Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE

ACTIVITATE
“Ceasul îmi arată când trebuie să plec de acasă’’

-DȘ2 -

PROF.ÎNV.PREȘC. DIACONESCU ANDREEA CRISTINA


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ELENA FARAGO”
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 28.01.2020
UNITATEA DE ȊNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Elena Farago’’, Craiova
GRUPA: mare B, “ Porumbeii ”
EDUCATOARE: Diaconescu Andreea Cristina
TEMA ANUALĂ: “Cum a fost/este și va fi aici pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: “A fost odată…”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Printre stele/ Prietenul meu, calculatorul”
TEMA ACTIVITĂŢII: “Ceasul îmi arată când trebuie să plec de acasă’’
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Științe 2 (Matematică)
MIJLOC DE REALIZARE: Exercițiu cu material individual
TIPUL ACTIVITĂŢII: Activitate de dobândire de noi cunoștințe
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Înțelegerea importanței măsurării timpului în viața și activitatea
omului
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
B1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
C2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistența în activități)
D2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare
E2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat

COMPORTAMENTE VIZATE:
B1 1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice
specifice
C2 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină
dificultăți
D2 2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
E2 2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime,
lungime, volum
2.4. Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
- să numească rolul acelor ceasului, pe baza explicațiilor primite;
- să recunoască pe ceas ora fixă;
- să așeze acele ceasului, astfel încât să indice ora fixă;
- să asocieze ora cu diferite momente din viața de zi cu zi (dimineața, prânz,
seara, noapte etc.)

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: jocul, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea
Mijloace de învățământ: Expoziție cu ceasuri (de perete, de mână etc.), ceasuri confecționate
pentru fiecare copil, fișe de lucru
Forme de organizare: frontal, individual.
Durata: 35 minute;
BIBLIOGRAFIE:
1. Stela Berciu, “Îndrumator pentru învățământul preșcolar”, Editura Petrion, București,
1998;
2. Magdalena Dumitrana, “ Activitățile matematice în grădiniță- ghid practic însoțit de 105
sugestii de activități”, Editura Compania, București, 2002;
3. Viorica Preda, “Educația pentru știință în grădiniță”, Editura Compania, București, 2000
4. “Curriculum pentru educație timpurie”, OMEN 4694 -2019;
DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII
EVENIMENT STRATEGII DIDACTICE
NR.
E CONŢINUTUL STIINTIFIC
CRT METODE ŞI MIJLOACE
DIDACTICE PROCEDEE DIDACTICE

Voi asigura condiţiile optime


pentru buna desfăşurare a
activităţii:
aerisirea sălii de grupă;
Momentul Conversaţia
1. pregătirea materialelor
organizatoric
didactice necesare
desfășurării activităţii
intrarea ordonată a
copiilor în sala de grupă.
Se va realiza printr-o
expoziție de ceasuri - “Muzeul
Ceasurilor” - și o scurtă
conversație despre apariția
instrumentelor de măsurare a Conversaţia
2. Captarea timpului și necesitatea acestora,
atenţiei precum și despre personajul
imaginar Moș Timp, care ne va
însoți în călătoria noastră în
timp.

3. Reactualizarea Se desfașoară prin diferite tipuri Exerciții


cunoștințelor de exerciţii efectuate cu ajutorul individuale
flipchart-ului:
-recunoaşterea cifrelor;
-numărare în ordine
crescătoare/descrescătoare;
-identificarea vecinilor;
-identificarea numărului de bătăi
din palme şi asocierea cu cifra.

Se anunță tema și obiectivele,


pe înțelesul copiilor.
Anunţarea -Astâzi, copii, vom învăța
împreună să „citim” ceasul, Conversaţia
4. temei
şi a folosindu-ne de ceasurile aduse Explicația
obiectivelor de Moș Timp, special pentru
voi.

5. Dirijarea Se realizează prin prezentarea Jocul Ceasuri


învăţării unui ceas mare de perete, pe
care se vor observa acele și Exercițiul Imagini
numerele.
Se explica rolul celor trei ace. Conversaţia
(Acul scurt arată ORA.
Acul lung arată MINUTELE. Observația
Acul subțire arată
Demonstrația
SECUNDELE.)
Un copil va așeza acul lung al
ceasului astfel încât acesta să
indice ora 12. Ulterior, se va
muta acul scurt la ora 1 și li se
va cere copiilor să-l așeze la fel
pe ceasurile lor.
(Atunci când acul se afla în
această poziție, înseamnă că este
ora fixă/exactă).
Alt copil va bate din palme de
trei ori, iar copiii vor aseza acele
astfel încât să arate ora 3. Se va
repeta jocul-exercițiu de 2-3 ori.
Se vor aminti momentele unei
zile (dimineața, prânz, seara).
Li se vor prezenta copiilor
imagini, aratând copii
desfășurând diferite activități (se
trezesc, iau micul dejun la
gradiniță, mănâncă de prânz,
dorm etc.). În fiecare imagine
este reprezentat și un ceas
indicând ora corespunzătoare.
Copiii vor „citi” ceasurile.

Se va realiza printr-o fișă (anexa


1). Copiii vor trebui să deseneze Exercițiul
6. Asigurarea acele ceasurilor astfel încât
feed-back-ului acestea să arate ora Conversația
corespunzatoare imaginilor.
Se va verifica oral. Problematizarea

Se vor face aprecieri


individuale și globale asupra
7. Încheierea Conversaţia Stimulente
modului de participare la
activităţii
activitate.Se vor oferi
recompense.

ANEXA 1

TIC-TAC, TIC-TAC, BATE CEASUL NEINCETAT!

 Deseneaza acele ceasurilor astfel incat acestea sa arate ora corespunzatoare imaginilor.
`

S-ar putea să vă placă și