru
activitate.
- aerisirea sălii de grupă;
Moment - aşezarea scăunelelor în formă de
1.
organizatoric semicerc;
- pregătirea materialelor didactice;
- organizarea copiilor în sala de grupă.

Voi realiza un scurt dialog cu preșcolarii :


Captarea  În ce anotimp suntem ?(Suntem în
atenţiei anotimpul de primăvară)
 Ce se întâmplă cu natura ?(Totul în jur
este verde, au înflorit diverse tipuri de flori, Observ
insectele au ieșit la soare) Conversația Coș cu comportamentul
2. O4  Ce este un fluture?( Fluturele este o Frontal
Observația flori, fluturi preșcolarilor în
insectă) timpul discuției
 Cum se deplasează el?( Are aripi, zboară
Captarea atenție se va realiza cu ajutorul
unui coș cu flori pe care sta doi fluturi care mă
roagă sa îi învăț pe copii o poezie.
3 Pentru ca oaspetele nostru să fie mulțumit Expunerea Cutia cu Frontal
astăzi vă voi învăța poezia ”Fluturașul”, de Conversația surprize
Dimitrie Bolintineanu.
Anunțarea Solicit copiilor să repete titlul poeziei.
temei și -Voi trebuie să ascultati cu atenție poezia și
precizarea apoi să o repetați în aceeasi manieră. Explicația
obiectivelor - Noul nostru prieten are un dar pentru cei
care vor recita frumos.
-Nu-i asa că-l vom face fericit împreună?
4 Dirijarea a) Recitarea model a poeziei Demonstrația Frontal
învățării Voi recita, de 2-3 ori, poezia respectând Recitarea
intonația, accentul, pauzele, tonul, nuanțarea model
vocii în funcție de ceea ce transmit versurile.
Într-o vale lată
Cu flori semănată,
Trece-un fluturel
Mic și sprintenel.
Iată, se oprește
Stă, se odihnește,
Vede-o viorea,
Merge lângă ea:
– Viorică, rică,
De-ai fi bunicică,
Cât ești frumușică,
Tu m-ai ospăta
În foița ta!
Floarea a primit
Fluturu-aurit. Explicația Planșa
b) Familiarizarea cu textul
-se face printr-o scurtă expunere narativă. Frontal
Pe parcursul expunerii le voi arăta copiilor
imagini ce corespund textului poeziei
Evaluez
Voi explica cuvintele necunoscute
capacitatea
• vale – zonă joasă;
copiilor de a
• lat – întins, mare în lăţime;
reține sensul
• a semăna – a planta, a răsădi;
cuvintelor noi
• sprinten – rapid, iute, vioi;
• viorică – plantă mică cu flori violet, albastre
sau albe;
O2
• a ospăta – a da de mâncare;
•” în foiţa ta” – la tine, pe floarea ta.

c)Învățarea poeziei

Poezia va fi învățată pe unități logice:


Voi relua titlul poeziei și voi recita prima
strofă, apoi vor repeta, pe rând, 2-3 copii.
Voi recita prima și a doua strofă, apoi vor Evaluez
repeta 2-3 copiii Demonstrația capacitatea
O1 Individual
Voi recita prima cu a doua și a treia strofă, Exercițiul copiilor de a
apoi, vor repeta 2-3 copii. memora si
De fiecare dată voi relua și titlul poeziei.
Se recită numai individual, pentru a urmări
corectitudinea pronunției cuvintelor
Obținerea Se recită poezia colectiv pe grupuri mici, apoi Exercițiul
performanței cu toată grupa. Recitarea în
Evaluez modul în
Vom organiza un mic concurs între fete și lanț
5 O3 Pe grupe care copiii recită
băieți. Mai întâi vor recita fetele poezia, iar
apoi băieții . poezia
Asigurarea
retenției și a Se va fixa titlul poeziei.
6 transferului Conversația Frontal
Se recită încă o data poezia cu toată grupa.

Încheierea Voi face aprecieri individuale și colective Aprecieri asupra


activității Stimulente
asupra modului în care au memorat poezia și îi modului în care
7 Conversația din cutia cu Frontal
voi recompensa pentru efortul depus. s-au comportat la
surprize
activitate