Sunteți pe pagina 1din 14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PĂTÂRLAGELE, BUZĂU

,,ANIMALE ȘI PĂSĂRI DOMESTICE”

EDUCATOARE: GHINEA MARIA-DIANA

DATA: 20-01-2020

NIVELUL/GRUPA: Nivel I – Grupa mijlocie

EDUCATOARE: Ghinea Maria-Diana

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit Pătârlagele, Buzău

TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”

TEMA PROIECTULUI: „Au fost și sunt in jurul nostru!”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Animale și păsări domestice”

TEMA ACTIVITĂȚII: „La fermă”

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE, MIJLOACE DE REALIZARE ((ADP+ALA1+DȘ+DOS/ joc didactic

+ lipire+ALA2)
 ADP: Întâlnirea de dimineață: „ Micul fermier ne-a pregătit surprize!”

 ALA1: - Artă: ,,Corpul animalelor”- desen

Joc de rol: ,,Micii fermieri” - machetă

Bibliotecă: ,,Cartea animalelor” – citire de imagini

Construcții: ,,Adăpost pentru păsări și animale”

Știință: ,,Mulgem vaca” – Experiment ; Potrivire jetoane - ,,Roata animalelor”

 ADE: DȘ -,,Fermierul s-a încurcat, animalele a amestecat”- joc didactic

DOS – Activitate practică – „Ferma copiilor” – lipire

 ALA2: - Joc distractiv ,,Gardul rupt”


DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII

 Motricitate grosierica si moticitate fina in contexte de viata familiare

 Activare şi manifestare a potentialului creativ

 Finalizarea sarcinilor şi a actiunilor ( persistenta în activitaţi)

 Cunoştinţe şi deprinderi matematice pentru rezolvarea de probleme şi cunoaşterea mediului apropiat.

 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare.

COMPORTAMENTE VIZATE:

 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;

 Manifestă creativitate în activitaţi diverse

 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.
 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime, volum

 Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor

 Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

ALA

 O1: Să realizeze prin desen imagini care reprezintă părți componente ale anumitor animale;

 O2: Să coloreze animalul domestic preferat;

 O3: Să execute acţiuni specifice rolului asumat;

 O4: Să comunice liber şi civilizat cu partenerii de joc;

 O5: Să descrie in propoziţii simple imaginile;

 O6: Să ansambleze piesele de construit pentru a realiza tema propusă;


 O7:Să colaboreze cu colegii pentru a obţine tema propusă;

 O8: Să realizeze experimentul, urmărind indicațiile:

 O9: Să identifice hrana specifică fiecărui animal.

 O10: Să execute diferite mişcări, în funcţie de regulile jocului: ,,Gardul rupt’’

ADE

 O11: Să identifice puii fiecărui animal;

 O12: Să grupeze mulțimile după mărime, crescător;

 O13: Să identifice pozițiile spațiale indicate;

 O14: Să identifice greșelile existente;

 O15: Să lipească imaginile, respectând pozițiile spatiale indicate.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, demonstrația, jocul didactic, exercițiul, problematizarea.

RESURSE MATERIALE: calendarul naturii, planșe animale domestice, roata animalelor, cuburi, lapte, colorant alimentar, fișă, creioane
colorate, plicuri sarcini, jetoane, machetă fermă, figurine animale, siluetă fermier, panou, carton A3, imagini decupate.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

DURATA: o zi

 DENUMIREA JOCULUI: -,,Fermierul s-a încurcat, animalele a amestecat”

 SARCINA DIDACTICĂ: verificarea cunostinţelor referitoare la formarea de mulțimi de același fel, clasificarea de obiecte dupa criterii
date și precizarea pozițiilor spațiale prin raportare la un reper dat: (sus, jos, în față, în spate);

 REGULILE JOCULUI:

Fiecare copil este chemat, pe rând, pentru a rezolva sarcina, ajutându-l astfel pe Micul Fermier.

Copiii răspund numai la solicitare, utilizează un limbaj matematic adecvat.

Fiecare răspuns corect este apreciat în mod individual și colectiv.

 ELEMENTE DE JOC: surprize, aplauze, mânuirea materialului, încurajări.


BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019.

 Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie, 2019

 Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;

 M. Taiban, M. Petre, V. Nistor, A. Berescu – Jocuri didactice pentru grădinița de copii, Editura Didactică și Pedagogică, București
În vederea bunei desfășurări a activităților de învățare au loc: aranjarea mobilierului și pregătirea materialelor
necesare activităţii și asigurarea unei atmosfere de lucru adecvate.

Începând cu ora 09:00 preșcolarii se adună la Întâlnirea de dimineață. Acest moment începe cu salutul: ,,Bună
dimineața, micuți fermieri!” Se trece apoi la prezența grupei prin intermediul cântecului ,,Cine, cine e aici?”. Completarea
calendarului naturii se face împreună cu preșcolarii, purtându-se o discuție referitoare la aspectul vremii, la modul în care
ne îmbrăcăm în acest anotimp. Împărtăşirea cu ceilalţi: „Ştiţi voi să îmi spuneţi ce sunt animalele domestice? Voi aveți
acasă animale domestice?”

Copiii sunt invitaţi să observe cum este pregătită sala de grupă, dacă sunt deosebiri faţă de celelalte zile, se scoate in
evidenţă noutatea zilei, modificarea amenajării spaţiului educaţional, a centrului tematic. Noutatea zilei o costituie faptul
ca astăzi ,în sala de grupă, am găsit un fermier, care a adus diverse materiale cu care să ne jucăm și o scrisoare. Educatoarea
propune copiilor să meargă în vizită la Micul Fermier pentru a afla mai multe despre animalele domestice.

„Mă aştept de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi în caz de nevoie și să păstrați ordinea în sala de grupă” .
După finalizarea întâlnirii de dimineață, prin tranziția: ,,Bat din palme: clap-clap-clap/ Din picioare: trap-trap-trap/ Ne-
nvârtim, ne răsucim/ Și la masă noi pornim! ” educatoarea direcționează copiii spre toaletă.

ALA 1

Copiii sunt invitați la centrele de interes unde vor intui materialul didactic pus la dispoziție. Se prezintă centrele și se
oferă explicații referitoare la sarcinile și tehnicile de lucru.

 Artă - ,,Corpul animalelor”. La acest centru, preşcolarii vor desena părțile care lipsesc din corpul animalelor și vor
colora animalul preferat, dintre ceva prezente pe fișă, motivând răspunsul. (O1,O2) Fermierul a încercat să le facă un
tablou animalelor din fermă, însă din păcate nu a avut timp să-l termine. Trebuie să-l ajutăm să termine surpriza
pentru animăluțe.
 Joc de rol: ,,Micii fermieri”. Pe măsuţe la acest sector se va afla o machetă a fermei, dar și animale de jucărie
(O3,O4). Micul fermier este foarte ocupat în această perioadă și s-ar bucura foarte mult dacă il ajutăm hrănind
animalele, jucându-ne cu ele și împrietenindu-ne cu acestea.
 Bibliotecă: ,,Cartea animalelor” În cadrul acestui centru, copii vor citii imaginile în care sunt prezentate animale și
păsări domestice. (O5) Fermierul ne-a adus câteva fotografii de la ferma lui și dorește să afle dacă vă plac.

 Construcții: ,,Adăpost pentru păsări și animale” Preșcolarii vor construi din materialele puse la dispoziție.(O6) Micul
fermier vă roagă să-l ajutați, construind adăposturi pentru animalele domestice.

 Știință: ,,Mulgem vaca” – Experiment ; Potrivire jetoane - ,,Roata animalelor” La acest centru, preşcolarii vor realiza
un experiment cu laptele rezultat din mulsul văcuțelor. Vor turna colorant alimentar în lapte, iar cu ajutorul unui băț
cu detergent vor observa cum se produce o mișcare a culorilor. De asemenea vor completa ,,Roata animalelor”
agățând cleștele cu animalul domestic în dreptul hranei pe care acesta o consumă. (O8,O9)

Copiii aleg centrul la care să își desfășoare activitatea prin intermediul jetoanelor cu animale domestice. Fiecare copil poate
schimba centrul după ce a finalizat activitatea de la centrul inițial. În timp ce copiii lucrează la centre, educatoarea
supraveghează buna desfăşurare a activităţii, oferind explicaţii şi ajutor copiilor pentru a putea rezolva sarcinile.

După rezolvarea sarcinilor, educatoarea face aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţilor alese.

Tranziţie: ,,Tic-tac, tic-tac, este ora de jucat”

ADE

Jocul didactic se va desfășura pe echipe pentru a încuraja socializarea, fairplay-ul, rezolvarea sarcinilor, dar și pentru
menținerea bunei dispoziții pe perioada desfășurării probelor și valorificând la final reușita tuturor, ca un grup unit, evitând
astfel plictiseala sau lipsa de interes a copiilor. Pentru desfăşurarea jocului vom deschide scrisorile de la Micul Fermier.
Educatoarea îi anunță pe copii că jocul se numește ,,Fermierul s-a încurcat, animalele a amestecat” iar, pentru a câștiga, ei
trebuie să lucreze împreună.

Se explică copiilor regulile jocului şi anume: „pentru ca jocul să se desfășoare corect trebuie să respectați regulile
lui, să aşteptaţi semnalul meu de start şi terminarea jocului.”
Jocul de probă (se va desfăşura un joc de probă pentru a verifica dacă toţi copiii au înţeles regulile jocului).

Scrisoarea Nr1

- „Din cauza oboselii, fermierul a amestecat animalele. Ajută-l să le grupeze. ” Copiii trebuie să privească cu atenție
imaginile cu animalele afișate și să le găsească pe cele care se aseamănă. (O11)

Scrisoarea Nr2

- „Pentru a vedea cât au crescut, fermierul ne roagă să așezăm animalele în ordine crescătoare. ” (O12)

Scrisoarea Nr3

- Micul fermier vrea să se joace împreună cu animalele „De-a v-ați ascunselea”. Ajută-l să le găsească indicându-i unde
se află acestea.(O13)

Complicarea jocului

Educatoarea ascunde printre mulțimile formate intruși. Preșcolarii vor identifica intrusul și îl vor înlătura.Educatoarea cere
copiilor să spună ce probă le-a plăcut mai mult. Aceasta le mulțumește pentru hărnicia și bunătatea lor și îi invită să
participe la momentul de tranziție. (O14)
Tranziţie: ,,Micul gândăcel stă în copăcel/Și numără 1,2/Hai și tu în rând cu noi”

,, Ce ați zice dacă ne-am face si noi o fermă, chiar aici în clasă? Pentru că nu putem aduce animale adevărate, eu vă
propun să ne facem un tablou.” Este momentul când la DOS (activitate practică),(O15) preșcolarii vor realiza un tablou
lipind imaginile, dar respectând pozițiile spatiale indicate. Momentul imediat următor este intuirea materialelor de lucru
(copiii vor fi rugați să descrie materialele). Explicarea modului de lucru (voi demonstra modul de lucru pe etape, atrăgând
atenţia asupra faptului că trebuie să lucreze frumos, îngrijit și să-și aștepte rândul). Voi executa cu preșcolarii exerciţii de
încălzirea muşchilor mici ai mâinii:„ La fermă a început ploaia.”

Urez copiilor „Spor la lucru!”, apoi se trece la realizarea temei. Voi urmări modul de executare a lucrărilor, stimulând,
ajutând şi îndrumând copiii.

Tranziţie: ,,Tic-tac, tic-tac, este ora de jucat”

Micul fermier este foarte fericit pentru că l-am ajutat și ne propune un joc, care sigur o să vă placă(ALA 2: Activități
liber alese – activități recreative și de relaxare) Se va desfășura jocul „Gardul rupt”,copiii vor fi așezați în semicerc pe
scăunele, având în mână un jeton cu un animal. Pisica șireată va fi cea care începe jocul, după care conducătorii vor fi
diferiți copii. Ea va trece prin fața fiecarui copil zicând:,, Să vină la mine un căluț! ” Un copil cu jeton căluț se va ridica și se
va aseza în spatele pisicii. Apoi pisica cheamă pe rând ceilalți copii, în funcție de jetoanele lor. La semnalul „Gardul s-a
rupt” copiii ies din șir și încearcă să se aseze la locul lor pe scăunele (care acum sunt cu unul mai puțin). Copilul care
rămâne fără scaun iese afară din joc. (O10)
Pentru a oferi copiilor momentul de mișcare de care au nevoie, educatoarea îi îndrumă spre curtea grădiniței, unde vor juca
un joc distractiv: ,,Cursa animalelor”.

Tranziție: ,,1, 2, 1, 2, faceți toți la fel ca noi / 1, 2, 1, 2, mergem toți în pas vioi”. Copiii sunt împărţiţi în două echipe. Vor
parcurge un traseu, imitând caii și iepurii, iar primul care va ajunge lângă educatoare va câștiga.

Pentru a se relaxa dar și pentru a se încălzi, copiii sunt invitați pe pernuțe pentru a asculta povestea ,,Măgărușul
încăpățânat”. La finalul poveștii, copiii discută cu educatoarea despre cele întâmplate în poveste: fie răspund liber fie sunt
ajutați să răspundă cu întrebări de sprijin.
După ce copiii participă la momentul de literație, vor povesti fermierului care au fost cele mai frumoase activități ale
zilei. Preșcolarii își petrec timpul rămas jucându-se împreună, după care se pregătesc de plecare.

S-ar putea să vă placă și