Sunteți pe pagina 1din 14

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

22, DROBETA TURNU SEVERIN


EDUCATOARE : VISAN STELIANA 
GRUPA MARE ”ALBINUTELE”
TEMA ANUALA: “ Când, cum si de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “Vestitori ai primăverii”
TEMA ACTIVITĂȚII: “Brândusa si ghiocelul”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
CATEGORII DE ACTIVITĂTI INTEGRATE: ADP + ALA 1 + ADE (DS) + ALA 2
TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Dezvoltarea capacitătii de cunoastere, de întelegere si de investigare a mediului
înconjurător prin consolidarea cunoştinţelor despre florile de primăvara şi aspectele lor caracteristice
precum si cultivarea sentimentelor de dragoste faţă de frumuseţile naturii si stimularea dorinţei de a
îngriji florile;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP )
 Să utilizeze corect formulele de salut;
 Să descrie vremea de afară aşezând în calendar jetonul potrivit ;
 Să enumere caracteristicile anotimpului primăvara;
 Să comunice impresii, opinii, despre un anumit eveniment;
2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1) – CENTRE DE INTERES
 Să intuiască materiale de pe mese;
 Să realizeze lucrările utilizând corect materialele puse la dispozitie si respectând indicatiile
educatoarei;
 Să planteze ghiocei în ghivece;
 să picteze respectând spaţiul dat şi folosind tehnia propusă;
 să reconstituie imagini cu aspecte de primăvară;
 să respecte regulile jocului de rol;
 Să colaboreze şi să comunice între ei în mod liber şi civilizat;

1
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)
 Să descopere părtile componente ale florilor de primavara;
 Să enumere părtile componente;
 Să descrie caracteristicile acestora: formă, culoare, mărime, miros, alcătuire, utilitate, prin
antrenarea tuturor organelor de simt;
 Să compare cele două flori, precizând asemănările si deosebirile;
 Să enumere actiuni de îngrijire a florilor si a mediului în care acestea cresc;
 Să- si exprime sentimentele de dragoste faţă de flori si de frumuseţile naturii;

4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2) – ACTIVITĂȚI RECREATIVE


 Să respecte regulile jocului;
 Să interacţioneze cu colegii în cadrul jocului desfăşurat;
 Să-şi coordoneze mişcările cu sarcinile jocului;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee : observarea spontana si dirijată, învătarea prin descoperire, explicatia,
conversatia, demonstratia, problematizarea, analiza, exercitiul, turul galeriei, munca individuală, jocul.

Mijloace didactice: jetoane cu aspecte si flori de primăvară, copacul cu fotografiile copiilor,


puzzle cu imagini de primăvară si flori de primăvară, cos cu flori naturale, ghivece, pământ, lopătele,
stropitoare cu apă, planşe cu imagini reprezentând florile în pădure, calculator, CD cu cântece de
primăvară, fise de lucru, creioane colorate.

EVALUARE:
 Evaluare continuă prin tehnicile folosite;
 Verificare orală, observarea permanentă a comportamentului, analiza răspunsurilor şi a
produselor activităţii, aprecieri stimulative, corectarea imediată a răspunsurilor.

DORATA: o zi

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă

BIBLIOGRAFIE:
 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura Didactic Publishing House, 2009
 ”Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?” , Coordonator Laurenţia
Culcea, Ed. Diana, Bucureşti, 2008
 ”Didactica activităţilor instructive - educative pentru învăţământul preprimar”, Editura
Didactica Nova, Craiova, 2005
 ”Metode interactive de grup” - Silvia Breben, Elena Gongea, Mihaela Fulga, Georgeta Ruiu,
Editura ARVIS

2
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ
„Zâna Primăvară cutreieră pădurile ”

ŞTIINŢĂ : JOC DE ROL


„Ghiveciul cu ghiocei” “De-a florăresele”

DOMENII EXPERIENTIALE:

“Ghiocelul si brândusa”
(observare)

ARTĂ : JOC DE MASĂ


”Reconstituie imaginea”
“Ghiocelul si brândusa”

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE


“Scaunele muzicale”

3
INTALNIREA DE DIMINEATA

„Zâna Primăvară cutreieră pădurile ”

I.SALUTUL
Întâlnirea de dimineaţă debutează cu salutul. În timpul acestei activităţi, copiii stau pe pernuţe
în semicerc pentru a se putea vedea mai bine şi a relaţiona în bune condiţii.
Noi suntem albinute,
Vesele si hărnicute,
Pe pernuţe ne-aşezăm,
si frumos ne salutăm!
- Bună dimineaţa, albinutelor!”

II. PREZENTA
Verificarea prezenţei copiilor se va realiza astfel: fotografiile copiilor vor fi aşezate pe coroana
Copacului pentru prezetă. Un băieţel va numi fetiţele prezente, o fetiţă va numi băieţeii prezenti, iar un
alt copil va aseza pe trunchiul copacului fotografiile copiilor absenţi.

III. CALENDARUL NATURII


Vom purta o scurtă discuţie despre timpul de afară si despre caracteristicile anotimpului primăvara.
Se folosesc jetoane şi imagini.
- Ce zi este astăzi ?
- Ce zi a fost ieri ? Dar mâine ?
- Ce dată este ?
- În ce anotimp suntem ?
- Cum este vremea ?
- Câte anotimpuri are anul?
- Care sunt acestea?

IV.ÎMPĂRTASIREA CU CEILALTI
Copiii sunt invitaţi să privească materialele expuse la centrul tematic şi vor purta discuţii pe baza
acestora, apoi îsi vor împărtăsi păreri cu privire la bucuriile pe care ni le aduce anotimpul primavara.

V.NOUTATEA ZILEI
Primăvara si-a trimis cei dintâi vestitori să anunte sosirea ei. Acestia sunt ghiocelul si brândușa.
Pe cât de mici, de gingase si de firave sunt, pe atât de curajoase si neînfricate sunt. Au înfruntat frigul
aspru al iernii si ne-au vestit sosirea primăverii. De aceea, astăzi le vom dedica lor, toate activitătile
desfăsurate de noi.

4
ACTIVITATEA DE GRUP
Se va desfăsura jocul ”Alege si dăruieste”. Pe covor vor fi asezate jetoane cu diferite imagini
reprezetând flori de primăvară, albinute, fluturasi, etc. Fiecare copil va alege un jeton pe care-l va dărui
prietenului său si-l va îmbrătisa.

VI. MESAJUL ZILEI


,,Să iubim primăvara pentru că ea ne aduce bucurie în suflete, flori colorate şi parfumate,
păsărele care ne încântă auzul cu ciripitul lor vesel!”

 Tranziţie: Noi suntem albinute,


Vesele si hărnicute,
Spre ,,centre” ne vom îndrepta
Şi frumos noi vom lucra!

CENTRE DE INTERES DESCHISE:


1. Ştiinţă - „Ghiveciul cu ghiocei”
Sarcini de lucru: copiii vor planta ghiocei în ghivece.
2. Artă - „Ghiocelul si brândusa”
Sarcini de lucru: copiii vor picta ghiocelul si brândusa
3. Joc de rol: - ,,De-a florăresele”
Sarcini de lucru: copiii vor aranja, vor vinde şi vor cumpăra flori pentru mama.
4. Joc de masă - „Reconstituie imaginea”

Sarcini de lucru: copiii vor îmbina bucătile pentru a reconstitui imaginile

5
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CENTRELE DE INTERES

Nr. EVENI- CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


crt. MENT DIDACTICE
DIDACTIC

1. Moment Voi pregăti condiţiile optime pentru


organizatoric desfăşurarea activităţii: Observarea
- aerisirea sălii de grupă; comporta-
-aranjarea mobilierului şi a materialului mentului copiilor
didactic pentru 4 centre de activitate;

2. Captarea Se realizează prin prezentarea


atenţiei materialelor de la centrele deschise, sub Conversaţia Observarea
formă de surpriză. sistematică
Copiii sunt invitaţi să se aşeze la centre
în funcţie de activitatea pe care vrea s-o
desfăşoare.
Se va face apoi intuirea materialelor.

3. Enunţarea Prezint copiilor centrele deschise unde Conversaţia


temei şi a pot desfăşura activităţile dorite şi explic
obiectivelor sarcina fiecărei zone. Explicaţia
Observarea
La sectorul“Stiinţă” preşcolarii vor Ghivece, pământ, comporta-
planta ghiocei în ghivece, îi vor uda, lopătică, ghiocei, mentului copiilor
apoi îi vor aseza în fereastră, în felul stropitoare cu apă
acesta înfrumusetând sala de grupă.

La sectorul “Artă” copiii vor picta, cu Fişă de lucru cu


pensula, ghiocelul si brândusa . acuarele, pahare cu
apă, şerveţele,

La sectorul“Joc de masă” preşcolarii Imagini de


vor reconstitui imagini de primăvară prin primăvară
metoda « Pătratele divizate ». secţionate Asigurarea
interesului
La sectorul“Joc de rol” preşcolarii vor Flori naturale, casă copiilor pentru
aranja, vor vinde şi vor cumpăra flori de marcat, bani, activităţile
pentru mama. În timpul jocului, copiii cosulete; propuse
vor folosi formulele de politete, vor
utiliza bani de jucărie, vor forma buchete
de flori si îsi vor astepta rândul cu
răbdare.

6
4. Dirijarea Se reaminteşte copiilor comportamentul
învăţării şi aşteptat în cadrul activităţilor pe centre: Explicaţia
obţinerea se va vorbi în şoaptă pentru a nu deranja Observarea
performanţei colegii de la alte centre, fiecare sarcină sistematică
de lucru trebuie terminată, colaborăm la Conversaţia
realizarea sarcinilor.
Explic şi demonstrez, pentru început,
modalitatea de realizare a sarcinii de la Demonstraţia Aprecieri
fiecare centru de interes.
Precizez copiilor că după ce termină o
sarcină pot merge la un alt centru să Exerciţiul Observarea
desfăşoare o altă activitate, în felul comporta-
acesta evitându-se monotonia. Pătratele divizate mentului copiilor
Supraveghez cu atentie acţiunile copiilor
si îi îndrum, oferind ajutor acolo unde
este cazul. Insist pe corectitudinea
exprimării orale, încurajez manifestarea
relaţiilor de prietenie şi antrenez copiii
în analizarea performanţelor proprii sau
ale colegilor.
În finalul activităţii, toţi copiii vor
participa la aranjarea materialelor
folosite în verderea păstrării ordinii la
centre.
„Am lucrat, iar acum, curat eu
fac!”(Rutina)
5. Evaluarea Vor fi expuse lucrările realizate de copii Conversaţia Analiza
si analizate prin metoda turul galeriei. Turul galeriei răspunsurilor

6. Încheierea Voi face aprecieri generale asupra Conversaţia Aprecieri


activității modului cum au lucrat şi cum s-au generale şi
comportat în timpul activităţilor şi individuale
jocurilor alese.

 Tranziţie: „Înspre baie ne-ndreptăm


Şi frumos noi ne spălăm
Dăm cu apă şi săpun
Mai curaţi suntem acum.”

Rutină: Servire „Micul dejun”

7
DOMENII EXPERIENTIALE INTEGRATE

TEMA ACTIVITĂȚII: “GHIOCELUL SI BRÂNDUSA”


MIJLOCUL DE REALIZARE: observare

DESFĂSURAREA ACTIVITĂTILOR

EVENIMENTUL CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
Se asigură condiţiile organizatorice şi
psihopedagogice necesare desfăşurării eficiente a
1.Momentul activităţii:
organizatoric - aerisirea sălii de grupă;
-pregătirea materialelor;
-aranjarea mobilierului.
Trezesc interesul copiilor prin prezentarea
Stimularea
coşuleţului cu flori .
2.Captarea Conversatia interesului
Menţionez că acest coşuleţ este trimis de Zâna
atentiei pentru
Primăvara, pentru a ne bucura de frumuseţea şi
activitate
parfumul lor.
Explicatia,
3.Anuntarea temei Se anuntă tema activităţii şi se prezintă obiectivele într- Verificarea
Conversatia
si a obiectivelor un limbaj accesibil copiilor. orală
Se va realiza prin câteva întrebări referitoare
la anotimpul primăvara:
4. Reactualizarea -Câte luni are anotimpul primăvara? Conversatia
cunoştinţelor -Care sunt semnele caracteristice anotimpului -frontal
primăvara? Explicatia
-Ce flori de primăvara cunoasteti?
5.Desfăşurarea Scot din coşuleţ un ghiocel şi o brânduşă cu
activităţii rădăcină şi solicit copiilor să denumească aceste Observarea
plante.Vom observa, pe rând, cele două plante,
8
apoi vom stabili asemănările şi deosebirile dintre Conversatia
ele.
Prezint copiilor ghiocelul si analizez cu acestia, Explicatia -frontal
pe rând, părtile componente ale plantei si rolul
fiecarei părti. Cos
-rădăcina: firoasă, extrage din pământ hrana Flori
(sărurile minerale) si apa. Este utilă plantei pentru Observarea
fixarea acesteia în pământ. comportamen-
-bulbul sau tulpina subterană, îi foloseste tului copiilor
plantei pentru depozitarea hranei. Ea este cămara
plantei.
- tulpina: conduce apa si sărurile minerale spre
frunze. Sussine floarea.
-frunzele pregătesc hrana si are rol de bucătărie
pentru plantă.
La capătul tulpinei firave obsevăm floarea
de ghiocel care seamănă cu un clopotel alb. Explicaţia
Demonstraţia
Se procedează asemănător si la observarea Problematizarea
brândusei. Exerciţiul.
Se stabilesc apoi asemănările si deosebirile.
Asemănări: au flori frumoase, singure pe codită
frunzele sunt verzi, înguste, ascutite la vârf,
tulpina este subpământeană (bulb), rădăcina
firoasă, sunt flori de pădure, înfloresc primăvara.
Atât ghiocelul cât şi brânduşa au nevoie de apă, -frontal
aer, lumină si căldură de la soare si un mediu -individual
curat. Voi insista asupra grijii pe care trebuie s-o
manifeste copiii faţă de flori, de natură în general.
Deosebiri: - brândusele sunt portocalii
sau mov, nu miros si au forma unei cupe;
sunt îndreptate ăn sus;
- floarea ghioceilor este albă, aplecată si are formă
de clopotel, are miros.

6. Obţinerea Se realizează prin rezolvarea unei fise de lucru,Problematizarea


performanţei şi unde copiii vor avea de colorat cele două flori înExercitiul
Analiza
asigurarea culorile potrivite si de completat părtile Fise de lucru
lucrărilor
feedback-ului. componente care lipsesc. Creioane
colorate
7.Încheierea Educatoarea face aprecieri asupra modului în care Conversatia Evaluarea
activitătii s-a desfăsurat activitatea. globala
Se fac aprecieri individuale si colective.
Frontal

9
“Scaunele muzicale”
 Se va amenaja sala de clasă corespunzător desfăşurării activităţii.

 Copiii vor primi pălărioare sub formă de ghiocei şi brânduşi pentru dans.

 Se anunţă jocul „Scaunele muzicale” şi se precizează regulile ce trebuie


respectate pe parcursul jocului.

 Desfăsurarea jocului

Scaunelele vor fi aşezate în cerc şi vor fi cu unul mai puţin decât numărul de copii.
La semnalul educatoarei copiii vor dansa având ca fond muzical CD-ul „Cutiuţa
muzicală” cu cântece pentru copii. La oprirea muzicii fiecare copil se grabeşte să ocupe
un scaunel . Copilul care va rămâne fără scaun va ieşi din joc. Apoi se mai ia un scaunel,
se porneste iar muzica şi la semnal, copiii ocupă scaunele. Jocul va continua până
rămâne un singur copil şi un singur scăunel. Jocul se poate repeta la cererea copiilor.

10
FISĂ DE LUCRU

 Colorează ghiocelul si brândusa în culorile potrivite.

 Desenează-i fiecărei flori partea care îi lipseste.

11
Activitatea pe centre: Stiintă

12
Activitate în centre: Artă: Pictură

13
Activitatea de observare

14

S-ar putea să vă placă și