Sunteți pe pagina 1din 11

LUMEA CĂRŢILOR

LITERATURA PENTRU COPII


- DISCIPLINA OPŢIONALĂ-

Argument

Limbajul copilului se realizează pe baza unui sistem de reguli achiziţionat prin imitare
de la cei din jur şi se dezvoltă organic, pe baza unui complex de situaţii psihice implicat de
procesul comunicării.
Lecturile bunicilor, părinţilor sau ale învăţătorilor, în anumite momente ale zilei,
constituie cea mai bună modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu cărţile.
Când intră în contact cu texte sau mai ales cu vorbitori, achiziţiile unor elemente noi se
fac pe baza nativului existent, producându-se o dezvoltare a acestuia.
Astfel, dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a copilului se realizează cu eficienţă
maximă în orele de literatură română, în general şi literatura pentru copii în mod deosebit, prin
studierea de texte specifice vârstei, ce pun în valoare întregul sistem lingvistic.
Prin convorbiri, povestiri, repovestiri, memorizări, lectura unor texte, dramatizări
precum şi prin jocurile didactice realizate în ore, se va urmări dezvoltarea capacităţii de a vorbi
şi de a scrie.
Motivaţia alegerii literaturii pentru copii ca disciplină opţională este aceea că această
disciplină reprezintă o componentă importantă a literaturii române ce include totalitea
creaţiilor care, prin profunzimea mesajului, gradul de accesabilitate şi nivelul realizărilor
artistice, se dovedesc capabile să intre într-o relaţie afectivă cu cititorii ei.
Trăim într-un secol al vitezei, iar societatea noastră, aflată într-o permanentă schimbare,
imprimă o avalanşă de influenţe, multe din ele având un efect negativ asupra elevului.
Posibilitatea conectării la Internet, multitudinea programelor de televiziune precum şi
publicaţiile variate apărute pe piaţă, creează premisele petrecerii unui timp liber , în care
citirea unei cărţi cu valoare literară este exclusă. Îngrijorarea părinţilor este justificată în
momentul în care observă că micuţii îşi petrec prea mult timp în faţa televizorului ,urmărind
prea multe scene violente, sau accesând acelaşi tip de joc la calculator , obosindu-le creierul şi
ochii în mod inutil.
Astfel, de comun acord cu aceştia am stabilit ca pentru anul şcolar 2007-2008 să desfăşurăm la
clasă opţionalul ,, Lumea cărţilor - Literatura pentru copiii”, pentru a îndemna elevii
să citească , pentru a-i face să păşească cu drag în lumea Vrăjitorului din Oz, în Ţara piticilor
sau în orice alt tărâm de vis imaginat şi scris cu atâta măiestrie de scriitori celebri.
Pe de altă parte am considerat că aceasta este modalitatea corectă de a dezvolta
copiilor deprinderile de comunicare, accentul căzând pe o învăţarea socială, prin presupuşii
paşi de a intra în pielea unui personaj şi prin învăţarea progresivă a rolurilor, de a dezvolta
achiziţii lingvistice, de a stimula interesul pentru lectură, îmbogăţindu-şi experienţa de viaţă şi
capacităţile de comunicare.
,,Lumea cărţilor - Literatura pentru copiii ” poate fi punctul de plecare spre
înţelegerea şi pătrunderea universului mirific al cuvântului. Literatura, ca artă a cuvântului, îi
poate oferi copilului un întreg univers de gândire şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli. Vor
învaţa că binele învinge răul , că adevărul distruge minciuna.
Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderile copiilor cu normele de comportare
civilizată a sentimentelor morale, curajul, perseverenţa, respectul pentru muncă sunt cerinţe la
realizarea cărora opera literară, prin specificul ei aduce o contribuţie majoră. De aceea, nu
întamplator, literatura pentru copii, ca disciplină opţionala, vine în întâmpinarea cerinţelor a
mai multor direcţii: interesul elevilor, asigurarea viitorului societăţii cu o generaţie avansată
din punct de vedere intelectual şi moral.

· OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvoltarea capacităţii de audiere şi receptare a unui text literar.
2. Dezvoltarea capacităţii de reproducere a conţinutului unui text.
3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.
4. Dezvoltarea capacităţii de a citi texte literare sau nonliterare.

· OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE


ACTIVITATI DE INVATARE :

Obiective de referinta: Activitati de invatare:


1. Dezvoltarea capacitatii de audiere si receptare a unui text literar:
1.1. sa inteleaga -citirea expresiva a unor texte literare(povesti,
semnificatia globala a ovestiri,poezii...)atractive, accesibile;
mesajului oral; -exercitii de ordonare logica a momentelor principale ale lecturii,
cu utilizarea mijloacelor didactice auxiliare;
-exercitii de sesizare a elementelor “surpriza” introduse in lectura;
-exercitii de stabilire a momentelor principale ale lecturii;
-exercitii de recunoastere a personajelor lecturii;
-jocuri didactice pentru recunoasterea personajelor;

1.2. sa sesizeze sensul


cuvintelor intr-un sens
dat;
2.Dezvoltarea capacitatii de a reproduce continutul unui text literar:
2.1. sa formuleze clar si -exercitii de construire corecta a unor propozitii folosind cuvinte si
corect enunturile verbale expresii noi;
potrivite unor situatii date; -exercitii de povestire a continutului literar-cu puncte de sprijin;
2.2. sa integreze cuvintele -exercitii de povestire in maniera proprie;
-exercitii de recunoastere a principalelor personaje, in ordinea
noi in enunturi;
intrarii in actiune;
-exercitii de interceptare a personajului preferat;
-exercitii de alcatuire a unor propozitii (enunturi cu cuvintele si
expresiile noi);
-exercitii de sesizare a personajelor pozitive sau negative.

3. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala:


3.1. sa sesizeze legatura -alcatuire de enunturi dezvoltate cu introducerea cuvintelor si
dintre enunturi si imaginile expresiilor;
care le insotesc; -exercitii de povestire de catre mai multi elevi;
3.2. sa desprinda -povestirea continutului lecturii cu expresivitate;
semnifictia gobala a unui -exercitii de extindere a insusirilor personajelor, a temelor textelor
text audiat; audiate/citite;

4. Dezvoltarea capacităţii de a citi texte literare sau nonliterare

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

4.1. să citească clar, - exerciţii de citire a unor texte literare cunoscute;


coerent, expresiv un text - exerciţii de citire la prima vedere a unor texte literare adecvate;
literar cunoscut / - exerciţii de identificare a timpului, a locului de desfăşurare a
* necunoscut; acţiunii, a personajelor, a principalelor momente;
- întocmirea unor liste de lecturi preferate / recomandate;
4.2. * să identifice câteva - organizarea unor expoziţii cu desene ce oglindesc aspecte din
elemente specifice textele literare citite;
naraţiunii (timpul, locul,
personajele, succesiunea
evenimentelor);

4.3. să manifescte interes


pentru lectura unor texte
literare cât mai diverse;
· CONTINUTUL INVATARII :

1. Literatura pentru copii – universul fantastic al copilariei:


-povesti si povestiri din literatura romana;
-povesti si povestiri din literatura universala.

2. Vocabularul – mijloc de comunicare cu lumea inconjuratoare.


-exercitii de exprimare corecta, expresiva, nuantata… .

3. Biblioteca scolara – sursa de cunoastere .

RESURSE MATERIALE:

*Culegerile/Antologiile de texte materiale pentru ciclul primar;


*Planse didactice;
*Albume, reviste, atlase scolare;
*Reproduceri de arta cu anotimpuri ale diferitlor pictori.

MODALITATI DE EVALUARE:

1. Teste.
2. Dezbateri privind povestile/povestirile audiate.
3. Alcatuirea portofoliului(colectii de imagini cu aspecte din natura ce pot sugera texte literare
recomandate).
4. Evaluarea orala – reproducerea din memorie a unor scurte fragmente.
5. Recitarea unor poezii.
6. Dezbaterile unor proverbe.

TEXTE – SUPORT

1. Poveşti

 Ciuboţelele ogarului de Călin Gruia;


 Povestea celor trei purceluşi de Serghei Mihailov;
 Poveste de Ion Creangă;
 Răţuşca cea urâtă de Hans Christian Andersen;
 Lupul, calul şi puiul de vulpe (poveste românească);
 Legenda privighetoarei (legendă populară românească);
 Fata săracului cea isteaţă de Petre Ispirescu
 Vulpea şi strugurii de La Fontaine;
 Sarea în bucate de Petre Ispirescu;
 Prinţul fermecat de Hans Christian Andersen;

2. Taina versului

 Gândăcelul de Elena Farago;


 Socoteala lui Haplea de Moş Nae ( Batzaria);
 Păcălici la şcoală de Nicolae Labiş;
 Vulpea şi corbul de Jean de la Fontaine.

3. Dramatizări

 Călătorie în ţara copilăriei


 Unirea, naţinea a făcut-o
 Ionică şi mama, poveste populară
 Motanul încălţat, după Charles Perrault
 Croitoraşul cel viteaz după Fraţii Grimm
 Legume vesele – legume triste, dialog – scenetă
 În aşteptarea lui Moş Nicolae
 Noaptea de Crăciun
 În grădină – scenetă

BIBLIOGRAFIE :

1. Literatura pentru copii cls a III-a, Ed. Aramis 2004, Autor Olga Pîrîiala
2. “Antologie de texte literare clasele I-IV” – Ed. Aramis, 2003.
3. „ Lumea basmului – poezii şi dramatizări în versuri pentru şcolarii mici”, Ed. Carminis 2000,
Autori Georgeta Pătru, Gheorghe Pătru, Laura Pătru
4. „Educatorul – revista învăţământului preprimar şi primar vâlcean”, Ed. Offset Color 2001(nr.5),
2004 (nr.11, 12)
PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. Unitatea de învăţare Obiective de Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.


Crt. referinţă
 Formularea de întrebări şi răspunsuri;
 Povestirea orală a textului citit;
1 U1: Universul 1.1, 1.2, 2.1,  Exprimarea propriilor păreri, acordul / dezacordul privind 6h I – VI
necuvântătoarelor 3.1, 3. 3 anumite situaţii reliefate de textele suport;
 Elaborarea fişelor simple de lectură;
 Recunoaşterea personajelor – trăsături fizice şi morale.
 Formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la text;
 Povestirea orală a textului;
2. U2: Înţelepciunea animalelor 1.1, 1.2, 2.1,  Recunoaşterea dialogului ca element constitutiv al textului 10 h VII - XVII
3.1, 3. 3 literar;
 Recunoaşterea personajelor – trăsături fizice şi morale;
 Exprimarea propriilor păreri, acordul / dezacordul privind
anumite situaţii reliefate de textele suport.
 Formularea de întrebări şi răspunsuri privitoare la text;
3. U3: Taina versului 2.1, 2.3, 3.3  Titlul; autorul; strofa; versul; 4h XVII – XXII
 Identificarea expresiilor poetice;
 Memorarea / recitarea unor versuri sau strofe.
 Formularea de întrebări şi răspunsuri privitoare la text;
 Povestirea orală a textului;
4. 1.1, 1.2, 2.1,  Recunoaşterea personajelor – trăsături fizice şi morale; 8h XXIII – XXX
U4: În lumea poveştilor 3.1, 3. 3  Recunoaşterea / identificarea trăsăturilor reale şi fantastice;
 Exprimarea propriilor păreri, acordul / dezacordul privind
anumite situaţii reliefate de textele suport;
 Elaborarea fişelor simple de lectură.
 Formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la text;
 Povestirea orală a textului;
5. U5: Dramaturgie 1.1, 1.2, 2.1,  Recunoaşterea dialogului ca element constitutiv al textului; 4h XXXI - XXXV
3.1, 3. 3  Recunoaşterea personajelor – trăsături fizice şi morale;
 Exprimarea propriilor păreri, acordul / dezacordul privind
anumite situaţii reliefate de textele suport.
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

SEMESTRUL I

U1: Universul necuvântătoarelor


Număr de ore alocate: 6 h

Nr. Obiective
crt. Conţinuturi de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă
 ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text;  Conversaţia, explicaţia,  obs.
 ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde comerţul cu o problemă, sistema-
dintr-un text; problematizarea; tică;
 ex. de citire la prima vedere;  Caiete de lectură, postituri,  tema pt.
1.1, 1.2,  ex. de identificare a locului de desfăşurare a acţiunii şi a carioci; acasă.
2.1, 3.1, personajelor;  Act. frontală, individuală şi pe
3.3  ex. de povestire integrală; grupe;
 ex. de formulare de răspunsuri şi întrebări;  Text suport „Ciuboţelele
 ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea ogarului;
 Formularea de unor păreri.  2h
întrebări şi  ex. de citire a unui text cunoscut;  Conversaţia, problematizarea,  obs.
răspunsuri;  ex. de ordonbare a imaginilor în funcţie de succesiunea exerciţiul, comerţul cu o sistema-
 Povestirea orală a 1.1, 1.2, logică a evenimentelor; problemă; tică;
textului citit; 2.1, 3.1,  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text;  Caiete de lectură, postituri,  tema pt.
1  Exprimarea 3.3  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde carioci; acasă.
propriilor păreri, dintr-un text;  Act. frontală, individuală şi pe
acordul /  ex. de povestire integrală; grupe;
dezacordul privind  ex. de formulare de răspunsuri şi întrebări;  Text-suport „În grădină;
anumite situaţii  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea  2h
reliefate de textele unor păreri.
suport;  ex. de citire a unui text cunoscut;  Conversaţia, problematizarea,  obs.
 Elaborarea fişelor  ex. de ordonbare a imaginilor în funcţie de succesiunea exerciţiul, comerţul cu o sistema-
simple de lectură; logică a evenimentelor; problemă; tică;
 Recunoaşterea 1.1, 1.2,  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text;  Caiete de lectură, postituri,  tema pt.
personajelor – 2.1, 3.1,  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde carioci; acasă.
trăsături fizice şi 3.3 dintr-un text;  Act. frontală, individuală şi pe
morale.  ex. de povestire integrală; grupe;
 ex. de formulare de răspunsuri şi întrebări;  Text-suport „Gândăcelul ” ;
 ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea  2h
unor păreri.
U2: Înţelepciunea animalelor
Număr de ore alocate: 10 h
Nr. Ob. de
crt. Conţinuturi referinţă Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
 ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text;  Conversaţia, explicaţia, comerţul  obs.
 ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un cu o problemă, problematizarea; sistema-
1.1, 1.2, text;  Caiete de lectură, postituri, tică;
 Formularea 2.1, 3.1,  ex. de citire la prima vedere; carioci;  tema
de întrebări 3. 3  ex. de identificare a locului de desfăşurare a acţiunii şi a personajelor;  Act. frontală, individuală şi pe pt. acasă
şi  ex. de povestire integrală; grupe;
răspunsuri  ex. de formulare de răspunsuri şi întrebări;  Text-suport „Vulpea şi corbul” de
referitoare  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri. Jean de la Fontaine;
1 la text;  2h
 Povestirea  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text;  Conversaţia, explicaţia, comerţul  obs.
orală a  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un cu o problemă, problematizarea; sistema-
textului; 1.1, 1.2, text;  Caiete de lectură, postituri, tică;
 Recunoaşte 2.1, 3.1,  ex. de citire la prima vedere; carioci;  tema
rea 3. 3  ex. de identificare a locului de desfăşurare a acţiunii şi a personajelor;  Act. frontală, individuală şi pe pt. acasă
dialogului  ex. de povestire integrală; grupe;
ca element  Text-suport „Cei trei purceluşi”
constitutiv  2h
al textului 1.1, 1.2,  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text;  Conversaţia, explicaţia, comerţul  obs.
literar; 2.1, 3.1,  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un cu o problemă, problematizarea; sistema-
 Recunoaşte 3. 3 text;  Caiete de lectură, postituri, tică;
rea  ex. de citire la prima vedere; carioci;  tema
personajelo  ex. de identificare a locului de desfăşurare a acţiunii şi a personajelor;  Act. frontală, individuală şi pe pt. acasă
r – trăsături  ex. de povestire integrală; grupe;
fizice şi  Text-suport „Lupul, calul şi puiul
morale; de vulpe” ;
 Exprimarea  2h
propriilor 1.1, 1.2,  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text;  Conversaţia, explicaţia, comerţul  obs.
păreri, 2.1, 3.1,  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un cu o problemă, problematizarea; sistema-
acordul / 3. 3 text;  Caiete de lectură, postituri, tică;
dezacordul  ex. de citire la prima vedere; carioci;  tema
privind  ex. de identificare a locului de desfăşurare a acţiunii şi a personajelor;  Act. frontală, individuală şi pe pt. acasă
anumite  ex. de povestire integrală; grupe;
situaţii  ex. de formulare de răspunsuri şi întrebări;  Text-suport „Legenda
reliefate de  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri. privighetoarei” ;
textele  2h
suport. 1.1, 1.2,  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text;  Conversaţia, explicaţia, comerţul  obs.
2.1, 3.1,  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un cu o problemă, problematizarea; sistema-
3. 3 text;  Caiete de lectură, postituri, tică;
 ex. de citire la prima vedere; carioci;  tema
 ex. de identificare a locului de desfăşurare a acţiunii şi a personajelor;  Act. frontală, individuală şi pe pt. acasă
 ex. de povestire integrală; grupe;
 ex. de formulare de răspunsuri şi întrebări;  Text-suport „Vulpea şi strugurii” ;
 ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri.  2h
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL al II – lea

U3: Taina versului


Număr de ore alocate: 4 h

Nr. Obiective
crt. Conţinuturi de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă
 ex. de citire la prima vedere;  Conversaţia, explicaţia, comerţul cu o  obs.
 ex. de prozodie; problemă, problematizarea, jocul sistema-
 Formularea de  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea didactic; tică;
întrebări şi unor păreri;  Caiete de lectură, postituri, carioci;
răspunsuri 2.1, 2.3, 3.3  ex. de formulare de răspunsuri şi întrebări;  Act. frontală, individuală şi pe grupe;
1 privitoare la text;  organizarea unei expoziţii cu desene care oglindesc  Text-suport „Socoteala lui Haplea;
 Titlul; autorul; aspecte din textul citit;  2h
strofa; versul;  ex. de citire la prima vedere;  Conversaţia, explicaţia, comerţul cu o  obs.
 Identificarea  ex. de prozodie; problemă, problematizarea, jocul sistema-
expresiilor  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea didactic; tică;
poetice; 2.1, 2.3, 3.3 unor păreri;  Caiete de lectură, postituri, carioci;
 Memorarea /  ex. de formulare de răspunsuri şi întrebări;  Act. frontală, individuală şi pe grupe;
recitarea unor  organizarea unei expoziţii cu desene care oglindesc  Text-suport „Păcălici la şcoală” de
versuri sau strofe. aspecte din textul citit; Nicolae Labiş;
 2h
U4: În lumea poveştilor
Număr de ore alocate: 8 h
Nr. Obiective
crt. Conţinuturi de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă
 ex. de citire la prima vedere;  Lectura cu predicţii’ conversaţia,  obs.
 ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text; explicaţia, problematizarea, sistema-
 Formularea 1.1, 1.2,  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un text; comerţul cu o problemă, tică;
de întrebări 2.1, 3.1,  ex. de povestire pe fragmente; horoscopul, eseul de 10 minute;  eseul de
şi răspunsuri 3. 3  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri;  Caiete de lectură, postituri, carioci; 10
privitoare la  ex. de grupare a personajelor în funcţie de anumite trăsături de  Act. frontală, individuală şi pe minute.
text; caracter; grupe;
 Povestirea  ex. de recreeare a textului prin modificarea voită a unor elemente;  Text-suport „Poveste”de Ion
orală a  ex. de formulare în scris a unor enunţuri în care să argumenteze Creangă;
textului; părerea despre un personaj.  2h
 Recunoaşter  ex. de citire la prima vedere;  Lectura cu predicţii’ conversaţia,  obs.
1 ea  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text; explicaţia, problematizarea, sistema-
personajelor 1.1, 1.2,  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un text; comerţul cu o problemă, tică;
– trăsături 2.1, 3.1,  ex. de povestire pe fragmente; horoscopul, eseul de 10 minute;  eseul de
fizice şi 3. 3  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri;  Caiete de lectură, postituri, carioci; 10
morale;  ex. de grupare a personajelor în funcţie de anumite trăsături de  Act. frontală, individuală şi pe minute.
 Recunoaşter caracter; grupe;
ea /  ex. de recreeare a textului prin modificarea voită a unor elemente;  Text-suport „Sarea în bucate”;
identificarea  ex. de formulare în scris a unor enunţuri în care să argumenteze  2h
trăsăturilor părerea despre un personaj
reale şi
fantastice;  ex. de citire la prima vedere;  Lectura cu predicţii’ conversaţia,  obs.
 ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text; explicaţia, problematizarea, sistema
 ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un text; comerţul cu o problemă, -tică;
1.1, 1.2,  ex. de povestire pe fragmente; horoscopul, eseul de 10 minute;  tema
2.1, 3.1,  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri;  Caiete de lectură, postituri, carioci; pt.
3. 3  ex. de grupare a personajelor în funcţie de anumite trăsături de caracter;  Act. frontală, individuală şi pe acasă.
 ex. de recreeare a textului prin modificarea voită a unor elemente; grupe;
 ex. de formulare în scris a unor enunţuri în care să argumenteze părerea  Text-suport „Răţuşca cea urâtă”;
despre un personaj.  2h
 ex. de citire la prima vedere;  Lectura cu predicţii’ conversaţia,  obs.
 ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text; explicaţia, problematizarea, sistema
 ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un text; comerţul cu o problemă, -tică;
1.1, 1.2,  ex. de povestire pe fragmente; horoscopul, eseul de 10 minute;  eseul
2.1, 3.1,  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri;  Caiete de lectură, postituri, carioci; de 10
3. 3  ex. de grupare a personajelor în funcţie de anumite trăsături de caracter;  Act. frontală, individuală şi pe minute.
 ex. de recreeare a textului prin modificarea voită a unor elemente; grupe;
 ex. de formulare în scris a unor enunţuri în care să argumenteze părerea  Text-suport „Fata săracului cea
despre un personaj. isteaţă”;
 2h
U5: Dramatizare
Număr de ore alocate: 4 h

Nr. Obiective
crt. Conţinuturi de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
referinţă
 Formularea de  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text;  Conversaţia, explicaţia, comerţul  obs.
întrebări şi  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un text; cu o problemă, problematizarea; sistema-
1 răspunsuri 1.1, 1.2,  ex. de citire la prima vedere;  Caiete de lectură, postituri, carioci; tică;
referitoare la 2.1, 3.1,  ex. de identificare a locului de desfăşurare a acţiunii şi a personajelor;  Act. frontală, individuală şi pe  tema pt.
text; 3. 3  ex. de povestire integrală; grupe; acasă.
 Povestirea  ex. de formulare de răspunsuri şi întrebări;  Text-suport „Noaptea de Crăciun;
orală a  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri.  1h
textului;  ex. de interpretare a personajelor
 Recunoaşterea 1.1, 1.2,  ex. de citire la prima vedere;  Lectura cu predicţii’ conversaţia,  obs.
dialogului ca 2.1, 3.1,  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text; explicaţia, problematizarea, sistema-
element 3. 3  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un text; comerţul cu o problemă, tică;
constitutiv al  ex. de povestire pe fragmente; horoscopul, eseul de 10 minute;  tema pt.
textului  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri;  Caiete de lectură, postituri, carioci; acasă.
literar;  ex. de grupare a personajelor în funcţie de anumite trăsături de caracter;  Act. frontală, individuală şi pe
 Recunoaşterea  ex. de recreeare a textului prin modificarea voită a unor elemente; grupe;
personajelor –  ex. de formulare în scris a unor enunţuri în care să argumenteze părerea  Text-suport „Unirea Naţiunea a
trăsături fizice despre un personaj. făcut-o”;
şi morale;  ex. de interpretare a personajelor  1h
 Exprimarea 1.1, 1.2,  ex. de citire la prima vedere;  Lectura cu predicţii’ conversaţia,  obs.
propriilor 2.1, 3.1,  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text; explicaţia, problematizarea, sistema-
păreri, acordul 3. 3  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un text; comerţul cu o problemă, tică;
/ dezacordul  ex. de povestire pe fragmente; horoscopul, eseul de 10 minute;  tema pt.
privind  ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri;  Caiete de lectură, postituri, carioci; acasă.
anumite  ex. de grupare a personajelor în funcţie de anumite trăsături de caracter;  Act. frontală, individuală şi pe
situaţii  ex. de recreeare a textului prin modificarea voită a unor elemente; grupe;
reliefate de  ex. de formulare în scris a unor enunţuri în care să argumenteze părerea  Text-suport „Ionică şi mama”;
textele suport. despre un personaj.  1h
 ex. de interpretare a personajelor
1.1, 1.2,  ex. de citire la prima vedere;  Lectura cu predicţii’ conversaţia,  obs.
2.1, 3.1,  ex. de identificare a principalelor idei dintr-un text; explicaţia, problematizarea, sistema-
3. 3  ex. de identificare a moralei, a învăţăturii ce se desprinde dintr-un text; comerţul cu o problemă, tică;
 ex. de povestire pe fragmente; horoscopul, eseul de 10 minute;  tema pt.
 ex. de formulare de argumente pro / contra în susţinerea unor păreri;  Caiete de lectură, postituri, carioci; acasă.
 ex. de grupare a personajelor în funcţie de anumite trăsături de caracter;  Act. frontală, individuală şi pe
 ex. de recreeare a textului prin modificarea voită a unor elemente; grupe;
 ex. de formulare în scris a unor enunţuri în care să argumenteze părerea  Text-suport „Călătorie în ţara
despre un personaj. copiăriei”;
 ex. de interpretare a personajelor  1h

S-ar putea să vă placă și