Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TIMOTEI CIPARIU DUMBRAVENI

GRĂDINIȚA CU P.P NR. 2 DUMBRĂVENI

Planificarea activităţilor extracurriculare


An şcolar 2017-2018
Grupa mica "Ursuletii"

EDUCATOARE ,
OLGA FĂGĂRĂȘAN
NICOLETA AVRAM

"Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista
când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să
se adapteze."
Maria Montessori - "Descoperirea copilului"

Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că
educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi
locul bine stabilit în formarea personalităţii ccopiilor.
În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele
formării personalităţii preşcolarilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe
copii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o
necesitate.
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare,
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a
timpului lor liber.
Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual,
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi
activitatea comunităţii locale.
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la stfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate.
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
Nr. Perioada Denumirea activităţii Mod de realizare Locul Parteneri
crt. desfăşură implicaţi
rii
1. Septembrie "Bucuriile toamnei" - trasee distractive Parc, Educatoarele
2017 Monument Părinţii
Preşcolarii
2. Octombrie "Toamna - frumuseţe, - atelier de pictură în aer Curtea Educatoarele
2017 bucurie şi culoare" liber grădiniţei Părinţii
Preşcolarii
Teatru de papusi
3. "Ne place - Înscrierea şi participarea
Noiembrie competiţia!" copiilor la diferite Grădiniţă Educatoarele
2017 concursuri Preşcolarii
4. "Ghetuţa lui Moş - atelier de creaţie - Educatoarele
Nicolae" activitate practică Grădiniţă Părinţii
Decembrie Preşcolarii
2017 "Christmas is magic!" - program artistic - moment Grădiniţă Educatoarele
magic de Crăciun Părinţii
Preşcolarii
5. Ianuarie "Săniuţa veselă" - jocuri în aer liber - prin Curtea Educatoarele
2018 zăpadă (dacă vremea este grădiniţei Preşcolarii
corespunzătoare)
6. Februarie "Eu sunt mic dar ştiu - concurs de testare a Grădiniţă Educatoarele
2018 multe!" cunoştinţelor dobândite cu Preşcolarii
diplome şi recompense
7. Martie "Martie în - expoziţie de mărţişoare Grădiniţă Educatoarele
2018 sărbătoare" Preşcolarii
"Împreună pentru o - acţiune de ecologizare şi Parcul şi Educatoarele
8. Aprilie Grădiniţă Verde! - plantare a parcului şi curţii curtea Părinţii
2018 Ziua Pământului" grădiniţei grădiniţei Preşcolarii
9. Mai 2018 ,, Ziua Europei Spring - se anunţă tema Grădiniţă Educatoarele
Day’’ Preşcolarii
10. "Curcubeul copiilor" - jocuri şi activităţi Loc de Educatoarele
Iunie 2018 distractive cu ocazia Zilei joacă - Părinţii
de 1 iunie Orăşelul Preşcolarii
copiilor

BIBLIOGRAFIE:

 Mihaela Păişi Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator preşcolar - ghid metodologic -


ediţia a V a revizuită, V&INTEGRAL, Bucureşti 2015;
 Elinor Schulman Kolumbus, Didactică preşcolară, traducere Magdalena Dumitrana,
Ediţia a III a, V&INTEGRAL, Bucureşti 2008;
 Silvia Borţeanu, Viorica Preda, Anca-Camelia Vodiţă, Metoda proiectelor la vârstele
timpurii - ediţia a doua revizuită, Editura Miniped, Bucureşti-2016;
 tim-tim-timmy.ro
 didactic.ro
2
3

S-ar putea să vă placă și