Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Activitate artistico-plastică

1
Proiect de activitate

DATA: 26.05.2021
GRUPA: Mijlocie
EDUCATOARE: Vesa Diana Nicoleta
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit N.R. 1. Ștei
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,, Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Zumzet,soare și culoare”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul estetic creativ - Pictură
TEMA ACTIVITĂȚII: ,, Fluturele”
MIJLOC DE REALIZARE: Pictură cu bețișoare
TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de priceperi și deprinderi
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
- Activare și manifestare a potențialului creativ;

- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în activități);

COMPORTAMENTE VIZATE:
- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice;
- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea deprinderii de a reda plastic o temă dată, precum și
stimularea creativității și expresivității prin pictură.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- să realizeze lucrarea ,, Fluturele” prin tehnica picturii cu bețișorul;
- să denumească materialele și instrumentele de lucru;
- să lucreze estetic, ordonat;
- să se exprime liber și creativ prin limbaj plastic;
- să descrie lucrările proprii și ale celorlalți copii, ținând cont de aspectul lor.

2
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,metoda „Turul galeriei”.

Mijloace de învățământ: Fluturași din lut, planșete, acuarele, bețișoare, șervețele, planșă
model.

Metode de evaluare: aprecieri verbale, observarea comportamentului copiilor, evaluare orală.

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual

DURATA ACTIVITĂȚII: 20-25 de minute

BIBLIOGRAFIE:

- Curriculum pentru educație timpurie, 2019;


- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7
ani;
- Elemente de pedagogie preșcolară aplicată, Ed. Univ. Oradea, 2007
- Lovinescu, A.V. ,Gurău, V., Datcu, A., Metodica predării desenului și modelajului în
grădinița de copii”, Editura Didactică și Pedagogică București, 2005.

3
Desfășurarea activității

EVENIMENTUL CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC METODE ȘI MODALITĂȚI DE


DIDACTIC PROCEDEE EVALUARE
DIDACTICE
Moment Voi asigura condițiile optime Observarea
organizatoric pentru buna desfășurarea comportamentului
activității: copiilor
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului și a
materialelor didactice necesare;
-intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă.
Captarea atenției O voi realiza cu ajutorul Observarea
fluturașului primit în dar de la comportamentului
albinuță. Conversația copiilor
,,Albinuța este foarte
bucuroasă că am reușit să o
ajutăm să ajungă la surorile ei Explicația
la stup și de aceea, în semn de
mulțumire pentru ajutorul
acordat, ne-a trimis acești
fluturași.”
Anunțarea temei ,,Copiii, fiindcă fluturașul Observarea
și a obiectivelor primit din partea albinuței este Conversația comportamentului
foarte frumos, m-am gândit ca copiilor
și noi astăzi să pictăm fluturele Explicația
cu ajutorul bețișoarelor.
Trebuie să fiţi foarte atenţi la
modul de lucru, la folosirea
culorilor și la aspectul îngrijit
al lucrării.”
1-2 copii repetă titlul temei.
Prezentarea a) Intuirea materialului:
optimă a noului
Se intuiesc materialele
conținut - Conversația Observarea
dirijarea învățării necesare pentru redarea temei comportamentului
copiilor
plastice. Fluturele, acuarele,
bețișoare,servețele, planșete
b)Prezentarea și analiza
Explicația
modelului:
Voi analiza împreună cu copiii
modelul cu ajutorul

4
următorelor întrebări:
Planșă model
Ce vedeți pe planșa mea?
Observarea
( fluture) Bețișoare comportamentului
copiilor
Ce culori au bulinele
Acuarele
fluturelui?
( roz,galben,mov,verde)

c)Explicarea și demonstrarea
modului de lucru:
Le voi demonstra copiilor
Demonstrația
modul de lucru:
„Pentru realizarea fluturașului
vom picta doar cu ajutorul
bețișoarelor, fără a ne ajuta de
pensulă și apă.”
Veți primi bețișoare, cite unul
pentru fiecare culoare și o
Explicația
tăviță pe care se află culorile
Observarea
necesare realizării temei. comportamentului
copiilor
Vom lua culoare cu bețișorul și
vom aplicape aripile
fluturașului.
Trebuie să aveți mare grijă
când aplicați culoarea, să nu
amestecați culorile și să
păstrați ordinea la măsuța de
Conversația Aprecieri verbale
lucru.
d) Exerciții pentru încalzirea
mușchilor mâinii:
Execut împreună cu copiii
exerciții de încălzire a
mușchilor mici ai mâini așa
cum ne spune cântecelul: Exercițiul
„Mișcăm degețelele

5
Batem tare palmele
Răsucim încheietura
Și dăm mingea dura-dura;
Mișcăm degețelele
Batem tare palmele
Evantaiul știm să-l facem
Pumnii-nchidem și desfacem!”
Le urez copiilor „Spor la
lucru!
Obținerea e)Executarea propriu-zisă a
performanței
temei: Observarea
Explicația
Copiii realizează independent comportamentului
copiilor
lucrarea.
Pe tot parcursul activității voi
urmări îndeaproape modul de
executare al lucrării, voi da Exercițiul

indicaţii individuale și Aprecieri vebale


colective, dacă este cazul,
amintindu-le să să nu pună
multă culoare și să utilizeze
bețișorul corespunzător,etc. De
asemenea, voi urmări ca în
timpul lucrului, copiii să aibă o
poziţie corectă a corpului.
Asigurarea Înainte cu câteva minute de
retenției
expirarea timpului de lucru, voi Conversația Observarea
atenţiona copii să se apropie de comportamentului
copiilor
final.
Câțiva copii vor repeta titlul
lucării pentru realizarea
retenției.
Turul galeriei Aprecieri verbale
Vom face apoi un „tur al
galeriei”, astfel că fiecare copil
să își prezinte lucrarea.

6
Evaluarea Se realizează autoevaluarea și Conversația
performanței
analiza lucrărilor de către
copii. Se vor face aprecieri
argumentate referitoare la
Aprecieri verbale
modul în care lucrările au fost
realizate de către ceilalți.
Lucrările vor fi evaluate după Explicația
următoarele criterii:
Evaluare orală
- respectarea temi și a tehnicii
de lucru;
- acuratețea lucrării;
- finalizarea lucrării.

Se fac aprecieri individuale și


colective asupra modului de
desfășurarea a activității
Încheierea La sfârșit, vom cânta cântecul Conversația Aprecieri verbale
activității „Fluturașul meu”

S-ar putea să vă placă și