Sunteți pe pagina 1din 23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ALBĂ CA ZĂPADA

PROIECT DE ACTIVITATE
-pentru definitivat-

Prof. Înv. Preșc. PLOEȘTEANU ALEXANDRA

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DATA: 18.01.2017
UNITATEA: Grădiniţa Albă ca Zăpada
EDUCATOARE: Ploeşteanu Alexandra
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este şi va fi pe Pământ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Animale domestice "
TEMA ZILEI : ,, Animale de la Fermă”
TIPUL DE ACTIVITATE: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor
DOMENIUL/CATEGORIA DE ACTIVITATE : Activităţi de dezvoltare personală
 RUTINE :
- Sosirea copiilor la grădiniţă - deprinderi specifice
- ,,Ne pregătim de activităţi!"
- ,,Învăţăm să protejăm”- formarea deprinderii de a proteja vieţuitoarele din jurul nostru.
 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,Dacă aş fi un animal domestic, mi-aş dori să fiu....!"
 TRANZIŢII: - ,, Ursul păcălit de vulpe" - cântec
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării
comunicării, favorizarea interrelaţionării, împărtăşirea cu ceilalţi şi formarea
comportamentului empatic la preşcolari.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei ;
 să transmită mesaje simple ;
 să execute exerciţiile fizice pentru fiecare segment al corpului;
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, jocul, învăţarea prin descoperire, exerciţiul;
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: jetoane, Calendarul naturii, fotografiile copiilor, panou;
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
*** Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani),(2008), M.E.C.T., Bucureşti,
Vodiţă, Anca - Jocuri pentru preşcolari - Editura „Litera”-1998

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
ETAPELE
ACTIVITĂŢII :
Programul va începe cu Întâlnirea de dimineaţă, debutând cu salutul. Voi rosti versurile:
Dimineaţa a sosit
Toţi copii au venit
In cerc să ne aşezăm
Cu toţii să ne salutăm
Bună dimineaţa, pici!
Mă bucur că sunt aici
A început o noua zi
Bună dimineaţa, copiii.
Copiii răspund, fiecare făcând câte un compliment colegilor.
-„Să vedem câţi sunteţi de vioi,
Dacă vreau sa fiu voinic
Fac gimnastică de mic
Merg in pas alergător,
Apoi sar intr-un picior
Mă opresc, respir uşor,
Întind braţele şi zbor.
Toata lumea e a mea
Când m- aşez jos la podea
Acesta-i doar un început.
-Ia priviţi , cât am crescut!
Pentru prezenţa, o fetiţă va întoarce pozele fetiţelor absente şi le va număra, iar un
băiat va întoarce pozele băieţilor absenţi numărându-i. Pentru a completa calendarul naturii
voi rosti versurile: ”A început o nouă zi/ Cum e vremea azi copii? Un copil va stabili
anotimpul, luna, ziua, data, starea vremii. În cadrul etapei împărtăşirea cu ceilalţi , copiii
vor juca jocul Dacă aş fi un animal, mi-aş dori să fiu....

Mesajul zilei: ,,Să iubim şi să ocrotim animalele!”

Se va prezenta apoi Găinuşa care aştepta cuminte pe dulap. Lângă ea, în cuib se află
patru ouă. Fiecare ou ascunde câte o sarcină. La îndeplinirea tuturor sarcinilor copiii vor fi
recompensaţi cu surprize dulci. Preşcolarii se vor îndrepta spre cele patru centre de interes
pentru a rezolva prima sarcină a zilei.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DATA: 18.01.2016
UNITATEA: Grădiniţa Albă ca Zăpada
EDUCATOARE: Ploeşteanu Alexandra
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este şi va fi pe Pământ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Animale domestice "
TEMA ZILEI : ,,Animale de la Fermă"
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi;
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi liber alese;
JOC DE MASĂ

Tema: Jocul isteţilor


Scopul - Consolidarea cunoştinţelor despre animale, hrană, adăpost şi foloase.
Obiective operaţionale:
 Să așeze lângă fiecare animal, hrana, puiul si foloasele potrivite;
 Să sorteze jetoane cu animale domestice.
 Să rezolve puzzle-uri cu imagini cu animale domestice;
 Să rezolve labirintul ajuntând puii să ajungă la mama lor.

BIBLIOTECĂ

Tema: Atlasul animalelor domestice


Scopul: Realizarea unei cărți-acordeon care să cuprindă imagini cu animale domestice.
Obiective operaționale:
 Să ,,citească “imaginile prezentate;
 Să coloreze imaginile cu animale domestice lipindu-le în ordine pe file îndoite
asemeni unui acordeon;
 Să formuleze o propoziție referitoare la una din imagini;
 Să reprezinte grafic sub imagine, cuvintele și silabele;

ARTĂ

Tema : Animale haioase!

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Scop: Confecționarea unor animale din hârtie pentru realizarea tabloului cu Ferma.
Obiective operaționale:
 Să identifice materialele primite;
 Să coloreze imaginile cu animale;
 Să decupeze după contur imaginile colorate;
 Să amplaseze animalele realizate la locul potrivit în tabloul fermei;

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.


MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: fişe de lucru, creioane, puzzle, lipici, hârtie colorată,
foarfeci, imagini cu animale domestice.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
*** Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani),(2008), M.E.C.T., Bucureşti,
*** Metoda proiectelor la vârste timpurii; (2002), M.E.C., Ed. Miniped, Bucureşti;

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
MOMENTELE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
ACTIVITĂŢII DIDACTICE
Moment  Aerisirea sălii de grupă
organizatoric  Se delimitează suprafaţa de joc;
La sfârşitul întâlnirii de dimineaţă le voi -conversaţia -observarea
Captarea prezenta copiilor Găinușa cea moțată. Apoi -explicaţia continua
atenţiei vom purta o discuţie despre aceasta și rolul ei -aprecieri verbale
în activitatea de azi. Ce sarcină ascunde
fiecare ou şi cum le putem realiza.
Copiii vor fi anunţaţi că va fi o zi deosebită în
care vor avea parte de multe surprize, dar -conversaţia -observarea
pentru aceasta trebuie să respecte indicaţiile comportamentulu
Anunţarea temei educatoarei. Se va trece pe la fiecare centru, se i verbal
şi a obiectivelor va anunţa tema şi obiectivele, se vor purta nonverbal al
discuţii referitoare la ceea ce au de realizat cu copiilor
ajutorul materialelor puse la dispoziţie precum
şi modul de utilizare.
La JOC DE MASĂ veţi participa la
Jocul isteţilor unde va trebui să sortaţi Puzzle
şi să potriviţi jetoane, reprezentând puii, Jetoane
hrana, adăpostul şi foloasele cu Lipici
animalul domestic potrivit. Tot aici veţi
avea de realizat un puzzle cu imagini cu -explicaţia
animale domestice.
La BIBLIOTECĂ veţi avea de realizat
Atlasul animalelor domestice unde va
trebui să coloraţi şi să lipiţi imagini cu Creioane
animale domestice. Veţi avea de Imagini cu
alcătuit propoziţii despre animale animale
domestice şi veţi reprezenta grafic domestice
cuvintele care denumesc imaginile.
La ARTĂ veţi colora, decora şi lipi Tablou cu

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
animalele domestice la locul lor în ferma
tabloul ce reprezintă ferma.
Desfăşurarea  La centrul JOC DE MASĂ: -conversaţia Evaluare practică
activităţii  Vor realiza puzzle cu imagini cu -explicaţia
animale; -demonstraţia
 Vor sorta jetoane cu animale domestice, -exerciţiul
hrana, adapostul şi foloasele de pe -labirint
urma acestora şi le vor lipi la locul -puzzle
potrivit.
 Vor ajuta puii să ajungă la mama lor
rezolvând labirintul.
 La centrul BIBLIOTECĂ -conversaţia
 Vor realiza cartea acordeon cu animale -explicaţia
domestice; -demonstraţia Evaluare practică
 Vor reprezenta grafic cuvinte şi silabe; -exerciţiul
 Vor formula propoziţii referitoare la -carton
una din imaginile găsite pe masă; colorat
-imagini cu
animale
domestice
-creioane
colorate,
lipici

-conversaţia Observarea
 La centrul ARTĂ: -explicaţia continuă
 Vor colora imaginile cu animale -demonstraţia
domestice; -exerciţiul
 Vor decupa după contur imaginile -imagini cu
desenate; animale
 Vor lipi animalele la locul lor pe tabloul domestice
cu ferma.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
-foarfeci,
lipici Aprecieri
-creioane verbale
colorate
Obţinerea După expirarea timpului, lucrările vor fi -conversaţia -aprecieri verbale
performanţei analizate şi apreciate pe rând de toţi copiii. Se
vor împărtăşi păreri despre lucrările afișate.
Evaluarea Se vor face aprecieri stimulative pentru fiecare -conversaţia -aprecieri verbale
activităţii centru în parte şi pentru toţi copiii.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DATA: 18.01.2017
UNITATEA: Grădiniţa Albă ca Zăpada
EDUCATOARE: Ploeşteanu Alexandra
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este şi va fi pe Pământ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Animale domestice "
TEMA ZILEI : ,,Animale de la Fermă"
TITLUL ACTIVITĂŢII: „Ghiceşte cine este!
FORMA DE REALIZARE: joc didactic - activitate interactivă cu suport tehnic
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi;
DOMENIUL/CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul Ştiinţe ( Cunoaşterea mediului)
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii
înconjurătoare și consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la animalele domestice, hrana
şi adăpostul acestora.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să demonstreze înţelegerea textelor, apelând la diferite modalităţi de redare a acestora;
 Să facă corespondența între animal şi hrana, adăpostul și foloasele de care beneficiază
omul de pe urma acestuia;
 Să răspundă sarcinilor jocului, formulând propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
 Să participe activ, în spiritul regulilor jocului aducându-şi contribuţia la reuşita echipei;
SARCINA DIDACTICĂ :
Consolidarea cunoştinţelor despre animale domestice cunoscute şi clasificarea
acestora după înfăţişare, hrană şi foloasele pe care le aduc.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, metoda ”mâna oarbă”,
ghicitoarea, observaţia, problematizarea, exerciţiul şi jocul.
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT : Televizor smart, fişe de lucru, insigne copii, cd soft,
oul cu nr.2.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 **** (2008)Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între
naştere şi 6/7 ani

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DURATA: 35-40 de minute

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Momentele Conţinutul ştiinţific Strategiile Evaluare
activităţii didactice
Moment Crearea atmosferei necesare desfăşurării în bune
organizatoric condiţii a activităţii:
- Aerisirea sălii de grupă
- Aranjarea mobilierului
- Pregătirea materialului
- Introducerea copiilor în sala de grupă,
indicându-le o poziţie corectă pe scăunele
Captarea Voi scoate de sub găinușă cel de-al doilea ou cu Surpriza -observarea
atenţiei sarcina respectivă. Găinușa ne-a pregătit de data Explicaţia comportamentu

aceasta un joc interactiv. Le voi reaminti copiilor Expunerea lui verbal şi


nonverbal al
ce animale găsim la fermă și le voi prezenta Conversaţia
copiilor
materialul sub formă de surpriză ( SMART TV şi Jocul
jocul Ţup în explorarea mediului). Oul cu nr.2

Anunţarea Jocul pe care îl vom juca noi astăzi se numeşte Conversaţia -observarea
temei şi „Ghiceşte cine este!”. Prin acest joc o să-i arătăm comportament
enunţarea lui Ţup și Găinușei câte lucruri cunoaştem despre ului verbal şi
obiectivelor prietenii lor de la fermă. nonverbal al
copiilor
 vom recunoaşte animalele cu ajutorul unor
indicii şi vom selecta raspunsul potrivit;
 vom răspunde doar în propoziţii;
 vom realiza corespondența între animal şi
Explicaţia
hrana, adăpostul şi foloasele de care
beneficiază omul de pe urma acestuia;
 vom lucra pe fişele de lucru.

Folosind metoda Mâna oarbă, copiii vor fi împărţiţi Insigne cu


în două echipe: echipa pisicuţelor şi echipa cațeluși și
căţeluşilor. Pe parcursul jocului voi numi câte un pisicuțe
copil din fiecare echipă pentru a răspunde la
întrebarea lui Patrocle şi a cocoşului Rini.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Se realizează jocul de probă, oferindu-se explicaţii
suplimentare în cazul în care se constată că regulile
sau modul de desfăşurare a activităţii nu au fost
înţelese.

Executarea jocului de probă:

Demonstrez jocul de probă. Vom viziona petrecerea


lui Patrocle, vom asculta cu atenţie spusele acestuia,
iar apoi vom răspunde la prima întrebare. Echipa
care răspunde corect, primeşte o bulină. După jocul
de probă se trece la executarea acestuia de către Jocul
copii. Voi corecta eventualele greşeli şi voi mai
face precizari pe care le consider necesare pentru o
bună desfaşurare a jocului.

Dirijarea Executarea jocului de către copii.


învăţării Expunerea
Chiţ va merge la petrecerea lui Patrocle. Acesta le
Formativ –
va povesti copiilor că a invitat mai multe animale şi
continuă prin
păsări de la fermă. Preşcolarii vor fi atenţi la cele
Exerciţiul aprecieri
povestite de căţelul Patrocle şi Cocoşul Rini şi vor
individuale şi
răspunde la întrebările: Conversaţia
prin acordarea
 Ce animale au două şi patru picioare? (raţa, de puncte la
vaca, etc.) Explicaţia panou
 Ce animale au corpul acoperit de păr, blană
sau pene? (cățelul, găina, etc.)
 Cum se numesc membrii din fiecare familie Problematiz
de animale? area
 Ce foloase are omul de pe urma acestora?
(lapte, carne, blană)
 Ce animale sunt cunoscute ca şi cântăreţii
fermei? (găinile, curcile)
 Cum se numesc adăposturile animalelor?

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
(grajd, cușcă)
 La ce sunt folosiţi caii, măgarii, vacile? (La
Cd
transportul lucernei, oamenilor)
 Cu ce se hrănesc animalele? (iarbă, carne, Puncte
grăunțe)
Panou
Vor răspunde doar copiii numiţi de educatoare.
Smart TV
Fiecare răspuns este recompensat cu un punct. În
cazul în care copilul numit nu răspunde corect, Stilou smart
acesta poate fi ajutat de coechipieri, pentru
Cd soft
obţinerea punctului. Echipa adversă poate câştiga
punctul doar dacă ceilalţi nu cunosc răspunsul.

Obţinerea Copiii vor primi fişe de lucru cu sarcini Explicaţia Evaluare


performanţei individuale. Se va trece la măsuţe pentru rezolvarea orală
Problematiz
sarcinilor de pe fişa de lucru:
area
 Uneşte în culori diferite familiile de
Fişe de
animale.
lucru
 Cu ce se hrănesc animalele?
Creioane
colorate
Evaluarea Se fac aprecieri generale şi individuale Aprecieri
activităţii despre realizarea obiectivelor. Fiecare echipă Conversaţia verbale
numără punctele primite. Câştigă echipa care a Cd soft
acumulat mai multe puncte. Se felicită echipa
câştigătoare. Patrocle şi Rini ne recompensează cu
câteva curiozităţi despre prietenii lor.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DATA: 18.01.2017
UNITATEA: Grădiniţa Albă ca Zăpada
EDUCATOARE: Ploeşteanu Alexandra
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este şi va fi pe Pământ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Animale domestice "
TEMA ZILEI : ,,Animale de la fermă"
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi;
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul om şi societate
TITLUL ACTIVITĂȚII: MASCĂ PENTRU CARNAVAL
FORMA DE REALIZARE: Activitate practică
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea abilităţilor practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică prin realizarea corectă şi estetică a lucrării propuse.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să recunoască diferite materiale de lucru;
 să execute corect deprinderile practice de lipire şi decupare;
 să creeze lucrări originale;
 să execute exerciţii de încălzire a musculaturii fine.
Metode şi procedee - explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea;
Mijloace de învăţământ : carton, diferite elemente decorative, lipici, foarfeci.
Material bibliografic:
1. ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani MECT, editura DPH Bucureşti
2009.
2. Maria Petrică, Maria Petre „Metodica predării activităţilor manuale în grădiniţa de
copii”, Editura did.şi ped.Bucureşti, 1971
Durata: 30-35 de minute

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Momentele Strategii
activităţii Conţinut ştiinţific didactice Evaluare
Moment Crearea atmosferei necesare desfăşurării în bune
organizatoric condiţii a activităţii:
- Aerisirea sălii de grupă
- Aranjarea mobilierului
- Pregătirea materialului
Introducerea copiilor în sala de grupă, indicându-
le o poziţie corectă pe scăunele
Captarea Voi scoate din cel de-al treilea ou biletul Conversația Observarea
atenţiei cu sarcina respectivă. De data aceasta copiii vor Explicația comportame
avea de realizat mascuţe cu animale pe care le Surpriza ntului
vom folosi la sfârşitul zilei la carnaval. Oul cu nr.3 verbal şi
nonverbal al
copiilor

Reactualizarea Se va realiza prin răspunsul la ghicitori legate de Conversaţia


cunoştinţelor animale domestice.
Un prieten credincios, Problematiza
Fără frică, bătăios, rea
Hoţul frică de el are
Când îi iese în carare.
Poţi să spui cum se numeşte Demonstraţia

Cel ce curtea ţi-o păzeşte?


(Câinele)
Exerciţiul
Albă, neagră, pestricioară,
Ghicitori
Sforăind în mustăcioară,
Dar când simte-un şoricel,
Ţup! Îl prinde sprintenel.
(Pisica)
Este mare, coarne are, Apreciere

Hrănită bine e-n stare verbală

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Să-ţi dea lapte şi smântâna,
Brânza proaspătă şi bună.
(Vaca)
Cu râtul ei scormoneşte
Pământul îl răscoleşte,
El creşte în bătătură,
Ne dă carne şi untură?
(Porcul)
Roşcat, negru sau bălan
Cu potcoavă la picior,
Face-ntruna tropa-trop
Şi aleargă la galop.
(Calul)
Cu copite încaltata
Şi-n cojoc e îmbracată.
Rumegă la iarba-ntr-una.
Ne dă carne, lapte, lâna,
Adăpostul ei e în stână.
(Oaia)
Anunţarea Educatoarea propune copiilor să
temei și a confecționeze măscuțe cu animale domestice Conversaţia
obiectivelor folosind deprinderile practice decupare, lipire. Explicaţia
Măscuțele realizate vor fi folosite la sfârșitul zilei
la carnavalul animalelor de la fermă.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Dirijarea Intuirea materialului Demonstraţia
învățării - Ce ați primit pe măsuțe? Imagini cu Apreciere
Preșcolarii vor găsi pe măsuțe diferite măscuțe de măscuțe verbală
animale domestice din carton, lipici, foarfecă, Foarfeci
vată, lână, hârtie creponată, hârtie glasată. Lipici
Explicarea și demonstrarea procedeelor de Hârtie
lucru creponată
Educatoarea explică modalitatea de realizare a Vată, lână
măscuței. Se ia masca din carton de pe masă și se Hârtie
decorează cu diferite elemente în funcție de glasată
animalul ales.
- Masca cu oaia va fi decorată cu lână;
- Masca cu iepuraș va fi decorată cu vată;
- Masca cu vacă va fi decorată cu hârtie
Explicaţia
creponată;
- Masca cu pisică va fi decorată cu hârtie
glase;
- Masca cu câine va fi decorată cu hârtie
creponată.

Obținerea Executarea temei de către copii Aprecieri


performanței Copiii încep lucrul după indicațiile educatoarei. Exerciţiul verbale
Educatoarea urmărește modul cum se realizează
lucrările. Le dă explicații și sprijină copii care
solicită ajutor

Evaluarea Educatoarea va afișa lucrările copiilor pe un Conversația Aprecieri


activității panou și cu ajutorul lor va analiza și aprecia verbale
modul lor de realizare în funcție de respectarea
indicațiilor date.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DATA: 18.01.2017
UNITATEA: Grădiniţa Albă ca Zăpada
EDUCATOARE: Ploeşteanu Alexandra
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este şi va fi Pământ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Animale domestice "
TEMA ZILEI : ,,Animale de la fermă"
TITLUL ACTIVITĂȚII: Animale jucăuşe
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activităţi liber alese
FORMA DE REALIZARE: Jocuri distractive
SCOPURILE ACTIVITĂŢII:
- Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută;
- Relaxarea şi refacerea organismului copiilor prin jocuri distractive şi de mişcare;
- Crearea unei bune dispoziţii care să-i destindă, dezvoltarea atenției voluntare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să reţină conţinutul jocului propus de educatoare;
 Să respecte regulile de desfăşurare a jocului;
 Să execute cu rapiditate mişcările sugerate de joc;
 Să interacţioneze cu ceilalţi copii, parteneri de joc;
METODE ȘI PROCEDEE: explicaţia , demonstraţia , exerciţiul, conversaţia.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT : scăunele, calculator.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 “Curriculum pentru învatamantul preşcolar, 3-6 (7) ani”, MECT 2008;
 „Jocuri pentru preşcolari”- Editura Aramis, 2000;
DURATA: 30-35 minute
Momentele Conținutul științific Strategii Evaluare
activității didactice

Moment Asigurarea condiţiile necesare desfăşurării


organizatoric activităţii:

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
 Pregătirea sălii de grupă;
 Intrarea organizată a copiilor;
Anunţarea temei Voi scoate de sub găinușa ultimul ou Surpriza
şi a obiectivelor și voi anunţa tema şi obiectivele activităţii ce
Oul cu nr.4
urmează a fi desfăşurată.
- Astăzi ne vom juca jocul Conversaţia
distractiv ,,Animale jucăuşe”. Copiii reţin
Explicaţia
tema şi obiectivele.

a)Explicarea şi demonstrarea jocului


Desfăşurarea
JOC: „Animalele jucăuşe”
jocului
Scaunele sunt așezate în cerc (cu Evaluare
unul mai puţin decât copiii), iar pe fundal se formativ-
aude muzica. Preşcolarii vor dansa în jurul continuă;
scaunelor până în momentul în care muzica
se va opri. Atunci ei vor trebui să ocupe un
Conversaţia
scaun. Unul dintre ei va rămâne în picioare şi -observarea
va ieşi din joc. Cel care va rămâne ultimul în Explicaţia frontală;
joc va fi câştigătorul. Înainte de jocul
Scăunele
propriu-zis se va desfăşura un joc de probă.
Calculator
b) Jocul de probă
Demonstraţia
Jocul de probă se va desfăşura împreună
cu copiii, reluându-se regulile şi modul de Exerciţiul
desfăşurare pentru o mai bună înţelegere a
acestora.
c) Jocul propriu-zis
În desfăşurarea jocului propriu-zis,
educatoarea va interveni numai dacă este
cazul, va stimula copiii şi îi va îndemna să
respecte regulile jocului.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Evaluarea Copiii vor fi recompensaţi cu surprize Conversaţia
activităţii dulci.
Ouă Kinder

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
ANEXA

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și