Sunteți pe pagina 1din 5

Contracte swap pe rata dobnzii

ntr-un contract swap pe rata dobnzii, fiecare contraparte se angajeaz s plteasc o


rat a dobnzii fix sau variabil ntr-o anumit valut pe o anumit durat de timp
ctre cealalt contraparte. Rata dobnzii fix sau flotant se aplic la o anumit
valoare noional. !ceast valoare noional nu se sc"imb, de obicei, de participanii
la contract, este doar utilizat pentru a calcula fluxurile de numerar ce trebuie
sc"imbate.
Tipuri de contracte swap pe rata dobnzii
a# swap fix-contra-variabil, aceea$i valut %&plain vanilla swap'# ( cumprtorul de
swap se angajeaz sa plteasc o rat fix de dobnd, iar vnztorul de angajeaz
s plteasc o rat variabil de dobnd %de obicei raportat la o rat a dobnzii de
referin cum ar fi )*+,R, -.R*+,R, R,+,R etc.#. !mbele fluxuri de numerar
sunt denominate n aceea$i valut. !cesta este cel mai cunoscut tip de swap $i este cel
pe care l vom studia mai detaliat n seciunile urmtoare.
b# swap fix-contra-variabil, valute diferite ( la fel ca cel de la punctul a#, dar
fluxurile de numerar sunt denominate n valute diferite. /e exemplu, ! se angajeaz
s plteasc o rat fix de 01 aplicat la valoarea noional de 23 mil .4/ $i s
primeasc o rat variabil 5*+,R67 aplicat la valoarea noional de 833 mil 9:;
%la un curs iniial 2.4/<83 9:;#.
c# 4wap variabil-contra-variabil, aceea$i valut ( cumprtorul se angajeaz s
plteasc o rat variabil de dobnd raportat la o anumit rat de referin, iar
vnztorul se angajeaz s plteasc o rat variabil de dobnd ancorat la o alt rat
de referin. !mbele fluxuri de numerar se pltesc n aceea$i valut, iar cele dou rate
de referin se refer la aceea$i valut, dar se formeaz pe piee diferite. /e exemplu,
! plte$te 9:; )*+,R27 $i prime$te 9:; 5*+,R27, ambele aplicate la o valoare
noional de 2 mld 9:;
2
.
d# 4wap variabil-contra-variabil, valute diferite ( la fel ca la c# ns valoarea
noional este exprimat n valute diferite, iar ratele variabile se refer la valute
diferite. /e exemplu, ! plte$te .4/ )*+,R27 la o valoare noional de 23 mil
.4/ $i prime$te -.R*+,R27 la o valoare noional de =,8> mil -.R %curs de
sc"imb iniial de 2 -.R<2,0? .4/#.
e# 4wap fix-contra-fix, valute diferite ( cumprtorul se angajeaz s plteasc o rat
fix de dobnd cu valoare noional ntr-o anumit valut, n timp ce vnztorul se
angajeaz s plteasc o rat fix de dobnd cu valoare noional o alt valut. /e
exemplu, ! plte$te 01 la o valoare noional de 23 mil .4/ $i prime$te 0,@1 la o
valoare noional de =,8> mil -.R %curs de sc"imb iniial de 2 -.R<2,0? .4/#.
Aontractele swap sunt instrumente tranzacionate ,5A, implicnd existena dealerilor
de swap, care au rolul de formatori de pia %eng. &marBet maBer'#. /e exemplu,
pentru un swap pe @ ani rat fix contra )*+,R?7 cotaia unui dealer esteC
{
% #
0, 0@1 0, @1
ASK OFFER
BID

1 2 3
, semnificnd faptul c acesta va intra pe poziia de cumprtor
ntr-un swap la 0,0@1 $i pe poziia de vnztor la 0,@1.
2
*storicul )*+,R pe toate scadenele $i toate valutele pentru care se calculeaz poate fi analizat la
urmtoarea adresC "ttpCDDwww.bba.org.uBDbbaDjspDpolopolE.jspFd<2>2Ga<?0=
2
Ex1. , banc comercial nc"eie un contract swap din poziia de cumprtor cu un
dealer care are afi$at cotaia 0,=@1-61. Aontractul swap este inc"eiat pe 0 ani, rata
variabil este -.R*+,R?7, decontrile se fac semestrial, iar valoarea noional este
egal cu 23 mil -.R. :recizai ce sume se deconteaz la fiecare scaden, dac
-.R*+,R?7 la cele > date de fixing a fost egal cuC 6,0@1, 61, 0,=@1, respectiv
0,@1.
/ac banca comercial este cumprtoare de swap, atunci dealer-ul este vnztor de
swap la cotaia asB %offer# de 61 - aceasta este rata fix din swap. Rata variabil este
-.R*+,R?7.
2. :rima scaden ( dupa ? luni de la nc"eierea contractuluiC banca plte$te rata
fix %61# $i prime$te rata variabil %care la data fixing-ului este egal cu 6,0@1#. /eci
banca prime$te %implicit dealer-ul plte$te# o sum egal cu
?
%6, 0@1 61# 23.333.333 20.@33
20
EUR = .
0. ! doua scaden ( dupa 2 an de la nc"eierea contractuluiC banca plte$te rata
fix %61# $i prime$te rata variabil %care la data fixing-ului este egal cu 61#. Hu se
sc"imb nici un flux de numerar.
6. ! treia scaden ( dupa 2 an $i jumtate de la nc"eierea contractuluiC banca
plte$te rata fix %61# $i prime$te rata variabil %care la data fixing-ului este egal cu
0,=@1#. /eci banca plte$te %dealer-ul prime$te# o sum egal cu
?
%61 0, =@1# 23.333.333 20.@33
20
EUR = .
>. ! patra scaden ( dupa 0 ani de la nc"eierea contractuluiC banca plte$te rata
fix %61# $i prime$te rata variabil %care la data fixing-ului este egal cu 0,@1#. /eci
banca plte$te %dealer-ul prime$te# o sum egal cu
?
%61 0, @1# 23.333.333 0@.333
20
EUR =
Utilizarea contractelor swap:
a) acoperirea riscului de rat a dobnzii sau/i de curs de schimb (hedin)
a.2. 4e pot transforma active sau datorii cu rate variabile de dobnd n active $i
datorii cu rate fixe de dobnd $i invers, n funcie de necesitiC
- activele cu rat variabil se transform n active cu rat fix prin vnzare de swap, iar
activele cu rat fix se pot transforma n active cu n active cu rat variabil prin
cumprare de swapI
- datoriile cu rat variabil se pot transforma n active cu rat fix prin cumprare de
swap, iar datoriile cu rat fix se pot transforma n datorii cu rat variabil prin
vnzare de swap.
a.0. n cazul n care valorile noionale sunt denominate n valute diferite, se pot
transforma active sau datorii exprimate ntr-o valut n active sau datorii exprimate n
alt valut.
Ex!. +anca ! se finaneaz de la banca J prin mprumuturi la o rat variabil a
dobnzii pe termen de @ ani cu dobnda )*+,R?7K3,2@1. +anca anticipeaz o
cre$tere a ratelor dobnzii n urmtorii ani $i dore$te transformarea dobnzii variabile
n dobnd fix. !cest lucru l poate face pltind anticipat datoria $i contractnd
simultan un mprumut la rat fix. :lata anticipat a datoriei cu rat variabil se poate
dovedi foarte costisitoare. , soluie alternativ este acoperirea mpotriva riscului de
rat a dobnzii utiliznd un swap cu rata variabil )*+,R?7. .n dealer de swap i
0
ofer urmtoarele cotaiiC >,0@1D>,@1. Ae poziie va lua banca ! n contract $i ce rat
fix va obineF
/eoarece banca ! plte$te o rat variabil de dobnd n contractul de mprumut, va
alege s primeasc din swap o rat variabil de dobnd $i s plteasc o rat fix,
deci va fi cumprtoare de swap. n consecin, dealer-ul de swap va fi vnztor la o
rat a dobnzii de >,@1.
Aostul strategiei mprumutKswap pentru banca ! va fiC
->,@1K)*+,R?7-%)*+,R?7K3,2@1#<->,?@1, adic va plti o rat fix de >,?@1
indiferent de ceea ce se va intmpla cu )*+,R?7.
b) "pecula#ie
$ dac se anticipeaz cre$terea ratelor dobnzii se cumpr contractul swapI
- dac se anticipeaz scderea ratelor dobnzii se vinde contractul swap.
c) %rbitra&
d# 'ene(icierea de a)anta&ul comparati) pe care l poate avea o banc n termeni
de dobnd fix $iDsau variabil fa de o alt banc
Ex*. :resupunem c banca ! are un rating evaluat de agenia 4tandard G:oors la
!!!, iar baca + are un rating +++. +anca ! se poate mprumuta pe pia la o rat
fix de >,@1 $i la rata variabil )*+,R, iar banca + se poate mprumuta la o rat fix
de @,=@1 sau la o rat variabil )*+,RK>@bp. +anca ! are nevoie de finanare pe @
ani cu rat variabil, iar + are nevoie de finanare pe @ ani cu rat fix. !rtai cum se
pot cele dou bnci s $i reduc costurile de finanare mprumutndu-se contrar
nevoii lor de finanare $i intrnd simultan ntr-un contract de swap la rata fix >,81 $i
rata variabil )*+,R astfel nct s beneficieze de avantajul comparativ pe care l au.
4ituaia n care se afl cele 0 bnci poate fi sintetizat n urmtorul tabelC
+anca ! +anca + /iferen
Rat fix >,@1 @,=@1 2,0@1
Rat variabil )*+,R )*+,RK3,>@1 3,>@1
diferen - - 3,L1
4e observ c banca ! are avantaj absolut, adic se poate finana mai ieftin dect +
att pe piaa mprumuturilor cu rat variabil ct $i pe piaa mprumuturilor cu rat
fix. :entru + este mai avantajos s se mprumute la o rat variabil deoarece
diferena de cost fa de ! n acest caz este de doar 3,>@1. + are ns nevoie de
finanare la rat fix de dobnd. /e aceea, cele dou bnci se finaneaz contrar
nevoii lor $i intr simultan ntr-un contract de swap. 4e observ c n strategia aceasta
este necesar ca ! s fie vnztoare de swap %plte$te rata variabil $i prime$te rata
fix#, iar + cumprtoare de swap %plte$te rata fix $i prime$te rata variabil#.
+anca !
+anca J,
creditorul lui !
/ealer de swap
)*+,R?7
)*+,R?7K3,2@1
>,@1
6
Rezultatul net pentru ! esteC K>,81-)*+,R->,@1<-%)*+,R-3,>1#, deci ! $i reduce
costurile de finanare cu 3,>1
Rezultatul net pentru + esteC K)*+,R->,81-%)*+,RK3,>@1#<-@,6@1, deci + $i
reduce costurile de finanare cu 3,>1
4uma economiilor de finanare pe care le realizeaz ! $i + mpreun 3,>1K3,>1 este
exact egal cu avantajul comparativ de 3,L1 pe care cele dou bnci $i l-au mprit
@31-@31.

%plica#ii
1. /ou companii !!!corp %cu rating !!!# $i +++corp %cu rating +++#, vor s se
finaneze pe o perioad de @ ani la urmtoarele rate ale dobnziiC
!!!corp +++Aorp
Rat fix 231 22,01
Rat variabil )*+,R?7K3,61 )*+,R?7K21
+++corp are nevoie de finanare la o rat fix a dobnzii, iar !!!corp de finanare la
o rat variabil a dobnzii. :entru a beneficia de avantajul comparativ, cele dou
companii se finaneaz contrar nevoii lor, $i apoi intr ntr-un swap pe rata dobnzii.
4tabilii ce poziie iau cele dou bnci $i care este rata fix din swap dac bncile $i
mpart avantajul comparativ L31 pentru ! $i 031 pentru +.
RC !!!Aorp este vnztoare de swap, iar +++Aorp este cumprtoare. Rata fix din
swap este 23,21.
!. , banc comercial a acordat un credit n valoare de 2.333.333 .4/ pe o
perioad de 6 ani, la o rat de dobnd variabil )*+,R?7K>3 bp. +anca observ c
rata dobnzii pe pia ncepe s scad $i de aceea intr ntr-un swap pe rata dobnzii
cu un dealer de swap care are afi$ate urmtoarele cotaii 6,@1D6,=@1. 4 se determine
suma care se deconteaz dac la o anumit scaden a contractului de swap,
)*+,R?7 este 0,6@1.
RCbanca vinde contractul swap. Rata fix din swap este 6,@1. +anca plte$te dealer-
ului de swap rata variabil )*+,R?7 adic 0,6@1 $i plte$te rata fix 6,@1, primind
$i de la debitorul su )*+,R?7K>3bp, adic 0,=@1. n concluzie banca prime$te
28.@33 .4/.
*. , banc comercial prezint urmtoarea situaie a activelor $i a pasivelor sensibile
la variaia ratei dobnzii pe benzi de scadenC
4cadena 3 z ( 6 luni 6 l ( ? l ? l ( 20 l 20 l ( @ ani :este @ ani
+anca !
Areditorul lui !
+anca +
)*+,R
>,@1
>,81
Areditorul lui +
)*+,RK3,>@1
>
:asive sensibile 83 L3 233 203 >3
!ctive sensibile =3 ?3 223 2>3 @3
4 se determineC
a# modificarea veniturilor nete din dobnzi dac ratele de dobnd pe termen de max
2 an scad cu 23 bp.
b# banca comercial vrea s $i acopere riscul de rat a dobnzii pe urmtorul an
intrnd ntr-un contract de swap pe rata dobnzii cu un formator de piaa care afi$eaz
urmtoarele cotaiiC ?,@1D?,=1. 4 se determine suma ce va fi decontat dac rata de
dobnd variabil la data fixing-ului este ?,L1.
RCa# scad cu 3,36
b# vinde swap la rata fix ?,@1 cu valoarea noional 63. /ac la data fixing-ului rata
fix este ?,L1, banca c$tig 63

%?,L1-?,@1#<3,38.
+. , banc comercial prime$te un credit n valoare de 0.333.333 pe o perioad de ?
luni, la o rat fix a dobnzii de ?1. +anca anticipeaz scderea ratelor dobnzii pe
piaa $i pentru a profita de aceast scdere intr ntr-un contract swap pe rata dobnzii
cu un dealer de swap care are afi$ate cotaiile @,@1D@,=@1, rata variabil din
contractul swap )*+,R?7. 4tabilii care este rezultatul net mprumutKswap dac la
data decontrii )*+,R?7<@1.
@