Sunteți pe pagina 1din 43

PROIECTE DIDACTICE

1
PROGRAMUL ZILEI

DATA: 16.12. 2021

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
A.D.P.: Întâlnirea de dimineață:
 Salutul de dimineață, Stabilirea prezenței, Calendarul naturii, Noutatea zilei, Activitatea de grup: ,,Cine este Moș
Crăciun?”
Rutina:
 Ne pregătim pentru activităţi: „Dacă mâinile-s curate / Bolile vor sta deoparte, servirea mesei;
Tranziţii:
 ,,Unu, doi/ unu, doi/ Hai în sanie cu noi!", „Lucrul dac-am terminat / Lăsăm totul ordonat / Semicercul ne așteaptă/ Ne-
așezăm băiat și fată!” ,,Unul după altul, în rând ne -așezăm/Unul după altul, la baie noi plecăm.”, ,, Unu, doi/ unu,
doi/ micii spiriduși suntem azi noi ", ,,Bat din palme, clap, clap, clap....", „Telefonul fără fir” ( joc distractiv-codouri de
Crăciun).

ALA 1:
 Joc de masă: ,,Puzzle de iarnă”
 Bibliotecă: ,,Barba lui Moș Crăciun” - exerciții grafice;
 Construcții: ,,Sania lui Moș Crăciun”
ALA 2:
 Scăunelele muzicale
Unde s-a ascuns sacul lui Moș Crăciun?

ADE:
 DLC (Domeniul Limbă și Comunicare) - ,,Legenda lui Moș Crăciun, cel darnic și bun”- povestirea educatoarei
 DOS (Activitate practic-gospodărească) – ,,Sacul lui Moș Crăciun”- lipire

2
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață care are loc după ce toţi copiii au venit la grădiniţă.
Copiii se așază în semicerc, astfel încât fiecare să aibă contact vizual cu toți membrii grupei.
Salutul – Vom recita împreună versurile: ,,Dimineața a sosit/ Toți copiii au venit/În semicerc să ne adunăm/ Cu toții să ne salutăm - Bună
dimineața, copii darnici! Bine ați venit la grădiniță!” iar copiii când se salută și se adresează următorului copil, cu expresia “Bună
dimineața, ..!”, salutul curgând firesc de la o margine la alta a semicercului, într-o atmosferă de relaxare și bună dispoziție. Se face
prezența: ,,După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am întâlnit? Cine oare n-a venit?" apoi se va realiza un moment de
înviorare făcându-se niște exerciții de gimnastică.
Calendarul Naturii: ,,A-nceput o nouă zi/ Cum e vremea azi copii?” - prin intermediul unei conversaţii, voi stabili împreună cu copiii, vremea
de afară, caracteristicile zilei respective și anotimpul în care ne aflăm.
Activitatea de grup – Voi lansa o temă de gândire pentru copii, și anume: ,,Cine este Moș Crăciun?”. Fiecare se va gândi și va răspunde cu ajutorul
informațiilor pe care le-au dobândit despre Moș Crăciun în trecut.
Noutatea zilei- voi capta atenția preșcolarilor cu o poveste ,,Azi dimineață, în sala de grupă m-a așteptat un spiriduș pe nume Shinny, care face parte din
echipa lui Moș Crăciun. El este spiridușul care îl ajută pe moșul în seara de Ajun ca fiecare copil să își primească cadouri dorite și nimeni să nu fie uitat.
Ne-a adus sacul acesta mare în care ne-a pus câte un indiciu al activităților pe care le vom face noi astăzi.”
Vom descoperi sacul cu uneltele lăsate de spiriduș, dar nimeni nu-l deschide. Ne vom juca cu toate acele unelte la următoarea activitate.
Vom trece apoi la activitatea pe centre de interes.
Se prezintă centrele de activitate cu materialele și sarcinile specifice. Se face intuirea materialelor de către copii, apoi aceștia își vor alege
centrul de interes, în urma extragerii bețișoarelor colorate din căciula moșului. Voi trece pe la fiecare sector de activitate și le dau indicații cu
privire la ceea ce au de făcut, după care vor începe lucrul.
 JOC DE MASĂ- ,,Puzzle de iarnă” – copiii vor realiza diferite puzzle-urib cu tematică de iarnă prin îmbinarea pieselor ;
 BIBLIOTECĂ: - ,,Barba lui Moș Crăciun” – vor reprezenta semnele grafice prin unirea corectă a punctelor și vor
asambla lucrările pentru a realiza ,,Barba lui Moș Crăciun ";
 CO N S T R U C Ț I I : ,,Sania lui Moș Crăciun” – preșcolarii vor construi din cuburi sania lui Moș Crăciun;

3
Voi supraveghea desfăşurarea activităţii, intervenind doar dacă este necesar sau dacă voi fi solicitată. Voi interveni cu explicaţii suplimentare
acolo unde este nevoie, sugerând copiilor diverse soluţii.
După ce copiii au îndeplinit sarcinile, fac împreună cu ei o evaluare a activității. Voi trece pe la fiecare centru, cei care au lucrat acolo ne vor
explica ce au avut de făcut, iar restul preșcolarilor apreciază în ce măsură au realizat sarcina de lucru (Turul galeriei).
Se vor lua în considerare următoarele criterii: creativitatea şi originalitatea, acuratețea lucrărilor.
Urmează rutina zilei: mersul la toaletă, spălarea mâinilor, copiii ieșind organizat din sala de grupă - ,,Unu doi, unu doi/ Hai în sanie cu
noi"(tranziție).
Pe tranziția ,,Lucrul dac-am terminat / Lăsăm totul ordonat / Semicercul ne așteaptă/ Ne-așezăm băiat și fată!” copiii se vor așeza pe scăunele, unde
vor desfășura activitatea de limbă și comunicare. Tema activității este ,,Legenda lui Moș Crăciun, cel darnic și bun!”
Urmează rutina zilei (mersul la toaletă, spălarea mâinilor). Copiii vor ieși organizat din sala de grupă pe tranziția - ,,Bat din palme, clap,
clap, clap....", în timp ce eu voi pregăti materialele pentru următoarea activitate. Copiii vor intra în sala de grupă pe tranziția ,,Unu, doi/ unu,
doi/ micii spiriduși suntem azii noi..."și vor participa la activitatea practică cu tema: ,,Sacul lui Moș Crăciun”- lipire de elemente.
Evaluarea se va realiza prin realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor, luându-se în considerare respectarea tehnicii de lucru, acuratețea,
creativitatea. Urmează rutina zilei, ce se realizează prin tranziția: „Telefonul fără fir” ( joc distractiv-codouri de Crăciun) , urmând apoi
desfășurarea jocului de mișcare: ,,Scăunelele muzicale " și a jocului de atenție: ,,Unde s-a ascuns sacul lui Moș Crăciun?"
La finalul activităţii, voi face aprecieri verbale despre modul în care copiii s-au implicat în desfăşurarea activităţilor.

4
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE 1

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniţa PP. nr.24, Iaşi


PROPUNĂTOARE: ed. Rusu Iuliana-Liliana
DATA: 16 decembrie 2021
NIVELUL I: Grupa mijlocie ,,A"- Grupa ,,Isteților"
TEMA ANUALĂ: „CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI
AICI PE PĂMÂNT?”
PROIECT TEMATIC: ,,Daruri de sărbători”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Moș Crăciun, darnic și bun”
TEMA ZILEI: ,,Cine este Moș Crăciun?"
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități liber alese 1
FORMA DE ORGANIZARE: Pe centre de interes
TIPUL ACTIVITĂTII: Consolidare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Cultivarea capacităţii copiilor de a participa în grupuri mici la jocuri, în vederea consolidării deprinderilor și tehnicilor
de lucru însușite.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


A 2. Conduita senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;
B 4. Autocontrol și expresivitate emoțională;
C 2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
D 3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute;

COMPORTAMENTE VIZATE:
B 4.1. Recunoaște și exprimă emoții pe baza textului și a imaginilor prezentate;
C 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

5
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Joc de masă :
O1: să utilizeze corect tehnici de îmbinare și potrivire a elementelor;
O2: să descrie imaginea obținută;
 Bibliotecă:
O3: să păstreze o poziție corporală corectă la masă;
O4: să reprezinte semnele grafice, prin unirea corectă a punctelor;
 Construcții:
O5: să aleagă formele potrivite pentru construirea saniei;
O6: să îmbine cuburile în vederea realizării saniei moșului;

6
STRATEGIA DIDACTICĂ:

 METODE, PROCEDEE, TEHNICI: Explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, metoda Turul Galeriei.
 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: creioane, creioane colorate, puzzle cu tematica de iarnă, fișe cu exerciții grafice
pentru ,,Barba lui Moș Crăciun”, cuburi.
 FORME DE ORGANIZARE: Pe grupuri, individual, frontal.
 DURATA: 2 5 d e m i n u t e
 RESURSE UMANE: 25 de copii.
 MATERIAL BIBLOGRAFIC:
 Coroiu, N., Druța, G., Pușcaș, D., (2015) - ,,Ghid orientativ de proiectare a activităților din învățământul
preșcolar", Editura: Aureo, Oradea;
 Culea, L., (2009) - ,,Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie - o provocare?", Editura: Diana, Pitești;

7
DESFĂȘURAREA JOCURILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE ALESE – ALA 1

Strategia didactică
Nr.
crt. Etapele activităţii Ob. Conţinutul instructiv- educativ Metode, Evaluare
Mijloace de Forme de
op. procedee,
învăţământ organizare
tehnici

1. Moment Voi crea un climat optim desfășurării activității


organizatoric didactice:
- aerisirea sălii de grupă, așezarea meselor și a
scaunelor, pregătirea materialului didactic şi
distribuirea acestuia pe mese.

Evaluez
2. Captarea atenţiei Pornind de la faptul că Shinny ne-a adus un sac cu capacitatea
materialele de care avem nevoie la activitățile din copiilor de a
această zi, pentru a le împărtăși tematica fiecărui Conversația Ghicitori Frontal răspunde la
centru de interes, copiii vor răspunde la trei ghicitori ghicitorile
(ANEXA 1) adresate.

8
Anunț copiii că activitatea de astăzi se Evaluez
3. Anunţarea temei şi numește ,,Cine este Moș Crăciun?” și vom lucra pe Conversația Frontal capacitatea
a obiectivelor trei centre de interes, astfel: copiilor de a
,,La centrul Joc de masă, vom uni elementele Explicaţia recepta un
unui puzzle de iarnă, la centrul Bibliotecă, vom fi mici mesaj oral
arhitecți și vom realiza ,,Barba lui Moș Crăciun", iar la
centrul Construcții vom construi din cuburi ,,Sania lui
Moș Crăciun”.
Se prezintă centrele de activitate cu materialele
şi sarcinile specifice.

Căciula lui
Se face intuirea materialelor de către copii, apoi Evaluez
Moș Crăciun
4. Dirijarea activității aceștia vor merge la centrul de interes în urma Individual capacitatea
extragerii bețișoarelor colorate din căciula lui Moș Conversația copiilor de a
Crăciun. utiliza corect
Vom face câteva exerciții de încălzire a mușchilor Exercițiul tehnici de
mici ai mâinii: ,,Mișcăm degețelele, cântăm la pian, asamblare,
învărtim moriștile, batem, batem palmele și se face Explicația respectând
liniște " acuratețea în
Trec pe la fiecare sector de activitate și le dau Observaţia executarea
Fișe cu
indicații cu privire la ceea ce au de făcut. Exercițiul sarcinii
O1 exerciții
O2 - Joc de masă: ,,Puzzle de iarnă "- copiii vor obține grafice pentru Evaluez
diferite imagini de iarnă, unind pieseșle din puzzle, barba moșului Pe grupe capacitatea
O3 (Anexa 2) apoi exemplific modul de lucru, urmând ca Exercițiul copiilor de a
ei să lucreze individual. Creioane reprezenta
O4 - Bibliotecă: ,,Barba lui Moș Crăciun"- vor Creioane semnele
reprezenta semnele grafice corespunzătoare, prin Demonstrația colorate grafice prin
unirea corectă a punctelor, urmând apoi să asambleze Exercițiul unirea corectă
O5 lucrările pentru a realiza ,,Barba lui Moș Crăciun”. Puzzle a punctelor;
O6 - Construcții: ,,Sania lui Moș Crăciun"- vor
construi o sanie din cuburi, ajutându-se de diferitele Cuburi Evaluez
9
dimensiuni și forme de care dispun materialele.
capacitatea
copiilor de a
executa o
construcție cât
mai apropiată
de asemănare
unei sănii;

10
Evaluez
Se va supraveghea activitatea copiilor la fiecare capacitatea
centru de interes, modul în care comunică și preșcolarilor de
relaționează copiii din cadrul unui grup și se va oferi a relaționa
ajutor acolo unde este cazul, pentru a duce la bun
sfârșit sarcina specifică centrului ales.

5. Obținerea Copiii care doresc, se vor putea schimba la alt Conversația


performanței centru de interes, dacă au terminat lucrul la primul Explicația
centru ales.
6. Evaluarea După ce aceştia au îndeplinit sarcinile, fac împreună Conversația Puzzle de iarnă Evaluez
performanţei cu ei o scurtă evaluare a activităţii. Vom trece pe la capacitatea
fiecare centru, cei care au lucrat acolo ne vor explica Observaţia Barba lui Moș copiilor de a
ce au avut de făcut și ce au reușit să realizeze, iar restul Crăciun aprecia
Frontal
preşcolarilor apreciază în ce masură au realizat sarcina Turul galeriei lucrările
de lucru (Turul galeriei). Sania lui Moș personale dar
Se fac aprecieri generale și individuale asupra Explicația Crăciun și ale
modului de participare la activitate. colegilor

Evaluez
implicarea
copiilor pe tot
parcursul
activității
7. Se anunță încheierea activității, copiii ieșind Conversația Frontal
Încheierea organizat din sala de grupă pe tranziția: ,,Unu doi, unu
activităţii doi/ spiriduși iscusiți suntem noi"

11
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

DLC (Educarea limbajului): ,,Legenda lui Moș Crăciun, cel darnic și bun” – povestirea educatoarei
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniţa PP. Nr.24, Iaşi
PROPUNĂTOARE: ed. Rusu Iuliana-Liliana
DATA: 16. 12. 2021
NIVELUL I: Grupa mijlocie ,,A”- ,,Grupa Isteților"
TEMA ANUALĂ: „CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI
AICI PE PĂMÂNT?”
PROIECT TEMATIC: ,, Daruri de sărbători”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Moș Crăciun, darnic și bun”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul limbă și comunicare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA: ,,Legenda lui Moș Crăciun, cel darnic și
bun”
MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea
educatoarei
TIPUL ACTIVITĂȚII: predare-învățare
SCOPUL: Formarea deprinderii de a asculta o poveste, redând ideile principale ale acesteia, folosind cuvintele noi însușite.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1.Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă);
1.2.Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 - să precizeze care sunt personajele din poveste, meționând trăsăturile morale sau fizice așa cum apar în textul ascultat;
O2 - să repovestească acțiunile din imaginile oferite suport, folosind cuvintele lor, menționând și cuvintele nou însușite;
12
O3 -să descrie personajele povestirii, raportându-se la imaginile suport;
O4- să asocieze personajul de pe jeton cu imaginea corespunzătare momentului subiectului;

13
STRATEGIA DIDACTICĂ :

 METODE, PROCEDEE, TEHNICI: : Conversația, explicația, observația, expunerea, demonstrația, exercițiul.


 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Imagini (suport ilustrativ pentru Legenda lui Moș Crăciun, cel darnic și bun, scrisoarea spiridușului,
siluete ale personajelor din povestire.
 FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual.
 DURATA: 20-25 de minute
 RESURSE UMANE : 25 de copii.
MATERIAL BIBLOGRAFIC:
‣Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga: Metode interactive de grup, Editura Arves, 2002.
‣Cioflică., S., Borțeanu., S., „Suport metodic pentru planificarea calendaristică”, Petroșani, Editura Tehno-Art, 2018.

14
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Etapele/ Strategia didactică


Nr. secvenţele
crt. activităţii Ob. Conţinutul instructiv- educativ Metode, Evaluare
Mijloace de Forme de
procedee,
învăţământ organizare
tehnici

1. Moment Voi crea un climat optim desfășurării


organizatoric activității didactice:
- aerisirea sălii de grupă, așezarea scaunelor
(în formă de semicerc), pregătirea materialului
didactic.

Copiii se vor aşeza organizat pe scăunele în


semicerc, unde se va desfăşura activitatea.

2. Captarea Voi introduce copiilor un element surpriză, Capacitatea


atenţiei scrisoarea de la spiridușul Shinny. (ANEXA 3) Conversația Frontal copiilor de
Scrisoarea concentrare a
Observația spiridușului atenției

15
3.
Anunţarea Voi anunţa titlul activității: ,,Cine este Moș Conversația Frontal
temei şi a Crăciun, cel darnic și bun?”, activitate pe
obiectivelor care o vom realiza cu ajutorul materialelor Explicaţia
aduse de spiriduș.
,,Vom afla împreună Legenda lui Moș
Crăciun, pe care mi-a spus-o Shinny
dimineață.”

4. Dirijarea a) EXPUNEREA POVEȘTII DE CĂTRE


învățării EDUCATOARE:
O1
Voi reda cât mai expresiv conținutul povestirii Se evaluează
(ANEXA 4), folosindu-mă de imaginile capacitatea copiilor
sugestive (ANEXA 5) de pe panou, aflate cu fața Explicația de a asculta cu
în jos pe care mi le vor descrie preșcolarii. Voi atenţie conţinutul
descoperi câte o imagine de fiecare dată când povestirii,
apare o idee principală de care preșcolarii trebuie surprinzând
să țină cont pentru sarcinile următoare. principalele
evenimente.
Expunerea urmărește succesiunea ideilor
principale:
1. Înainte de a deveni Moș Crăciun, acel bătrân
era meșter.
2. După ce și-a vândut toate jucăriile, el a văzut
o famili de copii săraci ce nu au primit nicio Frontal
jucărie.
3. În drum spre casă, bătrânul se necăjea cu
neputința sa de a face jucării pentru toți copiii
din lume.
4. Bătrânul a devenit Moș Crăciun după ce a
ajutat un pui de căprioară rănit la picior.
5. Moș Crăciun a ajuns într-un tărâm rece, plin

16
de zăpada, unde era o încăpere cu materialele
pentru jucării care nu se terminau niciodată.
6. Încă de atunci, în Ajunul Crăciunul, moșul
pornește la drum cu sania lui fermecată trasă de
reni și duce cadouri tutror copiilor din lume fără
să fie văzut.
Pentru o mai bună înțelegere se ține seama de:
-voce și ton, caretrebuie să fie potrivite cu Se evaluează
importanța faptelor povestite; capacitatea copiilor
-folosirea miomicii și gesticii expresive; de a asculta
- voi schimba ritmului vorbirii și voi rosti mai explicațiile
clar sau mai grăbit cuvintele, în funcţie de educatoarei.
momentul povestirii;
- voi afişa imaginile corespunzătoare
concomitent cu expunerea povestirii;

b) EXPLICAREA CUVINTELOR ȘI A
O2 EXRESIILOR NECUNOSCUTE: Conversația
Frontal
Voi explica cuvintele și expresiile necunoscute
precum: ,,meșter, datină, pe mai nimic,
sărmani, făptură gingașă, slava cerului”, iar
copiii vor alcătui diferite propoziții simple cu
acestea.

17
18
Se va evalua
5. Fixarea Copiii vor răspunde la diferite întrebări ce Individual capacitatea
cunoștințelor urmăresc fixarea și reactualizarea informațiilor: Conversația preșcolarilor de a
1. ,,Cum se numește legenda despre care am răspunde la
O3 aflat?” întrebările
2. ,,Cine este personajul principal al acestei adresate, pe baza
povestiri?” textului ascultat.
3. ,,Ce meseria avea bătrânul înainte de a
deveni Moș Crăciun?”
4. ,,Când vindea meșeterul jucăriile copiilor?”
5. ,,Ce jucărie își doreau copiii săraci?”
6. ,,Ce animăluț a ajutat el pe drum?”
7. ,,Cine trăgea sania fermecată?”
8. ,,Cine îl ajută pe Moș Crăciun să facă jucării
în atelierul magic?” Se va evalua
capacitatea
Pentru a asigura retenția informațiilor oferite, Frontal preșcolarilor de a
O4 voi scoate din sacul lui Moș Crăciun pe care l-a Conversația alegedoar
adus spiridușul, diferite siluete ale personajelor Siluete de personaje jetoanele care
din povestire, dar și siluete care nu corespund Imaginile povestirii Individual ilustrează imagini
acesteia. Preșcolarii vor alege din acestea doar sugestive pentru
pe cele care se potrivesc și le vor atașa imaginii povestirea
corespunzătoare de pe panou. prezentată.
6. Asigurarea Preșcolarii vor transpune povestea audiată în Conversația Frontal Se va evalua
retenției și a viața reală, detașându-se de persoanjele feerice capacitatea copiilor
transferului (puiul de căprioară vorbitor, etc), unde vor Explicația de a transpune în
specifica rolul pe care îl are Moș Crăciun, cum viața reală aspecte
își arată el bunătatea față de toți copiii și vor Individu- din legenda ascultată
explica îndemnul de la finalul povestirii: ,,Moș al
Crăciun are grijă de cei sărmani o dată pe an,
19
noi trebuie să avem grijă de ei în fiecare zi”

7. Aprecieri generale asupra comportamentului Conversația Frontal Implicarea copiilor


Încheierea și răspunsurilor colective ale copiilor. pe tot parcursul
activităţii Copiii vor ieși organizat din grupă, intonând activității
cântecelul: ,,Unul după altul, în rând ne
așezăm/Unul după altul la baie noi plecăm. ”

20
DOS (activitate practică) „Sacul lui Moș Crăciun” – lipire

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniţa PP. Nr.24, Iaşi


PROPUNĂTOARE: ed. Rusu Iuliana-Liliana
DATA: 16 decembrie 2021
NIVELUL I: Grupa mijlocie ,,A"- ,,Isteții"
TEMA ANUALĂ: „CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI
AICI PE PĂMÂNT?”
PROIECT TEMATIC: ,, Daruri de sărbători”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Moș Crăciun, cel darnic și bun”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Om și Societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Sacul lui Moș Crăciun”
MIJLOC DE REALIZARE: lipire
TIPUL ACTIVITĂTII: consolidarea priceperilor şi deprinderilor practice
Scopul activității:
consolidarea priceperilor și deprinderilor practice prin mânuirea materialelor necesare realizării activității de lipire a unor elemente prestabilite într-un
spațiu dat

Dimensiuni ale dezvoltării:


o Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.
o Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități).
o Activare și manifestare a potențialului creativ.
Comportamente vizate:
o Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.
o Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
o Manifestă creativitate în activități diverse.
o Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative.

Obiective operaționale:
O1- să denumească materialele de lucru, aşezate pe măsuţă;
21
O2- să respecte etapele de lucru prezentate pentru obținerii unei lucrării practice calitative;
O3- să lipească elementele decupate, în vederea realizării temei propuse respectând etapele de lucru prezentate;
O4- să utilizeze corect materialele puse la dispoziție.
STRATEGIA DIDACTICĂ:

 METODE, PROCEDEE, TEHNICI: Explicaţia, conversația, exerciţiul, Turul galeriei, observația;


 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: lipici, elemente destinate lipirii (Moș Crăciun, sacul moșului, cadouri), lipici, foi albe, lucrarea
model, panou, sacul lui Moș Crăciun, stimulente.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
 DURATA: 20-25 de minute
 RESURSE UMANE : 25 de copii.

22
 MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

 Rafailă, Elena (2002): Educarea creativităţii la vârsta preşcolară, Ed. Aramis, Bucureşti

 ,,Sugestii metodologice pentru aplicarea noului curriculum” – Activitati integrate din cadrul proiectelor” – Editura Diana

• Flueraş, Vasile,2007,Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Editura Casa Cărtii de Ştiinţă, Cluj- Napoca

23
Desfășurarea activității

Nr Strategia didactică
.
crt Etapele activităţii Ob. Conţinutul instructiv- educativ Metode, Evaluare
Mijloace de Forme de
. procedee,
învăţământ organizare
tehnici
Voi crea un climat optim desfășurării activității
1. Moment didactice:
organizatoric - aerisirea sălii de grupă, așezarea meselor și a
scaunelor, pregătirea materialului didactic și
distribuirea acestuia pe mese.

2. Captarea atenţiei Se poartă o discuție cu copiii despre rolul pe care . Evaluez


Moș Crăciun îl are, despre bunătătatea de care dă el capacitatea
dovadă în fiecare an, aducându-le copiilor de Conversația Frontal copiilor de
pretutindeni cadouri. Voi scoate din sacul moșului concentrare
adus de spiriduș materialele pentru activitatea de lipire. a atenției.

24
Îi anunț pe copii tema activității: Sacul lui Moș Evaluez
3. Anunţarea temei şi a ,,Astăzi vom fi meșteri de cadouri pentru a-i arăta Conversația Crăciun Frontal capacitatea
obiectivelor spiridușului Shinny că putem folosi materialele pe care copiilor de a
ni le-a adus, alcătuind un tablou minunat care îl Explicaţia Materialele recepta un
întruchipează pe Moș Crăciun cărând un sac plic cu destinate mesaj oral
diferite cadouri. Tema pe care o vom aborta se realizării
numește Sacul lui Moș Crăciun. Pentru a realiza lucrării practice
această lucrare vom îmbina armonios, prin lipire,
elementele pe care Shinny ni le-a pus în sac.”

INTUIREA MATERIALELOR PRIMITE


4. Prezentarea O1 Micii meșteri vor intui și vor denumi materialele Observația Individual Evaluez
conținutului și primite pe măsuță (foi albe, lipici, silueta lui Moș capacitatea
desfășurarea Crăciun, sacul moșului, codouri). copiilor de a
activității -Ce vedem în această imagine? denumi corect
-Ce are Moș Crăciun în sac? Conversația materialele de
-Cui duce el cadourile? Explicația lucru
Frontal
-Când se duce moșul să lase cadourile copiilor? Planșa model
PREZENTAREA PLANȘEI MODEL
Se prezintă și se analizează lucrarea model afișată
pe panou. (ANEXA 6)

EXPLICAREA ȘI DEMONSTRAREA MODULUI Frontal


DE LUCRU
Se explică și se demonstrează copiilor, tehnica de Demonstrația
lucru pe care o vor utiliza și fiecare etapă de lucru ce Lipici
trebuie parcursă: Explicația
-vom deschide lipiciul; Materialele
- dăm cu lipici partea albă a siluetei lui Moș Crăciun și destinate
o poziționăm în partea centrală a foii albe; realizării
-aplicăm presiune cu vârful degetului pentru a lipi lucrării practice
silueta uniform; (silueta lui Moș
-atașam lucrării sacul moșului; Crăciun, sacul
-atașăm cadourile în interiorul sacului. moșului,
25
Avem grijă să punem capul lipiciului după ce am cadouri, lipici)
terminat utilizarea acestuia pentru a evita uscarea sa.
- Opțional, copiii pot adăuga cadoul pe care ei l-ar
prefera, alegând din sacul moșului.
-

26
EXERCIȚII DE ÎNCĂLZIRE A MUȘCHILOR
,,Pică ploaiape burlane,/ Pic, pic, pic!/ Cad castane Evaluez
dolofane,/ Poc, poc, poc!/ Cârâie în pom o cioară,/ Cra, capacitatea
Exercițiul copiilor de a
cra, cra!/ Vai, ce frig este afară,/ Bâr, bâr, bâr!” L realiza Sacul
e voi ura copiilor: Spor la lucru! lui Moș
Individual Crăciun
Realizarea lucrărilor se va face pe fond muzical!
O2
Aveți grijă să nu vă murdăriți, lucrați îngrijit, curat,
folosind corect tehnica de lucru și respectând etapele de
O3 lucru prezentate! Conversația
Se supraveghează munca independentă și se acordă
O4 indicații și ajutor, acolo unde este cazul. Frontal

Se va realiza prin adresarea unor întrebări: Evaluez


- - Cum se numește lucrarea pe care am realizat-o capacitatea
copiilor de a
Evaluarea astăzi? aprecia lucrările
activității celorlalți copii
- - Ce cadouri se găsesc în sacul moșului?
5.
- - Care sunt cadourile pe care doriți să vi le aducă Moș Turul galeriei
Crăciun? Conversația
Apreciere
verbală
Fiecare își va aduce lucrarea pentru a o atașa pe
Încheierea panou. Copiii trec în șir, prin fața tuturor lucrărilor
activității și își dau cu părerea despre toate.
Voi face aprecieri individuale și colective asupra Frontal
6. Stimulente
modului de realizare a lucrărilor, precum și a
modului de desfășurare a activității.
Conversația
27
Se anunță încheierea activității, copiii ieșind
organizat din sala de grupă pe tranziția: ,,Unu,
doi/Unu, doi/ Micii spiriduși suntem azi noi...”

Procesul tehnologic:

Denumirea activității: ,,Sacul lui Moș Crăciun”


Materiale folosite:
-foi albe A4;
-lipici;
-elemente destinate lipirii (Moș Crăciun, sacul moșului, cadouri de pus în sac).
*șervețele umede pentru curățare imediată a mâinilor
Etapele de lucru:
1. Lipirea siluetei lui Moș Crăciun în partea stângă a lucrării;

2. Lipirea sacului moșului în partea central-dreaptă a lucrării;

28
3. Lipirea elementelor distincte ce reprezintă cadourile, în centrul
sacului

29
30
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE - ALA 2

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniţa PP. Nr.24, Iaşi


PROPUNĂTOARE: ed. Rusu Iuliana-Liliana
DATA : 16 decembrie 2021
NIVELUL I: Grupa mijlocie ,,A"- Grupa ,,Isteților"
TEMA ANUALĂ: „CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI
AICI PE PĂMÂNT?”
PROIECT TEMATIC: ,,Daruri de sărbători”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Moș Crăciun, darnic și bun”
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Hai la joacă chiar acum!”
 Joc de mișcare: ,,Scăunelele muzicale "
Joc de atenție: ,,Unde s-a ascuns sacul lui Moș Crăciun?”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi liber-alese 2
FORMA DE REALIZARE: Joc de mişcare, joc de atenție
FORMA DE ORGANIZARE: individual, frontal
TIPUL DE ACTIVITATE: fixare de cunoştinţe şi deprinderi
SCOP: Utilizarea deprinderilor psihomotrice însuşite în diferite contexte, în vederea recreării copiilor şi deconectării după activitățile
experiențiale
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ;
D.a.2. Mesaje orale în diferite situații de comunicare;
E.3. Caracteristici structurale și funcșionale ale lumii înconjurătoare.

COMPORTAMENTE VIZATE:
C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale, practice, în conversații și povestiri creative;
D.a.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (cvomunicare expresivă).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să realizeze corect mișcările, ținând cont de indicațiile primite;
O2: Să se așeze pe scăunele la oprirea muzicii;
O3: Să respecte regulile jocului, stabilite de comun acord în cadrul grupului;

31
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE, PROCEDEE, TEHNICI: jocul, conversaţia, explicaţia, observația, demonstrația.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: scaune, materiale tehnice (suport muzical, laptop/telefon, boxă), sacul lui Moș Crăciun, stimulente.
FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal.
DURATA: 20-25 de minute
RESURSE UMANE: 25 de
copii
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: Hanganu, Ileana, Raclaru, Cireşica, (2007): Jocuri pentru preşcolari-culegere, Editura Aramis, Piteşti,

32
DESFĂȘURAREA JOCURILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE ALESE – JALA 2

Strategia didactică
Nr.
crt. Etapele activităţii Ob. Conţinutul instructiv- educativ Metode, Evaluare
Mijloace de Forme de
procedee,
învăţământ organizare
tehnici
Voi crea un climat optim desfășurării activității
1. Moment didactice:
organizatoric - aerisirea sălii de grupă, pregătirea materialului
didactic.

2. Captarea atenţiei Se realizează printr-un mesaj transmis copiilor .


tocmai de la invitatul nostru:
,,Dragii mei, spiriduși! Pentru că v-ați descurcat foarte, Conversația Spiridușu Frontal Evaluez
foarte bine astăzi m-am gândit că nu v-ar strica puțină l capacitatea
distracție. Diseară sunt invitat la o gală a piticilor alături copiilor de
de prietenii mei spiriduși din atelierul lui Moș Crăciun și concentrare
de renii moșului. Această gală va fi cu mult joc și veselie Explicația a atenției
și aș vrea să văd cum v-ați descurca dacă ați fi în locul
meu!”
Semnat, Shinny
Se anunță jocurile propuse: ,,Dragi copii, astăzi vom
3. Anunţarea temei şi juca jocul ,,Scăunelele muzicale” în care vă veți distra Conversația Frontal
a obiectivelor de minune, iar la final vom juca jocul ,,Unde s-a
ascuns sacul lui Moș Crăciun?” (Va trebui să fiți
atenți la explicațiile mele și la regulile jocului, să fiți
activi și veseli”.

33
4. Desfășurarea Joc de mișcare - ,,Scăunelele muzicale”
jocului - În mijlocul sălii de grupă voi așeza scaunele în formă Scaune Individual Evaluez
de cerc. Vom dansa împreună folosint diferite fonduri Conversația Frontal capacitatea
muzicale, iar când muzica se oprește, toți copii se Suport tehnic copiilor de a
așază pe un scaun. Copilul care rămâne fără scaun, va (laptop, boxe) realiza corect
O1 Explicația
face un tren în spatele educatoarei, continuând să mișcările, ținând
danseze, dar fără a se mai așeza pe scaun la oprirea cont de
O2
muzicii. indicațiile
La final rămâne un singur scaun. Demonstrația primite;
În timpul jocului vom executa diferite mișcări (batem
la tobe, sărim într-un picior, batem din palme, facem Evaluez
morișca, etc.), iar fiecare copil care a rămas fără Frontal capacitatea
scăunel va introduce o mișcare nouă. Jocul preșcolarilor
de a acorda
atenție
Se explică regulile jocului și sarcinile aferente. fondului
-Toți copiii care participă la joc se vor mișca/ dansa în muzical în
jurul scunelor, fără a sta pe loc;
timp ce
-Niciun copil nu își păstrează locul, fără a se deplasa
din proximitatea acestuia;
execută
-Preșcolarii execută mișcările propuse de educatoare diferite
Individual mișcări fizice
sau de copiii care fac parte din tren;
Frontal
-Fiecare copil ce rămâne fără un scaun, va face parte
din tren, fără a se face excepție;
-Dacă doi copii se așază simultan pe un scaun, se
repetă etapa respectivă.
Se va realiza jocul de probă, pe care îl va face
educatoarea împreună cu preșcolarii, dirijând
activitatea spre o mai bună înțelege a regulilor și a
desfășurării jocului, iar apoi se va trece la
desfăşurarea jocului propriu – zis, realizat în prealabil
de copii, educatoare doar participând din exterior cu
34
trenul de copii care au rămas fără un loc.
Sacul lui Moș
Joc de atenție - ,,Unde am ascuns sacul lui Moș Conversația
Crăciun
Crăciun?"
Explicația
Copiii vor sta așezați într-un cerc mare, ținându-se de
mâini. În mijlocul cercului se află sacul lui Moș
O3 Crăciun.
Demonstrația
Ne vom învârti în jurul sacului, după care ne așezăm
în șezut și punem mâinile la ochi. Un copil ales de
educatoare va ascunde sacul în sla de grupă, după care
Jocul
se întoarce în cerc și îi întreabă pe colegi ,,Unde s-a
ascuns sacul lui Moș Crăciun?”
Copiii vor cauta sacul, după care vom repeta jocul,
astfel încât fiecare copil să ascundă cel puțin o dată
sacul.

35
5. Evaluarea Îi întreb pe copii cum se numesc jocurile pe care le- Stimulente Observarea
activității am jucat astăzi. Conversația capacității de
Se fac aprecieri globale și individuale, asupra Explicația menținere a
modului de participare la activitate. atenției în
vederea
aprecierii
verbale
6. Se anunță încheierea activității, copiii ieșind Conversația Frontal
Încheierea organizat din sala grupă pe tranziția: ,,Unu, doi/ Unu,
activităţii doi/ Micii spiriduși suntem azi noi..."

36
ANEXA 1.

,,Totu-i înghețat în drum,


Florile-s pe geam acum.
În sobă focul trosnește,
Spune, ce anotimp este?”
(Iarna)

,,Poartă moșul al pe față,


Dac-o udă puțin, îngheață!
E tot păr, dar nu pe cap
Și firu-i subțire, ca un ac”
(Barba lui Moș Crăciun)

,,A căzut zăpada,


Albă și pufoasă,
O trag după mine
Și plecăm de-acasă.
Ce frumos mai zboară,
De pe dulușor,
Lunecă la vale
Ca un fulgușor!
Hai la fuga, hai fuguța,
Să ne dăm cu...)
(Săniuța)

37
ANEXA 2

Centrul BIBLIOTECĂ Centrul CONSTRUCȚII

Centrul JOC DE MASĂ

38
ANEXA 3

Dragicopii,

Eu, spridușul Shinny, sunt cel care îl ajută pe Crăciun să nu


uite niciun copil de sărbători. Am trecute pe la 36 de grupe de
copilași de la grădiniță și pe voi v-am considerat cei mai
iscusiți. Dar voi știți cine e Moș Crăciun?
Copiii nu îl cunosc prea bine, că el repede se face nevăzut
după ce pune copiilor sub brad codourile...
Așa că v-am pus în sacul fermecat câteva imagini din
legenda lui, încă de când abia l-am cunpscut și eram prieteni,
iar el nu era încă bătrânul mult iubit
și așteptat de toți copiii din lume!

Cu drag de copii,
Spiridușul Shinny

39
ANEXA 4. (,,Legenda lui Moș Crăciun, cel darnic și bun”)

 
Cel mai iubit si cel mai așteptat personaj în perioada sărbătorilor de iarnă, Moș Crăciun, are
marea datorie de a îndeplini dorințele tuturor copiilor cuminți. Dar care este istoria acestui moș
atât de îndrăgit în întreaga lume? Unde și cum a apărut? 
Cândva, demult, la marginea unui oraş, trăia un meşter bătrân care făcea jucării. Tot anul
meşterea la ele cu dragoste şi răbdare. Erau minunate şi nu semănau una cu alta.
În Ajunul Crăciunului, bătrânul meşter pleca din oraş să-şi vândă jucăriile. Oameni din acel oraş
nu erau prea bogaţi. Meşterul le vindea jucăriile pe mai nimic.
  Dar asta nu-i scădea cu nimic bucuria de a face jucării de care copiii să se bucure, după
datină, în dimineaţa de Crăciun. Până într-un an în care... Meşterul vânduse toate jucăriile şi se
întorcea spre casă. La marginea oraşului s-a oprit să privească o fereastră. Ştia că acolo locuieşte o
familie săracă şi se întreba ce jucării or fi primit copiii din această casă. Trei copii visau cu voce
tare:
-Dacă am avea un soldăţel de plumb, numai unul, ne-ar fi de ajuns...
-Ne-am juca împreună şi nu ne-am certa niciodată pentru el.
Bătrânul ştia că nu mai avea nicio jucărie şi tare ar vrea să le dăruiască măcar una. Dar ce
minune! Tocmai un soldăţel de plumb răsărise, nu se ştie de unde, în fundul sacului. Şi, astfel,
dorinţa celor trei fraţi sărmani s-a îndeplinit.
 În drum spre casă, bătrânul gândea: "Aş vrea să fac atât de multe jucării, încât să dăruiesc câte
una fiecărui copil din lume, dar mai ales celor sărmani, cărora n-are cine să le cumpere". Şi 40
acum mergând aşa, pe gânduri, văzu în zăpadă un pui de căprioară care-l privea cu ochii trişti.
-Sărmană făptură, ce te doare?
 
Se pare că puiul de căprioară se rănise la un picior. Cum a ştiut şi cu ce a avut la îndemână,
bătrânul i-a legat rana şi l-a ajutat să se ridice. Atunci făptura aceea gingaşă i-a vorbit cu glas
limpede ca şi de copil:
 -Acum văd că ai o inimă bună. Dorinţa ţi se va îndeplini

De nicăieri a apărut o sanie fermecată, purtată în zbor de nişte reni minunaţi.


 Şi bătrânul s-a înălţat cu ei în înaltul cerului plin de stele, spre o lume de basme. Chiar şi
hainele lui sărăcăcioase se preschimbaseră în nişte haine neobişnuite de culoare roşie.

N-ar fi putut spune cât şi pe unde l-a purtat sania fermecată. Într-un târziu, a simţit cum
coboară lin într-un ţinut înzăpezit, unde îl aştepta o căsuţă cu ferestre luminate. O mulţime de
pitici ca cei din poveşti l-au întâmpinat bucuroşi. 
Piticii erau harnici şi îndemânatici, gata să se apuce de treabă. Materialele se găseau din
belşug, căci, nu se ştie cum, se înmulţeau mereu şi nu se terminau niciodată.
Iar bătrânul meşter priceput îi îndruma pe pitici şi împreună făceau jucării, mereu mai
multe şi mai frumoase. Pentru fiecare copil din lume, jucăria pe care şi-o doreşte.
În Ajunul Crăciunului, colindătorii merg din casă în casă şi aduc vestea minunată a naşterii
Domnului şi urează un an bun şi îmbelşugat.
 
Târziu, când noaptea se lasă, copiii adorm în patuţurile lor. Încă aud sunetul colindelor: "O ce
veste minunată"...Apoi dorm şi visează... Este noaptea în care visele copiilor se împlinesc. A
doua zi, în dimineaţa de Crăciun în jurul bradului împodobit, bucuria nu mai are margini.
Niciunul dintre ei n-a fost uitat. Iar după numele sărbătorii, copiii i-au pus numele Moş
Crăciun şi aşa a rămas până astăzi.
 
De aceea, în zilele acestei sfinte sărbători, când stăm cu toţii în jurul mesei încărcate cu
bunătăţi, nu trebuie să-i uităm pe cei sărmani. Moşul are grija de ei o dată pe an. Noi trebuie 41
sa ne gandim la ei mereu!
ANEXA 5

42
ANEXA 6 (,,Sacul lui Moș Crăciun”)

43

S-ar putea să vă placă și