Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

PROF. ÎNV. PREȘC. DIACONESCU ANDREEA CRISTINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,ELENA FARAGO’’, CRAIOVA

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 18.02.2020
UNITATEA DE ȊNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Elena Farago’’,
Craiova
GRUPA: mare B, “ Porumbeii ”
EDUCATOARE: Diaconescu Andreea Cristina
TEMA ANUALA: “Cum a fost/este și va fi aici pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: “Prietenii noștri”
TEMA SAPTAMANII: “Animale sălbatice”
TEMA ACTIVITĂŢII: “ Acvariul peștișorului auriu’’
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Om și Societate 2 (Activitate practică)
MIJLOC DE REALIZARE: lipire
TIPUL LECȚIEI: consolidare de cunoştinte, formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
C1: Curiozitate, interes și initiațivă în învățare
C2: Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor(persistență în activități)
C3: Activare și manifestare a potențialului creativ
COMPORTAMENTE VIZATE:
C1: 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
C2: 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină
dificultăți
C3: 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice,
în conversații și povestiri creative.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 să redea practic, într-un spaţiu dat – peştișorul, nisipul, plante acvatice, realizând
o compoziţie unitară;
 să folosească materialele puse la dispoziţie, iar prin îmbinarea optimă a acestora
să finalizeze lucrarea pe tema sugerată;
 să execute sarcina dată păstrând curăţenia la locul de lucru;
 să aprecieze corect lucrarea proprie şi pe cele ale colegilor.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercitiul
Mijloace didactice : planșă model, farfurii de carton, siluete din hartie glasată
reprezentand peștele auriu, plante acvatice din hartie glasată, lipici, boabe de fasole
Forma de organizare: Frontală, individuală
Durata: 35-40 minute

BIBLIOGRAFIE:
1. “Curriculum pentru educatie timpurie”, OMEN 4694 -2019;
2. Activitatea integrata din gradinita , Laurentiu Culea, Angela Sesovici, Filofteia
Gama , Mioara Pletea , Daniela Ionescu, Editura Didactica Publishing House,
Bucuresti, 2008
3. Metode interactive de grup.
4. Ghid de bune practici pentru educatia timpurie a copiilor de intre 3 – 6\7 ani,
Ministerul Educatiei , Cercetarii si Tineretului , 2008.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

SECVENTELE CONTINUTUL ACTIVITATII METODE SI EVALUARE


ACTIVITATII PROCEDEE

1.Moment Pentru desfăşurarea activităţii -observarea


organizatoric în condiţii optime se va asigura: comportamentului
- aerisirea sălii de grupă; nonverbal al
- aşezarea mobilierului; copiilor
- distribuire materialelor necesare
pentru copii;
- pregătirea materialelor ce vor fi
observate şi analizate,
- intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă:

2.Captarea atenției - se poartă o scurtă discuție cu -conversația - observarea


copiii despre lumea apelor, bazată -elementul comportamentului
pe imagini surpriză nonverbal al
- se descoperă sub formă de copiilor
surpriză acvariul pregatit spre a fi
vizualizat ca model - aprecieri verbale
- Copii sunt întrebați și lăsați liber
să spună ce conține acvariul, apoi
se trece la intuirea activității.

3.Anunțarea temei - După intuirea materialelor


primite pe măsuțe, copiii vor fi -observarea
anunțați că la activitatea practică -conversația comportamentului
vor realiza prin lipire acvariul - explicația nonverbal al
peștișorului auriu. copiilor
4.Dirijarea activității Astăzi vom lipi peştele, nisipul
(boabe de fasole), plante de apă, -conversatia - aprecieri globale
astfel încât să realizăm şi noi un - explicația și individuale
acvariu ca cel prezentat de mine. -demonstrția
Pentru a realiza obiectivele - exercitiul
propuse, în prealabil, voi analiza
împreună cu copiii planşa model,
urmărind ca ei să perceapă cât mai
exact felul în care va fi executată
lucrarea:
- Ce este prezentat pe
planşă? (un acvariu)
- Ce animal acvatic
recunoaşteţi în acvariul de pe
planşă? (peştișorul auriu)
- De ce credeţi că planşa pe
care o vedeţi e de culoare
albastră? (ea reprezintă apa din
acvariu unde trăiește peștele)
- Ce se observă în partea de
jos a plantei? (nisipul de pe fundul
acvariului).
Vom lipi prima data pe hârtia de
carton care reprezintă acvariul,
nisipul format din boabe de fasole,
apoi peștele și plantele acvatice.
Voi atenţiona copiii la felul în
care să lipească figurinele –
lipiciul va fi întins pe siluetă
dinspre mijloc, înspre margini,
fiind suficient de atenţi să nu
punem prea puţin lipici, încât să
nu lipim figurina, sau să aplicăm
prea mult lipici care „să dea pe-
afară” şi să murdărim planșa de
lucru.
În partea de jos a acvariului
vom lipi nisip. Cum vom face
acest lucru? Vom aplica lipici în
partea de jos a acvariului și apoi
vom pune boabele de fasole.
Vom fi atenţi la felul în care
amplasăm peştele şi plantele în
acvariu – nu le înghesuim pe toate
într-un colţ sau într-o parte a
acvariului, ci le vom dispune
echlibrat în lucrare, lăsând un
anumit spaţiu între elemente.
Se va face încălzirea mâinilor
pentru activitate : cântam la pian,
scuturăm mâinile, plouă.
Le voi spune copiilor că pot
începe să lucreze, iar dacă au
nelămuriri pot întreba. În acest
timp eu îi voi supraveghea,
îndrumându-i pe cei care
întâmpină dificultăţi cu explicaţii
suplimentare.
Le voi cere copiilor să aibă o
poziţie corespunzătoare în timpul
realizării lucrării: spatele drept,
picioarele pe podea, ochii la o
distanţă potrivită faţă de planșa de
lucru.
După ce majoritatea copiilor
au terminat lucrările voi da
semnalul de încetare a lucrului.
Copiii vor face curăţenie la locul
de muncă şi se vor pregăti pentru
analiza lucrărilor.
Lucrările copiilor vor fi expuse
pe panou, fiecare expunere fiind
însoţită de analiza lucrării
copilului.
5.Asigurarea -Copiii numiți împreună cu -conversația
feedback-ului doamna educatoare vor strânge -aprecierea
lucrările care vor fi puse într-un
colț special amenajat.
- Se face o mică expoziție iar
copiii își vor spune impresiile
asupra lucrărilor realizate.
6.Încheierea - Se fac aprecieri asupra modului - aprecierea -se acorda
activității de desfășurare al activității; recompense
-Se acordă recompense.
-se fac aprecieri
colective

S-ar putea să vă placă și