Sunteți pe pagina 1din 18

INTÂLNIRE

CU
PRIMAVARA
PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATA
DATA:

GRADINIŢA: 

EDUCATOARE :

GRUPA : 

NIVELUL :

TEMA ANUALĂ DE INVĂŢARE: Când, cum şi de ce se întâmplă?

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE : « Întâlnire cu primăvara»

TIPUL ACTIVITĂŢII : Verificare şi consolidare

PROGRAMUL ZILEI :

1. Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP)

*Întâlnirea de dimineaţă: “Suntem veseli ca primăvara!”

Tranziţie: Cântec: Bine e să ştii.

2.Activităţi Liber Alese 1 (ALA 1)

Bibliotecă: Primăvara a sosit!- „citire” de imagini


~să “citească” imagini reprezentând anotimpul primăvara;
~să denumească câteva caracteristici ale acestui anotimp.

Joc de masă: Alege şi grupează- puzzle


~să reconstitue o imagine din bucăţele;
~să realizeze un puzzle cu imagini.
Artă: Colorează ce îţi place!- colorare
~să recunoască imaginile specifice anotimpului primăvara;
~să coloreze ceea ce le place.

3. Activităţi pe Domenii Experienţiale (ADE)- Activitate integrată –Întâlnire cu


primăvara

DŞ--joc didactic- Întâlnire cu primăvara

DEC-pictură: -Tablou de primăvară

~Tranziţie: Înfloresc grădinile- joc cu text şi cânt

4. Activităţi Liber Alese 2 (ALA 2) Primăvara- dramatizare


~să se identifice cu diferitele roluri din scenetă;
~să colaboreze cu ceilalţi copii privindu-i ca parteneri de scenă.

SCOPUL ACTIVITĂŢII :

 Sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştintelor despre anotimpul primavara ;


Exersarea deprinderii de a compune spaţiul plastic.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

- Să contemple tabloul de primvara.

- Să identifice in imagini, aspecte şi caracteristici ale anotimpului primavara.

- Să răspunda la cât mai multe intrebari pe baza conţinutului imaginii folosind pronume
interogative :  ce ? ,  cine ? ,  unde ? , când ? , de ce ? .

- Să se organizeze în grupuri şi să relationeze intre ei.

- Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.

- Să formuleze propozitii corecte din punct de vedere gramatical despre anotimpul


primăvara.

- Să utilizeze spaţiul plastic, realizând o lucrare expresivă..

- Să păstreze oridinea şi disciplina pe tot parcursul activitătii.

- Să exprime sentimente de bucurie, satisfactie, multumire în legătura cu activitatea


desfăsurată.
STRATEGII DIDACTICE :

Metode si procedeee : Conversaţia, explicaţia, descrierea, exercitiul,


problematizarea, explozia stelara, demonstraţia, observaţia, turul galeriei.

Mijloace de invatare : 1 stea mare, 5 stele mici, 1 tablou cu imagini specifice primaverii, fise de
lucru, macheta « Primavara », acuarele, pensule, coli colorate, mijloace audio, atlase, pliante.

DURATA : o zi.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :

1. «Revista Învăţămantul Preşcolar 1-2/2013», Editura Arlequin ;


2. « Aplicaţiile noului curriculum pentru învatamantul preşcolar », Editura
Didactica Publishing House 2009 ;
3. « Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari »,
Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 2008.
SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

SALUTUL : În prima parte a zilei, in cadrul întalnirii de dimineaţa, copiii asezati in cerc
vor rosti salutul de dimineată sub forma unei poezii :

« Dimineata a sosit,

Toti copiii au venit,

În cerc să ne adunam

Cu totii sa ne salutam :

Buna dimineata, pici,

Mă bucur ca sunt aici,

A-nceput o noua zi,

Bună dimineata, copii!”

ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: “Suntem veseli ca primăvara!”

- Copii, astăzi eu sunt Soarele (voi purta un soare în piept), iar voi, dupa ecusoanele pe
care le purtaţi veti fi: « iepuraşi », « buburuze », « fluturaşi », « albinuţe », « melcişori ».

Îi voi saluta pe fiecare, adresându-mă in funcţie de ecuson:

- Bună dimineaţa, fluturaşi!(melcişori, buburuze, albinuţe, iepuraşi).


- Bună dimineaţa, soare !
CALENDARUL NATURII : Se discută despre cum este vremea în această zi pentru a
aşeza la « Calendarul naturii » jetoanele corespunzătoare.
ACTIVITĂŢI LIBER –ALESE : Copiii descoperă centrele pregătite şi sarcinile de
lucru şi îşi aleg centrul preferat. La centrul « Biblioteca » vor « citi » imagini despre anotimpul
primăvara, la « Arta » vor colora imagini cu acest anotimp , iar la centrul « Joc de masă» vor
reconstitui un puzzle cu imagini.

După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii vor trece pe la toate centrele în
care au lucrat pentru a vedea şi aprecia rezultatele activitătii.

TRANZIŢIE : Înainte de a trece la desfăşurarea activitătilor pe domenii experientiale,


copiii vor interpreta cântecul : »Bine e să ştii », executând mişcările sugerate de textul
cântecului.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :

1. DOMENIUL ŞTIINŢE – Cunoaşterea mediului

În continuare se va desfăsura jocul “Întâlnire cu Primăvara ». Atenţia copiilor va fi


îndreptată spre surpriza acoperită : jos, în mijlocul clasei, copiii observa o stea mare, cinci stelute
mici ce contin intrebările : « ce ? », « cine ? », « când ? », « unde ? », « de ce ? ». Elementul
surpriză al activitatii : Zana Primaverii, le va aduce copiilor un tablou cu imagini specifice
anotimpului primavara. Voi prezenta regulile jocului. Grupez şi îndrum copiii, aplicând metoda
interactivă, « explozia stelară». Solicit copiii să răspundă întrebărilor de pe steluţele colorate.
Copiii vor descrie în câteva cuvinte imaginile prezentate apoi, dupa ce liderul a ales steluţa cu
întrebarea propusă se va intoarce la membrii echipei şi, împreună cu acestia, vor găsi
răspunsurile potrivite. Timp de gândire : 5 minute.

TRANZIŢIE : « Înfloresc grădinile »-joc

2. DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – Activitate plastică.

În cadrul acestei activităţi, copiii vor realiza o pictură « Tablou de primăvară ». Se


explică copiilor ce au de facut şi se motivează actiunile ce urmează a fi derulate prin prezentarea
pe întelesul copiilor a obiectivelor. Copiii intuiesc materialele respectând indicaţiile primite. Se
vor analiza lucrările realizate evidenţiind efortul colectiv şi individual.

ACTIVITĂŢI LIBER -ALESE : Primăvara-dramatizare


Evaluare -
Secvenţele Strategii
Conţinutul instructiv-educativ al activităţii instrumente şi
activitătii didactice
indicatori
1. Moment Crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii:
organizatoric
~pregătirea mobilierului şi a materialelor necesare;
~asigurarea unui climat educaţional favorabil, în
concordanţă cu tema zilei.
2. Captarea Va sosi in clasă elementul surpriză al activitătii : Conversaţi
atenţiei
Zâna Primăverii. Aceasta, le oferă copiilor un a
tablou reprezentând imagini cu anotimpul
Atentia,
primăvara.
promptitudinea
-Primăvara a venit, Elementul
răspunsurilor.
Tot în jur a înflorit .
surpriză-
Copilaşii bucuroşi
Observarea
Zâna
Ghiocei adună-n coş. comportamentului
Primăvara
Satele au prins iar viaţă, copiilor.
Izvoraşe, pârâiaşe,
Susură iar bucuroase.
Păsările au venit,
Tot în jur e fericit !
3. Enunţarea Se anunţă tema activitătii în termeni accesibili:
scopului şi a Expunerea
Vom desfăşura o activitate care se
obiectivelor
numeşte : »Întâlnire cu primăvara», folosind o
metodă interesantă, denumită « explozia stelară ».
Zâna Primăvara ne-a adus câteva imagini care
sugerează aspecte ce se petrec în frumosul său
anotimp. Cu ajutorul acestor imagini si a altor
materiale pe care le veţi descoperi mai târziu, vom
sistematiza cunostintele noastre despre primăvara,
ne vom împărti pe grupe, vom lucra la măsute,
apoi vom realiza o pictură reprezentând un
« Tablou de primăvară ».
Exerciţiul

5. Reactua- Se poartă o scurtă discutie despre anotimpul


lizarea cuno-
primăvara.
ştinţelor
Vremea devine mai placută, soarele încălzeşte mai Observaţia Proba orală:
tare, zăpada şi gheaţa se topesc încet. Vremea este recunoaşterea
schimbătoare, se incălzeste treptat, devine mai unor aspecte ale
frumoasă. Natura se trezeste la viata, pomii anotimpului
înmuguresc şi înfloresc, iarba incepe să crească. primăvara.
Zâna Primăvara ne-a adus tabloul cu primăvara,
câteva imagini care sugereaza aspecte ce se petrec
în frumosul anotimp.
 Intuirea materialului
6.Dirijarea
învăţării Surpriza : o stea mare, cinci stelute mici de culori
diferite cu intrebarile « ce ? », « cine ? »,
« cand ? », « unde ? », « de ce ? » aţezate pe
covor.
Explicatia
 Explicarea regulilor jocului. jocului –
Se initaza formarea celor cinci grupuri specifice metoda.
metodei exploziei stelara.
Se organizează colectivul de preşcolari, sub forma Explicatia
de semicerc, iar în mijlocul lor se aşază steluţele.
În mijloc este aşezată o steluta mare, iar peste ea
se aşaza tabloul de primavară. Celelalte 5 stelute Cele cinci grupuri
mici se aşază în jurul steluţei mari atenţionând formate vor fi :
copiii ca pe fiecare steluta este scrisă o întrebare, Melcisori
cu culori diferite. Întrebările folosite sunt: « ce ? », Ghiocei
« cine ? », « unde ? », « cand ? », « de ce ? ». Buburuze
Astfel, copiii vor retine ca intrebarea « ce ? » este Iepurasi
scrisa cu rosu, « cine ? » cu verde, « cand ? » cu Fluturasi.
galben, « unde ? » cu albastru si « de ce ? » cu Relationarea in
portocaliu. Aleg 5 copii, care, la rândul lor işi aleg timpul formarii
fiecare o steluta cu o intrebare. grupurilor.
Pe rând, educatoarea le citeste intrebarea de pe Câte un
Expunerea
steluta si le explica modul de lucru: fiecare copil reprezentant al
ce şi-a ales câte o steluta isi alege alti 4-5 fiecarui grup
parteneri cu care formeaza o echipa. Trebuie sa extrage tipul de
găsească împreună mai multe raspunsuri Descrierea întrebare.
referitoare la imaginea prezentata, folosind
intrebarea de pe steluta aleasă.
 Executarea jocului de probă : un copil va urma
instructiunile educatoarei, executând jocul de Jocul de
probă
probă.
 Desfăsurarea propriu-zisa a jocului :
Toţi copiii contempla tabloul de primavara, Analiza
raspunzand in grup, intrebarilor de pe fiecare
steluta, timp de 5 minute.
Pentru a obtine cât mai multe conexiuni la
întrebarile descoperite, se stabileste ordinea
adresării întrebarilor « ce ? », « cine ? »,
« unde ? », « când ? », « de ce ? ».
Pe rând, fiecare grup vine lânga imagine şi Explozia
stelara
răspund intrebarilor, astfel stimulând activitatea Exercitiul
grupurilor. Unde? Conversati
Ce? a
Tablou de primavara Problemati
-zarea
Invatarea
prin
descoperire
CE : Lucrul in
Cand? grup Proba orala :
1. Ce anotimp este prezentat in imagine ?
Stelute cu
raspunsul la
2. Ce pasariDecalatoare
ce? sosesc din tarile calde ? intrebari
întrebari şi
3. Ce se intampla in natura primavara ?
realizarea de
CINE :
Frontal conexiuni intre
1. Cine culege flori ?
Pe grupuri
ideile descoperite
2. Cine incălzeşte Pământul ?
de copii, în grup
3. Cine ingrijeşte livada ?
Conversati
şi individual.
UNDE : a
Dialogul Apreciez
1. Unde au răsărit ghioceii ?
Sinteza
activitatea
2. Unde şi-au facut rândunelele cuib ?
grupurilor.
3. Unde se plantează pomii ?
Aprecierea
CÂND :
raspunsurilor
1. Când infloresc ghioceii ?
primite.
2. Când vin păsările din tările calde ?
Aprecierea
3. Când începe să se topeasca zapada?
modului de
DE CE :
decizie asupra
1. De ce spunem că venit primăvara ?
titlului.
2. De ce ne imbrăcam mai subtire ?
3. De ce poartă mască bunicul şi copilul când
Evidentierea
umblă la stupul de albine ?
grupului/grupuri-
 Variantă de joc
lor
Le prezint nişte imagini specifice anotimpurilor
iarna şi primavara, cerându-le copiilor să facă
distincţia între acestea.
Copiii vor da un titlu tabloului pe care l-au studiat.
Tranzitie : Joc cu text si cânt – Înfloresc Conversaţi
a
grădinile
7Obţinerea
performanţei
La DOS vor realiza lucrarea cu tema Tablou de
primăvară-pictură
- De ce este Primăvara numit anotimp al bucuriei ?
Brainstor-
(trezeşte intreaga natura la viată, plantele, pădurile,
ming
păsarile, animalele infrumuseţează viata prin
coloritul lor, cântecul lor, improspătează aerul).
Voi purta o scurtă discutie cu copiii referitoare la
instrumentele de lucru pe care le vor folosi în
realizarea picturii.
. Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru
Voi explica copiilor tehnica de lucru pe care o vor
Demonstra-
folosi pentru a realiza tema propusă.
tia
- Efectuarea unor exerciţii pentru
încălzirea muşchilor mici ai mâinii
- Cu coatele sprijinite de masă, închidem şi
deschidem pumnii ;
- Cu coatele sprijinite, depărtăm şi apropiem
degetele;
- Ploaia- atingerea mesei cu vârful degetelor Creativitatea
copiilor.
imitând căderea stropilor de ploaie;
- “A ieşit soarele!”
Fixarea tehnicii de lucru
Voi fixa cu ajutorul unui copil tehnica de lucru.
Realizarea lucrării de către copii
Pe parcursul lucrului, îi voi supraveghea pe copii
şi îi voi îndruma pe cei care cer ajutorul.
De asemenea, voi avea grijă ca în timpul lucrului
copiii să aibă o poziţie corespunzătoare,
Conversati
asigurându-le un fond sonor adecvat. a
Turul
Analiza lucrărilor realizate
galeriei
După ce fiecare copil şi-a finalizat pictura, vor fi
afişate şi apreciate prin metoda turul galeriei.
8. Evaluarea
Se realizează evaluarea lucrărilor, evidenţiind
efortul colectiv şi individual. Fiecare copil se
poate autoevalua prin raportare la rezultatele
obţinute de colegii lui, participă la analizarea
actiunilor desfăşurate în sectoare, face aprecieri
desre activităţile celorlalţi şi poate exprima
predicţii despre posibile activităti viitoare. Se
apreciază întrebarile copiilor, modul de exprimare
în propoziţii, se apreciază cele mai corecte şi mai
interesante răspunsuri. Voi aduce cuvinte de laudă
asupra modului de cooperare şi interactiune dintre Aprecieri verbale
membrii aceleiaşi echipe.
Copiii vor fi recompensaţi pentru buna desfăşurare
a activităţii.
Ziua se încheie cu dramatizarea: Primăvara.
ALA 2 -PRIMĂVARA-dramatizare

PREZENTATOR :

- A fost odată ca niciodată, dacă n-ar fi fost nu s-ar fi povestit.

Era o zi rece de iarnă senină, dar rece. Pomilor goi, le cam tremurau
crengile! Iarna asta era aşa de lungă.Nu îndrăznea nimeni să-i spună

să plece. Doi pomi, mai bătrâni, stăteau la sfat:

Pomul 1: -De când sunt eu pe lume

Să-mi îngheţe seva-n vine,

Nu mi s-a mai întamplat!

Până şi pietrele au crăpat!

Iarna ne-a venit de hac!

N-o exista nici un leac?

Pomul 2: Ia, stai! Dacă nu mă-nşel,

Era un mic rebel...Ghiocel!

De cum îşi arăta faţa

Parcă se topeşte gheaţa,

Căci soarele strălucitor

Îi vine-n ajutor!

Povestitorul: -...Şi începură amândoi să-l strige:

Pomii: Ghoicel! Ghiocel!

Pomul 1: -Ghiocel! Ghiocel!

Hai, arată-te niţel!!!

Pomul 2: Tu eşti singura speranţă

Haide, scapă-ne de gheaţă!

Ghiocel 1: -Aud prelunga chemare...

Ca o lungă aşteptare

Soarele bate în gheaţă;

Raza lui o simt pe faţă.


Cred că a sosit momentul

Să împrăştiem omătul!

Deşteptarea!!!

Ghiocelul 2: -O rază strălucitoare

M-a orbit aşa de tare!...

Să nu iau altă cărare

Mi-am pus ochelari de soare!

Ghiocelul 4: -Eu aştept de astă vară

Să ieşim la joacă afară

Să ne veselim sub soare...

Cât e ziulica mare!

Ghiocelul 5: -Eu de când am răsărit

Clopotesc necontenit!

La şcoală aş fi erou

Dacă aş suna mereu!

Ghiocelul 6: -De-un sezon nu fac nimic.

M-am cam îngrăşat un pic!

Şi mi-a fost destul de greu

Să ies din culcuşul meu!

Ghiocelul 7: -Gerul m-a cam amorţit

Şi-am rămas mai la sfârşit!

În grabă să nu vă scap

Un cucui am căpătat!

Toţi ghioceii: -Unde-i Ghiocel cel mic?

Hai să-l ajutăm un pic!

Ghiocelul 8: -Ce dacă sunt mititel?

Eu scot capul singurel!

N-am nevoie de-ajutor,


Nu mă văd că-s albişor!

Crenguţa -Pe crenguţe, rânduri-rânduri,

înmugurită: Noi, armatele de muguri,

Aşteptăm cu nerăbdare

Să ne înverzim la soare!

Crenguţa -Noi, muguraşii în floare,

înflorită: Dăm mireasmă şi culoare.

Din a noastre flori vom ţese

Coroniţă de prinţese!

Cântec: ÎNFLORESC GRĂDINILE- tranziţie

Înfloresc grădinile,

Ceru-i ca oglinda,

Prin livezi, albinele,

Şi-au pornit colinda.

Cântă ciocârliile ,

Imn de veselie,

Fluturii cu miile,

Joacă pe câmpie.

Joacă fete şi băieţi

Hora-n bătătură,

Ah, de ce n-am zece vieţi,

Să te cânt, natură!
Copiii formează un cerc simbolizând o grădină înflorită.În interiorul cercului se aşează 5-6 copii
ce reprezintă diferite flori. Se mai stabilesc câţiva copii-albine, şi câţiva copii-fluturi, care stau
în afara grădinii.Jocul începe cu intonarea melodiei de către copiii din cerc şi de către copiii-
flori.La versurile”Prin livezi albinele”, aceştia ocolesc grădina (cercul) şi intră în ea, oprindu-se
la câte o floare. La versul „Fluturii cu miile”,fluturii înconjoară în zbor grădina sau intră în cerc,
unde îşi continuă zborul.Când melodia ajunge la versurile „Joacă fete şi băieţi”, copiii din cerc
încep să joace o horă. Jocul se reia, mereu cu alţi copii în rolurile de flori, albine şi fluturi.
Ce?

Cine?
Unde?

De ce? Când?

S-ar putea să vă placă și