Sunteți pe pagina 1din 5

DATA: 18.02.

2020
UNITATEA DE ȊNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit,, Elena Farago ’’
GRUPA: mare B, “ Porumbeii ”
EDUCATOARE: Diaconescu Andreea Cristina
TEMA ANUALA: “Cum a fost/este și va fi aici pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: “Prietenii noștri”
TEMA SAPTAMANII: “ Lumea apelor”
TEMA ACTIVITĂŢII: “ Peștișorul de aur”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și Comunicare
MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei
TIPUL LECȚIEI: dobândire de cunoştinte
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Activizarea și îmbogățirea vocabularului cu cuvinte și expresii noi; dezvoltarea
capacității de a urmări secvențele unei povești
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
C1: Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
D1: Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
D2: Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
COMPORTAMENTE VIZATE:
C1: 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
D1: 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor
etc. (comunicare expresivă)
D2: 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă)
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 să audieze textul poveştii „Peştişorul de aur”, urmărind firul întâmplărilor prezentate de
educatoare;
 să răspundă corect la întrebările adresate pe marginea textului;
 să se exprime corect din punct de vedere grammatical;
 să-şi dezvolte dragostea pentru literatura pentru copii;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: : conversaţia, explicaţia, expunerea, povestirea educatoarei, analiza, sinteza, comparaţia,
metoda cubul.
Materiale și Mijloace didactice: Machetă cu povestea cu imagini ilustrate, siluete din poveste, cubul, cutie de
cadou, broasca țestoasă, stimulente
Forma de organizare: Frontală, individuală
Durata: 35 minute

BIBLIOGRAFIE:
Programa activităţilor instructiv-educative
Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Ed. Omfal Esential 2007
Revista Nationala de Profil Psihopedagogic pentru cadrele didactice din Invatamantul prescolar si
primar nr. 1-2/ 2014 (Editura Arlequin)
“Curriculum pentru educație timpurie”, OMEN 4694 -2019
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

NR. STRATEGII DIDACTICE


EVENIMENTE
CR CONŢINUTUL STIINTIFIC
DIDACTICE METODE ŞI MIJLOACE
T PROCEDEE DIDACTICE

Voi asigura condiţiile optime pentru


buna desfaşurare a activităţii:
aerisirea sălii de grupă;
Momentul aranjarea mobilierului şi Conversaţia
1.
organizatoric distribuirea materialului
didactic;
intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă.
Captarea atenţiei se va face cu ajutorul
prietenei peștișorului și anume, broscuța
Oacky care a venit în vizită la grădiniţă
deoarece a aflat că săptămâna aceasta
2. Captarea copiii învaţă despre vieţuitoarele apelor. Conversaţia Broasca țestoasă
atenţiei Aceasta ii va transmite peștișorului care
dintre copii au fost cuminți astfel încât, Surpriza
atunci când aceștia se vor întalni cu
peștișorul auriu le va indeplini trei
dorințe.
Dragii mei, astăzi am să va spun,
povestea ,, Peștișorul de aur ", iar voi
trebuie sa fiți foarte atenți la povestea
3. Enunţarea temei Conversaţia
care urmează ca să înţelegeţi mai bine
şi a obiectivelor
ce se întâmpla cu pescarul şi cu
peştişorul.
Voi expune conţinutul povestirii clar,
corect şi expresiv, iar expunerea va fi
însoţită de siluetele personajelor .
Voi explica cuvintele necunoscute :
ţărm= bucată de pământ de-a lungul
unei mări ; bordei= casă/ locuinţă săpată
în pământ şi acoperită cu paie; covată=
ladă unde curge făina la moară/
frământă aluatul.
Momentele povestirii sunt :
1.A fost o dată un bătran pescar care
locuia împreuna cu soţia sa într-un
bordei sărăcăcios în apropierea ţărmului
unei mări.
2. Cei doi trăiau foarte rău iar bătrânul
4. Dirijarea învăţării nu prea mai putea să meargă la pescuit Macheta cu
în ciuda nemulţumirii soţiei. Conversaţia povestea
3. Într-o zi prinde un peştişor mic ce nu Povestirea educatoarei Siluete din
mai văzuse până atunci iar peştisorul îl poveste
rugă să-l arunce în apă că îi va îndeplini
3 dorinţe.
4. Prima dorinţă este o covată nouă, a
doua o casă nouă, iar a treia dorinţă un
palat .
5. Datorită răutăţii nevestei sale
moşneagul îi cere şi de data aceasta
sfatul/ajutorul pestişorului, iar acesta
dărâmă palatul.
6. Aceştia trăiau cum a fost la început ,
ducând o viaţă grea , aşa cum şi-o
dorise.
5. Asigurarea feed- Fixarea povestirii se va realiza prin Metoda Cubului Cubul
back-ului aplicarea metodei cubului:
Roşu - Descrie! - Descrie peştişorul/ Conversația
moşul ? Explicația
Verde –Compara! - Asemanări şi
deosebiri dintre babă şi moş? Demonstrația
Galben– Asociaza! -La ce te gândești
când vezi un pește/ o undiţă?
Albastru – Aplică -Cum pescuim/ înotă
peştele?
Portocaliu – Analizează -Faptele
peștișorului/ comportamentul nevestei?
Mov - Argumentează
-De ce peştişorul îndeplineşte dorinţele
moşului? De ce peştele trăieste numai în
apă?
La final copiii sunt întrebaţi ce au
învăţat ei din poveste, ce personaj şi-au
dori să fie şi de ce, iar dacă ar fi să
poată schimba finalul poveştii, cum s-ar
termina aceasta

Se vor face aprecieri individuale și de


grup asupra modului de participare la
6. Încheierea activitate. Se vor oferi recompense. Conversaţia Stimulente
activităţii -Se interpretează cântecul “Peștișorul
năzdrăvan”.

S-ar putea să vă placă și