Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Domeniul Om şi Societate – Activitate Monodisciplinară

DATA: 05.03.2021

UNITATEA:

EDUCATOARE:

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPĂ: Grupa mare

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Când, cum și de ce se întâmplă?”

TEMA SĂPTĂMÂNII:,,Primăvară,bine ai venit!”

TEMA ZILEI: ,,Inimioare, inimioare, noi vă dăruim !”

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

DISCIPLINA: Activități practice

MIJLOC DE REALIZARE: Înșiruire

TIPUL ACTIVITĂŢII: Însușire de cunoștințe, priceperi si deprinderi.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare;

Activare şi manifestare a potenţialului creativ;

Curiozitate, interes şi iniţiativă de învăţare.

1
COMPORTAMENTE VIZATE:

Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei;

Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate;

Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi.

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea unor deprinderi de lucru folosind tehnicile cunoscute pentru realizarea unei lucrări practice.

OBIECTIVE:

O1:să denumească materialele şi tehnicile de lucru folosite ;

O2: să respecte regulile de utilizare a materialelor;

O3: să înșire corespunzător materialele utilizate în spaţiul dat.

STRATEGII DIDACTICE:

 Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul practic, analiza, aprecierea, munca individuală,
metoda interactivă Turul Galeriei.
 Mijloace didactice:
 Demonstrative: colier model, panou pentru expunerea lucrărilor
 Individuale: paste,ață

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual

BIBLIOGRAFIE: ***Curriculum pentru educaţie timpurie 2019


***”Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani”
D. Gherghina, N. Oprescu, I. Dănilă, C. Novac, V. Ilie,C. Bunăiaşu, G. Cămăraşu, A. Păunescu, Metodica activităţilor instructiv –
educative în învăţământul preprimar, editura Didactica Nova, Craiova, 2007;

2
Nr. Etapele Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare/
Crt. activităţii Metode şi Mijloace de metode şi
procedee învăţământ indicatori
1. Momentul Colierul model este pus la îndemână; se pregătesc Mobilierul
organizatoric materialele didactice necesare activităţii grupei
2. Captarea Va fi realizată prin intermediul ghicitorilor: Explicaţia Observaţia
atenţiei sistematică a
E un moș,/Cu nașul ros’./Iarna lasă jucării/La cei mai comportament
ului
cuminți copii. preşcolarilor

(Moș Crăciun)

Cine-i oare moșul bun / Ce da daruri de Crăciun?

(Moș Crăciun)
3. Anunţarea Educatoarea invită copiii la o activitate practică denumită Explicaţia
temei şi a „Colier pentru mămici” unde vor trebui mai întâi să
obiectivelor recunoască materialele puse la dispoziţie şi modul lor de
urmărite lucru, să respecte ordinea de lucru, să valorifice lucrările pe
baza criteriilor stabilite.
4. Desfăşurarea a) Intuirea materialului: Observaţia Obsevarea
propriu-zisă a Copiii vor observa materialul didactic ce îl au la dispoziţie sistematică a
activităţii pe măsuţe(paste,ață). Se va discuta despre natura acestora: , comportament
formă, mărime; elor copiilor
b) Prezentarea şi analiza colierului model:
Educatoarea prezintă colierul model. Se discută cu copiii Explicaţia Colier model
despre modul de realizare a acesteia;
c) Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru:

3
Educatoarea prezintă colierul pentru mămici din Demonstraţia
paste.Copiii vor înșira pe ață pastele pentru a realiza
colierul.
d) Munca independentă:
Se verifică dacă a fost înţeleasă sarcina de lucru: un copil
reaminteşte tema şi sarcina primită. Se începe lucrul
propriu-zis. Pe timpul lucrului se vor supraveghea, iar la
nevoie vor fi îndrumaţi şi ajutaţi acolo unde este cazul. Se
va urmări şi poziţia corectă în timpul lucrului, a modului de
lucru curat şi îngrijit, conform explicaţiei şi demonstraţiei.

Conversaţia Obsevarea
sistematică a
Exerciţiul comportament
practic elor copiilor

5. Asigurarea După terminarea lucrărilor, copii sunt întrebaţi ce materiale, Analiza


retenţiei şi a ce metode au folosit şi cum s-a numit activitatea. răspunsurilor
transferului preşcolarilor
6. Obţinerea Lucrările copiilor se expun, apoi urmează „Turul Galeriei” Turul Analiza
perfo5manţei prin care copiii îşi apreciază lucrarea personală sau a Galeriei produselor
celorlalţi colegi, stabilind la final cea sau cele mai frumoase activităţii

4
lucrări. Autoevaluarea
7. Încheierea Se fac aprecieri generale asupra modului de lucru, apoi Aprecieri
activităţii aprecieri individuale şi se oferă recompense. verbale

S-ar putea să vă placă și