Sunteți pe pagina 1din 4

RO MÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE


GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,,LICURICI” GALAȚI

Planificarea activităţilor extracurriculare


An şcolar 2017-2018
Grupa mijlocie "Michey si Minnie"

Prof. înv. preșcolar Păun Claudia Emilia

"Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista
când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să
se adapteze."
Maria Montessori - "Descoperirea copilului"

Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că
educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi
locul bine stabilit în formarea personalităţii ccopiilor.
În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele
formării personalităţii preşcolarilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe
copii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o
necesitate.
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare,
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a
timpului lor liber.
Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual,
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi
activitatea comunităţii locale.
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la stfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate.
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
Nr. Perioada Denumirea activităţii Mod de realizare Locul Parteneri
crt. desfăşurării implicaţi
1. Septembrie "Grădiniță, bine - festivitatea de Curtea școlii Educatoarea
2017 te-am găsit!” deschidere a noului Sala de clasă Părinţii
an școlar Preşcolarii
2. "Vreau să fiu sănătos!” Sala de clasă Educatoarea
*prezentarea regulilor de - întâlnire cu doamna Preşcolarii
Octombrie igienă personală; asistentă; D-na asistentă
2017 *denumirea obiectelor de uz
personal; - dramatizare periajul
*enumerarea dinților;
comportamentelor negative
deduse din nepăstrarea - realizarea piramidei
normelor de igienă. obiectelor de igienă.

" Happy Halloween ” - parteneriat Grădiniţa Educatoarea


*petrecere în costume educațional cu Cu P.N. nr. 59 Părinţii
specifice; Grădinița cu P.N. nr Galați Preşcolarii
*confecționarea unei 59
coroane de Halloween, - atelier de
măști creație
- acordare de diplome
3. "Ne place competiţia!" - Înscrierea şi
Noiembrie participarea copiilor Educatoarea
2017 la diferite concursuri Grădiniţă Preşcolarii
avizate MECT sau
aflate în calendarul
activităţilor
educative.
4. "În așteptarea moșului " - atelier de creaţie - Grădiniţă Educatoarea
activitate practică ; Sala de clasă Preşcolarii
Decembrie - expozitie in holul
2017 gradiniței.
"Christmas is magic!" - program artistic - Grădiniţă Educatoarea
moment magic de Părinţii
Crăciun Preşcolarii

2
"Eminescu prin ochi de - video-documentar Educatoarea
Ianuarie copil" despre cel mai mare Grădiniţă Preşcolarii
2018 poet român - Mihai
Eminescu;
- memorizare
,,Somnoroase
păsărele” de Mihai
Eminescu

6. Februarie "Știm să circulăm corect” - observarea semnelor Grădiniţă Educatoarea


2018 de circulație; Preşcolarii
- explicarea
semnificației
semnelor de
circulație;
- traseu (joc distrativ)
printre indicatoare.
7. Martie "Martie în sărbătoare" - expoziţie de Grădiniţă Educatoarea
2018 mărţişoare Preşcolarii
Părinții
8. Aprilie ,, Iepurasul de Paște ” - concurs de creație Grădiniţă Educatoarea
2018 artistico-plastică; Preşcolarii
- realizarea unor
colaje, desene/ picturi
9. Mai 2018 ,, SOS Natura” - activitate de Grădiniţă Educatoarea
ecologizare, reciclare Preşcolarii
deșeuri
10. Iunie 2018 "Curcubeul copiilor" - jocuri şi activităţi Sala de clasă Educatoarea
distractive cu ocazia Preşcolarii
Zilei de 1 iunie;
- petrecere tematică

Pe parcursul anului: - vizionarea de spectacole pentru copii ;


- participarea la concursuri;
- participarea la evenimente pentru copii;
- participarea la manifestări organizate de comunitatea locală cu ocazia
diverselor ocazii, evenimente, sărbători;
- ieșiri în natură – jocuri libere, drumeţii, observări în natură, spontane,
sau dirijate, colecţionare de materiale din natură etc.;
- vizitarea unor obiective cu interes cultural, educațional;
- vizite, întâlniri care au loc în cadrul parteneriatelor încheiate cu diferiţi
reprezentanţi ai comunităţii locale;
- sărbătorirea zilelor de naștere;

3
- alte activităţi în care părinţii să fie implicaţi direct;
- alte activităţi apărute pe parcursul anului şcolar la care să participe toţi
cei implicaţi în viaţa grădiniţei.

BIBLIOGRAFIE:

 Mihaela Păişi Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator preşcolar - ghid metodologic -


ediţia a V a revizuită, V&INTEGRAL, Bucureşti 2015;
 Elinor Schulman Kolumbus, Didactică preşcolară, traducere Magdalena Dumitrana,
Ediţia a III a, V&INTEGRAL, Bucureşti 2008;
 Silvia Borţeanu, Viorica Preda, Anca-Camelia Vodiţă, Metoda proiectelor la vârstele
timpurii - ediţia a doua revizuită, Editura Miniped, Bucureşti-2016;
 tim-tim-timmy.ro
 didactic.ro
 http://www.preschoolrainbow.org

S-ar putea să vă placă și