Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

DLC – EDUCAREA LIMBAJULUI


„FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI”
POVESTIREA EDUCATOAREI
PROIECT DE ACTIVITATE

EDUCATOARE: AVRAM NICOLETA OCTAVIA


UNITATEA DE ÎNVÂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P. nr 2, Dumbrăveni
DATA:
GRUPA: Mare ,,Voiniceii”
NIVEL: II
TEMA DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA INDEPENDENTĂ: ,,Poveștile toamnei”
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Fata babei și fata moșneagului!”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI IMPLICATE: Educarea limbajului
MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei
TIPUL ACTIVITĂȚII: însușire de noi cunoștințe
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
COMPORTAMENTE VIZATE:
Participă la activitățile de grup, în calitate de auditor
Utilizează structurile verbale înșușite în contexte familiare cunoscute
SCOPUL: Familiarizarea copiilor cu creații literare clasice
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - Să audieze cu atenție textul poveștii;
O2 - Să rețină ideile principale;
O3 - Să identifice personajele din poveste;
O4 - Să desprindă mesajul din povestea audiată;
O5 – Să redea firul epic cu ajutorul imaginilor.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ȘI PROCEDEE: povestirea, conversația, explicația, expunerea, problematizarea, brainstormingul;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: carte de povești, siluete cu personajele din poveste, plnșe cu imagini din poveste, stimulente.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
EVALUARE:
FORME DE EVALUARE: evaluare individuală, evaluare colectivă.
METODE DE EVALUARE :observare curentă, aprecieri stimulative, observarea comportamentului copiilor la activitate.
DURATA: 30-35min
LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educația timpurie, 2019;
 Metodica activităților instructiv – educative în grădinița de copii, Editura Gheorghe Cârțu Alexandru, Craiova, 2009;
 Mătăsaru, Maria, Chiriloaie, Maria, Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008;

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Etapele activității Prelucrarea conținutului Stategii didactice
Activitatea educatoarei Activitatea Metode şi Mijloace de Evaluare/
preșcolarilor procedee învăţământ Metode și
indicatori
Voi anunța preșcolarii că, venind spre Stimularea
1. Captarea gradinița lor, m-am întâlnit cu o fetiță Preșcolarii sunt Conversația Lădița interesului pentru
atenției frumoasă și isteață, îmbrăcată în costum atenți fermecată, activitate
popular care mi-a înmânat o lădiță la ceea ce citește Scrisoare de
fermecată, o scrisoare și niște surprize educatoarea. la fata
pentru a le duce micuților. moșului,
Deschid plicul și citesc ceea ce le-a Planșe
scris fetița:
"Uite-aşa, fără de veste,
M-am coborât din poveste,
Să v-aduc ceva şi vouă,
Pentru lecţia cea nouă.
Chiar de sunt doar o fetiţă
Eu sunt foarte hărnicuţă,
Şi-am primit în dar răsplată
O lădiţă fermecată.
De veţi şti povestea mea,
Veţi afla, ce este-n ea."
2. Enunțarea Voi anunţa tema activităţii şi obiectivele Preșcolarii sunt Explicația Carte de Observarea
temei și a propuse: atenți la anunțul Observația povești comportamentului
obiectivelor Pentru a o cunoaște mai bine pe fetiță și meu. Siluete copiilor
pentru a ști prin ceea ce a trecut ea,
aceasta m-a rugat să vă spun povestea
″Fata babei și fata moșneagului″ scrisă de
marele scriitor Ion Creangă.
Vă rog să fiți atenți la ceea ce ne prezintă
povestea pentru a ști să o povestiți și voi
acasă.
3. Actualizarea Se va purta o discuţie cu copiii Preșcolarii răspund Conversația Aprecierea
cunoștințelor referitoare la basmele şi poveştile la întrebări cunoștințelor
cunoscute de ei: referitoare
-,,Ce poveşti şi basme cunoaşteţi?“ la povești
-,,Care v-au plăcut mai mult?“
-,,De ce?“
- „Cum începe o poveste?“
- „Și cum se termină?“
4. Prezentarea Se va povesti folosindu-se intonaţia, Urmăresc Povestirea Siluete Observarea
conținutului mimica, gestica, adecvată pentru a expunerea personaje sistematica a
Rețin ideile comportamentului
învățării exprima mesajul textului. principale, copiilor
expresiile artistice,
Pe parcursul povestirii explic cuvintele dialogurile dintre
necunoscute: ciur (obiect confecţionat din personaje. Ciur
sârmă sau o bucată de tablă, sită), fus Preșcolarii sunt Fus
(unealtă cu care se toarce), pârleaz atenți la explicația Explicația Salbă
(trecătoare îngustă peste un gard făcută cuvintelor
din scânduri), salbă (podoabă pentru gât necunoscute
acătuită din monede).
5. Dirijarea Stabilesc momentele principale ale Preșcolarii
învățării naraţiunii, cu suport intuitiv. denumesc
Solicit denumirea personajelor din text şi personajele, Denumirea
indicarea lor pe planşe. recunoscându-le pe Conversația Planșe personajelor
Cer copiilor povestirea conţinutului planșă.
narativ (fragmente) cu utilizarea Exercițiul Reproducerea
elementelor de expresivitate (intonaţia, Copiii povestesc pe unor fragmente
accentul, modelarea vocii după baza imaginilor din text
personajele intrate în dialog, utilizarea prezentate.
unor expresii artistice din text).
Cer copiilor alcătuirea de enunţuri Preșcolarii Exercițiul Alcătuirea de
6. Obținerea (propoziţii) folosind cuvintele din text (3- alcătuiesc enunțuri propoziţii simple
performanței simple/dezvoltate
4 propoziţii). cu cuvintele noi.

7. Feedback-ul Solicit exprimarea impresiilor faţă de Preșcolarii își Conversația Extragerea valorii
comportamentul personajelor din poveste exprimă impresiile Problematizarea educative a
şi extragerea valorii educative a textului. față de textului
comportamentul
personajelor din
poveste
8. Retenția și Spun copiilor că și noi trebuie să fim Sunt atenți la Explicația Observarea
transferul precum fata moșului (harnici, cinstiți și sfaturile Brainstormingul comportamentului
buni la suflet). educatoarei. copiilor

9. Evaluarea Apreciez modul cum au reprodus Copiii sunt atenți la Conversația Evaluare orală
fragmentele, cum au alcătuit propoziţiile mesajul
educatoarei.
10. Încheierea Apreciez efortul depus de către copii în Copiii sunt atenți la Conversația Fețe Aprecieri verbale
activității timpul activității. Copiii sunt mesajul zâmbitoare
recompensați cu fețe zâmbitoare, pere și educatoarei. Pere
aprecieri verbale.

S-ar putea să vă placă și