Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

EDUCATOARE: Beldiman Ramona Iuliana


GRĂDINIŢA cu program prelungit Vlădești
GRUPA: Mică (Nivel I)
DATA:
TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?
TEMA: În jurul bradului
TEMA ACTIVITĂŢII: ”Brăduleț, brăduț, micuț”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DOMENIUL DE CUNOAȘTERE: Domeniul Limbă și comunicare (DLC)+Domeniul Om și Societate (DOS)
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului+ Lipire
MIJLOC DE REALIZARE: Memorizare+lipire
TIPUL ACTIVITĂȚII: însușire de noi cunoștințe
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
 Autocontrol și expresivitate emoțională
COMPORTAMENTE VIZATE:
 Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi;
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;
 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare
receptivă)
 Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă, etc.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1-Să perceapă unele caracteristici ale sărbătorilor de iarnă pe baza sugestivă a imaginilor artistice ale versurilor;
O2-Să memoreze logic versurile;
O3-Să recite corect şi expresiv (ton, pauze, gesturi) ;
O4- să utilizeze corect instrumentele pentru lipire, pentru a nu distruge lucrarea;
O5- să respecte indicaţiile tehnici de lipire a educatoarei (lipire prin presare şi mişcări circulare);
O6 – să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă pe tot parcursul activităţii
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: memorizarea, conversația, explicația, demonstrația, dialogul,
exercițiul.
b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: brad artificial detaşabil, globuri și lumânări, beteală, nuci și conuri poleite,
felicitare mărită la xerox A 3 cu sosirea lui Moş Crăciun, tablou cu ilustrarea poeziei ”Brăduleţul”, machete,lipici,
coli colorate, recompense.
c) FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici, individual
RESURSE:
UMANE: preșcolari de 3-4 ani, de grupă mică;
TEMPORALE: 15 minute
BIBLIOGRAFIE:
- ”Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, Editura V&I Integral, București, 2000
- Maria Taiban, Maria Petre, Valeria Nistor, Antonia Berescu: „Jocuri didactice pentru grădinița de copii”, Ed.
Didactică și pedagogică, București, 1976
- Curriculum pentru invatamantul prescolar, MECT, 2019
Desfăşurarea activităţii

Nr. Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare


Crt Didactic didactice
1 Momentul Se creează condițiile necesare desfășurării
Organizatoric activității în bune condiții:
-aranjararea scăunelelor sub formă de semicerc și Conversația Observarea
pregătirea măsuțelor pentru activitate; comportamentului
-pregatirea materialelor didactice; copiilor
-aerisirea sălii de grupă;
-intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
Copiii se vor așeza pe scăunele.

2 Captarea atenţiei Introducerea în activitate: procedeul găsirii unui Surpriza Interesul pentru
colet cu bradul și podoabele lui, a ilustraţiei Conversația conținutul surpizei
poeziei, felicitarea cu Moş Crăciun, în timpul Oservarea
aranjării mobilierului în sală.
comportamentului
copiilor
3 Reactualizarea Se cercetează cu copiii conţinutul coletului. Se
cunoştinţelor percep materialele”Ce este?” și se discută despre
semnificaţia lor posibilă: Soseşte Moş Crăciun?E Aprecierea
timpul să pregătim bradul de sărbătoare? Fiecare
Conversaţia răspunsurilor date de
copil învaţă o poezie pentru Moş Crăciun și
serbarea Bradului împodobit de sărbătoare? copiii
4 Anunțarea temei și Felicitarea cu Moş Crăciun explică sarcina Observarea
a obiectivelor copiilor: *să învăţăm poezia ”Brăduleţul” Conversația comportamentului
aşteptată de moşul bun la serbare ca răsplată copiilor
pentru daruri;
* să ne împodobim singuri bradul pentru
serbare;.

5 Dirijarea învățării Vom face cateva exercitii de gimnastică maxilo - Conversaţia Frontala
facială: umflăm baloane, imităm galopul calului,
etc. Explicaţia
Astăzi, vom învăţa poezia “Brădulet, bradut,
micut”.
Se repetă titlul de 2-3 ori împreună cu copiii în Pe echipe
vederea reţinerii lui. Recitarea
Recitarea model a poeziei de catre educatoare.
Intuirea conţinutului poeziei prin descifrarea Conversaţia
planşelor aferente strofelor poeziei.
Învăţarea poeziei pre fragmente logice. Se va
învăţa prima strofă, se repetă împreună cu copii Memorizarea
de 2 ori, apoi se trece la învăţarea celei de-a doua Individual
strofe reluându-se şi prima strofă. Se repetă Observarea
împreună cu copiii. Se trece la învăţarea ultimei comportamentului
strofe reluându-se şi primele două strofe. Se copiilor
verifică corectitudinea versurilor recitate de
copii.
Se repetă poezia individual și pe grupuri.
Se explică cuvintele şi expresiile noi și se
introduc în noi contexte.
Copiii care ştiu să recite corect poezia vor fi
recompensaţi.
6 Obținerea Vom merge la măsuțe. Munca
performanței Intuirea materialelor individuală Grup
Copiii vor enumera materialele de lucru de pe Explicația Individual
măsuţă : Exercițiul
Coli colorate
Lipici
Astăzi la activitatea practică o vom confectiona
și noi ornamente pentru brad.
Pentru a avea un aspect cât mai placut, noi va
trebui să lipim corect și să lucrăm îngrijit la
masuţe.
Instructajul şi demonstraţia
Se explică și se demonstrează modul de
lucru. Priviţi cu atenţie la modelul pe care vi l-
am făcut eu! Vedeţi că nu am depăşit conturul și
am pus pe toată suprafaţa lipici. Aşa va trebui să
lucraţi și voi.
Se fac exerciţii de încălzire a manutelor:
„Degetele-mi sunt petale/Le deschid ca la o
floare/Boboc, floare, boboc ,floare.”
Desfăşurarea propriu-zisă a activităţii
Copiii vor lucra la măsuţe. Atenţionez
asupra modului în care trebuie să lucreze cu
lipiciul, sabloanele și accesoriile colorate. Dau
indicaţii generale şi individuale copiilor şi
urmăresc modul în care lucrează copiii. Voi ajuta
copii care nu reuşesc sau care au dificultati în
realizarea casutelor

În timp ce copiii lucreaza, urmăresc activitatea


lor, dandu-le explicatii și ajutându-i, dacă este
nevoie.

7 Evaluare Organizez o expozitie în sala de grupa. Se va Explicația


realiza Turul galeriei, solicit copiilor să analizeze Problematizarea
și să indice lucrarile pe care le considera ei mai
bine realizate.
8 Încheierea Se vor face aprecieri generale şi individuale Explicația Frontal
activității asupra modului de desfăşurare a activităţii. Conversația Individual
Copii vor primi recompense.

S-ar putea să vă placă și