Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de activitate

Data:24.03.2016
Grupa: Mică
Tema de studiu: ,,Când cum şi de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: ,,Primavara, vino iară!”
Subtema proiectului: “Grădina magică a primăverii”
Tema zilei: “Să-l ajutam pe gradinar!”
Forma de realizare: Activitate integrată: ALA1+ DEC-Ed. plastică+ DŞ- Activitate matem.+ ALA2
Tipul activităţii: consolidare de cunostinte, priceperi şi deprinderi
Tema activităţii: ADP:Întâlnirea de dimineaţă -,,Ce legume preferi sa mananci?” Rutine; Tranziţii:
,,Iarnă să te duci cu bine”, ,,Bat din palme” - joc cu text si cant
ALA1: Bibliotecă: ,,Sortam imagini cu legume de primăvară ”
Construcţii: „Gardul grădinii cu legume”
Joc de masă: ,,Găseṣte umbra!”
ALA2: Joc de mişcare: ,,Iepuraṣii la salata”
ADE: DŞ. Activitat matematica:– „ Ne jucăm matematică ȋnvățăm” –joc didactic
DEC. Educație plastică:- „ Ridichea”-dactilopictu
Scopul: dezvoltarea capacitații de cunoaṣtere a legumelor de primăvară printr-un climat afectiv de
comunicare libera, civilizată intre copii; verificarea deprinderilor de a forma grupe/multimi pe baza
unor criterii date (formă, mărime, culoare); verificarea cunoṣtințelor despre relațiile spațiale relative;
consolidarea tehnicilor de lucru necesare realizării unor lucrări plactice simple; recreerea copiilor şi
restabilirea bunei lor dispoziţii
Obiective cadru:
Domeniul stiinte
Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un
vocabular adecvat;
Dezvoltarea operatiilor intelectuale prematematice
Domeniul om si societate
Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materialele şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de
lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple.
Obiective operaţionale:
ALA1
Bibliotecă: „ Sortăm imagini cu legume de primăvară”
 să recunoască legumele de primăvară
 să sorteze imaginile cu legumele de primăvară şi să le aşeze în coş
 să se integreze ȋn grup pentru realizarea temei dezvoltând relaţii de cooperare
Cnstrucţii: „Gardul grădinii cu legume”
 să construiască gardul grădinii cu legume;
 să mânuiască cu îndemânare materialul primit;
 să se integreze în grup pentru realizarea temei dezvoltând relaţii de cooperare.
Joc de masa :,,Caută umbra ’’:
 să recunoască imaginea
 să aseze imaginea la umbra potrivita

ADE
DŞ– Activitate matematică „Ne jucam matematică ȋnvățăm” –joc didactic
 Să formeze mulţimi după criteriul dat(formă, mărime, culoare);
 Să recunoasca pozițiile spațiale ale obiectelor ȋntr-un spațiu dat
 Să pună în corespondenţă elementele celor două mulţimi;
 Să compare două grupe de obiecte.

DEC– Educație plastică „ Ridichea”-dactilopictură


 Să redea petele de culoare folosind degetul;
 Să acopere cu pete de culoare a intregului spatiu plastic;
 Să utilizeze culorile indicate (roṣu ṣi verde)
 Să păstreze acurateţea lucrării;
ALA2
 Să răspundă motric la sarcina dată;
 Să respecte regulile prevăzute de joc.
 Sa creeze atmosfera de joc și de bună dispoziție

Sarcina jocului: să precizeze pozițiile spațiale, să formeze grupe respectand criteriile indicate
(culoare,formă, mărime), să pună ȋn perechi elementele celor două mulțimi, să diferențieze
două mulțimi folosind termenii de mai mult/mai puțin
Reguli de joc: Un copil numit de educatoare vine ṣi rezolvă cerința din plic. Fiecare răspuns
corect este recompensat prin aplauze, iar cel greṣit va fi corectat.
Elemente de joc: mișcarea, aplauzele,
Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,observația, expunerea
Mijloace de învăţământ: macheta (grădină), imagini cu legume de primăvară , plicuri cu sarcini, cutia
surprizelor, scobitori
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe
Locul de desfăşurare: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6 /7 ani) M.E.C.T. 2008
 Viorica Preda, M. Pletea, D. Oprea,,Ghid pentru proiecte tematice” abordare in maniera
integrata a activitatilor din gradinita, Humanitas,2005
Strategii didactice Evaluare
Evenimente
Conţinut ştiinţific Forme de
didactice Metode Mijloace
organizare
1.Moment Se aeriseşte sala de grupă;
organizatoric Se pregăteşte materialul didactic;
Se stabileşte liniştea necesară bunei desfăşurări a
activităţii;
Rutină: „Gimnastica de înviorare”, „Întȃlnirea de
dimineață”, „Calendarul naturii”, „Prezența”
2.Captarea atenţiei Se va realiza cu ajutorul “Cutiei cu surprize” care conversaţia Papusa
vine ȋnsoțită ṣi de o scrisoare pe care postaṣul le-a Scrisoare Frontal
lasat de dimineața la grădiniță pentru grupa mică.
Scrisoarea este de la Gradinarul care ne roagă să-l
ajutăm

3.Anunţarea temei Astăzi, Gradinarul v-a pregătit mai multe surprize. Frontal
La sectorul construcţii vom realiza „Gardul grădinii
cu legume”;la sectorul bibliotecă vom sorta imagini Expunerea
cu legumele de primăvară, iar la secorul Joc de masă
vom găsi umbra imaginilor

Mai târziu ne vom juca în cadrul activității


matematice- jocul „Ne jucam matematică invățăm”,
vom picta ridichea, iar la sfârşitul zilei vom desfăşura
un joc de mişcare „Iepuraṣii la salata”
4. Reactualizarea Reactualizarea cunoştinţelor se realizează la centrele
cunoştinţelor de interes;voi prezenta modul de realizare al fiecărei Conversaţia
teme, apoi voi cere copiilor să extragă un cartonaș
dintr-un bol; în funcţie de cartonaşul extras se vor
îndrepta către centrul de inters care are aceeaşi culoare Machetă - Pe grupe
cu a cartonaşului extras. grădina cu
ALA1: copaci ,
Construcţii ,,Gardul grădinii cu legume”: copiii vor Explicatia căsuţă,
avea la dispoziţie o machetă (Grădina cu legume, o ciupercuţe,
casuţă, iarbă, ciupercuţe) şi nişte beţişoare (scobitori) flori
cu care vor realiza un gărduleț conform modelului. betisoare

Bibliotecă: „Sortăm imagini cu legume de primăvară” Conversația Imagini cu


– copiii vor avea de recunoscut imaginile cu legumele legume Pe grupe
de primăvară dintr-un set de imagini cu legume, le copiii rezolvă
vor sorta ṣi le vor aṣeza ȋn coṣ sarcinile

Joc de masă: ,,Gaseṣte umbra”- copiii vor recunoaşte Exerciţiul Imagini


colorate
imaginea şi o vor aşeza la umbra potrivită Individual
Planşe cu
umbre
Dupa ce vor termina activitatea de la centrele de
interes deschise (Construcţii, Bibliotecă, Joc de masă)
copiii vor parăsi sala de grupa intonând cantecelul
5.Prezentarea ,,Iarnă să te duci cu bine”
conţinutului şi
dirijarea învăţării DŞ:
prin abordarea Activitatea va continua cu jocul „Ne jucam Expunerea
integrată a matematică ȋnvățăm”.
conţinuturilor Cutia surprizelor contine mai multe scrisori; fiecare
scrisoare reprezinta de fapt o sarcina pe care trebuie să
o rezolvaţi.
Deschid plicul trimis de Gradinarul şi citesc Conversaţia Scrisoare
conţinutul:
“Dragi copii, am aflat, ce copii buni învaţă în
grădiniţa voastră. Frontal
M-am gândit să vă propun un joc care se numeşte Explicaţia
“Ne jucam matematică ȋnvățăm”. V-am pregătit nişte
sarcini- surpriză foarte frumoase. Fiecare plic
cuprinde o sarcină. Doamna educatoare va deschide
următorul plic doar dacă rezolvaţi corect. Cine
raspunde corect va avea parte de recompense-
surpriză.
Gradinarul ”.
-copiii ascultă
Prezentarea regulilor jocului cu atenţie
Prezint copiilor regulile şi sarcinile jocului: copiii modul de
numiți vor rezolva sarcinile primite de la gradinarul . Exerciţiul desfăşurare al
Fiecare raspuns corect este aplaudat, iar cel greṣit va fi jocului
corectat. Scrisoare

Jocul de probă
Se execută jocul de probă pentru a vedea dacă, copiii
au înţeles regulile jocului.

I.Deschid primul plic: “ Prima sarcină sper să nu fie Salata vede Individual
prea grea, vă rog să fiti atenți, să rezolvati corect, Masă
pentru a putea deschide plicul următor. Sunt sigur că Conversaţia Scaun
nu va fi greu. Voi trebuie să indicați locul unde se află
aṣezată salata verde trimisă de mine”
Copiii vor indica locul unde se afla salata verde (sub -copiii rezolvă
masă, pe masă, pe scaun, sub scaun) sarcinile

Desfăşurarea jocului: Scrisoare


II. Deschid următorul plic ,, A doua sarcină“ “ un Individual Copiii
copil numit de educatoare va găsi într-un coşuleţ aflat Coşuleţ cu formează cele
pe masă nişte imagini pe care va trebui să le sorteze imagini două grupe
formând grupe . (ceapă verde
spanac)
III.Deschid următorul plic: ,,A treia sarcină” Coşuleţ cu Individual Copiii
Gradinarul le cere apoi copiilor sa formeze grupe de imagini(strop formează
obiecte dupa culoare cu ajutorul imaginilor primite. itori galbene grupe după
ṣi albastre) culoare
IV. Deschid următorul plic,,La a patra sarcină v-am
trimis un panou, iar voi copii, privind acest panoul, Explicaţia Panou cu Copiii
vă rog să spuneți care grupa are mai multe imagini precizează care
elemente” (Salata verde Individual grupă are mai
morcovi) multe elemente
Complicarea jocului
V. Deschid urmatorul plic ,,A cincea sarcină”- Vă conversaţia Panou cu Punerea în
rog să puneti ȋn pereche fetițele de pe panou cu imagini(fetițe Individual perechi a
ridichiile trimise de mine. ṣi ridichii) elementelor
sageți celor două
VI. Deschid urmatorul plic “ A ṣasea sarcină” mulţimi
Pentru a realiza această sarcină vă rog să vă aşezați la Concersația Paleta de
măsuţe unde v-am pregătit ridichii de diferite mărimi culori Individual Utilizarea
să le pictați cu ajutorul degetelor Tempera corecta a
DEC: „Ridichea”- dactilopictură. roṣu ṣi verde culorilor roṣu
Se intuieşte materialul ce trebuie folosit; Ridichii ṣi verde
Se analizează modelul educatoarei; Redarea unor
Se demonstrează modul de realizare al lucrării; pete de culoare
Se execută mişcări pentru încălzirea muşchilor folosind
mici ai mâinilor; degetul
Se trece la realizarea propriu-zisă a lucrării.
Voi supraveghea cu atenţie poziţia copiilor la măsuţă
şi îi voi coordona pe cei care necesită ajutor.

VII. Deschid urmatorul plic “ A ṣaptea sarcină-


6.Asigurarea feed- pentru ca ați pictat asa frumos ridichiile, acum, vă rog Conversaţia Machetele cu Copiii
back-ului sa le aṣezați ȋn grădinile realizate la sectorul gradinile de grupează
Constructii, respectand marimea (ridichiile mici ȋn Explicaţia legume ridichiile după
grădina mică, ridichiile mari ȋn grădina mare) realizate la criteriul
centrul mărimii
Dupa ce aceṣtia au ȋndepinit sarcinile , fac Constructii
ȋmpreună cu ei o scurtă evaluare a activității. Unu, doi Turul galeriei
copii vor alege lucrările cele mai bine realizate
(turul galeriei).

Se vor lua în considerare următoarele criterii:


respectarea tehnicilor de lucru, creativitatea şi
originalitatea, finalizarea lucrăriilor
7. Evaluarea Se fac aprecieri verbale cu privire la modul ȋn care au Conversaţia Buline roṣii
răspuns ṣi lucrat; se ȋmpart recompense -buline

8. Încheierea După încheiere ne vom juca jocul de mișcare


activităţii ,,Iepuraṣii la salata”
Explicarea jocului- Educatoarea va explica jocul Explicaţia Pe grupe
Copii sunt impărţiţi in doua echipe egale ca numar, Salata verde

aşezate pe şiruri, înapoia liniei de plecare.Primii din


fiecare echipă asteptă semnalul de plecare .La
semnalul dat de educatoare, aceştia pornesc cu săritura Conversaţia

iepurelui până la finia de sosire ,ȋnconjoară cate o


salată verde ,care marcheză locul de întoarcere, revin -
la echipele lor, îi ating pe umar pe urmatorii care
parcurg acelaşi traseu, apoi trec la coada sirurilor.
Câstigă echipa care a terminat prima cursa.

Jocul de probă - Se va desfăsura un joc de


Pe grupe
probă Haideti să incercăm o dată să vedem dacă aţi Conversația
ȋnţeles cum ne vom juca astăzi Exercițiul Copiii execută
jocul de
Jocul propriu-zis- Copii executa jocul propus. mișcare
Educatoarea va urmari participarea activă şi afectivă a
copiilor stimulându-i pe cei mai neîncrezători. Acolo
unde este nevoie îi ajută sau le dă indicaţii
suplimentare individual sau colectiv după cum este
cazul

În ȋncheierea activităţii copiii vor fi apreciaţi şi


felicitaţi pentru felul in care au participat la activitate
Conversația