Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Rudolf, renul cu nasul roșu

Profesor învățământ preșcolar – Diaconescu Andreea Cristina


Grădinița cu P.P. ”Elena Farago”, Craiova
Proiect de activitate integrată

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : Grădinița cu Program Prenlungit ”Elena Farago”


DATA:16.12.2021
GRUPA: Mica ”Albinutele”
EDUCATOARE: Diaconescu Andreea Cristina
TEMA ANUALĂ: ”Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: ”Iarna, anotimpul veseliei”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “Spiridușii Moșului”
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Rudolf, renul cu nasul roșu”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată - ADP+ALA1+ADE (DLC + DOS)+ALA2
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoștinte, priceperi și deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual
DURATA ACTIVITĂȚII: O zi
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
➢ ADP: Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, renule Rudolf!”
- salutul
-prezența
-calendarul naturii
-gimnastica de inviorare
-noutatea zilei
-rutine: servirea gustării, deprinderi de igienă și autoservire
-tranziții: cântec: ,,Noi acum ne ridicăm, 1-2-3!
Către baie ne-ndreptăm, 1-2-3!
Mâinile să le spălăm, 1-2-3!
Curăței să arătăm, 1-2-3!”
➢ ALA1:
Arte: „Nasul lui Rudolf” (colorare);
Construcții: „Sania renului”;
Stiință: „Renul mare, renul mic” (sortare);
➢ ADE: DLC – lectura educatoarei: „ Rudolf, renul cu nasul roșu”;
DOS – Activitate practică - lipire: „Renul”;
➢ ALA2: Joc de mișcare „Renul lui Moș Crăciun”.
SCOP:
- Consolidarea deprinderii de a asculta cu atenție conținutul unui text literar aparținând literaturii pentru copii, „ Rudolf, renul cu
nasul roșu”; Recepționarea mesajului transmis de textul literar.
- Exersarea și consolidarea unui nivel optim de elaborare a unor deprinderi motorii specifice activității de sortare, colorare,
asamblare și lipire.
- Relaxarea şi refacerea organismului copiilor prin joc de mişcare și crearea unei bune dispoziţii care să-i destindă, dezvoltarea
atenției voluntare.
ACTIVITǍŢI DE DEZVOLTARE PERSONALǍ (ADP):

• ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ : “Bună dimineața, renule Rudolf”


• SALUTUL: „Dimineaţa a sosit,/ Toţi copiii au venit,/ Frumos ne-așezăm,/ Cu toţii să ne salutăm:/ - Bună dimineaţa, dragi
copii!/ - Bună dimineața, doamna educatoare!”
• PREZENȚA: Introducerea va fi realizata prin următoarele versuri: ,,După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/ Colegii
ne-am întâlnit/ Cine oare a venit?’’
• CALENDARUL NATURII: Introducerea se va realiza prin versurile: „A-nceput o nouă zi/ Cum e vremea azi copii?”, apoi se
prezintă ziua săptămânii, vremea de afară, îmbrăcămintea adecvată vremii, anotimpul.
• GIMNASTICA DE ÎNVIORARE
• NOUTATEA ZILEI: O cutie-cadou cu diverse materiale printre care se află și o pereche de cornițe de ren.
„ Renul lui Moș Crăciun este puțin mai diferit față de ceilalți reni ai Moșului. Astăzi noi vom afla de ce este acesta diferit.”
• TRANZIŢIE:,, Suntem veseli și cântăm,
Nu e greu să învățăm
Dar noi vrem să ne jucăm
Și din joacă să-nvățăm!’’
• RUTINA: Servirea mesei
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
• Recapitularea și consolidarea cunoștințelor dobândite despre schimbările din natură în anotimpul iarna.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
• B1 : Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
• B2 Comportamente prosociale , de acceptare și de respectare a diversității
COMPORTAMENTE VIZATE:
• B1: 1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi , prin exersarea interacţiunii cu aceştia
• B2: 2.3 . Exersează , cu sprijin , asumarea unor responsabilități specifice vârstei , în contexte variate
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
• O1 . Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei.
• O2 . Să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia.
• O3 Să execute exerciţiile fizice pentru fiecare segment al corpului
• O4 . Să manifeste un comportament de relaxare, empatie.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
• Metode și procedee: explicația, conversația, învățarea prin descope
• Mijloace de învățământ: calendarul naturii, imagini, săniuța renului
• Forme de organizare: frontal, individual.
ACTIVITǍŢI LIBER ALESE (ALA I):

1. CONSTRUCȚII: „Sania renului”


DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
•A1: Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viaţă familiare.
•C1: Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
COMPORTAMENTE VIZATE
•A1: 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
•C1: 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
•O1. Să creeze, construiască din cuburi Sania trasă de reni.
•O2. Să persevereze pe parcursul activității pentru a realiza tema propusă.
•O3. Să manifeste interes pentru activitate.
•O4. Să păstreze conduita fizică corectă pe parcursul întregii actvități.
•STRATEGIA DIDACTICĂ:
•Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul
•Mijloace de învățământ: piese lego, cuburi din plastic.
•Forme de organizare: individual
2. ARTE: „Nasul lui Rudolf” (colorare)
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
•A1: Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viaţă familiare.
•C1: Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
COMPORTAMENTE VIZATE
•A1: 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
C1: 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
•OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
• O1.Să picteze nasul renului în culorarea specifică.
• O2.Să persevereze pe parcursul activității pentru a realiza tema propusă.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
•Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul
•Mijloace de învățământ: creioane cerate, coli.
•Forme de organizare: individual
3. STIINȚĂ: „Renul mare, renul mic” (sortare)
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
•C1: Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
•C2: Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
•E2: Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat
COMPORTAMENTE VIZATE
•C1: 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
• C2: 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți
•E2: 2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
• O1. Să sorteze imaginile în funcție de dimensiunea acestora
• O2. Să manifeste interes pentru activitate.
• O3. Să păstreze conduita fizică corectă pe parcursul întregii actvități.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
•Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul
•Mijloace de învățământ: jetoane, castronele.
•Forme de organizare: individual.
ACTIVITǍŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

►DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: Lectura educatoarei: „ Rudolf, renul cu nasul roșu”;


DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
• D1: Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
COMPORTAMENTE VIZATE
• D1: 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)
• D1: 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare
expresivă)
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
▪ să urmărească cu atenție și interes povestea;
▪ să recunoască personajul principal al acţiunii poveştii;
▪ să răspundă la întrebările adresate de către educatoare,utilizând imaginile prezentate;
▪ să folosească în vorbirea curentă cuvintele noi din text.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, povestirea.
Mijloace de învățământ: flipchart, text suport, imagini, siluete, stimulente.
Forme de organizare: frontal, individual.
►DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE : Activitate practică „Renul” - lipire
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
• C3: Activare și manifestare a potențialului creativ
COMPORTAMENTE VIZATE
• C3: 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse
• C3: 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
• Să lipească coarnele, nasul și ochii renului conform modelului;
▪ să denumească corect materialele de lucru puse la dispoziţie;
▪ să urmărească cu atenţie explicaţiile educatoarei;
▪ să realizeze prin tehnica lipirii tema propusă.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia.
Mijloace de învățământ: coala, lipici, coarne, puf, ochi, planșa model
Forme de organizare: frontal, individual.
ACTIVITǍŢI LIBER ALESE (ALA II):

 „Renul lui Moș Crăciun”- Joc de mișcare


•DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
•A2: Conduită senzorio-motorie,pentru orientarea mișcării
•C3: Activare și manifestare a potențialului creativ
•COMPORTAMENTE VIZATE
•A2. 2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii
•C3: 3.3. Demonstrează prezența simțului musical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc
•OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
•O1. Să execute mișcări de dans proprii pe muzică
•O2 Să persevereze pe parcursul activității pentru a realiza tema propusă.
•O3. Să manifeste interes pentru activitate.
•STRATEGIA DIDACTICĂ:
•Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația
•Mijloace de învățământ: boxe, muzică
•Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
BIBLIOGRAFIE :
1. Grama, Filofteia și colaboratorii ,Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ed.DPH, Bucureşti, 2019;
2. Preda, V., Pletea M., Grama F., Activitatea didactică din grădiniţă, DPH, Bucureşti,2008;
3. Berbeceanu, Gabriela și colaboratorii, Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţământ preşcolar 3/6-7 ani, Ed.
Astra, Bucureşti, 2008;
4. Bojneag,Maria,Educație plastică-Ghid metodic pentru învățământul preșcolar,Petroșani,2007
5. Georgeta, Toma și colaboratorii, Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar nivel 3-5 ani, Ed. Delta,
Bucureşti, 2009;
***Ghid metodic: Metode interactive de grup, Ed. Arves,
***Ghid pentru proiecte tematice- abordarea în manieră integrată a activităţilor din grădiniță, Ed. Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2005.
SCENARIUL ZILEI

Ziua începe cu prezentarea suprizei: o cutie-cadou cu diverse materiale printre care se află și o pereche de cornițe de ren .
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață, unde copiii au posibilitatea de a-și împărtăși ideile, de a-și manifesta starea de spirit
și buna dispoziție. Sunt parcurse toate etapele specifice, precum :
• Salutul pornește de la educatoare :” Dimineaţa a sosit ,/ Toţi copiii au venit ,/ Frumos ne așezăm ,/ Cu toţii să ne salutăm :/ Bună
dimineaţa , dragi copii !/ Bună dimineața , doamna educatoare!”
• Prezența - introducerea va fi realizată prin următoarele versuri: ,,După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am
întâlnit/ Cine oare a venit?” Fiecare prescolar ,va veni în fața la panou ,unde va găsi fotografia sa, pe care o va afișa la panou.
•Calendarul naturii - introducerea se va realiza prin versurile: „A-nceput o nouă zi/ Cum e vremea azi copii?”, apoi se prezintă ziua
săptămânii, vremea de afară, îmbrăcămintea adecvată vremii, anotimpul.
În fiecare dimineață trebuie să ne amintim că pentru a fi sănătoși, voinici trebuie să facem puțină gimnastică (gimnastica de înviorare).
•Noutatea zilei - copiii sunt anunțați că astăzi vor avea o surpriză: o cutie-cadou cu diverse materiale printre care se află și o pereche
de cornițe de ren pe care am găsit-o la ușă când am ajuns la gradiniță. A cui este cutia-cadou? Ce o fi oare în ea?
Prin Tranziția: ,,Noi acum ne ridicăm, 1-2-3!/Către baie ne-ndreptăm, 1-2-3!/ Mâinile să le spălăm, 1-2-3!/Curăței să arătăm, 1-2-3!””
vom merge la baie.
La întoarcerea în sala de grupă, preșcolarii se vor spăla cu apă și săpun apoi vor servi gustarea (rutină - servirea mesei).
Urmeaza tranzitia,, Suntem veseli și cântăm,/ Nu e greu să învățăm / Dar noi vrem să ne jucăm /Și din joacă să-nvățăm!’’ prin care
copiii vor trece la centre.
Educatoarea le prezintă copiilor centrele de interes deschise și sarcinile de lucru : Astăzi la centrul Construcții ne vom juca cu cuburi
și vom construi „Sania renului”, la centrul Arte vom colora ”Nasul lui Rudolf”, iar la centrul Știință vom sorta în funcție de mărime
jetoane cu reni. La finalul activității pe centre, copiii împreună cu educatoarea, vor analiza fiecare centru pentru a vedea sarcinile
realizate. Copiii primesc aprecieri asupra modului de lucru, apoi vor merge la baie și vor lua o mică pauză.
•Tranziție - Copiii se întorc mergând ca renii.
Activitatea pe Domenii Experiențiale constă în integrarea Domeniului Limbă și Comunicare prin lectura educatoarei „ Rudolf, renul
cu nasul roșu” și continuarea cu Domeniul Om și Societate – Activitate practică - lipire: „Renul”.
La Domeniul Limbă și Comunicare copiii sunt așezați în semicerc. Ei sunt surprinși de apariția unei săniuțe-surpriză în care
descoperă materialele necesare activității. La final ,feedback-ul se va face prin întrebări adresate copiilor, și li se vor oferi recompense
sub formă de aplauze. După terminarea activității, copiii vor fi apreciați și li se va spune că vor mai avea parte de lucruri noi apărute
în cutiuța–surpriză.
Copiii vor trece la măsuțe. Ei vor fi din nou surprinși de surpriza din cutia-cadou apărută la ușa lor, respectiv materialele pentru
activitatea practică. Vor intui materialele primite. Vor încălzi mușchii fini ai mâinii și vor realiza lucrările.
La sfârșitul activității le vom expune la panoul din clasă după ce vom face aprecieri asupra modului cum s-a lucrat. Copiii vor primii
recompense.
Ziua se încheie cu jocul de mișcare „Renul lui Moș Crăciun”. unde copiii vor dansa, respectând ritmul cântecelului. Educatoarea
apreciază modul de desfășurare al activității și comportamentul copiilor.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
STRATEGIA DIDACTICĂ
EVENIMENTUL CONȚINUT ȘTIINȚIFIC METODE MIJLOACE FORME DE
EVALUARE
DIDACTIC ORGANIZARE

Creez atmosfera necesară desfășurării în Frontal


1.MOMENT bune condiții a activității: Conversația
ORGANIZATORIC -aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea scăunelelor în semicerc;
-pregătirea materialului;
-introducerea copiilor in sala de grupă,
ordonat ,cerându-le să ia loc pe scăunele. Explicația
Se realizează cadrul favorabil unui moment Conversația Cutia- Frontal
2.CAPTAREA ATENȚIEI surpriză. Un pachet –surpriză apare în dreptul cadou cu
ușii .Voi aduce pachetul-surpriză în fața Surpriza materiale
copiilor, cerându-le să-l desfacem împreună. Cornițe
În el vom descoperi o pereche de cornițe si
materialele pentru activitățile ce urmează să
le desfășurăm.
3.REACTUALIZAREA Se realizează printr-o scurtă convorbire: Conversația Imagini Individual Orală
CUNOȘTINȚELOR - În ce anotimp ne aflăm? ( Iarna)
DOBÂNDITE ANTERIOR - Ce se întâmplă în anotimpul Iarna? (ninge,
este zăpadă, este frig)
- Cum ne îmbrăcăm?( gros, geacă, căciulă,
mănuși, fular, ghete)
- Care esre sărbătoarea preferata a copiilor,
iarna?
-Cine ne aduce cadouri?

Copiii vor fi anunțați că astăzi vor afla care Conversația


4.ANUNȚAREA TEMEI ȘI este povestea renului cu nasul roșu și vor afla
A OBIECTIVELOR dacă acesta îi va duce saniuța lui Moș
Crăciun pentru a-l ajuta sa ducă cadourile Explicația
copiilor. Frontal
Vor colora nasul renului, vor construi săniuța
trasă de reni , vor sorta renii în funcție de
mărime iar mai târziu vor asculta o poveste
despre peripețiile renului Rudolf. Mai apoi
vor realiza prin lipire un ren și apoi se vor
juca un joc de mișcare.

5.PREZENTAREA Copiii sunt îndrumați către CENTRELE DE


CONȚINUTULUI ȘI INTERES:
DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII
1. CONSTRUCȚII: „Sania renului” – Conversația Cuburi
Copiii vor realiza din cuburi sania trasă de Fișe Individual
Explicația Practică
reni. Creioane
Demonstrația
cerate
2. ARTE: „Nasul lui Rudolf” – Copiii
Jetoane
vor colora nasul renului (anexa 1);

3. ȘTIINȚĂ: „Renul mare, renul mic” –


Copiii vor sorta jetoane cu reni în funcție de
mărimea acestora (anexa 2).
6.OBȚINEREA Îi voi anunța pe copii că azi le voi povesti o
PERFORMANȚEI întâmplare a unui ren pe nume Rudolf numită Frontal
“Rudolf, renul cu nasul roșu”. Ei trebuie sa Imagini
fie atenți,pentru că după poveste vor Individual
răspunde la câteva întrebări, iar apoi vor
realiza prin lipire un ren. Voi atenționa copiii
să fie atenți la povestea care urmează, pentru
a afla de ce Rudolf avea nasul roșu. Voi
expune conținutul povestirii clar, corect și Conversația
expresiv folosind gestica, mimica, inflexiuni
ale vocii, iar expunerea va fi însoțită de
imagini corespunzătoare fiecărei secvențe.
1. Se spune că, în Ţara de Gheaţă a lui Moş
Crăciun, s-a născut odată un pui de ren cu
totul şi cu totul deosebit. Ce îl făcea atât de Expunerea
diferit de fraţii şi prietenii acestora? Nasul,
care era roşu şi strălucitor, atât de strălucitor,
încât în plină noapte era ca un adevărat far ce
lumina totul în jur.
2. Odată, Moş Crăciun întârzie mai mult ca
de obicei pe la casele copiilor. Se făcuse
întuneric şi Moşul tare nu ar fi vrut să-i
dezamăgească pe micuţi. Dar cum să facă?
Dacă din cauza beznei se va rătăci sau va
încurca darurile?
3. Atunci zări în întuneric o luminiţă. Când
se apropiase destul de mult, Moşul înţelese
că acea lumină venea de la nasul roşu al unui
ren, nas care strălucea foarte tare.
4.Moş Crăciun îl rugă pe Rudolf, căci acesta
era numele renului, să-i lumineze calea
pentru a ajunge mai repede cu darurile la
copii.
5.Rudolf, se aşeză în faţa saniei Moşului şi
lumină calea celorlalţi reni.
6.Moş Crăciun a ajuns cu bine pe la casele
copiilor, a împărţit cadourile şi voie bună
tututor.
7. De atunci, Rudolf îl ajută în fiecare an pe
Moş Crăciun, fiind în fruntea alaiului şi
luminând calea, astfel încât Moşul nu întârzie
niciodată.
Iar Rudolf este iubit şi preţuit de copii, fiind
cel mai cunoscut ren de la sania lui Moş
Crăciun.

Voi adresa întrebări care să-i ajute pe copii să Orală


evidențieze momentele povestirii.
-Cum s-a numit povestea noastră? Conversația
-Cum se numea renul?
-De ce renul avea nasul roșu?
-Ce a zarit Moș Crăciun in întuneric, când se
rătăcise?
-Cine l-a ajutat pe Moș Crăciun sa ducă
cadouri copiilor?
-Cum se numește renul care este iubit şi
preţuit de copii, fiind cel mai cunoscut ren de
la sania lui Moş Crăciun? fișe,
Educatoarea îi va ruga pe preșcolari să o lipici/ara
ajute sa realizeze prin lipire cate un ren cet, puf,
(anexa 3). ochi,
Vor intui materialele de pe măsuțe:fișe, cornițe,
lipici/aracet, puf, ochi, cornițe, bețișoare, Conversația bețișoare
farfuriuțe, șervețele. farfuriuțe
Voi prezenta modelul educatoarei, ,
analizându-l împreună cu copiii. șervețele
Voi explica și demonstra, reamintindu-le
copiilor modul în care se realizează lipirea.
Voi executa cu copiii câteva exerciții pentru Explicația
încălzirea mușchilor mici ai mâinii:
“Mâna lebădă o fac/ Care dă mereu din cap/
Lebedele-n jur privesc/ Mâinile eu le rotesc./
Ploaia cade-nencetat/ Vârful degetelor bat și
apoi le răsfirăm/ La pian noi cântăm/ 1,2, 1,
2 toți suntem acum vioi. Și nu facem Demonstrația
tărăboi.”
-închidem și deschidem pumnii;
-depărtăm și apropiem degetele; Exercițiul
-ploaia-atingerea mesei cu vârful degetelor
imitând căderea stropilor de ploaie(plouă
încet,plouă tare);
-iese soarele,batem palmele,ne înveselim,
după care le urez :Spor la lucru!
Voi da semnalul începerii lucrului.
Voi asigura un fond muzical adecvat.
Voi da indicații individuale și colective dacă
este cazul.
Voi corecta poziția copiilor la masă.
Îi voi anunța să se pregăteasca de final cu
câteva minute înainte de sfârșit.
Asigurarea feed-back-ului se va realiza prin
7. ASIGURAREA prezentrea lucrărilor practice și explicarea Conversația Lucrările Frontal Orală
CONEXIUNII INVERSE tehnicii folosite.

Evaluarea performanței se va realiza printr-o Conversația Frontal Orală


8.EVALUAREA scurtă conversație de apreciere a modului de
PERFORMANȚEI lucru al copiilor pe parcursul zilei.

Ziua se încheie cu jocul de mișcare „Renul Jocul Individual


9.ASIGURAREA RETENȚIEI lui Moș Crăciun”. unde copiii vor dansa, Orală
ȘI A TRANSFERULUI
respectând ritmul cântecelului.. Pe perechi Practic
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

S-ar putea să vă placă și