Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Numele (nume de căsătorie) şi prenumele:


BUBĂ G. MIHAI
Unitatea de învăţământ:
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN – STRUCTURA:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMAN MUȘAT”
Mentor:
Educ. CIOCOIU ELENA-DANIELA

Anul II
Semestrul I
Anul universitar 2021-2022
1. Fișa de autoevaluare a activității susținute

Activitatea de lectură

Imediat după încheierea activității m-am simţit:


Că puteam să interacționez mai bine cu preșcolarii.
Cel mai bine în activitatea de azi, am realizat:
Explicarea cuvintelor necunoscute, lectura pe înțelesul copiilor, cu intonația potricită și
menținerea contactului cu copiii. Imaginile au fost descoperite progreiv, pe parcursul relatării
povești,dar și explicate apoi, acestea au fost de dimensiuni mari pentru a putea fi observate de toti
copiii.
La activitatea viitoare aş îmbunătăţi:
Activarea cât mai multor copiii în activitate, deoarece intrebările au fost relativ puține.
Atmosfera din sala de grupă:
Atmosfera a fost prielnică desfășurări activitățilo.r, copiii au fost bucuroși și încântați de
activitatea desfășurată
Copiii au fost mulţumiţi de:
Imaginile viu colorate, stimulentele oderite, tonul pe care am relatat firul povestii dar și de
textul acesteia în sine.Copiii au fost foarte atenții pentru a înțelege poveste.
1. Fișa de autoevaluare a activității susținute

Activitatea de cunoasterea a mediulu.

Imediat după încheierea activității m-am simţit:


Încântat de activitatea inițiată dar si de rezultat.
Cel mai bine în activitatea de azi, am realizat:
Introducerea in activitate a copiilor, mai exact captarea atenției celor mici prin scrisoarea de
la Zâna Toamnă. Aducerea coșului cu fructe de toamnă pentru ca preșcolarii să le poată observa cat
mai direct forma, culoarea dar și gustul;
La activitatea viitoare aş îmbunătăţi:
Aș aduce în sala de grupă pe Zâna Toamnă, astfel copiii ar fi mult mai încântați. Dar aș fi
mult mai degajată în desfășurarea jocului.
Atmosfera din sala de grupă:
Atmosfera a fost prielnică desfășurări activităților.
Copiii au fost mulţumiţi de:
De scrisoare primită de la Zâna Toamnă, fructele aduse pentru observare pe care apoi le-am
spălat împreună pentru a fi degustate de copiii. Elementele de joc precum bagheta, DAR SI DE
manevrarea cubului.
1. Fișa de autoevaluare a activității susținute

Activitatea practică.

Imediat după încheierea activității m-am simţit:


Mulțumit având sentimentul că preșcolari au fost bucurosi și mulțumiți.
Cel mai bine în activitatea de azi, am realizat:
Controlul copiilor datorită faptului că preșcolari au fost foarte atenți la explicarea modului
de lucru. Activitatea s-a finalizat foarte bine, deoarece panoul ce înfățișa diferite zone de circulație
(aer, stradă, linie de cale ferată) a fost făcut înainte de a desfășura activvitatea, pentru ca preșcolarii
să le poziționeze în mod corect.
La activitatea viitoare aş îmbunătăţi:
Pozitia mai fermă în privința explicațiilor.
Atmosfera din sala de grupă:
Atmosfera a fost prielnică desfășurări activitățilo.r, copiii au fost bucuroși și încântați de
materialele puse la dispozitie dar și de faptul că pe timpul activității am pus un cântec liniștitor.
Copiii au fost mulţumiţi de:
Faptul că au avut de decupat, fiind foarte încântați de această activitate. Paoul propus, au
avut suficient timp la dispoziție pentru a finaliza decuparea mijloacelor de transport dar și de
produsul final.
3. Fișa de observare a activității (focalizare pe monitorizarea stimulării bucuriei/plăcerii de a
învăța la vârstele mici)

Data: 12.10.2021
Titlul activității: Consolidare și sistematizare de cunoștințe
Numărul copiilor prezenți: 21 din 26

Mediul Jucării/ jocuri/centre de interes care se află/nu se află la îndemâna copilului, în câmpul DA NU
educaţional vizual al acestuia;
Materialele expuse în sala de grupă au/nu au un sens pentru procesul de învățare în care Da
este angajat copilul prin joc; Da
Materialele expuse sunt/nu sunt așezate la nivelul copilului;
Da
Materialele expuse sunt/nu sunt vizibile;
Da
Materialele expuse sunt/nu sunt realizate cu ajutorul sau în prezența copilului.
Mobilierul este/nu este amplasat corespunzător în geografia clasei pe parcursul Da
activității; Poziția cadrului didactic în raport cu copiii este/nu este corepunzătoare. Da
Materialul didactic folosit încurajează și stimulează sau nu participarea copilului la Da
activitate;
Materialul didactic folosit este/nu este relevant pentru contextul de învățare creat și Da
pentru tipul de activitate; Da
Materialul didactic folosit este/nu este suficient.

Activitatea Modul de concepere/proiectare a activităților este//nu este clar clar; Da


cadrului Modul de concepere/proiectare a activităților respectă/nu respectă standardele de
Da
didactic proiectare eficientă etc.
Cadrul didactic a vorbit mai mult decât este necesar/nu a vorbit destul; Da
Cadrul didactic a vorbit prea repede/prea rar în raport cu nevoile copiilor; Da
Vocabularul folosit de cadrul didactic pe parcursul interacțiunii cu copiii a fost/nu a fost Da
accesibil;
Cadrul didactic a creat/nu a creat suficiente ocazii pentru a stimula dialogul între copii și Da
pentru a-i determina să pună întrebări.
Corectarea greșelilor de exprimare/conținut a fost/nu a fost făcută în acord cu principiile Da
pedagogice de bază.
Cadrul didactic a oferit/nu a oferit feed-back pozitiv copiilor; Da
Cadrul didactic a pus/nu a pus etichete copiilor care nu au reușit să termine sarcinile/să răspundă Da
corect/să se conformeze unor reguli etc.
Cadrul didactic a oferit/nu a oferit libertate copilului în exprimarea artistic. Da

Activitatea Raportul între timpul cât a vorbit cadrul didactic și timpul cât a vorbit copilul corespunde Da
copiilor principiilor pedagogice de bază.
Copiii au fost/nu au fost lăsați/încurajați să își exprime idei /opinii proprii în timpul Da
-Bucuria de activității.
a învăța Reacțiile copiilor arată interesul/dezinteresul acestora pentru activitate. Da
reflectată în
interacțiuni- Preșcolarii au arătatat că știu/nu știu ce au învățat/ce vor învăța. Da
Preșcolarii știu/nu știu unde au ajuns cu explorarea, la un moment dat, pe tema care îi Da
interesează.
Cadrul didactic îi întreabă/nu îi întreabă pe copii cu privire la ceea ce vor să învețe. Da
Preșcolarii știu/nu știu ce s-a urmărit prin activitatea în care sunt implicați/ce li se cere să Da
aplice/demonstreze /realizeze la sfârșitul acesteia.

Managementul Cadrul didactic menține/nu menține contactul vizual cu copiii, pe toată durata Da
clasei activității.
Copiii lucrează/nu lucrează bine împreună/în grup/în perechi. Da
Cadrul didactic schimbă/nu schimbă locul copiilor, atunci când situația o impune. Da
Instructiunile cadrului didactic sunt/nu sunt clare. Da
3. Fișa de observare a activității (focalizare pe monitorizarea stimulării bucuriei/plăcerii de a
învăța la vârstele mici)

Data: 14.11.2021
Titlul activității: Evaluare de cunoştinţe
Numărul copiilor prezenți: 24 din 26

Mediul Jucării/ jocuri/centre de interes care se află/nu se află la îndemâna copilului, în câmpul DA NU
educaţional vizual al acestuia; Da
Materialele expuse în sala de grupă au/nu au un sens pentru procesul de învățare în care Da
este angajat copilul prin joc; Da
Materialele expuse sunt/nu sunt așezate la nivelul copilului;
Da
Materialele expuse sunt/nu sunt vizibile;
Da
Materialele expuse sunt/nu sunt realizate cu ajutorul sau în prezența copilului.
Mobilierul este/nu este amplasat corespunzător în geografia clasei pe parcursul Da
activității; Poziția cadrului didactic în raport cu copiii este/nu este corepunzătoare. Da
Materialul didactic folosit încurajează și stimulează sau nu participarea copilului la Da
activitate;
Materialul didactic folosit este/nu este relevant pentru contextul de învățare creat și Da
pentru tipul de activitate; Da
Materialul didactic folosit este/nu este suficient.

Activitatea Modul de concepere/proiectare a activităților este//nu este clar clar; Da


cadrului Modul de concepere/proiectare a activităților respectă/nu respectă standardele de
Da
didactic proiectare eficientă etc.
Cadrul didactic a vorbit mai mult decât este necesar/nu a vorbit destul; Da
Cadrul didactic a vorbit prea repede/prea rar în raport cu nevoile copiilor; Da
Vocabularul folosit de cadrul didactic pe parcursul interacțiunii cu copiii a fost/nu a fost Da
accesibil;
Cadrul didactic a creat/nu a creat suficiente ocazii pentru a stimula dialogul între copii și Da
pentru a-i determina să pună întrebări.
Corectarea greșelilor de exprimare/conținut a fost/nu a fost făcută în acord cu principiile Da
pedagogice de bază.
Cadrul didactic a oferit/nu a oferit feed-back pozitiv copiilor; Da
Cadrul didactic a pus/nu a pus etichete copiilor care nu au reușit să termine sarcinile/să răspundă Da
corect/să se conformeze unor reguli etc.
Cadrul didactic a oferit/nu a oferit libertate copilului în exprimarea artistic. Da

Activitatea Raportul între timpul cât a vorbit cadrul didactic și timpul cât a vorbit copilul corespunde Da
copiilor principiilor pedagogice de bază.
Copiii au fost/nu au fost lăsați/încurajați să își exprime idei /opinii proprii în timpul Da
-Bucuria de activității.
a învăța Reacțiile copiilor arată interesul/dezinteresul acestora pentru activitate. Da
reflectată în
interacțiuni- Preșcolarii au arătatat că știu/nu știu ce au învățat/ce vor învăța. Da
Preșcolarii știu/nu știu unde au ajuns cu explorarea, la un moment dat, pe tema care îi Da
interesează.
Cadrul didactic îi întreabă/nu îi întreabă pe copii cu privire la ceea ce vor să învețe. Da
Preșcolarii știu/nu știu ce s-a urmărit prin activitatea în care sunt implicați/ce li se cere să Da
aplice/demonstreze /realizeze la sfârșitul acesteia.

Managementul Cadrul didactic menține/nu menține contactul vizual cu copiii, pe toată durata Da
clasei activității.
Copiii lucrează/nu lucrează bine împreună/în grup/în perechi. Da
Cadrul didactic schimbă/nu schimbă locul copiilor, atunci când situația o impune. Da
Instructiunile cadrului didactic sunt/nu sunt clare. Da
3. Fișa de observare a activității (focalizare pe monitorizarea stimulării bucuriei/plăcerii de a
învăța la vârstele mici)

Data: 07.12.2021
Titlul activității: Însușire de cunoștințe
Numărul copiilor prezenți: 26 din 26

Mediul Jucării/ jocuri/centre de interes care se află/nu se află la îndemâna copilului, în câmpul DA NU
educaţional vizual al acestuia; Da
Materialele expuse în sala de grupă au/nu au un sens pentru procesul de învățare în care Da
este angajat copilul prin joc; Da
Materialele expuse sunt/nu sunt așezate la nivelul copilului;
Da
Materialele expuse sunt/nu sunt vizibile;
Da
Materialele expuse sunt/nu sunt realizate cu ajutorul sau în prezența copilului.
Mobilierul este/nu este amplasat corespunzător în geografia clasei pe parcursul Da
activității; Poziția cadrului didactic în raport cu copiii este/nu este corepunzătoare. Da
Materialul didactic folosit încurajează și stimulează sau nu participarea copilului la Da
activitate;
Materialul didactic folosit este/nu este relevant pentru contextul de învățare creat și Da
pentru tipul de activitate; Da
Materialul didactic folosit este/nu este suficient.

Activitatea Modul de concepere/proiectare a activităților este//nu este clar clar; Da


cadrului Modul de concepere/proiectare a activităților respectă/nu respectă standardele de
Da
didactic proiectare eficientă etc.
Cadrul didactic a vorbit mai mult decât este necesar/nu a vorbit destul; Da
Cadrul didactic a vorbit prea repede/prea rar în raport cu nevoile copiilor; Da
Vocabularul folosit de cadrul didactic pe parcursul interacțiunii cu copiii a fost/nu a fost Da
accesibil;
Cadrul didactic a creat/nu a creat suficiente ocazii pentru a stimula dialogul între copii și Da
pentru a-i determina să pună întrebări.
Corectarea greșelilor de exprimare/conținut a fost/nu a fost făcută în acord cu principiile Da
pedagogice de bază.
Cadrul didactic a oferit/nu a oferit feed-back pozitiv copiilor; Da
Cadrul didactic a pus/nu a pus etichete copiilor care nu au reușit să termine sarcinile/să răspundă Da
corect/să se conformeze unor reguli etc.
Cadrul didactic a oferit/nu a oferit libertate copilului în exprimarea artistic. Da

Activitatea Raportul între timpul cât a vorbit cadrul didactic și timpul cât a vorbit copilul corespunde Da
copiilor principiilor pedagogice de bază.
Copiii au fost/nu au fost lăsați/încurajați să își exprime idei /opinii proprii în timpul Da
-Bucuria de activității.
a învăța Reacțiile copiilor arată interesul/dezinteresul acestora pentru activitate. Da
reflectată în
interacțiuni- Preșcolarii au arătatat că știu/nu știu ce au învățat/ce vor învăța. Da
Preșcolarii știu/nu știu unde au ajuns cu explorarea, la un moment dat, pe tema care îi Da
interesează.
Cadrul didactic îi întreabă/nu îi întreabă pe copii cu privire la ceea ce vor să învețe. Da
Preșcolarii știu/nu știu ce s-a urmărit prin activitatea în care sunt implicați/ce li se cere să Da
aplice/demonstreze /realizeze la sfârșitul acesteia.

Managementul Cadrul didactic menține/nu menține contactul vizual cu copiii, pe toată durata Da
clasei activității.
Copiii lucrează/nu lucrează bine împreună/în grup/în perechi. Da
Cadrul didactic schimbă/nu schimbă locul copiilor, atunci când situația o impune. Da
Instructiunile cadrului didactic sunt/nu sunt clare. Da

S-ar putea să vă placă și