Sunteți pe pagina 1din 10

2.

PROIECT DIDACTIC

I.DATE DE IDENTIFICARE
Domeniul de cunoaştere: Mediul social si cultural
Categoria de activitate: a) Educarea limbajului
b) Activitate practică
Tema activitatii: a)Legenda ouălor roşii-povestire
b)Felicitare de Paste-lipire
Tipul activitaţii:Mixt
II.OBIECTIVE
A)Obiective cadru: a)Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea si utilizarea
corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale
b)Formarea si consolidarea unor abilitaţi practice specifice
nivelului de dezvoltare motrică; Dezvoltarea simţului
practic si estetic.
B)Obiective de referinta: a)Să înteleagă şi să transmită mesaje simple; să
reacţioneze la acestea.
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile
acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
b)Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru
pentru realizarea unei activitaţi practice.
C)Exemple de comportamente:a)O1-Să urmărească linia unei povestiri;
O2-Să cunoască semnificaţia Sfintelor Paşti;
O3-Să răspundă la intrebările puse de
educatoare;
O4-Să se exprime corect în propoziţii sau fraze;
O5-Să sesizeze importanţa păstrării acestei
tradiţii.
b)O1-Să cunoască şi să utilizeze unelte de lucru
pentru realizarea temei;
O2-Să se orienteze în spaţiu respectând spaţiul
dat pentru lipirea elementelor;
O3-Să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în
vederea realizării lucrării;
O4-Să-şi dezvolte deprinderi practice de lipire;
O5-Să aibă o atitudine pozitivă fată de muncă.
III.STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: proiectul integrat, conversaţie, observare, povestire,
explicaţie, demonstraţie, exerciţiul.
Mijloace didactice: cruce, coş cu ouă, planşe, felicitări, planşa model, coşuleţe cu
bucăţi de hârtie, lipici, planşe.
Forma de organizare: frontală.
SCENARIUL DIDACTIC-A) EDUCAREA LIMBAJULUI
Etapele activităţii Activitatea educatoarei Activitatea copiilor O.O. Evaluare
1.Organizarea Pregătesc materialul didactic pentru Intră în sală cântând un cântecel în limba
activităţii. activitate. italiană.

2.Captarea si -Azi v-am pregătit o surpriză. Cine mă


orientarea atenţiei ajută să vedem ce se află sub şerveţel? Dar Un copil mă ajută să descopăr coşuleţul şi
copiilor. pe perete? crucea de pe perete, iar un copil numit de
mine îmi răspunde la întrebări. O3
-În coşuleţ se află ouă roşii; pe perete se află o O4 -frontală
cruce cu Iisus răstignit. orală
3.Reactualizarea -Când vopsim ouă roşii? O2
cunoştinţelor însuşite -Ce sărbătorim la Sfintele Paşti? Copiii ascultă şi răspund la întrebări. O3
anterior. -După câte zile a înviat Iisus? O4

4.Anunţarea temei şi -Ştiţi voi de ce se vopsesc ouă roşii de


a obiectivelor. Paşte? Pentru a vă putea da seama de ce se Copiii ascultă şi receptează.
vopsesc ouăle de Paşte m-am gândit să vă
spun Legenda ouălor roşii.

4.Desfăşurarea Povestesc copiilor Legenda ouălor roşii şi


activităţii. explic cuvintele necunoscute. Ascultă. O1

5.Fixarea Prezint planşe care evidenţiază cele mai


cunoştinţelor. importante momente ale legendei şi le Copiii privesc imaginile şi răspun la întrebări. O3 -frontală
discut împreună cu copiii. O4
O5
6.Încheierea Evidenţiez gradul de participare a copiilor
activităţii. la activitate şi distribui stimulente. Copiii se bucură şi primesc stimulentele.
SCENARIUL DIDACTIC-B)ACTIVITATE PRACTICĂ
Etapele activităţii Activitatea educatoarei Activitatea copiilor O.O. Evaluare
1.Organizarea activităţii Pregatesc materialul necesar desfaşurării Intră in sală şi se aşează la măsuţe.
activităţii.

2.Captarea şi orientarea Voi realiza captarea atenţiei prin


atenţiei copiilor. prezentarea unor felicitări de Paşte.
Fiecare copil va primi în mânuţă câte o
felicitare.
-Ce vedeţi pe aceste felicitări? -Coşuleţe cu ouă; iepuraşi cu ouă; -frontală
Discuţie referitoare la câteva dintre puişori.
felicitări.

3.Anunţarea temei şi a -Azi vom realiza o felicitare cu ocazia Ascultă.


obiectivelor. Sfintelor Sărbatori de Paşte pe care le
putem face cadou celori dragi nouă.

4.Intuirea materialului Rog un copil să mă ajute să împart


didactic. coşuleţele cu materialul necesar.
Cer copiilor identificarea materialelor Denumesc materialele: planşa, bucăţi de O1 -frontală
puse la dispoziţie. hârtie colorată, lipici.

5.Prezentarea Se va prezenta planşa model şi se va Copiii urmaresc cu atenţie şi recunosc


şi analizarea modelului analiza modul în care s-a lucrat: elementele care compun felicitarea.
educatoarei. recunoaşterea elementelor care compun
felicitarea.

6.Explicarea Demonstrez modul de lucru însoţit de


şi demonstrarea modului explicaţii.
de execuţie a temei. Realizarea lucrării:
-bucata de hârtie roşie reprezentând oul se Copiii reţin ordinea operaţiilor de lucru.
aşează pe masă, aplicăm cu grijă lipiciul
după care o poziţionăm în centrul colii de
carton colorat, apoi luăm bucata de hârtie
verde care reprezintă verdeaţa, o aşezăm
pe msă şi aplicăm lipiciul după care o lipim
sub ou cu partea scobită înspre ou; ne-a
rămas bucata de hârtie galbenă care
reprezintă fundiţa, aplicăm lipiciul şi o
poziţionăm cam la jumătatea oului.
-Vă place? Da. O5
-Vreţi să realizaţi o felicitare pentru
mămica şi tăticul?

7.Exerciţii Mişcări ale degetelor:închidem-deschidem, Copiii execută mişcările indicate.


pentru boxăm, cântăm la pian, cântăm la fluier,
încalzirea muşchilor mici ne spălăm pe mâini,ne ştergem pe degeţele.
ai mâinii.

8.Executarea temei de -Spor la treabă! Copiii realizează tema respectând O1


către copii. În timp ce copiii realizează tema, aceştia tehnica de lucru : lipire. O2
vor fi urmăriţi îndeaproape şi voi oferi O3
ajutor acolo unde este necesar. O4

9.Analiza Expunerea lucrărilor şi autoaprecierea din Analizează lucrările proprii şi ale O5 individuală
rezultatelor lucrării. partea copiilor. colegilor folosind un limbaj adecvat.
1. ACTIVITĂŢI PE ARII DE STIMULARE

I.SECTOARE: a)Construcţii
b)Artă-desen
-modelaj
c)Bibliotecă

II.TEME: a)Oul de Paşte-mozaic


b)Felicitare de Paşte-desen
Coş cu ouă-modelaj
c)Viaţa Lui Iisus-citire de imagini
III.OBIECTIVE
OBIECTIVE CADRU:Cultivarea sensibilităţii copiilor prin jocurile şi
activităţile lor; Dezvoltarea simţului practic şi estetic.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:a)Să redea prin intermediul construcţiilor
modele inspitate din viaţa cotidiană,
valorificând deprinderi şi tehnici de lucru
însuşite anterior.
b)Să redea liber teme plastice specifice
desenului.
Să exerseze deprinderi tehnice specifice
modelajului în redarea unor teme plastice.
c)Să-şi îmbogăţească vocabularul activ.
EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:a)Să selecteze, să îmbine şi să asambleze
adecvat piesele puse la dispoziţie;
Să manifeste stabilitate şi perseverenţă
în acţiune.
b)Să coloreze suprafeţele unor desene
date;
Să utilizeze corect instrumentele de
lucru;
Să pregătească materialul pentru
modelat prin frământare, rupere ;
Să formuleze păreri personale în
legătură cu lucrările propii şi ale
celorlalţi.
c)Să se exprime corect în propoziţii şi
fraze;
Să adreseze întrebări cu privire la
imaginile citite.
IV.STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, observare.
MIJLOACE DIDACTICE:clopoţel, planşe cu desene, creioane colorate,
plastelină, planşete, cărţi cu Viaţa Lui Iisus,
material mărunt pentru construcţii(truse
mozaic).
V.METODE DE EVALUARE:-continuă-observare curentă şi apreciere verbală
-finală-analiza lucrărilor.
Etapele activităţii Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Metode şi mijloace
1.Organizarea Pregătesc cele necesare desfăşurării Copiii se pregătesc pentru activitate.
activităţii. activităţii.

2.Captarea Se realizează prin Întâlnirea de


atenţiei. dimineaţă.
La un sunet de clopoţel şi o scurtă -clopoţel
poezie:
“Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm. Copiii ascultă versurile şi se aşează în
Bună dimineaţa, pici! semicerc aşteptând indicaţii.
Mă bucur că sunt aici.
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa, copii!”
Copiii sunt invitaţi să se aşeze în
semicerc.

3.Anunţarea Va fi realizat de educatoare :


programului -Astăzi la activităţile de dimineaţă vom Ascultă cu atenţie programul de -conversaţia,
de dimineaţă. desena felicitări de Paşte, vom modela dimineaţă şi se aşeaza în funcţie de expunerea,
din plastelină coş cu ouă, vom orna oul preferinţe la sectoare. explicaţia
colorat din mozaic şi vom citi după
imagini viaţa Lui Iisus.

4.Desfăşurarea Voi face scurte demonstraţii la fiecare Copiii urmăresc demonstraţiile cu -demonstraţia,
activităţii. sector. atenţie. -desene, creioane,
Se va realiza prin executarea jocurilor Copiii lucrează la sectoarele alese de ei. plastelină, cărţi
de către copii.
mozaic
-exerciţiul

5.Asigurarea Se revizuiesc temele activităţii şi ideea Repetă temele activităţii. -conversaţia


retenţiei principală de desfăşurare a acestora.
şi a transferului.

6.Evaluare. Se va realiza prin finalizarea Participă la analiza lucrărilor. -observare


activităţilor de către copii, prin
observarea rezultatelor.

7.Încheierea Se fac aprecieri verbale asupra Copiii se bucură şi aplaudă.


activităţii. activităţii desfăşurate de copii.
LEGENDA OUĂLOR ROŞII

“Dragi copii, se spune că în vremea când Iisus era răstignit pe


cruce, şi suferea pentru păcatele noastre, în Cetatea Ierusalim a venit
o femeie care a adus cuiva un coş plin cu ouă. Trecând ea prin acel
oraş a auzit că Domnul nostru Iisus Hristos a fost pedepsit la moarte
şi a fost dus să fie răstignit pe dealul Golgota. Când femeia a auzit
vestea aceea cutremurătoare, inima ei a fost cuprinsă de o mare
durere. Ea era cu atât mai supărată pentru că Iisus l-a vindecat
odată pe fiul ei care era bolnav de moarte.
Aşa cum era, cu coşul plin de ouă, a fugit repede la dealul Golgota
unde Iisus era bătut în cuie pe cruce şi nişte soldaţi îl păzeau. Din
mâinile şi picioarele Lui sfinte curgeau stropi mari de sânge.
Femeia şi-a aşezat coşul ei cu ouă acolo jos,lângă crucea Domnului
şi a început să se roage plângând de durere. Ea a spus:-Doamne
Sfinte, Tu care ai făcut numai bine, ai salvat oameni de la moarte, ai
înviat morţii şi ne-ai învăţat să credem în Dumnezeu, acum eşti
răstignit pe cruce ca cel mai mare duşman. Te rugăm iartă-ne pe noi
păcătoşii şi lasă-ne un semn să ne aducem aminte de suferinţa pe care
ai îndurat-o pentru noi.
Când s-a ridicat femeia de jos, ouăle din coşul ei erau toate roşii de
la sângele care picurase pe ele din rănile Lui Iisus.
Femeia n-a mai mers acasă ci a rămas în oraşul Ierusalim. După
trei zile de la răstignireacea femeie împreună cu alte femei au mers la
mormântul Domnului, dar acesta era gol şi atunci s-au bucurat mult
spunând: Hristos a înviat!
Plină de bucurie, femeia spunea tuturor despre ouăle roşii din
coşul ei, care erau semnul suferinţelor Lui Iisus pe cruce. Cu ochii
strălucind de bucurie împărţea tuturor câte un ou roşu, spunându-le:
Hristos a înviat!
De atunci în fiecare an, în Vinerea Mare, femeia aceea credincioasă
îşi pregătea câte un coş cu ouă roşii În amintirea Răstignirii şi
Învierii Domnului. Apoi le împărţea copiilor şi săracilor povestindu-
le despre suferinţele Lui Iisus pentru mântuirea noastră, a
oamenilor. Apoi îi punea să ciocnescă în amintirea învierii Domnului,
aceştea spunându-şi: Hristos a înviat!-Adevărat a înviat!
De la femeia aceea a rămas obiceiul să fie vopsite ouă roşii de Paşte
şi să fie dăruite în amintirea Patimilor şi Învierii Domnului.
3. ACTIVITATE COMPLEMENTARĂ

Joc în aer liber


Tema: Iepuraşu-n iarbă

OBIECTIV CADRU:
Dezvoltarea spiritului de orientare;
coordonarea mişcărilor şi dezvoltarea
atenţiei.
OBIECTIV DE REFERINŢĂ: Să-si formeze o ţinută corporală
corectă (în poziţia stând, şezând şi
în deplasare).
EXEMPLE DE COMPORTAMENTE: Să realizeze sarcina motrică
dată;
Să respecte regulile jocului.
METODE ŞI PROCEDEE: jocul, explicaţia, demonstraţia.

DOCUMENTARE BIBLIOGRAFICĂ
“Metoda proiectelor la vârste timpurii”-Miniped, Bucureşti, 2002
“Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”
-2005
“Cartea educatoarei”-Târgu Mureş, 2000