Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

„GULLIVER” SUCEAVA

PROIECT DIDACTIC
PENTRU
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ
Data: 03.02.2022
Educatoare: prof. Murărașu Raluca
Unitatea de învățământ: G.P.P. ”Gulliver” Suceava
Nivelul de vârstă/grupa: Nivelul I/ grupa mică ”Ștrumfii”
Tema anuală de studiu: „Cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema săptămânii: „La gura sobei, cu Feți-Frumoși și zmei!”
Categoria de activităţi de învăţare: Activitate de dezvoltare personală
Tema activității: „Omul de zăpadă, prietenul copiilor!”- elemente de stimulare a comunicării orale
Etapele activității de dezvoltare personală: salutul, prezența, completarea calendarului naturii,
regulile grupei, responsabilitățile copiilor, împărtășirea cu ceilalți, activitatea de grup, roata emoțiilor,
noutatea și mesajul zilei, gimnastica de înviorare.
Scopul: Stimularea comunicării, interrelaționării, dezvoltarea unităţii şi coeziunii grupului prin
participarea la activităţi specifice, identificând stări afective şi trăiri pozitive prin valorificarea
cunoștințelor referitoare la anotimpul iarna.
Obiective operaționale:
să utilizeze formule de salut cunoscute, specifice momentului zilei, folosind limbajul
verbal și nonverbal;
să enumere reguli și responsabilități ale grupei, stabilite de comun acord;
să descrie principalele caracteristici ale vremii, unele fenomene întâlnite specifice
anotimpului iarna, asociindu-le cu imagini potrivite;
să precizeze starea emoțională a celor doi oameni de zăpadă, așezând fotografiile în
funcție de indicațiile primite;
să denumească principalele caracteristici ale anotimpului iarna, motivând verbal
preferința pentru acest anotimp;
să participe la activitatea de grup, raportându-se la apartenența de gen;
să interpreteze colectiv cântece de iarnă, valorificând repertoriul însușit anterior;
să execute corect exerciţii motrice, într-un ritm corespunzător, respectând sugestiile
date.
Strategii didactice:
a) Metode și procedee: conversația, explicația, observația, ciorchinele, demonstrația, jocul ,
exercițiul.
b) Resurse materiale: panoul pentru „Întâlnirea de dimineață”, simboluri pentru caracteristici/
fenomene ale naturii, siluetele a doi oameni de zăpadă, fotografiile copiilor, siluetea Zânei
Iarna, jetoane reprezentative anotimpului iarna, roata emoțiilor, cutie luminoasă.
c) Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialelor, mișcarea
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Bibliografie:
MEN. (2019). Curriculum pentru educația timpurie;
Borțeanu, S., Vodiță, A., 100 de întâlniri, 100 de idei reușite., Editura Diamant, Pitești (2013);
Cioflica M., Mignea, N., Lazăr, C., Berbeceanu, G., Ilie, E., Marta, C., Ziua bună începe de la
„Întâlnirea de dimineață”, Editura Tehno-Art.

SCENARIUL ACTIVITĂȚII
 

Ziua se anunță a fi una festivă și plină de surprize, iar ștrumfii observă acest lucru încă de
când pășesc în sala de grupă. Îmbrăcată în straie „poleite”, grupa micuților îi îndeamnă să se așeze pe
pernuțele pregătite pentru desfășurarea cunoscutei „Întâlniri de dimineață”. Educatoarea îi salută
intonând versurile familiare „ Dimineață a sosit,/  la grădiniță am venit, / În semicerc ne adunăm,  și
apoi ne salutăm! /  A început o noua zi,  cu multe bucurii/  Bună  dimineața,dragi copii!”.  Politicoși,
copiii  răspund salutului adresat,  fiind încurajați apoi să salute și oaspeții  din sala de grupă. Copiii vor
fi încurajați să identifice colegul/  colega care se află pe scaunul paralel din semicerc  și se vor saluta
adresând  formula de salut „ Bună dimineața,  dragă…..!”,  completarea fiind dată de numele
copilului.  După salut,  ei trebuie să facă schimb de locuri, dar,  nu înainte de a adresa  partenerului/ 
partenerei un compliment sau o urare pozitivă (salutul).

Panoul de prezență prezintă și el câteva modificări.  Copiii observă că fotografiile lor și- au
schimbat poziția din ziua precedentă,  sesizând prezența a doi oameni de zăpadă. Ei sunt  antrenați
să  identifice stările emoționale ale acestora (un om de zăpadă este vesel,  iar celălalt este trist), 
urmând ca fotografiile copiilor prezenți să fie așezate în dreptul omului de zăpadă vesel,  iar
fotografiile copiiilor care lipsesc să fie așezate în dreptul omului de zăpadă trist (prezența). Se
precizează că copiii prezenți la grădiniță sunt la fel de veseli ca și omul de zăpadă veseli, deoarece se
joacă împreună.

Atenția copiilor este îndreptată spre calendarul naturii prin intermediul versurilor: „Vremea
să o studiem, Si-n calendar să notăm, De e soare sau ninsoare, Şi putem  merge la plimbare.”,ocazie
cu care va veni la panou un copil ce va prezenta schimbările care au loc în natură în anotimpul iarna,
prin jocul imitativ „meteo”. Meteorologul de serviciu se deplasează spre fereastră pentru a analiza  
fenomenele meteo,  după care se așază  în spatele televizorului improvizat  pentru a prezenta starea
vremii. Se va iniţia o discuţie ce vizează data şi evenimentele zilei respective, urmând să se
completeze şi celelalte rubrici ale calendarului (ziua, data şi anul).  Reamintirea regulilor grupei  se
realizează prin intonarea cântecului „Bună-i regăsirea, bună-i dimineața!”, ce surprinde succint
norme si reguli de comportare atât în grădiniță, cât și în viața de zi cu zi  (Anexa 1). 

În continuare, se precizează responsabilitățile copiilor la nivelul grupei, reamintindu-li-se


sarcinile. (Responsabilitățile copiilor). Așadar, pe parcursul acestei zile, un copil va fi atent la
curățenia din sala de grupă, unul la ordinea de la jucării, un copil va ajuta educatoarea la împărțirea
materialelor. În continuare, copiii descoperă pe panou o imagine cu „Zâna Iarnă”. Prin metoda
ciorchinelui simplu, copiii aleg câte un jeton ( cu jocuri sau activități de iarnă), denumesc imaginea, o
așază în jurul „Zânei Iarna”, împărtășind cu ceilalți colegi de ce iubesc acest anotimp ( împărtășirea cu
ceilalți). Copiii știu că un fenomen meteo des întâlnit iarna,  este vântul.  De data aceasta,  el îi
îndeamnă să joace un joc numit „Bate vântul”.  Educatoarea  explică regulile jocului:  în momentul în
care va rosti „ Bate vântul pentru .....fetițe!”,  ele se vor ridica și vor avea ca sarcină interpretarea
unei cântecel de iarnă cunoscut („Vine iarna”/ „Iată, iarna vine!”)  Regulile sunt aceleași și pentru
băieței ( activitate de grup). Profitând de faptul că jocul a creat un moment de buna dispoziție,   vom
recita poezia „ Gândul bun pe față” ( anexa 2),  după care voi ruga copiii să identifice starea generală
a grupului,  folosindu-ne de roata emoțiilor. 

Activitatea este întreruptă  atunci când se aud niște bătăi în ușă.  Copiii primesc un colet
surpriză din partea Zânei Iarna,  prietena copiilor.  Aceasta le  expediază o cutie ce însoțește un text și
câteva simboluri de iarnă. Cu ajutorul educatoarei,  copiii intuiesc și deslușesc mesajul transmis de
Zână- „ Omul de zăpadă,  prietenul copiilor” ( noutatea  și mesajul zilei), moment în care cutia va
deveni „luminoasă”, creând  bucurie  în rândul copiilor. 
În finalul activității, micii ștrumfi sunt solicitați să execute câteva exerciții de înviorare,
constând în executarea corectă a mișcărilor sugerate de versurile recitate de către educatoare, în
ritmul impus de aeasta (gimnastica de înviorare):

”Statui în zăpadă,

Copiii din grupa mică

Iubesc iarna friguroasă

Pentru că este frumoasă.

Se rotesc ca niște fulgi,

Fac bulgări ca niște mingi,

Aleargă prin zăpadă,

Schiază, patinează

Și cu toți fac mare zarvă...

Stop!”

Anexa 1 Anexa 2

Bună-i regăsirea,  bună-i dimineața, 


 Să ne dăm cu zâmbet toată fața!
 Ochii râd a joacă,  la doamna privesc,  Gândul bun pe față
 Și cu luare aminte o urmăresc!
 Bună dimineața,  urechiușe!  În fiecare dimineață,  
 Deschideți  portițele ghidușe!  Să avem gândul bun pe față!
 Bună dimineața,  gură de căpșună!  Către soare să privim, 
 Vorbăria multă știi că nu e bună!  iubire să dăruim!
 Bună dimineața,  picioarele mele,  Să adunăm doar bucurie,
 Care stau ascunse sub scăunele!  Și-n lume să o răspândim!
 Bună dimineața,  Să ne salutăm!  Și atunci,  orișice copil,
 Și o îmbrățișare să ne dăm!  în fiecare dimineață,
 Șă ne fie ziua plină de încântare, Are gândul bun pe față!
 Și de joacă dulce pentru fiecare!

S-ar putea să vă placă și