Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

MARUL

EDUCATOARE: DIACONESCU ANDREEA CRISTINA

DATA:11.10.2021
GRUPA: Mica ”Albinutele”
EDUCATOARE: Diaconescu Andreea Cristina
TEMA ANUALĂ: Când/ cum şi de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI: ”Zvon de Toamna ”
SUBTEMA: ”De vorba cu fructisor ”
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Știință 1
TEMA ACTIVITĂŢII: „MARUL”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare invatare de cunostinte
MIJLOC DE REALIZARE: Observare
SCOPUL ACTIVITĂŢI:
Îmbăgățirea cunștințelor copiilor despre măr prin observare directă;
Dezvoltarea operaţiilor gândirii: analiza, sinteza, comparaţia;
Educarea spiritului de observație și a atenției;

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


A1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
B3. Conceptul de sine
C3. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
D2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
E2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat

COMPORTAMENTE VIZATE:
A1 -1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
-1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
B3 -3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale
C3- 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat
D2 - 2.1. Verbalizează experiențe senzoriale gustative, olfactive sau vizuale
2.2. Întreabă pentru a cunoaște denumirea obiectelor, evenimentelor, persoanelor
E2 -2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime,
lungime, volum

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
să recunoască un măr atât prin comparație, cât și prin enumerarea caracteristicilor;
să analizeze global și parțial obiectul supus observării;
să descrie mărul, enumerând elemente caracteristice;
să participe cu interes la activitate.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea,
munca în grup, analiza, sinteza
 MATERIAL DIDACTIC: mere de culori și mărimi diferite, inclusiv un măr care a
început să se strice, planșe didactice, cărți ilustrate
 FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă;
DURATA: 15 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
 “Curriculum pentru educație timpurie”, OMEN 4694 -2019

 E. Gongea, G. Ruiu, S. Breben, M.Fulga, „Metode interactive de grup” Ghid


metodic – Ed. Arves, Craiova, 2007 .

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1. Momentul Crearea condiţiilor necesare
organizatoric bunei desfăşurări a activităţi:
*aerisirea sălii de grupă
*aranjarea mobilierului
*pregătirea materialului
didactic
*introducerea copiilor în sala
de grupă
„Acest pitic (un pitic de pluș) e -observarea
2.Captarea foarte supărat. El e supărat pentru -surpriza comportamen
atenţiei că prietena lui, Albă ca Zăpada a -conversaţia tului copiilor
fost păcălită de vrăjitoarea cea rea -jucăria
și a mușcat din mărul otrăvit și asta
pentru că nu a fost atentă la mărul
pe care I l-a dat vrăjitoarea. Piticul
vrea să știe tot ce se poate ști despre
un măr pentru a o învăța și pe Albă
ca Zăpada și astfel să nu mai fie
altă dată păcălită.Vreți să îl ajutăm?

„Astăzi o să învățăm alături de -observarea
piticul nostrum tot ce se poate -explicaţia comportamen
3.Anunţarea despre măr. tului verbal şi
temei O să observăm „Mărul” nonverbal al
copiilor
Educatoarea le arată copiilor mai
4. Dirijarea multe mere pentru a observa că
învăţării toate merele sunt rotunde ca o
minge, că pot avea coaja de culoare
roșie, galbenă, verziue, sau o
combinație de culori.
Prin intermediul pipăitului observația
preșcolarii observă faptul că mărul explicația -observarea
are coaja netedă, fină. conversația comportamen
Prin observarea planșelor didactice exercițiul tului verbal şi
și întrebările educatoarei copiii vor problematizarea nonverbal al
conștientiza faptul că mărul crește copiilor
în măr care este un pom fructifer și
de aceea mărul este un fruct.
Când educatoarea taie mai multe
mere copiii observă că toate au o
coajă subțire, iar miezul este gălbui.
Se realizează sinteza parțială,
educatoarea enumerând
caracteristicile observate până în
acest moment.
Mirosindu-l îl vor putea recunoaște
după mirosul specific, iar gustându-
l vor fi și mai atenți la parfumul și
textura specifică mărului, care nu
este zemos ca o pară, dar nici foarte
greu de mestecat precum o gutuie
acrișoară.
Vor observa de asemenea caseta cu observația -observarea
semințe de măr, de culoare explicația comportamen
maronie, iar educatoarea le explica conversația tului verbal şi
faptul că prin intermediul acelor exercițiul nonverbal al
semințe putem avea mai mulți meri copiilor
dacă îi îngrijim corespunzător.
Se realizează sinteza totală,
educatoarea urmărind prin întrebări
toate caracteristicile mărului:
-Ce este mărul?
-Unde crește mărul?
- Ce formă are mărul?
- Ce culoare poate avea coaja lui? Aprecieri verbale
- Cum este coaja?
- Cum este miezul?
-Ce gust are mărul?
-De ce nu mâncăm tot mărul?
- Cum se înmulțește mărul?
-Ce trebuie să facem înainte de a
mânca mărul?
- Cum putea avea grijă de pomul
măr pentru a avea fructe bune?
La finalul activității copiii se vor
5.Asigurarea juca jocul „Ghicește ce-ai gustat!”. -explicatia -observarea
retenţiei şi a Fiecare copil primește, având ochii -conversatia modului de
transferului închiși, o bucățică dintr-un fruct și -jocul participare la joc
trebuie să ghicească folosindu-se Aprecieri
doar de gust ce fruct a gustat. verbale

Se fac aprecieri asupra modului de


6.Încheierea desfăşurare a întregii activităţii.
activităţii Pentru că toţi copiii au fost cuminţi -aprecieri verbale
şi harnici, piticul îi recompensează -conversaţia -acordare de
cu buline vesele. recompense

S-ar putea să vă placă și