Sunteți pe pagina 1din 17

Școala Gimnazială nr.

88

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Grupa:Mica C
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 13. 12.2022


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Scoala Gimnaziala nr.88
EDUCATOARE: Ilie Adelina
GRUPA: Mica C
TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: ,,Iarna,anotimul bucuriei’’
SUBTEMA: „Tradiții și obiceiuri de iarnă”
TEMA ACTIVITĂŢII: „Noi umblăm şi colindăm!”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP + ADE + ALA1 + ALA2)
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, în grupuri mici, individual
TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă (însuşire şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi)
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Rutine – Salutul, completarea calendarului naturii, discuţii despre anotimpul iarna și
sărbătorile de iarnă ,,Sărut-mâna, gazdă aleasă!’’(deprinderea de a utiliza formulele de
politețe), noutățile zilei;
Întâlnirea de dimineaţă: -„Primiți cu colinda?”- discuţii libere
Tranziţii: Joc muzical – „Săniuța fuge”, „Moș Crăciun cu plete dalbe”;
Recitativ ritmic: ,,Ța, ța, ța, căpriță ța!’’;
Colind: „Am plecat să colindăm!’’.
2. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE:
Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului: „Nașterea Lui Iisus Hristos”-
povestirea
educatoarei;
Domeniul om şi societate - Activitate practică: „Trăistuţa colindătorilor”- aplicaţie
(decorare cu
motive tradiţionale).
3. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (etapa I):
Joc de masă:
 Puzzle: „Poveste de Crăciun”
 Domino: ,,Caută umbra!”
Joc de rol:
 „De-a gospodinele!”- (pregătim covrigei, prăjituri și ceai pentru colindători) -
activitate
practic - gospodărească;

4. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (etapa a II-a):


- program distractiv tematic: Obiceiuri și tradiții străbune - „Primiţi colinda?”
SCOPUL:
ü Dezvoltarea capacităţii de a asculta o poveste, de a transpune gânduri semnificaţii
prin limbajul specific vârstei, precum şi a capacităţii de a comunica idei şi sentimente
faţă de unele tradiţii specifice sărbătorilor de iarnă (obiceiul colindului);
ü Consolidarea deprinderii de a lipi elemente decorative într-un spaţiu dat.

Obiective: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:


O1- Să recunoască personajele poveştii pe baza unor ilustraţii;
O2- Să identifice momentele principale ale povestirii pe baza imaginilor-suport;
O3- Să transmită idei şi sentimente legate de o temă dată (în cazul de faţă, obiceiuri şi tradiţii
de
iarnă) cu ajutorul limbajului oral, dar şi cu ajutorul limbajului artistic, respectiv: prin
cântec,
poezie, dans;
O4- Să lipească diferite materiale (elemente decorative) într-un spaţiu dat;
O5- Să interpreteze rolul de gospodină pregătind covrigi, prăjituri și ceai pentru colindători;
O6- Să utilizeze creativ materialele descoperite în centrele de activitate;
O7- Să manifeste spirit cooperant în activităţile de grup.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, turul galeriei, povestirea, observaţia,
problematizarea, metoda RAI
Mijloace de învățământ: Calendarul naturii, catalog, laptop, video – proiector, prezentare
power-point, scrisoare, planșe ilustrative, imagini din poveste, iesle, prunc, jetoane cu
imagini de Crăciun, sorcovă, stea, brad trăistuţe pentru colindat, decoraţiuni (mărgeluţe,
paiete, elemente decupate din fetru reni, Moș Crăciun, brăduţ, fulgi de zăpadă etc.), lipici
siliconic, medalioane cu Moș Crăciun, puzzle, patafix, carton diferite culori, jetoane domino,
făină, apă, sare, drojdie, zahăr, esență, planşete pentru frământat, pensulă, miere, tavă de
copt, coptor electric, şorţuleţe, cuţite de plastic, şerveţele umede/ uscate, recompense, etc.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
Continuă – formativă: prin observarea comportamentelor copiilor şi corectarea
răspunsurilor, prin
întrebări, aprecieri verbale, îndrumări individuale și motivante, prin
analiza
și aprecierea produselor activității din toate centrele, acordarea de
stimulente
și recompense.
Locul de desfășurare: sala de grupă
Durata: o zi
Bibliografie:
 Tomescu V., Fulger E., Dăscălescu T., Metodica educației plastice pentru
învățământul preprimar, (2006), Editura Bibliotheca, Târgoviște;
 MECTS - „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH, 2019;
 Breben S., Goncea E., Ruiu G., Fulga M., - „Metode interactive de grup”, Editura
Arves, Bucureşti, 2006;
 Conferinţa Educatoarelor / 2013 (propunere structură proiect didactic) - material
diseminat de către inspector învăţământul preşcolar prof. Victoria Tomescu.

SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă la care copiii sunt chemaţi cu


ajutorul versurilor: „De mânuţă noi ne luăm/ Ochi în ochi, noi ne uităm/ Şi frumos...ne
salutăm!”
Salutul: Copiilor li se propune să fie „colindători”- să facă o repetiţie pentru colind.
Educatoarea arată copiilor o trăistuţă - simbol cu ajutorul căreia se vor prezenta menţionând o
însuşire caracteristică a colindătorului, ca de exemplu: „Bună dimineața! Sunt Sandra/ Ionuț,
colindătorul vesel /cuminte….”. Salutul se realizează prin metoda ,,comunicării rotative”.
Copiii stau pe scăunele, aşezaţi în semicerc, iar salutul începe de la educatoare şi este
continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă, dându-şi mâna.
Prezenţa se realizează prin întrebarea educatoarei: „Cine nu-i la grădinţă şi doarme
leneş sub plăpumiţă?” O fetiţă numără băieţii, iar un băiat numără fetițele. Se realizează
prezenţa copiilor prin aşezarea fotografiilor pe omul de zăpădă.
Calendarul naturii: Se poartă o scurtă discuție despre anotimpul iarna, urmată de
completarea Calendarului naturii, ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”, ,,Cum ne
îmbrăcăm?,,, ,,În ce zi a săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”, ,,Ce sărbătoare
creștină se apropie?’’.
Rutine: ,,Sărut-mâna, gazdă aleasă!’’(deprinderea de a utiliza formulele de politețe -
exersarea deprinderii de a se comporta civilizat. Se exersează prin toate activităţile
desfăşurate în cursul zilei.
Împărtăşirea cu ceilalţi: Cum ne pregătim noi, împreună cu familia şi prietenii
pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului Iisus.
Noutatea zilei: În scopul creării unei atmosfere prielnice începerii activităţii, grupa va
fi deranjată de un zgomot. Din sala de grupă iese doamna educatoare și găsește lângă ușă o
casuță a lui Moș Crăciun, intră cu ea în clasă, o deschide și găsește un CD și o scrisoare. Le
propune copiilor să asculte scrisoarea cu o poezie și apoi să introducă CD în laptop și să
descopere împreună ce se află pe acesta.
Copile drag,

Când tu ești bun și asculți, cu tine


Merg îngerașii buni și mulți
Și te-nsoțesc când esti cuminte,
Dar se-ntristează când tu n-asculți.
Ce fericiți sunt îngerașii
Când tu ești bun și silitor,
Când sunt cuminți toți copilașii
Ce mare-i bucuria lor!
O, nu întrista pe îngerașii
Ce vin cu drag în jurul tău,
Ci, cheamă-i
Să-ți îndrume pașii,
Să fii mai bun,
Să nu faci rău!

Cu drag, Moș Crăciun

Tranziţie – ,,Săniuța fuge!’’- joc muzical


Pentru a afla ce sărbătoare se apropie copiii vor asculta povestea „Nașterea Lui Iisus
Hristos”. Povestea va fi redată expresiv, însoțită de gestică, mimică, modularea vocii în
centrul Bibliotecă.
Introducerea în activitatea de povestire - În scopul creării unei atmosfere prielnice începerii
activităţii de povestire, se va prezenta copiilor un Moș Crăciun. Se va trezi astfel interesul
copiilor pentru activitate. Educatoarea va motiva alegerea temei (peste câteva zile sărbătorim
Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului, iar odată cu sosirea acestei săbători vine și Moș Crăciun
care le va aduce cadouri tuturor copiilor).
Precizarea poveştii - Educatoarea va preciza numele poveştii: ,,Nașterea Lui Iisus Hristos”.
Se vor preciza sarcinile copiilor: să asculte cu atenţie povestea pentru a o putea povesti
părinţilor, dar și cine este Iisus Hristos și când s-a născut.
Expunerea textului povestirii - Conţinutul povestirii va fi prezentat de către educatoare clar,
coerent, corect şi expresiv, cu un ton şi o mimică adecvată, pentru a trezi emoţii şi pentru a
asigura motivaţia învăţării.
Se explica cuvintele și expresiile noi (aur, smirnă, tămâie, magi, ostași). În timpul
povestirii educatoarea prezintă slide-uri (PPT) la retroproiector corespunzător fiecărui
moment principal al poveştii.
Planul de idei al povestirii:
1. O tânără pe nume Maria ce trăia în orașul Nazaret era logodită cu un tâmplar pe
nume Iosif.
2. Maria este înștiințată de Îngerul Gavril că va naște un fiu care se va numi Iisus.
3. Maria și Iosif s-au căsătorit și așteptau cu nerăbdare Nașterea Fiului promis.
4. Iisus a fost adus pe lume într-un grajd plin cu paie.
5. Păstorii sunt înștiințați de minunea care s-a înfăptuit.
6. Păstorii curioșii au plecat să găsească locul și l-au găsit întocmai cum vestise Îngerul
Gavril.
7. Înțelepții cercetau stelele și cerul, așteptând un semn care să vestească Nașterea
Mântuitorului.
8. Călăuziți de steaua de pe cer Magii i-au oferit daruri din aur, smirnă și tămâie
Mântuitorului nostru.
Pe parcursul povestirii educatoarea va folosi o serie de mijloace prin care va nuanţa
expunerea în funcţie de stările afective pe care textul literar le implică şi anume: tonul cald
potrivit cu importanţa faptelor, modularea vocii pentru a imita personajele, marcarea pauzelor
determinate de punctuaţie, mimică şi gesturi adecvate situaţiilor prezentate. Prin toate aceste
mijloace educatoarea va încerca să imprime povestirii caracterul plastic - intuitiv.
Fixarea conţinutului - Pentru fixarea cunoştinţelor, la sfârşitul poveştii educatoarea iniţiază
jocul: Colindătorul isteț (foloseşte metoda RAI);
Fixarea poveștii se realizează prin metoda RAI (educatoarea va adresa întrebări
legate de conținutul poveștii, numind copiii cu ajutorul unui clipoțel, iar copiii care vor
prinde clopoțelul vor răspunde şi îl vor arunca mai departe.
La final copiii vor așeza imaginile din poveste în ordinea logică a povestirii.
Educatoarea se declară mulţumită de modul în care au participat preşcolarii la activitate,
copiii au fost mici detectivi şi au descoperit care este adevărul despre Nașterea Lui Iisus
Hristos.
Cu ajutorul tranziţiei: „Moș Crăciun cu plete dalbe” – joc muzical, copiii părăsesc
sala de grupă pentru a servi gustarea.
În continuare, copiii se încolonează în șir câte unul și pornesc prin sala de grupă, către
locul în care sunt pregătite cele trei centre de activitate deschise.
Tranziţie: Recitativ ritmic: ,,Ța, ța, ța, căpriță ța!, Și la anul tot așa, Noi umblăm şi
colindăm!
Lucruri bune sa-nvățăm, Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și la centre noi
pornim.”
 ARTĂ: ADE – Domeniul Om şi Societate – Activitate practică) – Aplicaţie:
„Trăistuţa colindătorilor”(decorare cu motive tradiţionale). Se va realiza integrat în
cadrul centrului Artă. Copiii vor avea la dispoziţie trăistuţe pentru colindat,
decoraţiuni cu motive tradiţionale (mărgelușe, paiete, elemente decupate din fetru:
ren, brăduţ, fulgi de zăpadă etc.), lipici siliconic. Vor decora, ajutaţi de educatoare
Trăistuţa colindătorului, în care vor pune răsplata primită în urma colindelor spuse
gazdelor.
 JOC DE ROL: „De-a gospodinele!”- (pregătim covrigei, prăjituri și ceai pentru
colindători) - activitate practic – gospodărească. Copiii vor găsi materiale necesare
preparării covrigilor, prăjiturilor și ceaiului, astfel încât la finalul activități
educatoarea îi va răsplăti pe colindători pentru urările de bine.
Copiii vor coopera în pregătirea covrigilor, prăjiturilor și ceaiului într-o atmosferă
plăcută, cu
emoţii în finalizarea sarcinilor gospodăreşti.
 JOC DE MASĂ: Puzzle „Poveste de Crăciun” - reântregirea imaginilor cu aspecte
de Iarnă - joc puzzle Domino: ,,Caută umbra!”. La acest centru copiii vor întâlni
piese de puzzle cu elemente specifice sărbătorilor de iarnă în vederea reîntregii
imaginilor, dar şi piese domino pentru a așeza jetonul cu umbra lângă imaginea
corespunzătoare (căsuțe, copăcei, personaje și elemente specifice sărbătorilor de
iarnă).
Voi anunţa activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru, invitând grupa de
copii să le viziteze, intuind materialele puse la dispoziţie şi demonstrând modul de lucru
pentru fiecare centru în parte.
Copiii îşi aleg centrul de activitate la care vor să lucreze.
Înainte de începerea lucrului educatoarea şi copiii vor executa exerciţii pentru încălzirea
muşchilor mici ai mâinilor.
Prin tranziţia: „Am plecat să colindăm” se face „vizitarea” centrelor (turul galeriei) în
vederea evaluării lucrărilor.
Se vor face aprecieri la fiecare centru de activitate. Lucrările finalizate vor fi expuse la
panou, iar celelalte produse ale activităţii vor fi fotografiate în vederea diseminării (avizierul
părinţilor, comisia metodică, blogul grădiniţei, facebookul grupei etc.)
Pentru că au îndeplinit sarcinile propuse copiii vor participa la Jocuri şi activităţi
didactice alese – ALA2, un program distractiv tematic: ,,Obiceiuri străbune!’’
Trecerea la aceasta activitate se face prin tranziţia: „Am plecat să colindăm”
„Primiţi colinda?”- Copiii cu trăistuţele în mână vor pleca la colindat.
După ce vor interpreta câteva colinde necunoscute gazdelor (d-na educatoare, d-na
metodist şi d-nei director), educatoarea le va pune în trăistuţe bomboane, nuci, mere, dar şi
produsele activitaţii lor, din centrul Joc de rol: covrigi şi prăjituri, iar ceaiul va fi servit în sala
de grupă.
Copiii părăsesc sala de grupă pe melodia colindului: „Am plecat să colindăm” şi se
pregătesc pentru plecarea acasă...
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Momentele Ob Conținutul activității Strategii didactice Evaluare
activității op. Metode si Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare

1.Moment Se asigură condițiile optime pentru desfășurarea activității. Panoul de


organizatoric Copiii intră în sala de grupă și se așază în semicerc. prezență
Întâlnirea de dimineață:„Cum ne pregătim pentru sărbătoarea Conversația
de Crăciun?” Calendarul
Salutul între copii se va realiza utilizând tehnica comunicării Comunicarea naturii Frontal Aprecieri
rotative. rotativă Imagini verbale
Prezența: „Cine lipsește astăzi?” Ce este fetiță sau băiat? specifice
Calendarul naturii: În ce anotimp suntem?, Cum este vremea Sărbătorilor de Individual
afară?, În ce zi a săptămânii suntem?, Ce sărbătoare se apropie? iarnă
Rutine: ,,Sărut-mâna, gazdă aleasă!’’(deprinderea de a utiliza
formulele de politețe
2.Captarea Se realizează printr-o surpriză găsită la ușa grupei. Aceasta este
atenției o căsuță ce conține în ea un CD și o scrisoare. Expunerea Căsuță din Observarea
Pornind de la această căsuță decorată în spiritul sărbătorilor de Jocul carton Frontal sistematică
iarnă se iniţiază o scurtă discuție despre ,,Tradiții și obiceiuri de Explicaţia CD a copiilor
iarnă’’, despre semnficația acestei sărbători creștine şi despre Conversația Scrisoare
modul în care ne pregătim pentru această sărbătoare.
3.Anuntarea Educatoarea îi anunţă pe copii că astăzi ei vor asculta o poveste Observarea
temei și a plină de învățăminte frumoase, în care ei trebuie să descopere Conversația sistematică
obiectivelor un personaj important care s-a născut în această zi Sfintă de a copiilor
Crăciun. Sarcina lor este de a se transforma în mici detectivi şi
să găsească în poveste personajele principale. Explicația Frontal
Se prezintă copiilor tema zilei ,,Nașterea Lui Iisus Hristos”
obiectivele și modul de desfășurare a activității.
4.Prezentarea La centrul Bibliotecă se desfăşoară ADE – Domeniul limbă şi Evaluarea
optimă a comunicare unde copiii vor asculta povestea „Nașterea Lui Conversaţia capacităţii
conținutului și Iisus Hristos”- activitatea va fi desfăşurată frontal cu toţi copiii. de atenție
dirijarea Introducerea în activitate de povestire - În scopul creării unei voluntară
procesului atmosfere prielnice începerii activităţii de povestire, se va
didactic prezenta copiilor un Moș Crăciun. Se va trezi astfel interesul Video
copiilor pentru activitate. Educatoarea va motiva alegerea temei proiector
(peste câteva zile sărbătorim Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului, Frontal
iar odată cu sosirea acestei săbători vine și Moș Crăciun care le Laptop
va aduce cadouri tuturor copiilor). Cd- PPT Observarea
Precizarea poveştii - Educatoarea va preciza numele poveştii: Explicaţia sistematică
,,Nașterea Lui Iisus Hristos”. a copiilor
Se vor preciza sarcinile copiilor: să asculte cu atenţie povestea în timpul
pentru a o putea povesti părinţilor. poveștii
Expunerea textului povestirii - Conţinutul povestirii va fi
prezentat de către educatoare clar, coerent, corect şi expresiv, cu Povestirea
un ton şi o mimică adecvată, pentru a trezi emoţii şi pentru a
asigura motivaţia învăţării.
Se vor explica cuvintele şi expresiile noi. În timpul povestirii Observarea
educatoarea prezintă planşe/ marionete corespunzătoare fiecărei sistematică
secvenţe. a copiilor
Planul de idei al povestirii: Învăţarea
1 O tânără pe nume Maria ce trăia în orașul Nazaret era prin Individual
logodită cu un tâmplar pe nume Iosif. descoperire
2 Maria este înștiințată de Îngerul Gavril că va naște un Problematiza
fiu care se va numi Iisus. -rea Frontal
3 Maria și Iosif s-au căsătorit și așteptau cu nerăbdare
Nașterea Fiului promis.
4 Iisus a fost adus pe lume într-un grajd plin cu paie.
5 Păstorii sunt înștiințați de minunea care s-a înfăptuit. Observarea Chestionări
6 Păstorii curioșii au plecat să găsească locul și l-au găsit sistematice
întocmai cum vestise Îngerul Gavril.
7 Înțelepții cercetau stelele și cerul, așteptând un semn Jocul Planşe Aprecieri
care să vestească Nașterea Mântuitorului. reprezentând Individual verbale
8 Călăuziți de steaua de pe cer Magii i-au oferit daruri imagini din Individual
din aur, smirnă și tămâie Mântuitorului nostru. poveste şi în Observarea
La sfârșitul poveștii educatoarea adresează întrebări copiilor: grupuri sistematică
- Cum s-a numit povestea? Metoda RAI mici a copiilor
- Care sunt principale personajele ale povestii?
- Unde s-a născut Iisus?
- Cine a venit să-i aducă daruri? Observația
- Ce sărbătorim de Crăciun?
Pentru fixarea conținutului poveștii se va aplica metoda RAI Explicația
(răspunde, aruncă, întreabă) folosind jocul „Colindătorul isteț”.
Copiii stau sunt așezați în semicerc, iar educatoarea adresează Conversația Evaluarea
câte o întrebare legată de poveste, aruncând un clopoțel capacităţii
copiilor, iar aceștia răspund. Copiii pot arunca clopoțelul şi Demonstrația de atenție
între ei şi pot ajuta educatoarea la formularea întrbărilor. Trăistuţe voluntară
După terminarea jocului copiii vor reconstitui integral povestea pentru
folosind imaginile. colindat, Frontal
Tranziţie: Recitativ ritmic: ,,Ța, ța, ța, căpriță ța!, Și la anul tot decoraţiuni cu
așa, Noi umblăm şi colindăm! Lucruri bune s-nvățăm, Ne- motive
nvârtim, ne răsucim/ Și la centre noi pornim.” tradiţionale
Rutină: Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor: (mărgelușe,
Zborul fulgilor de nea, este frig şi ne încălzim mâinile, facem Învăţarea paiete,
bulgări de zăpadă, cântăm la pian, scuturăm mânuţele – se prin elemente
realizează frontal. descoperire decupate din Observarea
ARTĂ: ADE Domeniul Om şi Societate – Activitate practică fetru: ren, În grupuri sistematică
unde copiii decorează trăstuţa colindătorului, în care vor pune Explicația brăduţ, fulgi de mici a copiilor
răsplata primită în urma colindelor spuse gazdelor. zăpadă etc.),
Intuirea materialului didactic – Copiii denumesc materialele lipici siliconic.
și ustensilele aflate pe masă.
Explicarea și demonstrarea procedeului de lucru Conversația
Educatoarea explică și demonstrează modul de lucru.
Enunțarea criteriilor de evaluare – se comunica copiilor care Învăţarea
sunt criteriile după care vor fi evaluate lucrările: prin
1. respectarea etapelor de lucru; cooperare Făină, apă, bol,
2. decorarea trăistuțelor în mod personal şi creativ; sare, drojdie,
3. finalizarea lucrărilor. esență, forme Individual
Realizarea lucrărilor de către copii de prăjituri,
Copiii realizează tema cerută după analiza unor imagini şi a Demonstrația sucitor,
lucrării oferite de educatoare. planșete pentru În grupuri
Se supraveghează copiii în timp ce lucrează, (poziția întins coca, mici
corpului în timpul lucrului), se oferă explicații suplimentare și șorțulețe,
sprijin celor care necesită, se stimuleză verbal copiii, în vederea Exerciţiul bonețele/batice Observarea
realizării lucrărilor în timpul propus. pensulă, miere, sistematică
La centrul Joc de rol copiii se vor juca „De-a gospodinele!”. În tavă de copt, a copiilor
acest centru preșcolarii vor fi gospodine și vor pregăti covrigei, cuptor electric
prăjituri și ceai pentru colindători, amestecand cu grijă toate Problematiza
ingredientele. rea Imagini În grupuri
Li se reamintesc copiilor regulile de igienă, mâinile foarte diverse de mici
curate, îmbrăcămintea adecvată (șort și bonetă/batic) și faptul că iarnă și
trebuie să facă și curățenie atunci când vor termina. Crăciun,
Copiii vor găsi materiale necesare preparării covrigilor, plicuri A4,
prăjiturilor și ceaiului astfel încât să aibă cu ce răsplăti carton colorat, Frontal
colindătorii pentru urările de bine. patafix
La centrul Joc de masă copiii vor reîntregi imaginile puzzle,
,,Poveste de Crăciun” și domino ,,Caută umbra!”, cu elemente
specifice sărbătorilor de iarnă în vederea reîntregii imaginilor,
dar şi piese domino pentru a așeza jetonul cu umbra lângă
imaginea corespunzătoare (personaje și elemente specifice
sărbătorilor de iarnă).
Copiii și educatoarea vor executa câteva exerciții pentru
încălzirea mușchilor mici ai mâinii, după care le urează spor la
lucru.
După finalizarea sarcinilor de lucru în toate centrele, preşcolarii
şi educatoarea cântând „Am plecat să colindăm” vor vizita
centrele în vederea evaluării lucrărilor.
Voi aprecia activitatea copiilor, voi lăuda toţi copiii pentru
progresele făcute.
5.Obținerea Pe durata desfășurării activității se ține cont de criteriile de Conversația Observarea
performanței evaluare stabilite la început. Educatoarea va supraveghea modul comportam
în care copiii realizează tema, îi încurajează în permanență, îi Explicația Frontal entului
motivează, îi îndrumă acolo unde este necesar, prin copiilor în
diversificarea sarcinilor de învățare în funcție de particularitățile Exercițiul realizarea
individuale de vârstă, de interesele, aptitudinile și dorințele Individual sarcinilor
fiecăruia. Copiii finalizează lucrările în toate centrele.

6.Asigurarea Jocuri și activități didactice alese2


retenției și a În încheiere copiii vor participa la un program distractiv Stea
transferului tematic: ,,Obiceiuri străbune!’’ Frontal
Trecerea la aceasta activitate se face prin tranziţia: „Am plecat Clopoţel
să colindăm”. Explicația Observarea
Copiii cu trăistuţele în mână vor pleca la colindat „Primiţi Sorcove sistematică
colinda?” Individual a copiilor
Copiii (colindătorii) vin în faţa gazdelor (educatoare, metodist, Crenguţe de
director) aducâdu-le urări specifice sărbătorilor de iarnă. brad
“La un loc ne adunăm În grup
Trăistuţele le luăm
În semicerc ne aşezăm
O colindă vă cântăm” Jocul
Sarcina jocului: Interpretarea rolului de colindător Trăistuțe
prezentând obiceiuri specifice de iarnă.
Reguli de joc: Copiii se aşează în semicerc. Educatoarea
spune anumite versuri și răspunde copilul pe umărul căruia
educatoarea va așeza trăistuţa.
Desfășurarea jocului: Copilul căruia educatoarea îi va aşeza
trăistuţa pe umăr va ghici versurile spuse de aceasta va intona
un cântec / un colind (împreună cu ceilalți copii).
7.Evaluarea Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii Explicaţia Aprecieri
activității activități. Educatoarea va răsplăti colindători punându-le în Recompense Frontal verbale
trăistuţe bomboane, nuci, mere, dar şi produsele activitaţii lor, Conversaţia și materiale
din centrul Joc de rol: covrigi şi prăjituri.
Copiii părăsesc sala de grupă pe melodia colindului: „Am plecat să colindăm” şi se pregătesc pentru plecarea acasă.

S-ar putea să vă placă și